Rauman saha tarvitsee tulevaisuuden osaajia

Uusi teknologia, valvomotyöskentely ja sahan keskeytymätön käynti vaativat tulevan Rauman sahan operaattoreilta monia valmiuksia, kuten moniosaamista ja käyttäjäkunnossapidon hallintaa.

8/2020

​Raumalle rakentuvan uuden sahan toimintaa ohjaavien operaattoreiden etsiminen alkoi Metsä Groupin sisäisellä haulla toukokuun puolivälissä. Heti sen jälkeen alkoi ulkoinen haku, joka on käynnissä 20.9. saakka.

Sahalle palkataan kahdessa erässä yhteensä 60 operaattoria.

Operaattoreiden työnkuva tulee olemaan aivan erilainen kuin mihin sahatyössä on totuttu. Aiemmin sahoilla on työskennelty pitkälti erillisissä työpisteissä. Raumalla sahan prosessin ohjaus on keskitetty yhteen valvomoon. Kaikilla operaattoreilla on näkymä sahan yhteiseen käyttöjärjestelmään.

Vastaavaa työtapaa ei ole toteutettu yhdelläkään toisella sahalla.

"Pitää olla motivaatiota ja kiinnostusta, jopa uteliaisuutta, lähteä mukaan uusiin toimintatapoihin ja työskentelyyn pitkälle automatisoitujen koneiden parissa. Halu ja kyky oppia uutta on meillä hyvin tärkeä", painottaa sahan tehdaspäällikkö Liisa-Maija Perävainio, joka vastaa sahan rekrytoinneista.

Perävainio Liisa-Maija3__web.jpg

 Tiimityötä ja itsenäistä päätöksentekoa

Valvomossa työskentelee kerrallaan kymmenen operaattoria, jotka on jaettu 2–3 työntekijän tiimeihin. Jokaisella tiimillä on vastuullaan prosessin määrätty vaihe.

"Tehtävät vaihtelevat työvuoron aikana valvomotehtävistä kenttäkierroksiin ja käyttäjäkunnossapitoon. Moniosaaminen eli kyky hallita ja tehdä asioita hyvin monipuolisesti on työssä välttämätöntä. Lisäksi korostuvat yhteistyötaidot, vastuunotto ja päätöksentekokyky. Organisaatiomalli antaa kaikille vastuuta, mutta myös vaikutusmahdollisuuden."

Tärkeää on myös käyttäjäkunnossapidon osaaminen. Rauman sahaa ajetaan 24/7-periaatteella vuoden jokaisena päivänä. Koska sahan toiminta keskeytetään vain lyhyiden huoltokatkojen ajaksi, operaattoreiden on pystyttävä ennakoimaan häiriötilanteet ja tarvittaessa hoitamaan ne itse.

rauman_sahan_tyomaa_pieni_tiedosto-7-2__web.jpgOperaattorit pääsevät tekemään tuttavuutta myös uusimpaan teknologiaan.

"Rakennamme maailman moderneinta sahaa, jossa automaatiolla ja konenäön hyödyntämisellä on tärkeä osa. Hyödynnämme teknologiaa, jota ei ole käytössä missään muualla sahateollisuudessa", Perävainio kertoo.

Koulutus työhön kestää puolitoista vuotta

Kaikki uudet operaattorit koulutetaan tehtäväänsä noin puolentoista vuoden mittaisessa valmennusohjelmassa.

"Ohjelma pohjautuu oppisopimuskoulutukseen, joka räätälöidään jokaisen tulevan operaattorin taustan ja osaamisen mukaiseksi. Koulutuksen aikana jokainen suorittaa soveltuvan ammattitutkinnon."

Keskeisessä osassa on työssä oppiminen. Koska saha ei ole vielä valmis, jokainen Raumalla aloittava operaattori työskentelee vuoden ajan jollain muulla Metsä Fibren sahalla.

Valmennuksen toteutuksesta vastaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä GRADIA. Oman panoksensa koulutukseen antavat Rauman sahan laitevalmistajat. Myös käyttäjäkunnossapito on vahvasti mukana sisällössä.

"Laitetoimittajien osuus tekee valmennusohjelmasta aivan erityisen. Heillä on uudesta teknologiasta viimeisin tieto, jota ei saa mistään muualta."

Työ maailman nopeimmalla sahalla kiinnostaa

Perävainio on tehdaspäällikkönä siinä mielessä hyvässä tilanteessa, että hän pääsee itse rekrytoimaan henkilöstön, jota hän myöhemmin johtaa.

"Kun koko porukka rekrytoidaan kerralla, meillä on mahdollisuus hakea samanhenkinen ja toisiaan täydentävä porukka. Tavoitteena on saada vahva yhteishenki syntymään jo valmennusvaiheessa."

Kuudenkymmenen operaattorin lisäksi Raumalle haetaan kymmentä toimihenkilöä. Perävainio on saanut kyselyjä uusista tehtävistä suunnitteluvaiheen alusta alkaen.

"Onhan tämä upea tilaisuus olla mukana tekemässä sahateollisuuden edelläkävijyyttä. Tällaisia tehtäviä ei varmasti tule vastaan kuin kerran elämässä. Uskon, että löydämme Raumalle motivoituneen porukan, jolla on hyvä osaaminen, sitoutuminen tavoitteisiin ja vahva tahto saada saha suunnitelman mukaisesti käyntiin."

Ensimmäiset operaattorit pääsevät tositoimiin jo laiteasennusten aikana. Kun sahan koeajot alkavat kesällä 2022, nyt rekrytoitavat operaattorit pääsevät ajamaan maailman nopeinta sahaa.

Lue lisääartikkeleja