Takana intensiivinen oppimisen vuosi

​Biotuotetehtaan ensimmäiseen vuoteen on mahtunut paljon tapahtumia ja uuden oppimista. Onnistuneen startin jälkeen painottuu tekeminen tehtaalla yhä enemmän toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

8/2018

​15.8.2017 käynnistetyn Metsä Groupin biotuotetehtaan henkilöstöllä on takanaan intensiivinen ja opettavainen vuosi. Noin vuoden kestäneen starttivaiheen aikana on viritetty tehdasta täyteen tuotantokapasiteettiin ja haettu tuotantoprosessiin optimaalista tasapainoa eri osastojen välille.


Erilaiset säätö-, viritys- ja muutostyöt ovat kuuluneet luonnollisena osana tähän vaiheeseen, samoin kuin ratkaisujen löytäminen mahdollisiin ongelmiin ja tuotannon pullonkauloihin.


”Toukokuussa 2018 tehtaalla pidettiin ensimmäinen, noin viikon mittainen vuosihuoltoseisokki. Sen aikana tehtiin huolto-, puhdistus- ja kunnossapitotöitä sekä starttivaiheeseen kuuluvia säätöjä tehdasprosessin käyntivarmuuden ja tehokkuuden hiomiseksi. Näiden toimenpiteiden ansiosta saimme viritettyä tehdasta entisestään”, biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen kertoo.


Tehtaan käynnistäminen eteni suunnitellun starttikäyrän mukaisesti ja täyden 1,3 miljoonan sellutonnin nimellistuotantokapasiteetin tehdas saavutti elokuussa 2018. Tämän myötä Metsä Group on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja. Tasaisella tuotantovauhdilla on Poikolaisen mukaan merkitystä myös tehtaan kokonaistehokkuuden kannalta.


”Tehtaan ympäristö-, tuotanto- ja materiaalitehokkuus perustuvat tasaiseen tuotantovauhtiin ja tehtaan hyvään käyntiin. Esimerkiksi hajuhaitat liittyvät prosessihäiriöihin ja tehtaan alas- ja ylösajotilanteisiin, mutta tasaisessa tuotantovauhdissa ja tehtaan osastojen ollessa tasapainossa niitä ei juuri ilmene.”

 

Tehtaanjohtaja Ilkka Poikolaisen (kuvassa keskellä) mukaan motivoituneella ja osaavalla henkilöstöllä on ollut avainrooli onnistuneessa startissa. Kuvat: Metsä Group.

Kehittämispolulla tulevaisuuteen

Biotuotetehtaan ensimmäistä vuotta Poikolainen kuvaa intensiiviseksi oppimismatkaksi koko henkilöstölle. Koulutusten ja perehdytysten ohella itse käytännön työ on opettanut tekijöitään. Vaikka sellunteon perusteet eivät uuden tehtaan myötä ole juuri muuttuneet, on modernin tehtaan uudenlainen tekniikka ja projektivaiheesta käyvän tehtaan arkirytmiin siirtyminen tuoneet mukanaan paljon uutta. 


”Tämä on kokonaisuutena todella tärkeä vaihe, sillä nyt luodaan myös niitä toimintamalleja ja käytäntöjä, jotka vaikuttavat tekemiseemme ja menestykseemme pitkälle tulevaisuuteen”, Poikolainen kuvailee.


Oppimista ja kehittymistä on jo ensimmäisen vuoden aikana tapahtunut huimasti. Kehityspolku ei Poikolaisen mukaan kuitenkaan pääty tähän, vaan jatkuu tehtaan koko eliniän ajan.


”Toimintamme kulmakivenä on jatkuva parantaminen. Kehitystyö esimerkiksi tuotteiden laadun suhteen on luonnollisesti jatkuvaa. Pääsemme keskittymään siihen toden teolla nyt, kun tehdas on saatu tasaiseen vauhtiin. Tuotannon lisäksi turvallisuus ja ympäristö ovat kaikessa toiminnassamme keskiössä ja teemme jatkuvasti töitä sen eteen, jotta voimme olla myös niiden saralla entistä parempia sekä nyt että tulevaisuudessa. ”


Tehtaan onnistuneessa käynnistysvaiheessa avainroolissa on Poikolaisen mukaan ollut henkilöstön vankka ammattitaito ja sitoutuneisuus.


”Erityisen ylpeä olen tehtaan organisaatiosta ja siitä, millaisella innolla työntekijät haluavat tehdasta kehittää ja päästä asetettuihin tavoitteisiin. Se on edellyttänyt meiltä kaikilta venymistä, mutta saamme kaikki olla ylpeitä siitä, mitä olemme yhdessä jo nyt saaneet aikaan. Tästä on hyvä jatkaa kehittämisen polulla.”


Biotuotetehtaan ensimmäisen vuoden merkkipaaluja

15.7.2017
Tehdas käynnistetään 7 minuuttia etuajassa kello 5.53.

Syyskuu 2017
Sellutoimitukset asiakkaille aloitetaan.

18.10.2017
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihkii biotuotetehtaan käyttöön juhlallisin menoin.


21.10.2017
Biotuotetehtaan ensimmäisillä avoimilla ovilla vierailee 2 500 kiinnostunutta kävijää.

 


Huhtikuu 2018
Biotuotetehtaalla järjestetään yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa suuronnettomuusharjoitus, jossa harjoitellaan yhteistoimintaa biotuotetehtaan suuronnettomuudeksi luokiteltavassa poikkeustilanteessa.
 
Toukokuu 2018
Tehtaalla pidetään ensimmäinen vuosihuoltoseisokki, jonka aikana tehdään huolto-, puhdistus- ja kunnossapitotöitä sekä tehtaan starttivaiheeseen kuuluvia säätöjä varmistamaan tehdasprosessin tehokkuutta ja käyntivarmuutta.

