Rauman sahan työt etenevät vauhdilla

​Rauman sahan rakennustyöt ovat edenneet perustusten valuvaiheeseen ja runkorakentamiseen. Ensimmäiset laiteasennukset tehdään vuoden 2021 alkupuolella.

10/2020

Metsä Fibre sahatyömaa 20420_010__web.jpgRauman sahan rakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Louhinta- ja maarakennustyöt saatiin valmiiksi kesällä 2020. Varsinainen rakentaminen alkoi elokuussa. Lokakuun alussa Rauman sahan työmaalla käynnistettiin pilarien pystyttäminen.

Rakentaminen etenee nyt vauhdilla.

"Ensimmäiset laiteasennukset tehdään vuoden 2021 alkupuolella. Rakennukset, tuotantolinjat ja prosessi ovat kesällä 2022 siinä vaiheessa, että voimme aloittaa koko laitoksen testiajot", projektijohtaja Harri Haapaniemi kertoo.

Tuotannon on määrä käynnistyä vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Sahan ensimmäiset operaattorit aloittavat työnsä jo laiteasennusten aikana.

Maailman nopein ja tehokkain saha

Haapaniemi Perävainio Vihervuori Peltomäki1__web.jpgUusi teknologia, konenäkö sekä uudet toimintamallit tekevät Rauman uudesta mäntysahasta maailman nopeimman ja tehokkaimman. Rauman saha keskittyy vaativiin asiakastuotteisiin, joissa laadun merkitys korostuu entisestään. 

"Hyödynnämme uusimpia teknisiä ratkaisuja, joista kootaan täysin uudenlainen kokonaisuus. Rauman saha on merkittävä kehitysloikka koko toimialalla", tiivistää Haapaniemi.

Tekoälyä ja konenäköä käytetään kattavammin kuin yhdessäkään sahassa aikaisemmin, ja prosessin kaikki työvaiheet tukkien lajittelusta valmiiden tuotteiden pakkaamiseen ja lastaukseen saakka on automatisoitu. 

Prosessi on keskeytymätön. Saha käy 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä.

Suorituskyky ja laatu seuraavalle tasolle

Uuden teknologian ansiosta sahan suorituskyky nousee kokonaan uuteen mittaluokkaan kaikissa prosessivaiheissa. Sahauslinjan nopeus on yli 200 metriä minuutissa eli noin kolme kertaa enemmän kuin mihin tavanomaiset sahat yltävät.

Myös sahan tehokas logistiikka on sujuvaa, sillä valmiit tuotteet siirretään sahalta satamaan ilman välivarastointia. Rauman satama on linnuntietä vain kolmen kilometrin päässä.

Uusi teknologia ja henkilöstön osaaminen varmistavat korkean laatutason vaativissa loppukäyttökohteissa. 

"Kustannustehokkuus, laatu ja sen tasaisuus ovat Rauman sahan keskeiset kilpailutekijät, ja laatua korostetaan toiminnassa läpi linjan", Haapaniemi sanoo.

Lähtökohtana on korkealuokkainen ja tasalaatuinen puuraaka-aine. Saha tuottaa vuodessa 750 000 kuutiometriä mäntysahatavaraa. 

"Turvallisuus sekä harmaan talouden ja koronan torjunta ovat keskeisiä asioita projektissa. Turvallisuus on meille ykkösasia."


Lue lisää artikkeleja