Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

Kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden käyntivarmuus pidetään erinomaisella tasolla huolehtimalla tehokkaasta ennakoivasta kunnossapidosta ja tekemällä oikea-aikaisia investointeja. Luotettavuus, toimitusvarmuus ja tasainen laatu varmistetaan pitkäjänteisellä elinkaarisuunnitelmalla.

11/2018 TEKSTI: TIMO NYKÄNEN, KUVAT: METSÄ GROUP

​Jokaiselle Metsä Fibren neljästä sellutehtaasta on laadittu elinkaarisuunnitelma, johon on kirjattu seuraavan kymmenen vuoden ajalle tarpeelliset investoinnit, kehityskohteet ja suurkorjaukset. Näin toimimalla varmistetaan tehtaiden häiriötön toiminta.

”Päivitämme elinkaarisuunnitelmaa vuosittain, ja lisäksi laadimme PTS-suunnitelman eli tarkemman kehitysohjelman aina kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Sen pohjalta tehdään kunkin vuoden toimintasuunnitelma ja vuosihuoltoseisokkisuunnitelma”, kertoo Metsä Fibren selluliiketoiminnan tuotantojohtaja Camilla Wikström.

Hänen mukaansa elinkaarisuunnitelma on dynaaminen ”elävä dokumentti”, jota paitsi noudatetaan systemaattisesti tehtaiden päivittäisessä ylläpidossa, myös päivitetään jatkuvasti. Tehtaan korkea käyntivarmuus mahdollistaa tuotantotason jatkuvan parantamisen ja tuotteiden toimitusvarmuuden asiakkaille. Se myös takaa tuotteiden tasaisen korkean laadun, kustannus- ja ympäristötehokkaan tuotannon sekä hyvän työturvallisuuden.

”Pitkäjänteinen suunnitelma auttaa huomioimaan mitä toimenpiteitä elinkaaren aikana tulee tehdä, jotta kapasiteettia pystytään nostamaan ja tehtaista saadaan kaikki irti. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös energiatehokkuuden ja ympäristösuorituskyvyn kehittäminen”, Wikström sanoo.Metsä Fibren sellutehtaiden kehitys

Oikea ajoitus olennaista

Tärkeä osa elinkaarisuunnitelmaa ovat tehtaiden vuosihuoltoseisokit, jolloin suoritetaan tarkasti aikataulutetut huoltotoimenpiteet ja korjaukset. Seisokit ovat välttämätön osa ennakoivaa kunnossapitoa, jotta tehtaat pystyvät muina aikoina ajamaan ilman häiriöitä. Viimeksi esimerkiksi lokakuun alussa Rauman tehdas pysäytettiin noin viikon ajaksi, jolloin yksittäisenä suurimpana työnä uusittiin massatehtaan ja kuivaamon automaatiojärjestelmä.

”Joutsenon tehdas on muutoin mielestäni hyvä esimerkki systemaattisen elinkaariajattelun hyödyistä. Kun verrataan viiden vuoden takaiseen tilanteeseen, olemme pystyneet nostamaan tehtaan käytettävyyttä selvästi. Olemme tehneet oikeita asioita oikeaan aikaan ja nyt Joutseno on käytettävyydeltään kärkitehtaitamme.”

Kemin tehdas on puolestaan Metsä Fibren vanhin yksikkö, ja tulossa elinkaarensa päähän. Tehdasta on uudistettu vaiheittain ja sen tekniikka on pääosin peräisin 1980-luvulta. Käynnissä onkin kesään 2019 saakka kestävä, Polar Kingiksi nimetty esiselvityshanke, jonka perusteella tehdas joko modernisoidaan tai korvataan kokonaan uudella biotuotetehtaalla.Metsä Fibren sellutehtaiden kehitys

Ulkoistuksesta kilpailuetua

Sellutehtaiden päivittäistä kunnossapitoa varten Metsä Fibre perusti vuonna 1997 Caverion Industrian kanssa Botnia Mill Service (BMS) -palveluyhtiön. BMS vastaa tehtaiden kunnossapidosta sekä projektinhallinnasta, suunnittelusta, teknisestä ylläpidosta ja erilaisista projektitoteutuksista. Yhteistyö on auttanut pitämään kustannukset hallinnassa ja kehittämään tehtaiden kunnossapitoa. 

”Päivitämme yhteistyössä BMS:n kanssa myös elinkaarisuunnitemaa ja laadimme muun muassa ennakkohuoltolistat. Meillä on pitkäaikainen ja tiivis strateginen kumppanuus, joka on tukenut erittäin hyvin tehtaiden käytettävyyden parantamista ja jatkuvaa kehitystyötä”, Wikström sanoo.Metsä Fibren sellutehtaiden kehitys

Lue lisääartikkeleja