Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta
 
 
 

Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

2/2019 TEKSTI: DAN RIDER, KUVAT: METSÄ GROUP

​Puu on kova, luonnollinen tuote, joka eroaa rakenteellisesti hyvin paljon puuvillan tapaisista pehmeistä kuiduista. Siksi puun jalostaminen pehmeiksi tekstiilikuiduiksi kangas- ja muun tekstiiliteollisuuden tarpeisiin on aina ollut monimutkainen ja runsaasti kemikaaleja vaativa prosessi. Puuraaka-aineesta valmistetaan ensiksi kemiallisessa kuidutusprosessissa runsaasti selluloosaa sisältävää liukosellua. Kun liukosellu on prosessoitu, kuivattu, silputtu ja puristettu, siitä muodostetaan jälleen liuos, joka puserretaan suuttimen läpi pehmeiksi, suoriksi säikeiksi. Sen jälkeen säikeet pestään ja katkotaan katkokuiduksi, ja vasta sitten niistä voidaan valmistaa kankaita ja muita tekstiilejä.

Tekstiilikuitujen valmistus on iso bisnes. Vuonna 2018 maailman yhteenlaskettu tekstiilikuitujen tuotanto oli yli 100 miljoonaa tonnia, kun mukaan luetaan polyesterin, akryylin ja nailonin kaltaiset öljypohjaiset kuidut (joiden osuus kokonaistuotannosta on noin 64 %) sekä biokuidut, kuten puuvilla, hamppu ja puusta valmistettu tekstiilikuitu. Ongelmana on, että näiden kuitujen valmistusta ei pidetä kovinkaan ympäristöystävällisenä, syntyivätpä ne esimerkiksi öljynjalostuksen sivutuotteina tai viskoosiprosessissa.

Kurkistus tulevaisuuteen antaa kuitenkin viitteitä siitä, että puupohjaisten tekstiilikuitujen valmistus saattaa pian näyttäytyä ekologisesti positiivisemmassa valossa. Nykyisin uskotaan, että mittavien T&K-panostusten, innovatiivisten kemikaalien (liuottimien), suljettuun kiertoon perustuvien parannettujen valmistusmenetelmien ja uusien prosessointitekniikoiden ansiosta tulevaisuuden puupohjaiset tekstiilikuidut voivat merkittävästi vähentää tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

METSÄ SPRINGIN SYNTY

”Metsä Spring perustettiin toukokuussa 2018. Se on koko Metsä Groupia palveleva innovaatio-yhtiö, jonka kautta tehdään pääomasijoituksia ulkopuolisiin yrityksiin. Metsä Spring etsii periaatteessa uusia teknologioita ja liiketoimintaideoita, jotka vahvistaisivat pitkällä aikavälillä sitä liiketoimintaekosysteemiä, johon Metsä Group kuuluu. Noin 95 % kaikista lupaavista ideoista, ”prospekteista”, tulee todennäköisesti Metsä Groupin ulkopuolelta, mutta Metsä Springin ensimmäinen hanke oli sattumalta Metsä Fibren itsensä kehittämä uusi tekstiilikuitujen tuotantokonsepti. Nyt vastuu siitä on siirtynyt Metsä Springille, ja se on yhtiön ensimmäinen sijoitus”, kertoo Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn.

Koelaitoksen on tarkoitus demonstroida uutta teknologiaa paperisellun muuntamiseksi tekstiilikuiduiksi (yksityiskohdat ovat osittain vielä tarkoin varjeltuja liikesalaisuuksia). Koelaitos rakennetaan Äänekoskelle Metsä Groupin biotuotetehtaan viereen, ja sen on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2019 lopulla.

”Jos koelaitoksesta saadaan halutut tulokset, on uskoakseni erittäin todennäköistä, että johonkin Metsä Fibren tehtaaseen integroidaan tulevaisuudessa täyden mittakaavan tehdas, joka käyttää raaka-aineenaan Metsä Fibren valmistamaa sellua”, von Weymarn sanoo.Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

TESTEJÄ TESTIEN PERÄÄN

Uusi teollinen koelaitos maksaa 40 miljoonaa euroa rakennus- ja operointikustannuksineen, ja sen kapasiteetti on 40 kiloa uuden sukupolven tekstiilikuitua tunnissa. Laitoksella pyritään osoittamaan puupohjaisten tekstiilikuitujen valmistusmenetelmän toimivuus sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmasta. Mikäli konseptin toimivuus pystytään osoittamaan, voidaan myöhemmin harkita investointia suuremman mittakaavan kaupalliseen tehtaaseen.

