Sahatavara on rakennusteollisuuden tukijalka

​Rakennusteollisuus käyttää Metsä Fibren sahatavaraa laajalla kirjolla. Valikoimaa riittää kerrostalojen ja infrakohteiden telineistä ja valumuoteista hirsitaloteollisuuteen ja kiinteistöjen runkorakenteisiin.

5/2021

​Rakennusteollisuus on Metsä Fibren sahatavaran merkittävä asiakas niin kotimaassa kuin vientimarkkinoilla. Tuotteet päätyvät monipuolisesti erilaisiin rakennuskohteisiin, joista arkisimpia ovat kerrostalo- ja infratyömaat. Siellä Metsä Fibren laudoille ja lankuille on käyttöä heti perustusten tekovaiheessa.

”Sahatavara on edelleen ylivoimainen raaka-aine, kun työmailla tehdään telineitä ja valumuotteja. Sillä on hyvä paino-lujuussuhde. Lisäksi sahatavara on helposti työstettävää ja kevyttä, mikä helpottaa käsittelyä työmaaolosuhteissa”, Metsä Fibren Euroopan aluemyyntijohtaja Ville Valio selvittää.

Monikäyttöisyydestä ja toimivuudesta kertoo myös se, että laudat ja lankut taipuivat tavallisen talotyömaan lisäksi vaikkapa massiivisten maantieramppien ja siltojen valumuotteihin. Lisäetuna on käytetyn sahatavaran kierrätettävyys, jolle on alettu antaa entistä enemmän painoarvoa.

”Tasaisen laadun lisäksi valttejamme ovat isot volyymit, toimitusvarmuus ja tehokas logistiikka”, Valio tähdentää.


Sahatavaran menekki kasvaa vientimarkkinoilla

Valtaosa Suomen suurimman sahaajan tuotannosta matkaa vientimarkkinoille ja kuljetuksissa pyritään hyödyntämään mm. sahatavaran ja sellun yhteiskuljetuksia. Parhaimmillaan asiakas voi seurata toimituksia reaaliajassa.

Amerikasta, Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta vastaavan aluemyyntijohtaja Tommi Saarniston mukaan perinteinen sahatavara lisää jatkuvasti suosiotaan myös Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän rakennustyömailla.

Omasta puusta on Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa pulaa, eikä valutöissä käytetä lautojen ja lankkujen sijaan rakennuslevyjä kuten Euroopassa.

”Sahatavara on kuitenkin selvästi niitä vaivattomampi vaihtoehto. Lisäksi se on työstettävissä helpommin määrämittoihin”, Saarnisto toteaa.

Metsä Fibre on hirsitalotehtaiden luottokumppani

Hirsitalomarkkinoilla ja puurakentamisessa puhaltaa pienen tauon jälkeen mukava myötätuuli niin koti- kuin ulkomailla. Korona-aika on lisännyt kiinnostusta mökkeilyä kohtaan, ja hirsi on alkanut löytää tiensä myös julkiseen rakentamiseen kuten kouluihin ja päiväkoteihin. 

Metsä Fibren asiakaskuntaan kuuluu monia kotimaisia hirsitalotehtaita, joille se toimittaa huippulaatuisia sahatavaratuotteita liimahirsien valmistusta varten. Talotehtaiden kanssa tehdään myös tiivistä yhteistyötä tuotekehitykseen liittyen.

Ville Valion mukaan näissä asiakkuuksissa korostuvat etenkin raaka-aineeseen, tuotteiden tasalaatuisuuteen ja toimitusvarmuuteen liittyvät seikat.

”Lamellihirret tehdään nykyisin monikerrosliimauksena ja seinässä on monia liimahirsiä päällekkäin, joten niiden on oltava ulkonäöltään mahdollisimman yhdenmukaisia. Tasalaatuisen tuotannon lisäksi tämä asettaa kovat laatuvaatimukset myös raaka-aineelle, sillä mänty kasvaa eri tavalla eri puolilla Suomea”, hän muistuttaa.

Asiakkaan tarpeisiin mahdollisimman hyvin sopiva puu valitaankin jo hyvissä ajoin etukäteen, käytännössä jo niiden kasvupaikoilla. Lisäksi sahoille on asennettu muun muassa 3D- ja tukkiröntgenlaitteistoja. Myös kuivausmenetelmiä on kehitetty ja niiden avulla vastataan tiukimpiinkin toiveisiin ja laatuvaatimuksiin.

”Monet hirsitaloteollisuuden asiakkaamme arvostavat pohjoista puuta edelleen kaikkein korkeimmalle”, Ville Valio toteaa.


Liimapuun raaka-aineet matkaavat vientimarkkinoille

Metsä Fibren tärkeisiin sahatavara-asiakkaisiin lukeutuvat myös liimapuupalkkien valmistajat, joilla on hirsitalotehtaiden tapaan tuotteille erittäin tiukat laatukriteerit.

Liimapuupalkit päätyvät uudisrakennusten runkorakenteisiin, joten niissä korostuvat tasalaatuisuuden ja yhdenmukaisuuden ohella myös puun lujuuteen ja pitkään elinkaareen liittyvät seikat sekä tekninen laatu.

Pääosa tästä tuotannosta matkaa maanjäristysherkän Japanin pientalotyömaille. Yksi iso kohde lähtee kuitenkin piakkoin nousemaan myös kotimaahan: Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan selluvaraston kattorakenteet on päätetty tehdä liimapuupalkeista. Sahatavaran tarve pelkästään tähän kohteeseen on yli 50 täysperävaunurekkaa.

Lue lisääartikkeleja