Sahatavaraa myy nytMetsä Fibre

Sahatavaran myynti ja asiakaspalvelu on siirretty Metsä Woodista Metsä Fibren organisaatioon. Tavoitteena on tiivistää tuotannon ja myynnin yhteyttä ja parantaa päivittäistä asiakaspalvelua.

03/2020

Vastuu sahatavaran myynnistä, asiakaspalvelusta, tilausten käsittelystä ja toimitusketjun hallinnasta siirtyi Metsä Fibrelle 1.1.2020. Samalla lisättiin myynnin resursseja.

– Maakohtaisten myyntihenkilöiden lisäksi päämarkkinoille tulee paikallisia myyntikoordinaattoreita, jotka hoitavat päivittäistä asiakaspalvelua. Asiakkaat saavat vastaukset kyselyihinsä entistä nopeammin omalla äidinkielellään, kertoo sahatavaran myynnistä vastaava johtaja Saku Pänkäläinen.

Myös tuotannon ja myynnin välistä yhteyttä on parannettu. Aiemmin tuotantoa ja myyntiä optimoitiin puulajikohtaisesti. Nyt myyntiä ohjataan loppukäyttösegmentoinnin kautta, ja segmenttien vetäjät toimivat linkkinä tuotannon ja asiakkaiden välillä.

– Saamme asiakastarpeet paremmin selville, ja ne saadaan viestittyä tuotantoon saakka tarkasti. Voimme optimoida tuotantomme ja tarjonnan vastaamaan asiakkaiden vaatimuksia ja tarpeita.

– Samalla saamme lisäresursseja ja teknistä osaamista myynnin ohjaamiseen. Otamme käyttöön myös sellun myynnissä käytössä olevat asiakasvastuuketjut. Sahat tietävät, kenelle ja mihin käyttöön tuotteet menevät, Pänkäläinen kertoo.

Myyntiorganisaatioiden yhdistäminen tehostaa kilpailukykyä

Sahatavaran ja sellun myyntiorganisaatioiden yhdistäminen on osa laajempaa muutosta. Metsä Woodin sahat siirtyivät Metsä Fibren omistukseen vuonna 2016. Sellun ja sahatavaran liittäminen yhteiseen organisaation tuotti selkeitä synergiaetuja.

– Pystymme ohjamaan isoa raaka-ainemassaamme tehokkaasti ja päättämään tilanteesta riippuen mitä puuta hyödynnetään selluteollisuudessa, mitä sahateollisuudessa. Näin toimien voimme optimoida puuraaka-aineen käytön. Käytämme puuta paljon ja tehokkaasti, ja se parantaa kilpailukykyämme puun ostajana, Pänkäläinen sanoo.

Prosessien yhdistäminen on tehostanut myös tuotekuljetuksia.

– Kiina on tärkeä markkina sekä sellulle että sahatavaralle. Voimme yhdistellä kuljetuksia niin, että käytämme laivojen kapasiteetin täysimääräisesti. Se on tärkeää erityisesti tilanteissa, joissa kuljetuskapasiteetista on pula. Kun tilattu kapasiteetti hyödynnetään tarkasti, saamme pitkällä aikavälillä vahvemman neuvotteluaseman bulkki- ja konttivarustamojen kanssa.

Muutos tuo Metsä Fibren brändin paremmin esille 

Nyt sahatavaran ja sellun integraatio on viety loppuun. Vuodenvaihteessa sahatavaran myynnistä ja päivittäisistä asiakastoiminnoista vastaavat työntekijät siirtyivät Metsä Fibren palvelukseen. Ainoa poikkeus on Englannissa, Walesissa ja Skotlannissa tapahtuva myynti, jota hoidetaan Metsä Woodin myyntiorganisaation kautta.

Pänkäläinen uskoo, että Metsä Fibren brändi alkaa myös näkyä ja tuntua kaikkialla, missä sahatavaraa käsitellään.

– Haluamme, että tuotepakkauksemme erottuvat edukseen, ja mietimme jatkuvasti, miten voisimme ylittää asiakkaiden odotukset. Mikäli näemme, että sahatavaralle tarvitaan samanlaisia teknisiä palveluja kuin sellulla on, prosessi ja malli ovat olemassa.

Lue lisää artikkeleja