”Konseptin toimivuuden osoittaminen ei vielä riitä”, von Weymarn jatkaa. ”Teknisten ja taloudellisten näkökohtien lisäksi toivomme myös voivamme osoittaa, että uudenlainen kuitu kiinnostaa markkinoita. Siinä työssä Itochu Corporationilla on keskeinen rooli. Vaikka kyseessä onkin olemassa olevan tuotteen korvaava ”drop-in”-tuote, se on silti uusi ja siihen liittyy uusi brändilupaus. Eli mitä asiakkaat ajattelevat siitä ja mitä he ovat valmiita siitä maksamaan?”

ISOSTI JAPANISSA

Japanilainen Itochu Corporation on mukana uudessa koelaitoksessa investoijana. ”Itochu Corporation on ollut hankkeessa mukana lähes alusta asti”, sanoo Hiroshi Morita, General Manager, Apparel Department 3. ”Roolimme on ollut tukea Metsä Groupia tekstiilikuitujen globaalien vaatimusten täyttämisessä. Metsä Group on maailman suurimpia selluntuottajia. Itochu Corporationilla puolestaan on erittäin pitkäaikaista kokemusta ja vankkaa osaamista tekstiilikuitualasta, myös nykyisistä puupohjaisista tekstiilikuiduista. Tässä valossa oli siis järkevää yhdistää voimavaramme ja vauhdittaa kehitystä yhteisellä investoinnilla.”

Itochu Corporation käy kauppaa erilaisilla, eri puolilta maailmaa tulevilla tekstiilikuiduilla. Yhtiö päätti hiljattain lisätä toimintaansa kestävän kehityksen mukaisten tekstiilikuitujen nopeasti kasvavalla alueella ja tähtää siinä johtavaksi toimijaksi.

”Uusi yhteinen kehityshanke Metsä Springin kanssa on erittäin innovatiivinen ja täysin ainutlaatuinen”, Morita jatkaa. ”Puupohjaisten tekstiilikuitujen markkinoilla ei ole tehty kovinkaan monta ekologista päänavausta. Konseptien kehittäminen näyttää tuotantoprosessien osalta vaikealta. Siksi näimme tässä materiaalissa enemmän potentiaalia kuin muissa nykytrendin mukaisissa materiaaleissa.”

Kestävän kehityksen trendi nivoutuu myös isojen brändien pyrkimyksiin uudistaa toimintatapojaan. ”Keskeisiä elementtejä on kolme: ekologisuus, kestävä kehitys ja jäljitettävyys”, Morita valottaa. ”Nykyisin markkinavaikuttajan roolissa olevien yritysten on tuettava kestävämmän maailman rakentamista. Yritykset yrittävätkin tosissaan vähentää ympäristövaikutuksiaan ja kierrättää rajallisia luonnonvaroja. Siksi ekologisten ja kestävän kehityksen mukaisten kuitujen merkitys korostuu. Lisäksi kaikilla yrityksillä on jäljitettävyyden osoitusvelvollisuus.”Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

STANDARDIT UUSIKSI

Tästä syystä yhteisyritykselle asetetaan suuria toiveita mm. tuotteiden ympäristöystävällisyyden ja kierrätettävyyden suhteen.

”Olemme mielestäni hyvissä asemissa ekologisuudesta puhuttaessa”, von Weymarn sanoo. “Puuvillan tuotantoon verrattuna suurin osa puupohjaisista teknologioista on parempia esimerkiksi vedenkulutuksen ja viljelyalan osalta. Erilaisten puupohjaisten tekstiilikuitutuotteiden ympäristöjalanjäljen arviointi ei ole mitenkään yksinkertaista. Jos puhutaan vaikkapa pelkästään viskoosin tuotannosta, ulkopuoliset puolueettomat organisaatiot pitävät joitakin yrityksiä muita parempina. Sanomattakin on selvää, että meidän tavoitteemme on kehittää markkinoiden ympäristöystävällisin konsepti. Meidän konseptimme eroaa muista esimerkiksi siinä, että käytämme liukosellun sijasta paperisellua ja kuivatun sellun sijasta kuivaamatonta sellua.

