Puutuotteet ovatmerkittävä hiilivarasto

​Kasvava metsä poistaa hiilidioksidia ilmakehästä, ja sahatavara varastoi hiiltä vuosikymmenien ajan. 

10/2020

Forest services - Nature - 47__web.jpgKun puu kasvaa kuutiometrin, se sitoo noin 900 kiloa hiilidioksidia. Eniten hiiltä sitovat hyvässä kasvuvaiheessa olevat eli noin 20–60-vuotiaat puut.

Metsä on kokonaisuudessaan valtava hiilivarasto. Vanhan metsän hiilivarasto on moninkertainen nuoreen metsään verrattuna. Kaikkein eniten hiiltä on varastoituneena metsämaan orgaaniseen ainekseen.

Metsänhoito nopeuttaa metsien kasvua 

Suomen metsien kasvu vuonna 2019 oli 107 miljoonaa kuutiometriä, ja metsistä kaadettiin 71 miljoonaa kuutiometriä puuta eli selvästi vuotuista kasvua vähemmän.

Suomen metsien kasvu on nopeutunut selvästi kuluneen 50 vuoden aikana. 1980-luvulla keskimääräinen kasvu hehtaaria kohti oli 2,4 kuutiometriä. Nyt kasvun määrä on kaksinkertainen eli 4,8 kuutiometriä hehtaaria kohti.

Metsien kasvua on kiihdyttänyt ilmaston lämpeneminen, mutta ennen kaikkea hyvä metsänhoito. Kun vesakkoja raivataan ja nuorta metsää harvennetaan, jäljelle jääneet puut kasvavat nopeammin. 

Puuhun sitoutunut hiili säilyy sahatavarassa

Forest services - Nature - 42__web.jpg

Hakatun puun arvokkain osa on sahojen käyttämä tukkipuu. Noin 40 prosenttia vuosittaisesta hakkuumäärästä on tukkipuuta. 

Yhteen kuutiometriin sahatavaraa tarvitaan noin kaksi kuutiometriä puuraaka-ainetta. Sahatavaraksi käytetään puunrungon järeät osat. Sahauksessa syntyvästä hakkeesta tehdään sellua, ja purusta ja kuoresta bioenergiaa. 

Puuhun sitoutunut hiili säilyy sahatavarassa. Hiilen määrä yhdessä kuutiometrissä sahatavaraa on noin 200 kiloa.

Jokainen puurakenteinen talo on pieni hiilivarasto. Sadan neliömetrin kokoiseen omakotitaloon on sitoutunut noin 4 000 kiloa hiiltä.Puun käyttö korvaa fossiilisia raaka-aineita

Puutuotteiden kyky sitoa hiiltä on ainutlaatuinen. Mitä pidempään rakennukset ovat käytössä, sitä kauemmin hiili on pois ilmakehästä.

Kun puun käyttö vähentää fossiilisten polttoaineiden ja fossiiliperäisten tuotteiden hiilipäästöjä, puhutaan korvausvaikutuksesta. Sahatavaran korvausvaikutus on suuri.

Metsä Group tavoittelee tuotteisiinsa sitoutuneen hiilen määrän lisäämistä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoite voidaan saavuttaa valmistamalla pitkäikäisiä puutuotteita, jotka varastoivat hiiltä koko elinkaarensa ajan, kuten sahatavaraa ja puuviilutuotteita.

Raumalle rakennettava uusi saha lisää puutuotteiden tuotantoa merkittävästi.


Tekstissä on käytetty asiantuntijana Metsä Groupin ilmasto- ja kiertotalousjohtaja Riikka Joukiota. 

Lähteet: Luonnonvarakeskus Luke, Puuinfo, Metsä Group

Lue lisää artikkeleja