Sahatavara-asiakkailta positiivista palautetta laadusta ja yhteistyöstä

​Saimme sahatavara-asiakkailta maailmanlaajuisesti kiitettävää palautetta laadusta ja yhteistyöstä asiakastyytyväisyyskyselyssämme. Uuden organisaation myötä parannamme palveluamme entisestään.

6/2021
Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin jälleen Euroopan, Aasian ja Tyynenmeren maiden (APAC) sekä Lähi-idän ja Afrikan (MEA) myyntialueilla. 

Vastausten mukaan toimintamme kokonaisuus on hyvällä tasolla. Positiiviseksi nousseet asiat hyvin samanlaisia kaikilla alueilla. Logistiset ongelmat ovat olleet maailmanlaajuinen haaste niin meille kuin muillekin yhtiöille, ja ne nousivat esiin kehityskohteita kysyttäessä.

”Haluamme kiittää asiakkaitamme aktiivisesta osallistumisesta. Saamamme palautteet auttavat meitä kehittämään toimintaamme oikeaan suuntaan”, sanoo Aasian myynnistä vastaava aluejohtaja Harri Vertanen


Kysyntä ja logistiset haasteet yllättivät

Pandemian ja makrotrendien aiheuttama kysynnän ennen näkemätön kasvu ja samanaikaiset logistiset haasteet ovat aiheuttaneet suuria ongelmia niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti.

”Toimitusvarmuutemme on kärsinyt, mutta se on nyt nostettu tärkeimmäksi kuntoon hoidettavaksi asiaksi”, lupaa Euroopan myynnistä vastaava aluejohtaja Mikael Lagerblom.

”Onneksi laatu ja yhdessä tekeminen nähdään edelleen vahvuutenamme. Tämän päälle on hyvä rakentaa yhteistyötä jatkossakin.”

Luotettavuutta ja yhteistyötä arvostetaan

”Toimintamme ammattimaisuus ja luotettavuus nousivat vastauksissa esiin positiivisina asioina Lähi-idän ja Afrikan (MEA) maissa”, kiteyttää myynnistä vastaava aluejohtaja Kustaa Laine.

Myös toimitukset, hyvä reagoivuus sekä sitoutuminen yhteistyöhön saivat hyvää palautetta.

”Kehityskohteena nousi esiin logistiikka, etenkin Lähi-Idän alueella, johon pula konttikapasiteetista on erityisesti vaikuttanut. Olemme jo tehneet toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ja työtä jatketaan päästäksemme lyhyempiin toimitusaikoihin.”

Logistiikka on tärkeä osa palvelukonseptia

Aasian ja Tyynenmeren maiden alueella kiiteltiin sahatavaratuotteiden laatua ja yhteistyötä. Lisäksi hyvä yhteistyöverkosto sai positiivista palautetta.

Kehityskohteena nousi esiin logistiikka.

”Logistisista haasteista johtuen toimitusmäärämme APAC-alueelle eivät ole olleet sellaisia kuin asiakkaat olisivat toivoneet. Olemme jo tarttuneet toimeen ja etsineet uusia ratkaisuja, jotka jo nyt ovat parantaneet tilannetta vuoden 2021 loppupuoliskolle”, Vertanen kertoo.

Lue lisääartikkeleja