Metsä Group on ollut minun korkeakouluni

​Esko Pekuri, Metsä Fibren tekninen asiakaspalvelupäällikkö jää eläkkeelle työskenneltyään Metsä Groupissa yhteensä 45 vuotta.

4/2021

​Olin 16-vuotias, kun menin Kemin tehtaalle töihin. Kesän ajan tehtäväni oli uittaa ja lajitella tukkeja. Siihen aikaan sitä tehtiin paljon. Seuraavana kesänä seuloin ja pussitin hakkeita sekä pesin, lajittelin ja analysoin koekeitettyjä sellumassoja.

Olen ollut työelämässä kuudella vuosikymmenellä, ja sinä aikana moni asia on muuttunut. En kuitenkaan haikaile menneisyyteen, sillä ennen ei aina ollut paremmin.

Valmistuin vuonna 1976 teollisuuslaborantiksi ammattikoulusta ja aloitin täysipäiväisen työelämän Kemin tehtaan laboratoriossa. Seuraavan vuosikymmenen vaihteessa suoritin työn ohella työteknikon tutkinnon. 1980-luvun aikana opin sellun ja kartongin valmistuksesta yhä enemmän, ja vuonna 1990 minusta tuli työnjohtaja.

Vuosikymmenen aikana prosessikehitys ja automatisaatio alkoivat vaikuttaa teollisuudessa. Vielä 1970-luvulla tehtaassa lähes kaikki koneet ja laitteet säädettiin mekaanisesti. Nykyään työ on fyysisesti helpompaa ja laaduntarkkailu parempaa. Online-mittareiden ja hyvän prosessiohjauksen ansiosta laadun kehittymistä voi seurata muutenkin kuin lopputuotetta analysoimalla.

Vuonna 2000 sain kutsun kuituteknologiaosaamiskeskukseen, jossa työskentelin aluksi tutkimusteknikkona ja myöhemmin projektipäällikkönä. Viime vuosikymmenen alussa siirryin myynnin ja markkinoinnin pariin. Minusta tuli ensin kuituteknologiapäällikkö ja myöhemmin tekninen asiakaspalvelupäällikkö.

Vielä 1990-luvulla selluteollisuudessa asiakaspalvelu oli hyvin vähäistä ja koostui lähinnä reklamaatioihin vastaamisesta. Nykyään asiakas on liiketoiminnan keskiössä ja kaikki ymmärtävät, että ilman asiakasta kenelläkään ei olisi töitä. Perinteisestä teknisestä tuoteosaamisesta on siirrytty asiakkaan todellisten tarpeiden ymmärtämiseen ja kokonaisvaltaiseen palveluun.

Olen kiitollinen, että työnantajani on aina tukenut ja kannustanut kouluttautumaan. Välillä on harmittanut, etten nuorena hakenut opiskelemaan yliopistoon, mutta toisaalta Metsä Group on ollut korkeakouluni. En ole diplomi-insinööri, mutta olen saanut valtavasti hyödyllistä oppia seuraamalla ja auttamalla diplomitöitään tekeviä opiskelijoita.

Puu ei Suomesta lopu, koska osaamme istuttaa ja kasvattaa metsää enemmän kuin sitä kulutetaan. Sellun tarve ei katoa, vaikka joidenkin paperilajien kysyntä lakkaisi, sillä esimerkiksi hygieniatuotteiden sellukuituja ei voi korvata millään. Sellu haastaa muovia yhä enemmän muun muassa pakkausmateriaalina. Tulevaisuudessa sellukuidulle saattaa löytyä ihan uusia käyttökohteita.

Muutama vuosi sitten minut äänestettiin vuoden fibreläiseksi. Valinta oli yllätys, mutta tuntuu hienolta, että työkaverit arvostavat. Jotain olen tehnyt työyhteisössä oikein.

Siihen on hyvä lopettaa. 


Artikkeli on alun perin julkaistu Fibre-lehden numerossa 2020–2021. Tutustu lehteen.
Lue lisääartikkeleja