Sahatavara kulkee sujuvalla yhteistyöllä loppukäyttäjälle

​Mocopinus – perinteinen sisäpaneelien valmistaja – kehittää ja toteuttaa puisia julkisivuratkaisuja ja haluaa palvella asiakkaitaan yhteistyössä sahatavaran toimittajien kanssa.

4/2021

​Metsä Fibren pitkäaikainen asiakas, vuonna 1865 Ulmissa Saksassa perustettu, Mocopinus on kasvanut perinteisestä puunjalostajasta entistä vahvemmin palveluyritykseksi. Rakennustarvikeliikkeissä myytävän metritavaran valmistamisesta siirrytään koko ajan enemmän kohti kokonaisvaltaisia loppuasiakkaan tarvitsemia ratkaisuja.

”Toimitamme edelleen tavaraa alan liikkeisiin. Ne myyvät meidän tuotteitamme, joita käytetään sisäpintoihin sekä julkisivuihin ja ulkoverhoiluihin. Yhä enemmän kuitenkin viestimme suoraan loppuasiakkaiden eli arkkitehtien ja rakennuttajien kanssa”, Mocopinuksen hankinnoista vastaava osastopäällikkö Guido Schüler kertoo.

Timber Marketplace auttaa päivittäisessä liiketoiminnassa

Metsä Fibre on yksi 300 ihmistä työllistävän Mocopinuksen keskeisistä tavarantoimittajista.

”Pyrimme tuottamaan entistä vahvemmin palveluita. Tämän tavoitteen saavuttamisessa yhteistyökumppaneillamme on iso rooli. Odotamme tavarantoimittajilta joustavuutta, täsmällisyyttä ja tarkkuutta”, Schüler luettelee.

Joustavia ja innovatiivisia ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin syntyy hänen mukaansa vain silloin, kun valmistajan ja tavarantoimittajan päivittäinen yhteydenpito toimii.

”Olemme työstäneet ja kehittäneet yhteistyötä Metsä Fibren kanssa jo vuosien ajan. Suomalaisella kumppanillamme on tarjota tähän työkaluksi Timber Marketplace, jota me pidämme suunnannäyttäjänä koko alalle”, Schüler sanoo.

Mocopinus käyttää Metsä Fibren online-työkalua intensiivisesti päivittäisessä liiketoiminnassa.

”Teemme myös koko ajan yhdessä töitä palvelun toiminnallisuuden laajentamiseksi niin, että se palvelisi yhteydenpitoa nykyistäkin paremmin”, Schüler lisää.

Laatua parannetaan yhdessä

Perinteisesti puutavaran tuottajan ja puuta jalostavan asiakkaan laatukriteerejä verrataan toisiinsa kaksi kertaa tuotantoprosessin aikana. Kun tavara tulee asiakkaalle, sen laatu tarkistetaan. Jälkikäteen taas varmistetaan, onko toimitetusta tavarasta pystytty valmistamaan laadukkaita tuotteita.

”Korkeiden laatuvaatimusten täyttäminen ja laadun ylläpito edellyttävät jokapäiväistä yhteydenpitoa tavarantoimittajaan. Sitä tapahtuu henkilökohtaisella tasolla, ja se on keskeinen osa tiivistä yhteistyötämme,” Schüler tähdentää.

Pohjoismainen sahatavara ihanteellista julkisivutuotteisiin

Guido Schülerillä on 15 vuoden kokemus Mocopinuksen sisäänostoista.

”Pyrimme pysyviin yhteistyösuhteisiin, joiden puitteet määritellään kolmen kuukauden toimitussopimuksilla. Päivittäisessä kommunikoinnissa tehdään lisäksi tarvittavat hienosäädöt, joilla voidaan varmistaa, että yhteiset laatuvaatimukset ja toisaalta asiakkaan toiveet toteutuvat”, Schüler sanoo.

Mocopinus jalostaa vuosittain reilut 200 000 kuutiota havupuuta. Siitä noin 75 prosenttia on pohjoismaista kuusta.

Pohjoinen kuusi kasvaa metsissä, jotka eivät ole Keski-Euroopan tapaan liian tiheitä. Tiheässä metsässä kasvavien havupuiden alimmat oksat eivät ole samalla tavalla terveitä kuin pohjoismaisten havupuiden.

”Keskieurooppalainen puutavara sopii hyvin rakenteisiin. Pohjoismainen raaka-aine taas on ihanteellista meidän tuotteisiimme, joita käytetään pääsääntöisesti julkisivuissa”, Schüler perustelee.

Hänen mukaansa pohjoismaisella puulla on hyvä maine, kun on kysymys ympäristöystävällisyydestä ja kestävästä kehityksestä. Mocopinus on käyttänyt vuodesta 2012 lähtien vain FSC- tai PEFC-sertifioitua puuta. Tästäkin syystä Metsä Fibre sopii hyvin Mocopinuksen tarvitseman sahatavaran toimittajaksi.

Mocopinuksen päämarkkina-alueita ovat Saksa, Ranska, Sveitsi ja Itävalta. Jonkin verran tuotteita menee myös Espanjaan ja Portugaliin.

Puurakentamisen suosio kasvaa Euroopassa

Rakentamisen suhdanne on saksankielisessä Euroopassa ollut hyvä jo pitkään. Puurakentamisen osuus kaikesta rakentamisesta on noin 25 prosenttia. Se kasvaa hitaasti, mutta tasaisesti.

”Tuotteistamme suurin osa menee julkisivuihin ja ulkovuorauksiin. Tämä sektori kasvaa vielä nopeammin kuin muu puurakentaminen”, Schüler sanoo.

Schüler korostaa Mocopinuksen hyötyvän siitä, että puuta käytetään Keski-Euroopan markkinoilla yhä enemmän talojen rakenteissa. Silloin puu on paljon helpompi hyväksyä myös julkisivumateriaalina.

”Minä näen puun ja erityisesti meidän valmistamiemme tuotteiden tulevaisuuden erittäin valoisana. Kyse ei ole niinkään määrällisestä kasvusta vaan liiketoiminnan laadullisesta laajentamisesta uusille alueille”, Schüler arvioi.

Mocopinus valmistaa puupaneeleita erityisesti julkisivuihin ja ulkovuorauksiin, mutta myös sisäpinnoille. Vuonna 1865 perustettu saksalainen yritys jalostaa yli 200 000 kuutiota sahatavaraa vuodessa.

Artikkeli on alun perin julkaistu Timber-lehden numerossa 2020–2021. Tutustu lehteen.Lue lisää artikkeleja