Selluyksiköiden RFID-seurantajärjestelmä parantaa jäljitettävyyttä

​RFID-tunniste on kuin pieni hintalappu, joka sisältää paljon tietoa selluyksiköstä. Tunnisteen avulla selluerän tietoja voi seurata reaaliajassa.

5/2020

​RFID (Radio Frequenccy Identification) -seurantajärjestelmä perustuu pieneen tarraan, joka sisältää elektronisen tunnisteen. Yksilöllinen RFID-tunniste kiinnitetään jokaiseen Metsä Fibren selluyksikköön.

– Me olimme sellualan ensimmäinen toimija, joka otti RFID-seurantajärjestelmän käyttöön vuonna 2012. Monilla muilla aloilla tekniikkaa on hyödynnetty pidempään, kertoo Metsä Fibren tekninen asiakaspalvelupäällikkö Thomas Fant.

RFID-tunniste sisältää mikrosirun, johon tallennetaan selluerän selluerän numero ja johon kohdennetaan erän tiedot. Seurantatunnisteeseen voi tallentaa enemmän tietoa kuin viivakoodiin. RFID-seurantamenetelmällä voi tarkistaa reaaliajassa sellutoimituksen määrän, tekniset ominaisuudet ja toimituksen viimeisimmän sijainnin.

– Toivoisimme, että myös muut sellualan toimijat ottaisivat nykyistä laajemmin RFID-seurantajärjestelmän käyttöön. Se auttaa asiakkaita jäljittämään käyttämänsä sellun alkuperän ja laadun, Fant sanoo.

Fibre Online mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan

RFID-tunniste kiinnitetään selluyksikön molemmille puolille vesiliukoisella liimalla. Tunnisteen voi lukea, vaikka se ei olisi näkyvillä. Seurantatunniste luetaan tehtaasta lähtiessä sekä satamassa ennen kuljetusta.

RFID-lukija voi olla käsikäyttöinen tai kiinteä lukija esimerkiksi tehtaan sellukuljettimella. Kun tunniste luetaan, Metsä Fibren järjestelmä yhdistää RFID-tunnisteen numerosarjaan kyseisen selluerän laatutiedot ja lähettää tiedot Fibre Online -palveluun.

Metsä Fibren asiakas voi tarkistaa etukäteen Fibre Onlinesta, millainen lähetys on tulossa. Näin asiakas voi valmistautua selluerän saapumiseen ja suunnitella tuotantonsa valmiiksi.

RFID-seurantatunnus poistaa lähetysvirheet

RFID-sellunseurantateknologia on tehokas ja luotettava tunnistamistekniikka. Se toimii sekä sellutehtaan että asiakkaan reaaliaikaisena apuna. Reaaliaikainen tiedonkulku poistaa lähetysvirheet ja varmistaa oikeat toimitukset. Seurantajärjestelmä ilmoittaa, jos yrittää lähettää erilaista selluerää kuin asiakas on tilannut.

– Fibre Online -palvelun tiedot päivittyvät tällä hetkellä neljä kertaa päivässä. Tulevaisuudessa pyrimme mahdollistamaan myös lähetyksen sijainnin seuraamisen reaaliajassa, Fant sanoo.

Viimeisen kerran RFID-tunniste luetaan, kun se saapuu asiakkaalle. Tunniste häviää pulpperoinnissa, eikä sitä tarvitse erikseen poistaa erästä. Selluerän laatutiedot säilyvät kuitenkin Fibre Online -palvelussa, minkä ansiosta asiakas voi myös jälkikäteen selvittää kunkin tuotteen eränumeron ja sellulaadun.
Lue lisääartikkeleja