Tavoitteena nolla tapaturmaa

​Metsä Fibren, kuten koko Metsä Groupin, tavoitteena on ennaltaehkäistä kaikki tapaturmat. Haluamme varmistaa, että jokainen metsäfibreläinen sekä kumppaniyritystemme työntekijät lähtevät töistä terveenä kotiin.

2/2021

​Metsä Fibren tinkimätön keskittyminen laadukkaaseen ennakoivaan turvallisuustyöhön on tuottanut tulosta, ja vuonna 2020 Metsä Fibren TRIF (total recordable incident frequency) -taajuus oli aiempia vuosia selkeästi paremmalla tasolla, 8,4. Kansainvälisesti käytetty TRIF ottaa huomioon kaikki kirjatut työtapaturmat. 

Vuoden 2020 aikana ennakoivaa turvallisuustyötä toteutettiin koko Metsä Fibressä suunnitelmallisesti: esimerkiksi vuodelle 2020 sovituista turvallisuutta korjaavista toimenpiteistä toteutui kaikissa yksiköissä vuoden aikana yli 90 prosenttia.  

Lisäksi vuonna 2020 koronapandemiaan liittyviä riskejä hallittiin hyvin. Metsä Fibre pystyi säilyttämään liiketoiminnan jatkuvuuden koronapandemiasta huolimatta ja myös huoltoseisokkien aikana ulkopuolisten kumppanien kanssa toimiessaan, eikä yhtiössä todettu yhtään koronatartuntaketjua. 

Yhtenäistä ja osallistavaa turvallisuustyötä

Vuoden 2020 aikana Metsä Fibre on ottanut käyttöön Metsä Groupin turvallisuusjohtamisen periaatteet ja prosessit, joiden avulla konsernin työturvallisuutta johdetaan entistä yhtenäisempänä kokonaisuutena. Konsernitasoisten turvallisuusstandardien kehittäminen ja yhtenäistäminen alkoi vuonna 2020 vahinkokäynnistyksen estosta, ja työ jatkuu uusien standardien jalkauttamisella ja käytössä olevien ohjeiden jatkuvalla parantamisella. 

Lisäksi Metsä Fibre panostaa erityisesti palvelutoimittajien turvallisuuteen tiiviissä yhteistyössä toimittajien kanssa. Tavoitteena on taata tehdasalueella vakituisesti ja seisokkiaikana toimivien kumppanien turvallisuus entistäkin paremmin ja kehittää kaikkien alueella toimivien turvallisuuskulttuuria. Myös asiakkaiden kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä hyvien turvallisuuskäytäntöjen jakamisessa. 

Nollatapaturmatavoitteeseen pääsemiseksi Metsä Fibre osallistaa henkilöstöä aktiivisesti turvallisuustyöhön esimerkiksi kehittämällä turvallisuuteen keskittyvien prosessinhoitajien tehtävänkuvaa. Vuodelle 2021 on myös suunniteltu uudistetun HSE-järjestelmän käyttöönotto Metsä Fibrellä.

SDG 8-17.PNG

Lue lisää 2030 kestävän kehityksen tavoitteistamme!


Lue lisää artikkeleja