Pehmopaperin kysyntä kasvaa Kiinassa

​Nopeasti kasvavan pehmopaperimarkkinan näkymät ovat Kiinassa myönteiset. Metsä Fibren kumppanit Luck Tissue, C&S Paper ja Jinboshi suhtautuvat positiivisesti markkina-alueensa kehitykseen.

1/2021

​COVID-19-pandemia on kurittanut monia toimialoja, eikä Kiinan paperiteollisuus ole poikkeus. Talouden hidastuminen oli kova isku turismille ja elintarviketeollisuudelle, ja samalla se romahdutti lautasliinojen kysynnän. Sen sijaan talouspaperin kysyntä kasvoi, kun kotona ruokaileminen lisääntyi. 

”Investoinnit uuteen tuotantokapasiteettiin laskivat vuoden 2020 alkupuoliskolla ylikapasiteetin, kiristyneen kilpailun ja COVID-19-pandemian yhteisvaikutuksesta. Alan johtavat toimijat pystyivät kuitenkin parantamaan tulostaan hyödyntämällä mittakaavaetuaan, brändejään, vahvoja myyntikanaviaan ja monipuolisia tuotevalikoimiaan”, sanoo Zhenlei Cao, Kiinan paperiteollisuutta tukevan China Technical Association of Paper Industryn (CTAPI) puheenjohtaja. 

COVID-19 on muokannut ihmisten arkea 

Verkkokauppa on kasvanut, ja pehmopaperin lisääntynyt kulutus on selvästi yhteydessä uusiin hygieniavaatimuksiin.  

”Pehmopaperin kysyntä on kasvanut, ja asiakkaat edellyttävät aiempaa lyhyempiä toimitusaikoja. He ovat myös entistä kiinnostuneempia tuotteiden laadusta. Lisäksi markkinoilla on aiempaa enemmän ympäristöystävällisiä pakkauksia”, toteaa Luck Tissuen markkinointipäällikkö Martin Ng.  

Jinboshi Groupin hallituksen puheenjohtaja Junqing Zhang kertoo yrityksensä torjuneen pandemian vaikutuksia keskittymällä muun muassa pitkän aikavälin brändistrategioihin, verkkokauppainvestointeihin ja myynnin kasvattamiseen lähikaupoissa.  

Muutoksia kysynnässä Kiinan markkinoilla 

”Kun huomioidaan talouskasvu ja elintason parantuminen, pehmopaperin näkymät Kiinassa ovat mielestämme erittäin myönteiset”, sanoo C&S Paperin toimitusjohtaja Guanbiao Deng

”Alallamme on tärkeää ymmärtää markkinakysyntää ja tarjota asiakkaille tuotteita, jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Siksi panostamme tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä laadukkaiden pehmopaperituotteiden myyntiin”, Deng sanoo. 

C&S Paper ja muut toimijat ovat havainneet muutoksen kuluttajakysynnässä. Wc- ja kasvopaperi ovat edelleen suurimmat tuoteryhmät. Wc-paperin osuus on kuitenkin laskussa ja kasvopaperin nousussa. Asiakkaat ovat tottuneet ostamaan kasvopaperia ja käyttävät sitä nyt tarkoituksiin, joihin aiemmin kelpasi wc-paperikin. 

Kiinan pehmopaperikysyntä kirii kehittyneiden maiden kannoille 

”Kysynnän ero Kiinan ja kehittyneiden maiden pehmopaperimarkkinoiden välillä kutistuu. Lisäksi Kiinan markkinan odotetaan kasvavan koko maailman keskiarvoa nopeammin, mikä tekee Kiinasta maailman nopeimmin kasvavan alueen”, CTAPI:n Zhenlei Cao selittää.  

”Pehmopaperin valmistajat pyrkivät nyt kilpaa kehittämään paremmin erottuvia tuotteita, joiden uudet ominaisuudet tarjoavat asiakkaille enemmän lisäarvoa.”  

Kiinan pehmopaperimarkkina on erittäin kilpailtu. Caon mukaan markkina ohjaa vahvasti resurssien kohdentamista, ja useimmat tuotemerkit ovat yksityisessä omistuksessa.  

Metsä Fibre toimittaa raaka-aineet Aasiaan nopeasti 

Metsä Fibre toimittaa raaka-aineita pehmopaperia Kiinassa valmistaville asiakkailleen. 

”Metsä Fibrellä on hyvät raaka-aineresurssit ja nykyaikaiset tehtaat. Heidän sellutuotteidensa laatu vastaa pehmopaperituotantomme vaatimuksia. Joustavan toimitusketjun avulla Metsä Fibre pystyy toimittamaan materiaalia rautateitse Euroopan ja Kiinan välillä. Tämä on lyhentänyt ovelta ovelle -toimitusaikaa 80 päivästä 20 päivään”, sanoo C&S Paperin Guanbiao Deng.  

”Lisäksi Metsä Fibren kaukokatseisuus ympäristöasioiden hallinnassa tukee meitä työssämme omien vastuullisuusstrategioidemme kehittämisessä ja toteuttamisessa.”


Artikkeli on alun perin julkaistu Fibre-lehden numerossa 2020-2021. Lue koko artikkeli.


Lue lisää artikkeleja