Metsänomistajat saavat apua metsänhoitoon asiantuntijalta

​Forssalaisella Siparin tilalla eri metsikkökuvioiden hoitotoimet suunnitellaan Metsä Groupin asiantuntijan kanssa. Myös metsätöiden toteutuksessa käytetään kumppanin apua.

12/2020

Sustainable_forestry_2021_7__web.jpgMetsänomistajat Hanna-Maija Anttila ja Timo Vehmas pyörittävät Forssan maaseudulla sijaitsevaa Sipari-nimistä sukutilaa. Tila työllistää omistajiaan ympäri vuoden, sillä siihen kuuluu paitsi yli sata hehtaaria metsää, lähes 200 hehtaaria peltoa ja sikala. Pelloilla kasvatetaan ohraa, kauraa ja vehnää, ja muutamalla hehtaarilla heinää sioille.

Metsä on pariskunnalle tulon ja virkistyksen lähde. Siksi he haluavat, että sitä hoidetaan mahdollisimman hyvin. Tilan muiden askareiden vuoksi kaikkia metsätöitä ei ehditä tehdä itse, joten niitä ostetaan palveluina.

Metsäsuunnitelma katsoo tulevaisuuteen

Anttila ja Vehmas ovat Metsä Groupin metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaita. Heille on laadittu tilakohtainen metsäsuunnitelma, jossa metsänhoitoa tarkastellaan pitkällä tähtäimellä.

Suunnitelmassa tilan metsät jaetaan puuston kehitysvaiheen, kasvupaikan sekä tulevien hoito- ja hakkuutarpeiden mukaan metsikkökuvioihin. Suunnitelmassa näkyvät myös tilalla sijaitsevat arvokkaat elinympäristöt, kuten lehdot ja paahderinteet, tai muut ympäröivästä metsästä poikkeavat alueet.

"Ennen laadittiin paperinen, vanhalta nimeltään metsätaloussuunnitelma, joka oli voimassa kymmenen vuotta kerrallaan. Nyt Metsä Groupin asiakkaiden Metsäverkko-palvelussa oleva sähköinen suunnitelma on käyttökelpoinen jopa 20 vuotta" kertoo metsäasiantuntija Tauno Tuuppa Metsä Groupista.

Palveluun kuuluu, että metsäasiantuntija seuraa suunnitelmaa ja ylläpitää sitä tehtyjen toimenpiteiden osalta. Lisäksi hän päivittää puustotietojen muutokset ja seuraavat toimenpide-ehdotukset. Useat Metsä Groupin toimesta tehdyt hoitotoimet ja hakkuut päivittyvät suunnitelmaan automaattisesti.

Käytännön suunnittelu tehdään metsässä

Sustainable_forestry_2021_6__web.jpgMetsäsuunnitelmaa lyhyemmän tähtäimen työkalu on vuosisuunnitelma. Siihen kirjataan seuraavaksi hakkuita ja hoitotöitä tarvitsevat kuviot. Tarvittavat toimenpiteet määritellään vuodeksi eteenpäin.

"Käytännössä kyse on pitkälti metsäsuunnitelman noudattamisesta vuositasolla. Kun asiat toteutetaan ajallaan, ei jää hoito- tai harvennusrästejä. Samalla omistajalle varmistetaan mahdollisimman hyvä metsäomaisuuden tuotto", Tuuppa sanoo.

Siparin tilalla vuosisuunnittelun perustana toimii kaksi kertaa vuodessa tehtävä kävely metsässä yhdessä tilakäynnille saapuvan asiantuntijan kanssa.

"Kävelyllä katsomme metsäsuunnitelmaa tabletilla tai puhelimella Metsäverkko-palvelusta. Suunnittelemme hakkuita, ennakkoraivauksia, taimikon hoitoa ja istutuksia. Metsässä näkee parhaiten, mikä on tarpeen", Vehmas toteaa.

"Kun katsoo hyvin hoidettua metsää, ei näe työsarkaa eikä tulonlähdettä, vaan upean luonnon ja maiseman" Anttila sanoo.


Artikkeli on alun perin julkaistu Fibre-lehden numerossa 2020-2021. Lue koko artikkeli.

Katso video vierailustamme Siparin tilan metsässä:

Lue lisää artikkeleja