Kesäkuu 2018
Metsä Groupin Pro Nemus -vierailukeskus avataan vierailijoille Äänekosken tehdasalueella.


Elokuu 2018
Biotuotetehtaan miljoonas sellutonni valmistuu 8.8.2018.

Tehdas saavuttaa täyden 1,3 miljoonan sellutonnin nimellistuotantokapasiteetin.

Aiheeseen liittyvätartikkelit

 • selluarkki

  12/2019/ Sellu

  Sellusta on moneksi

  ​Sellua on osattu valmistaa jo yli sata vuotta, mutta edelleen sen monipuolisuus yllättää. Tiedätkö, mihin kaikkeen sellua voidaan käyttää?

  Lue lisää
 • metsä istutus

  11/2019/ Metsä Fibre

  Vastuullinen metsänhoito on meille tärkeää

  ​Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat avainasemassa Metsä Groupin metsänhoidossa. Asiantuntijat auttavat metsänomistajia hoitamaan metsää niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja metsä kasvaa hyvin. 

  Lue lisää
 • Sawn timber sahatavara

  11/2019/

  Metsä Fibre kuuntelee saha-asiakkaitaan herkällä korvalla

  ​Metsä Fibren saha-asiakkaat vastasivat Radar-asiakastyytyväisyyskyselyyn nyt toista kertaa. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden tarpeet ovat peruste sahatoiminnan kehittämiselle ja luovat hyvä pohjan vuosisuunnittelun tavoitteiden asettamiseen. 

  Lue lisää
 • puumosaiikki

  11/2019/ Sahatavara

  Ilmoittaudu mukaan Metsä Groupin Rauman sahahankkeen Kumppanuuspäivään

  Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjestää Raumalle suunnitteilla olevan mäntysahan Kumppanuuspäivän 4.12.2019. Tilaisuus on tarkoitettu mahdollisesta investointiprojektista kiinnostuneille rakentajille ja muille yrityksille eri toimialoilta. 

  Lue lisää
 • Sellu, pulp

  11/2019/ Sellu

  Selluteollisuuden tulevaisuus: nämä 4 asiaa muuttavat markkinoita

  Konsultointi- ja suunnitteluyritys ÅF Pöyry Oyj arvioi, että markkinasellun kysyntä kasvaa tulevien viiden vuoden aikana noin 2,5 prosenttia vuodessa.

  Lue lisää
 • Metsä ja taivas

  9/2019/ Sellu

  Muovista tuli ongelma – puusta ratkaisu?

  ​Muovia pidettiin korvaamattomana materiaalina. Nyt muovista on tullut ongelma, johon etsitään kiivaasti ratkaisua. Maatuvalle, biopohjaiselle ja kestävästi tuotetulle materiaalille on kysyntää.

  Lue lisää
 • sellukuitu

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan suunnittelu etenee

  ​Metsä Fibre aloitti kesällä 2019 Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun. Nyt projekti on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.

  Lue lisää
 • 9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  3/2019/ Metsä Fibre

  Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  ​Äänekosken biotuotetehtaan alueella sijaitseva biokaasulaitos siirtyi EcoEnergy SF:ltä Metsä Fibren omistukseen 10.12.2018. Laitos valmistaa biokaasua ja biopellettejä biotuotetehtaan puupohjaisista lietteistä.

  Lue lisää
 • Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  3/2019/ Metsä Fibre

  Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  ​Jos kaikki edellytykset täyttyvät, Kemissä käynnistyy uusi biotuotetehdas vuoden 2022 aikana. Esiselvityksen tulokset näyttävät lupaavilta. Tämä rohkaiseva viesti kuultiin Kemissä 18.12.2018 järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa Metsä Fibre kertoi projektin tilanteesta parille sadalle asiasta kiinnostuneelle.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Antti Kiljunen ja Risto E. J. Penttilä keskustelevat yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  3/2019/ Metsä Fibre

  Mahdollisia maailmoja

  ​Epävarmassa maailmantilanteessa on hyödyllistä varautua ennalta vaihtoehtoisiin tulevaisuudenkuviin. Kutsuimme Metsä Fibren Antti Kiljusen ja konsulttitoimisto Nordic West Officen Risto E. J. Penttilän keskustelemaan yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

  3/2019/ Metsä Fibre

  Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

  ​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

  Lue lisää
 • Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

  3/2019/ Sellu

  Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Metsä Fibre ja Ahlstrom-Munksjö ovat aloittaneet ainutlaatuisen turvallisuusyhteistyön auditoinneissa

  Kyseessä on ainutlaatuinen yhteistyö sellu- ja paperiteollisuudessa turvallisuustyön varmistamiseksi.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Resurssitehokkaita ratkaisuja laadukkaasta raaka-aineesta

  ​Sellussa ja muissa erilaisissa biotuotteissa yhdistyvät kestävällä tavalla uusiutuvan puuraaka-aineen tarjoamat mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet.

  Lue lisää
 • Arja Suomisen kolumni suomalaisesta luottamuksesta

  2/2019/ Metsä Fibre

  Paiskataan kättä sopimuksen merkiksi

  ​Kättä päälle -sanontaan sisältyy paljon olennaista suomalaisuuden ytimestä. Olemme luottamukseen perustuva kansakunta. Sanamme pitää, ja suullinen sopimus on juridisestikin sitova. Kun jotakin sanomme, myös tarkoitamme sitä ja sitoudumme yhteisesti sovittuun projektiin ja varmistamme, että se etenee järjestelmällisesti.

  Lue lisää