Takana intensiivinen oppimisen vuosi

​Biotuotetehtaan ensimmäiseen vuoteen on mahtunut paljon tapahtumia ja uuden oppimista. Onnistuneen startin jälkeen painottuu tekeminen tehtaalla yhä enemmän toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

8/2018

​15.8.2017 käynnistetyn Metsä Groupin biotuotetehtaan henkilöstöllä on takanaan intensiivinen ja opettavainen vuosi. Noin vuoden kestäneen starttivaiheen aikana on viritetty tehdasta täyteen tuotantokapasiteettiin ja haettu tuotantoprosessiin optimaalista tasapainoa eri osastojen välille.


Erilaiset säätö-, viritys- ja muutostyöt ovat kuuluneet luonnollisena osana tähän vaiheeseen, samoin kuin ratkaisujen löytäminen mahdollisiin ongelmiin ja tuotannon pullonkauloihin.


”Toukokuussa 2018 tehtaalla pidettiin ensimmäinen, noin viikon mittainen vuosihuoltoseisokki. Sen aikana tehtiin huolto-, puhdistus- ja kunnossapitotöitä sekä starttivaiheeseen kuuluvia säätöjä tehdasprosessin käyntivarmuuden ja tehokkuuden hiomiseksi. Näiden toimenpiteiden ansiosta saimme viritettyä tehdasta entisestään”, biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen kertoo.


Tehtaan käynnistäminen eteni suunnitellun starttikäyrän mukaisesti ja täyden 1,3 miljoonan sellutonnin nimellistuotantokapasiteetin tehdas saavutti elokuussa 2018. Tämän myötä Metsä Group on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja. Tasaisella tuotantovauhdilla on Poikolaisen mukaan merkitystä myös tehtaan kokonaistehokkuuden kannalta.


”Tehtaan ympäristö-, tuotanto- ja materiaalitehokkuus perustuvat tasaiseen tuotantovauhtiin ja tehtaan hyvään käyntiin. Esimerkiksi hajuhaitat liittyvät prosessihäiriöihin ja tehtaan alas- ja ylösajotilanteisiin, mutta tasaisessa tuotantovauhdissa ja tehtaan osastojen ollessa tasapainossa niitä ei juuri ilmene.”

 

Tehtaanjohtaja Ilkka Poikolaisen (kuvassa keskellä) mukaan motivoituneella ja osaavalla henkilöstöllä on ollut avainrooli onnistuneessa startissa. Kuvat: Metsä Group.

Kehittämispolulla tulevaisuuteen

Biotuotetehtaan ensimmäistä vuotta Poikolainen kuvaa intensiiviseksi oppimismatkaksi koko henkilöstölle. Koulutusten ja perehdytysten ohella itse käytännön työ on opettanut tekijöitään. Vaikka sellunteon perusteet eivät uuden tehtaan myötä ole juuri muuttuneet, on modernin tehtaan uudenlainen tekniikka ja projektivaiheesta käyvän tehtaan arkirytmiin siirtyminen tuoneet mukanaan paljon uutta. 


”Tämä on kokonaisuutena todella tärkeä vaihe, sillä nyt luodaan myös niitä toimintamalleja ja käytäntöjä, jotka vaikuttavat tekemiseemme ja menestykseemme pitkälle tulevaisuuteen”, Poikolainen kuvailee.


Oppimista ja kehittymistä on jo ensimmäisen vuoden aikana tapahtunut huimasti. Kehityspolku ei Poikolaisen mukaan kuitenkaan pääty tähän, vaan jatkuu tehtaan koko eliniän ajan.


”Toimintamme kulmakivenä on jatkuva parantaminen. Kehitystyö esimerkiksi tuotteiden laadun suhteen on luonnollisesti jatkuvaa. Pääsemme keskittymään siihen toden teolla nyt, kun tehdas on saatu tasaiseen vauhtiin. Tuotannon lisäksi turvallisuus ja ympäristö ovat kaikessa toiminnassamme keskiössä ja teemme jatkuvasti töitä sen eteen, jotta voimme olla myös niiden saralla entistä parempia sekä nyt että tulevaisuudessa. ”


Tehtaan onnistuneessa käynnistysvaiheessa avainroolissa on Poikolaisen mukaan ollut henkilöstön vankka ammattitaito ja sitoutuneisuus.


”Erityisen ylpeä olen tehtaan organisaatiosta ja siitä, millaisella innolla työntekijät haluavat tehdasta kehittää ja päästä asetettuihin tavoitteisiin. Se on edellyttänyt meiltä kaikilta venymistä, mutta saamme kaikki olla ylpeitä siitä, mitä olemme yhdessä jo nyt saaneet aikaan. Tästä on hyvä jatkaa kehittämisen polulla.”


Biotuotetehtaan ensimmäisen vuoden merkkipaaluja

15.7.2017
Tehdas käynnistetään 7 minuuttia etuajassa kello 5.53.

Syyskuu 2017
Sellutoimitukset asiakkaille aloitetaan.

18.10.2017
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihkii biotuotetehtaan käyttöön juhlallisin menoin.


21.10.2017
Biotuotetehtaan ensimmäisillä avoimilla ovilla vierailee 2 500 kiinnostunutta kävijää.

 


Huhtikuu 2018
Biotuotetehtaalla järjestetään yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa suuronnettomuusharjoitus, jossa harjoitellaan yhteistoimintaa biotuotetehtaan suuronnettomuudeksi luokiteltavassa poikkeustilanteessa.
 
Toukokuu 2018
Tehtaalla pidetään ensimmäinen vuosihuoltoseisokki, jonka aikana tehdään huolto-, puhdistus- ja kunnossapitotöitä sekä tehtaan starttivaiheeseen kuuluvia säätöjä varmistamaan tehdasprosessin tehokkuutta ja käyntivarmuutta.

Kesäkuu 2018
Metsä Groupin Pro Nemus -vierailukeskus avataan vierailijoille Äänekosken tehdasalueella.


Elokuu 2018
Biotuotetehtaan miljoonas sellutonni valmistuu 8.8.2018.

Tehdas saavuttaa täyden 1,3 miljoonan sellutonnin nimellistuotantokapasiteetin.

Aiheeseen liittyvätartikkelit