Saha hyöhyntää puuraaka-aineen 100-prosenttisesti

​Metsä Fibren sahoilla ei päästetä tikkuakaan hukkaan. Jalostukseen kelpaamattomasta osasta saadaan bioenergiaa. Puun tarkan hyödyntämisen ansiosta sahat ovat lähes fossiilivapaita.

9/2020

​Metsä Fibren strategian ydinajatus on puuraaka-aineen sataprosenttinen hyödyntäminen. Näin menettelemällä toimintamme on sekä vastuullista että kannattavaa vuosikymmeniksi eteenpäin.

Ohjaamme puuraaka-aineen hankintaa tarkasti. Järeät täyteen mittaan kasvaneet rungot toimitetaan sahoille. Harvennushakkuista saatava nuorempi puuaines hyödynnetään sellun raaka-aineena.

Noin 60 prosenttia ostamastamme puuraaka-aineesta päätyy sahatavaraksi. Neljäsosasta (25 %) tehdään sellua ja muita biotuotteita. Loput eli 15 prosenttia puusta hyödynnetään bioenergiana.

Sahauksessa jokaisesta tukista tuotetaan mahdollisimman suuri määrä sahatavaraa. Sahausta ohjataan tarkasti, ja jokainen tukki sahataan yksilöllisesti. Noin puolet tukin massasta päätyy lopulta valmiiksi sahatavaraksi.

Sahausprosessissa syntyy aina myös haketta sekä sahanpurua. Ne eivät kuitenkaan ole jätettä, vaan seuraavan prosessin raaka-ainetta, samoin kuin sahausprosessissa yli jäävä puun kuori.

Karkeajakoinen hake käytetään sellun raaka-aineena. Purusta tehdään pellettejä tai vaihtoehtoisesti se hyödynnetään sahalla bioenergiana. Myös puun kuori menee energiakäyttöön.

Voi siis sanoa, että puusta ei mene tikkuakaan hukkaan. Laajan bioenergian käytön ansiosta sahamme ovat nykyisin lähes fossiilivapaita.

Lue lisää artikkeleja