Selluasiakkaat kiittävät laatua, luotettavuutta ja palvelua

​Saimme selluasiakkailtamme aiempien vuosien tapaan kiitosta laadusta ja luotettavuudesta. Myös yhteistyöverkostoamme kiiteltiin.

6/2021

​Metsä Fibren asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin jälleen Euroopan, Aasian ja Tyynenmeren maiden (APAC), Pohjois-Amerikan sekä Lähi-idän ja Afrikan (MEA) myyntialueilla. 

Vastausten mukaan toimintamme kokonaisuus on hyvällä tasolla. Eri myyntialueiden tuloksissa oli paljon yhtäläisyyksiä. Kaikilla alueilla kiiteltiin tuotteiden laatua, luotettavuutta ja palvelua. Logistiikka sen sijaan on ollut kuluvana vuonna maailmanlaajuinen haaste kaikille toimijoille.

”Haluamme kiittää asiakkaitamme aktiivisesta osallistumisesta kyselyyn. Saamamme palautteet auttavat meitä kehittämään toimintaamme edelleen”, sanoo Aasian myynnistä vastaava aluejohtaja Harri Vertanen. 

Kiitosta palvelusta ja yhteistyöstä

Euroopan selluasiakkaiden keskuudessa Metsä Fibre koetaan kyselyn mukaan markkinajohtajana, joka pyrkii jatkuvasti kehittymään yhtiönä ja toimittajana. 

”Laatu, palvelu ja yhteistyö ovat nousseet kyselyissä esiin joka vuosi positiivisina seikkoina, myös tänä vuonna”, Euroopan myynnistä vastaava aluejohtaja Mikael Lagerblom kiteyttää. 

”Toimitukset ovat olleet kuluneen vuoden haaste, ja niitä pyrimme nyt parantamaan. Lisäksi haluamme edelleen syventää yhteistyötä, jotta voimme tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa läpi toimitusketjun”, Lagerblom sanoo.


Toimituskyky säilynyt hyvänä haastavassa tilanteessa

Amerikan sekä Lähi-idän ja Afrikan maiden myynnistä vastaava aluejohtaja Kustaa Laine kertoo, että vastauksissa nousivat positiivisina asioina esiin tuotteiden laatu ja toiminnan luotettavuus.

”Asiakkaamme kokivat erityisen hyvänä meidän toimituskykymme haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Pystymme vastaamaan kysyntään ja olemme avoimia kasvulle.”

Myös hyvää yhteistyötä asiakkaiden kanssa sekä alueen myynnin yhteistyöverkostoa kiiteltiin. 

”Olemme aiemman asiakaspalautteen perusteella kehittäneet hinnoittelumallejamme, ja asiakkaat ovat ottaneet ne hyvin vastaan.”

Pandemia-aika näkyy vähentyneinä tapaamisina, ja asiakkailla kuten kaikilla muillakin on tämän osalta toiveena paluu normaaliin. 

”Kun matkustaminen vapautuu, pystymme jälleen tapaamaan asiakkaita kasvotusten, jolloin yhteistyöhön saadaan lisää kierroksia. Myös logistiikan on toimittava tilanteessa kuin tilanteessa, ja jatkamme sen kehittämistä”, Laine sanoo.

Kestävän kehityksen eteen tehtyä työtä arvostetaan

Yhteistyö nousi positiivisena esiin myös Aasian ja Tyynenmeren maiden myyntialueen vastauksissa. 

”Meillä on APAC-maissa todella pitkiä asiakassuhteita. Tunnemme asiakkaamme hyvin ja pystymme vastaamaan heidän tarpeisiinsa”, aluejohtaja Harri Vertanen kertoo. 

Tuotteiden laatu sai niin ikään kiitosta, joskin Vertasen mukaan laadussa löytyi myös kehityskohteita asiakkailta, jotka toivovat juuri heidän mieltymystensä mukaisia selluja. 

Uutena ja positiivisena asiana kyselyssä nousi esiin kestävä kehitys. Erityisesti kiinalaiset asiakkaat kiittelivät Metsä Fibreä kestävän kehityksen eteen tehdystä työstä.

Tekninen asiakaspalvelu on saanut vuosi toisensa jälkeen positiivista palautetta, niin myös tänä vuonna.
”On hienoa, että proaktiivinen työmme ja lisäarvon tuottaminen asiakkaille on noteerattu”, Vertanen iloitsee.

Logistiset ongelmat ovat olleet kuluvana vuonna haaste kaikille yhtiöille. Kyselyn vastauksissa Metsä Fibren luotettavuutta ja toimituksia kehuttiin, mutta toisaalla niissä nähtiin myös kehityskohteita. Erityisesti alkuvuoden Korean toimitukset saivat kritiikkiä.

”Olemme tiedostaneet logistiikan ongelmakohdat ja ryhtyneet toimiin niiden parantamiseksi”, Vertanen sanoo.

Lue lisääartikkeleja