Sahatavaran markkina hakee uutta kasvua

Sahatavaran markkinan odotetaan kääntyvän kasvuun vuoden 2021 aikana. Hiiltä sitova puurakentaminen on kaikkialla uusi kasvun mahdollisuus.

2/2021

​Ennen COVID-19-pandemiaa sahatavaran markkinatilanne näytti kohtalaisen hyvältä. Kasvu oli ollut tasaista monen vuoden ajan. Vuonna 2019 nähtiin muutaman prosentin kasvua kaikilla keskeisillä markkina-alueilla. Rakennusteollisuus oli nousussa ja puun käyttö lisääntymässä. 


”Ennen COVID-19-pandemiaa ennakoimme markkinoiden hiukan hidastuvaa kasvua globaalisti ja suurin piirtein jokaisella markkina-alueella”, kertoo AFRYn vanhempi konsultti Antti Koskinen

COVID-19 pysäytti sahatavaran markkinat alkuvuonna 2020 samassa tahdissa kuin virus levisi. 

Sahatavaran markkina kääntyy positiiviseksi 


Koskinen arvioi, että sahatavaran markkina kääntyy negatiivisesta positiiviseksi vuoden 2021 aikana. 

”Vuonna 2021 tapahtuu pientä kasvua ja kasvuvauhti kiihtyy vuonna 2022. Vuonna 2024 markkinoilla voitaisiin päästä määrällisesti vuoden 2019 tasolle. Mutta tässä saa olla aikamoinen ennustaja, kun pandemiaennusteetkin elävät koko ajan”, Koskinen huomauttaa. 

”Olemme ennakoineet, että pandemian vaikutus ei olisi niin raju Aasiassa kuin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, vaan kasvu lähtisi aiemmin liikkeelle ja 2021 olisi jo selkeä kasvun vuosi.” 

Myös tutkimusyhtiö ja luottoluokittaja Moody´s ennustaa sahatavaran markkinan kasvavan vuonna 2021. Tammikuussa julkaistun ennusteen mukaan puutuoteteollisuuden näkymä vuodelle on positiivinen. Kysyntä kasvaa vuonna 2021 maailmanlaajuisen BKT:n kasvun sekä lisääntyvän rakentamisen ja remontoinnin myötä. Kysynnän ja tarjonnan tasaantuessa puutuotteiden hinnat pysyvät enimmäkseen vakaina. 

EU:n vihreästä kasvusta vauhtia puulle? 

Puurakentamisen noususta on puhuttu pitkään, mutta ilmastonmuutos vauhdittaa puheiden konkretisoitumista. Euroopan sahateollisuuden etujärjestön EOS:n puheenjohtaja Sampsa Auvinen näkee merkkejä tästä myös EU:n vihreän kasvun ja elpymisen ohjelmissa. Hän muistuttaa, että puu on ainoa uusiutuva ja hiilineutraali rakennusteollisuuden raaka-aine. Ristiinlaminoidun puun (CLT) kapasiteettia on tullut lisää, ja puurakentaminen on muodikasta. 

”Rakentamisessa on oleellista katsoa rakennuksen päästöjä koko sen elinkaaren ajalta – rakennusmateriaalien tuotannosta rakennuksen käyttövaiheeseen ja sen yli. Sahatavaratuotteiden käytön lisääminen on merkittävä päästöjen vähennysmahdollisuus”, sanoo Auvinen. 

CLT on kasvava alue 

AFRYn Koskinen huomauttaa, että CLT on sahatavaramarkkinoilla vielä kooltaan pienessä roolissa, mutta tuotteen arvolla mitattuna merkittävämpi. 

”Kyseessä on eittämättä kasvava markkina erityisesti Keski-Euroopassa. CLT on saavuttanut tietyn aseman erityisesti maissa, joissa muutenkin rakennetaan puusta. Jonkinlaista hypeä on ollut myös Pohjois-Amerikassa, missä on tehty ja suunnitellaan investointeja”, arvioi Koskinen. 

Vastuullisuus nousi sahatavaramarkkinoilla ensimmäisenä esiin puun alkuperän sertifioinnin kautta. 

Nyt vastuullisuuden arviointi ottaa huomioon myös ilmastonmuutoksen hidastamisen, puuraaka-aineen aseman hiilen sidonnassa sekä tuotannon energiatehokkuuden. 

”Vastuullisuutta painotetaan varsinkin Euroopassa korkealle. Puun sertifioinnin ja alkuperän täytyy olla kunnossa”, sanoo Koskinen. 


Artikkeli on alun perin julkaistu Timber-lehden numerossa 2020-2021. Lue koko artikkeli.


Lue lisää artikkeleja