Rauman saha rakentuu hyvää vauhtia

​Louhintatyöt Rauman sahan rakennustyömaalla ovat loppusuoralla. Lokakuussa sahaprojekti muuttaa Raumalle, ja varsinainen rakentaminen alkaa. Huippunopea saha myös rakennetaan ripeästi. Testiajot alkavat kesällä 2022.

7/2020

​Projektijohtaja Harri Haapaniemi Metsä Fibreltä on seurannut tyytyväisenä töiden etenemistä Rauman sahan työmaalla. 

­"Projekti on edennyt aikataulussa ja suunnitelmien mukaan. Louhintatyöt ovat loppusuoralla. Kesän aikana rakennetaan vielä kanavia kaapeleille ja putkistoille. Sen jälkeen alkaa perustusten tekeminen kuivaamorakennuksesta, joka on sahan suurin yksittäinen kohde."

Rakentaminen etenee vauhdilla.

"Rakennukset alkavat nousta loppusyksystä 2020. Ensimmäiset laiteasennukset tehdään vuoden 2021 alkupuolella. Rakennukset, tuotantolinjat ja prosessi ovat kesällä 2022 siinä vaiheessa, että voimme aloittaa koko laitoksen testiajot", Haapaniemi kertoo.


Rauman sahan rakentamisen valmistelu alkaa

Rakentamisen lisäksi kesällä ja syksyllä tehdään tiivistä suunnittelutyötä.

Laitetoimittajat viimeistelevät rakennuspiirustuksia niin, että suunnittelukumppani AFRY pääsee laatimaan sahan lopullisen layoutin. Sahan rakennuttajakonsultti A-Insinöörit valmistelee rakentamisen aloitusta.

"Kaiken kaikkiaan alamme varautua tulevaan rakentamiseen. Turvallisuuteen ja harmaan talouden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota", Haapaniemi painottaa.

Lokakuussa koko projekti siirtyy Raumalle, ja rakentamisen päätoteuttajaksi valittu Skanska aloittaa työnsä.

Sahan työmaan pinta-ala on 20 hehtaaria.

"Saha on kooltaan kompakti, koska se ei tarvitse omaa erillistä voimalaitosta eikä sahatavaravarastoja. Muutoksia julkiseen infraan ei tarvita. Liikennejärjestelyjä tehdään ainoastaan integraatin sisällä."


Päälaitetoimittajien sopimukset Rauman sahalle on tehty

Touko- ja kesäkuun aikana Metsä Fibre solmi sopimukset kaikkien päälaitetoimittajien kanssa.

"Rauman saha on merkittävä kehitysloikka koko toimialalla. Otamme Raumalla käyttöön tehokkuudeltaan ja layoutiltaan uudentyyppisiä ratkaisuja, jotka vaativat laitteilta huippusuorituskykyä. Konenäköä ja älykästä ohjausta hyödynnetään laajasti", Haapaniemi kuvailee.

Yli 200 metrin minuuttinopeuteen yltävän sahalinjan toimittaa Veisto Oy. Tukkilajittelun sekä syöttö- ja kuorenkäsittelylaitteiden toimittaja on Nordautomation Oy.

Renholmen AB toimittaa kaksi tuorekäsittelylinjaa ja rimoituslinjaa. Kuivalajittelun ja paketoinnin laitteet toimittaa C. Gunnarssons Verkstads AB. Kaikilla kappaleiden käsittely- ja lajittelulinjoilla nopeus on yli 200 kappaletta minuutissa.

Heinolan sahakoneet Oy toimittaa kuivaamolaiteet. Kaikki kuivaamoalueen kuormien siirrot tapahtuvat täysin automaattisesti. Sahan lajittelukamerat toimittaa FinnScan, kuorimakoneet Valon kone ja sivutuotekäsittelyn laitteistot Raumaster.

Rauman saha numeroin

  • Laitehankintojen kotimaisuusaste 70 prosenttia
  • Sahan rakentamisvaiheen työllisyysvaikutus 1 500 henkilötyövuotta
  • Saha työllistää 100 henkilöä (uusia työpaikkoja)
  • Suorassa arvoketjussa 500 henkilöä (uusia työpaikkoja)
  • Investoinnin kokonaisarvo noin 200 miljoonaa euroa
  • Saha tuottaa vuodessa 750 000 kuutiometriä mäntysahatavaraa

Lue lisääartikkeleja