Tähtäimessä resurssitehokkuus ja fossiiliton tulevaisuus

​Metsä Groupin tavoitteena on, että kaikki sen tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti joko materiaaleina tai energiana. 

2/2021

​Raaka-aineita, energiaa ja vettä käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Puun jokainen osa hyödynnetään sille parhaiten sopivaan tarkoitukseen: tukit sahoille, kuitupuu selluksi ja muiksi biotuotteiksi ja edelleen jalostettavaksi sekä oksat, latvat ja kuoret bioenergian tuotantoon. Sahauksen sivutuotteena syntyvä hake hyödynnetään Metsä Fibren selluntuotannossa. 

Sahoille tulevat rungot katkotaan asiakastarpeiden ja lopputuotteiden näkökulmasta optimaalisella tavalla jo metsässä. Näin varmistetaan laadukas lopputuote ja se, ettei arvokkaasta raaka-aineesta mene tikkuakaan hukkaan.

Ainutlaatuinen biotuotetehdaskonsepti 


Metsä Fibren kehittämä biotuotetehdaskonsepti mahdollistaa tuotevalikoiman laajentamisen tulevaisuudessa uusilla, entistä korkeamman lisäarvon biotuotteilla. Biotuotetehdaskonseptissa puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään erilaisina biotuotteina, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita. 

Resurssiviisaus toteutuu myös kumppaniyritysten välisenä yhteistyönä. Teollisessa ekosysteemissä eri toimijat tuottavat erilaisia lopputuotteita omaa erityisosaamistaan hyödyntäen. 

Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja Valmet alkoivat joulukuussa 2020 rakentaa Äänekosken tehdasalueelle 3D-kuitutuotteen koelaitosta, jossa testataan ja kehitetään uudentyyppisen pakkausratkaisun valmistusmenetelmää. Laitoksen koelinjalla valmistetaan puukuidusta valmiita 3D-kuitutuotteita, joilla voidaan korvata muovista ja alumiinista valmistettuja pakkauksia.
Samassa ekosysteemissä toimii myös Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Springin ja Itochu Corporationin yhteisyrityksen MI Demo Oy:n koelaitos, joka valmistaa sellusta tekstiilikuituja. 

Lisäksi Metsä Fibre on selvittänyt yhteistyössä Veolian kanssa sellunvalmistusprosessissa syntyvän raakametanolin puhdistamista kaupalliseksi biometanoliksi. Yhteistyöhön liittyen Veolia suunnittelee raakametanolin jalostuslaitoksen rakentamista Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen.

Myös Metsä Fibren omaa resurssitehokkuutta on parannettu uusilla biotuoteratkaisuilla. Äänekosken biotuotetehtaalla rikkihapon tuottaminen tehtaan hajukaasuista on laajentanut tehtaan suljettua kemikaalikiertoa ja minimoi sulfaattipäästöt vesistöön. Kemiin rakennettavalla biotuotetehtaalla tullaan käyttämään samaa teknologiaa. 

Sekä Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaalla että Äänekosken biotuotetehtaalla valmistetaan puunkuoresta tuotekaasua hyödynnettäväksi fossiilittomana polttoaineena tehtaiden omissa prosesseissa. Myös Kemin biotuotetehtaalle on suunniteltu vastaava kaasutuslaitos. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa kaikki tehtaamme toimivat ilman fossiilisia polttoaineita.

Haasteellinen jätejae hyötykäyttöön


Osana Metsä Groupia myös Metsä Fibren tavoitteena on hyödyntää kaikki tuotannon sivuvirrat sataprosenttisesti. Tällä hetkellä Metsä Fibre hyödyntää sivuvirrat 83-prosenttisesti. Keskeinen syy tähän hyödyntämisasteeseen on viherlipeäsakka. 

Viherlipeäsakka on sellun kemikaalikierrossa syntyvä jae, jolle ei toistaiseksi ole ollut vakiintunutta hyötykäyttöä. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä viherlipeäsakan hyötykäytön tutkimustyöstä on Äänekosken biotuotetehtaalle syksyllä 2020 tehty koekenttä, jonka rakenteessa on hyödynnetty viherlipeäsakkaa ja tuhkaa. Viherlipeäsakan ympäristövaikutuksia ja tehdyn rakenteen kestävyyttä monitoroidaan Äänekoskella seuraavan kahden vuoden aikana.  

Teknisesti soveltuvalla, ympäristökelpoiseksi todetulla viherlipeäsakalla voidaan korvata kenttärakenteissa neitseellisiä raaka-aineita, kuten kalliomursketta ja soraa, ja tämän seurauksena säästää luonnonvaroja. Lue lisää artikkeleita