Pienensimme hiilidioksidipäästöjämme3 230 tonnilla

Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas vastaa tulevaisuuden korkeita kestävän kehityksen standardeja.

03/2020

"Haluamme olla suunnannäyttäjä vastuullisuudessa. Huomioimme kestävän kehityksen koko arvoketjussa ja tavoitteenamme on, että tehtaamme ovat fossiilittomia vuoteen 2030 mennessä", sanoo Metsä Fibren toimitusketjun kehityspäällikkö Kristian Isaksson.

Tämä ajattelu näkyy biotuotetehtaan logistiikassa. Puunkäsittely ja sellunlastaus hoituvat sähköisillä koneilla. Myös sellun jakelukeskus on automatisoitu. Tehdasalueelle on rakennettu sähköistetty raiteisto. Valtaosa sellusta menee vientiin, ja se kuljetetaan Vuosaaren vientisatamaan sähköistetyllä junaverkostolla. Logistiikkaketjua on suunniteltu yhdessä VR Transpointin kanssa.

"VR Transpoint on Metsä Groupin strateginen kumppani vastuullisten logistiikkaratkaisujen toteuttajana. Sähköistetty junayhteys Äänekoskelta Vuosaareen edustaa ekologisinta tapaa liikuttaa tavaravirtoja", Isaksson jatkaa.

Näillä ratkaisuilla säästetään 1 200 000 litraa fossiilista polttoainetta vuodessa, mikä vastaa 3 230 tonnin hiilidioksidipäästöjä.

Tuotannon sivuvirrat hyödynnetään

Äänekoskella kiertotalous on viety pitkälle, ja puuraaka-aine hyödynnetään mahdollisimman tarkasti. Puun kuoresta saadulla tuotekaasulla korvataan 45 000 kuutiota raskasta polttoöljyä vuodessa.

Metsä Fibressä resurssitehokkuus on tärkein päämäärä. Tavoitteena on hyödyntää tuotannon sivuvirrat sataprosenttisesti. Jätevedenpuhdistamon lietteestä tuotetaan biokaasulaitoksella biopellettejä ja -kaasua.

Tehdasalueella toimiva Specialty Minerals Nordic käyttää meesauunissa syntyvää hiilidioksidia saostetun kalsiumkarbonaatin valmistamiseen. Biotuotetehtaalla on myös rikkihappolaitos. Energiatehokkuutta lisäävät myös kompaktin kokoisen alueen lyhyet etäisyydet.

"Kokonaisuudessaan nämä ratkaisut säästävät 1 200 000 litraa fossiilisia polttoaineita vuodessa, joka vastaa 3 230 tonnin hiilidioksidipäästöjä."

Sähköntuotannossa yliomavarainen

Vuonna 2019 Metsä Fibren osuus Suomessa uusiutuvista energialähteistä tuotetusta sähköstä oli 10 % ja uusiutuvasta energiasta 14 %. Biotuotetehtaalla syntyvää höyryä käytetään muun muassa Äänekosken kaupungin kaukolämpöverkossa sekä Valion Aura-homejuustojen valmistuksessa.

Lue lisääartikkeleja