Selluteollisuuden tulevaisuus: nämä 4 asiaa muuttavat markkinoita 

Konsultointi- ja suunnitteluyritys ÅF Pöyry Oyj arvioi, että markkinasellun kysyntä kasvaa tulevien viiden vuoden aikana noin 2,5 prosenttia vuodessa.

11/2019

1. Investointien koko ja sellun kysyntä kasvavat

Konsultointi- ja suunnitteluyritys ÅF Pöyry Oyj arvioi, että markkinasellun kysyntä kasvaa tulevien viiden vuoden aikana noin 2,5 prosenttia vuodessa. 
– Kysyntä kasvaa erityisesti kehittyvillä markkinoilla, kuten Kiinassa, missä keskiluokan vahvistuminen lisää kuluttajatuotteiden kysyntää, sanoo Pöyryn johtava konsultti Tomi Amberla.
Suuret sellun tuottajat varautuvat kasvuun investoimalla entistä tehokkaampiin tehtaisiin ja uuteen osaamiseen. Selluteollisuuden tulevat investoinnit ovat selvästi aiempaa suurempia.
– Viimeisen 10–15 vuoden aikana tyypillisten investointien koko on kaksinkertaistunut, sanoo konsulttiyritys Vision Huntersin toimitusjohtaja Teija Konttori. Konttori uskoo, että suurimpia investointeja toteuttavat jatkossakin alan suurimmat yritykset. Uudet suuret tehtaat vaativat myös uudenlaiset koneet.

Myös Metsä Group aikoo hyödyntää laitevalmistajien kehitystyötä. Kemissä vanhan sellutehtaan korvaajaksi suunnitellaan modernia biotuotetehdasta, joka tuottaisi vuodessa 1,5 miljoonaa tonnia sellua.
– Hieman nykyistä korkeammilla kiinteillä kustannuksilla voimme ajaa kaksinkertaista tuotantoa, sanoo pääjohtaja Ilkka Hämälä. Tärkein kysymys on, kykeneekö Metsä Group olemaan kilpailukykyinen niillä markkinoilla, joilla kysyntä kasvaa. 
– Emme pysty kilpailemaan raaka-aineen hinnalla, joten meidän täytyy kehittää kilpailukykymme omasta toiminnastamme.  Hän luonnehtii Äänekosken biotuotetehdasta ja mahdollista Kemin biotuotetehdasta suorituskykyhypyiksi. 
– Jos tehdään teknologiahyppy, sen pitää mahdollistaa kilpailukyky ainakin 30 vuoden päähän. Sen takia emme pyri uudistamaan tehtaita pala kerrallaan ¬– se sitoo kehitystä. 

2. Yritysostot lisääntyvät 

Teija Konttori arvioi, että selluteollisuudessa nähdään lähivuosina myös yritysostoja.
Tärkeä ajuri on lisäksi raaka-aineen saannin varmistaminen.  Kun talous kasvaa, yrityskauppojen määrä lisääntyy, koska rahaa on saatavilla ja kysyntä on vahvaa. Tilanteeseen vaikuttaa myös ostovoiman ja kysynnän siirtyminen länsimaista Aasiaan. Yritysostojen todennäköisyyttä lisää se, että toimialan keskittymistä kuvaava konsolidointiaste on metsäteollisuudessa vielä matala. 

Teija Konttori uskoo, että selluteollisuudessa suurin orgaaninen kasvu syntyy alueilla, joilla puukuitua on saatavilla edullisesti eli Pohjois-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa.

3. Kiinan tuontikielto keräyspaperille muuttaa markkinaa

Edulliselle kuidulle on entistä enemmän ottajia. Kehityksen laukaisi liikkeelle Kiinan keskushallinnon päätös rajoittaa keräyspaperin tuontia.
Tuontirajoitukset muuttavat kiinalaisen metsäteollisuuden rakenteita. 
– Pieniä ja keskisuuria toimijoita tulee kannattavuusongelmien ja kuitupulan vuoksi häviämään markkinoilta. Suuret yritykset ottavat isomman osuuden kokonaistuotannosta, Tomi Amberla sanoo.

Vaikka Kiinan tuoman keräyspaperin määrä on ollut suuri, tuontirajoituksilla on melko vähäinen vaikutus ensikuidun kysyntään. Kiinalaiset yritykset ovat jo kehittäneet monenlaisia ratkaisuja kuituongelmaan. Avainasemassa ovat olleet investoinnit ulkomaille. 

4. Hintavaihtelu saattaa lisääntyä

Mutta miten turvata kuidun saatavuus tulevina vuosina? Amberlan mukaan yritykset tulevat tiivistämään yhteistyötään luotettavien selluntoimittajien kanssa. Jos entistä suurempi osa tuotetusta sellusta korvamerkitään etukäteen valituille ostajille, avoimesti kaupan olevan sellun osuus kokonaismarkkinasta saattaa laskea.
– Jos näin käy, hintavaihtelu kasvaa. Joskus sellua saa hyvin edullisesti, joskus se taas maksaa niin paljon, ettei kustannusta saa siirrettyä tuotteisin, Amberla sanoo.

Lue lisää artikkeleja