Lisäksi olemme kehittämässä konseptia, jossa tekstiilikuitutuotanto integroitaisiin tiiviisti biotuotetehtaaseen. Tämä mahdollistaa veden ja sähkön ja muiden resurssien järkevän käytön. Näin voimme myös varmistaa, että kaikki tekstiilikuitutehtaan käyttämä energia on sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa.”

LABORATORIOSTA KOELAITOKSEEN JA TULEVAISUUTEEN...

Teollinen koelaitos saattaa paljastaa ongelmakohtia, joten eteneminen aina teolliseen mittakaavaan asti ei ole vielä kirkossa kuulutettu. Tähän mennessä saadut rohkaisevat tulokset eivät välttämättä tarkoita, että menestys jatkuisi.

”Monia kriittisiä parametrejä ei voida mitata laboratoriomittakaavassa”, von Weymarn muistuttaa. ”Tuotantolinjan pitäisi käydä tauotta yötä päivää vähintään kuukauden ajan, jotta tilanteesta saataisiin edustava kuva. Tällaista tutkimusta emme pysty toteuttamaan laboratorio-olosuhteissa. Minusta konseptin toimivuus on osoitettu, jos ja kun koelaitos toimii moitteettomasti ja asiakkaat ovat innoissaan tuotteesta. Tietysti konseptin pitää olla lupaava myös taloudellisesti.”Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

PUUTA PAREMMAKSI

Koko hankkeen taustalla oleva ajatusmaailma on loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen, mutta käytännön toteutus on kokonaan toinen juttu. Ydinajatuksena on, että metsästä saatavaa raaka-ainetta tulisi käyttää korkean lisäarvon tuotteisiin, jotka ovat kierrätettäviä, kestävän kehityksen mukaisia, taloudellisesti toteutuskelpoisia, jäljitettäviä ja ekologisia. Ilmassa on hiljaista optimismia siitä, että uusi koelaitos toimisi muutosvoimana, joka vie puupohjaisten tekstiilikuitujen valmistuksen tulevaisuudessa uusille urille.

”Harvat ovat itse asiassa yrittäneet vastaavaa kuin me nyt. Puupohjaisen tekstiilikuidun valmistus on vanha ala. Puusta valmistetaan vuosittain noin viisi miljoonaa tonnia tekstiilikuitua hyödyntämällä pääasiassa sata vuotta vanhaa viskoosiprosessia. Toiseksi yleisin tekniikka on Lyocell, joka sekin on ollut käytössä jo noin 25 vuotta. Japanissa toimii lisäksi edelleen yksi ainoa kuprotehdas, joka on todennäköisesti vieläkin vanhempi. Näille erittäin kiinnostaville markkinoille on nyt pyrkimässä monia uusia tekniikoita, ja meidän koelaitoksemme on eturivissä”, von Weymarn sanoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Vanha metsä

  9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  3/2019/ Metsä Fibre

  Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  ​Äänekosken biotuotetehtaan alueella sijaitseva biokaasulaitos siirtyi EcoEnergy SF:ltä Metsä Fibren omistukseen 10.12.2018. Laitos valmistaa biokaasua ja biopellettejä biotuotetehtaan puupohjaisista lietteistä.

  Lue lisää
 • Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  3/2019/ Metsä Fibre

  Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  ​Jos kaikki edellytykset täyttyvät, Kemissä käynnistyy uusi biotuotetehdas vuoden 2022 aikana. Esiselvityksen tulokset näyttävät lupaavilta. Tämä rohkaiseva viesti kuultiin Kemissä 18.12.2018 järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa Metsä Fibre kertoi projektin tilanteesta parille sadalle asiasta kiinnostuneelle.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Antti Kiljunen ja Risto E. J. Penttilä keskustelevat yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  3/2019/ Metsä Fibre

  Mahdollisia maailmoja

  ​Epävarmassa maailmantilanteessa on hyödyllistä varautua ennalta vaihtoehtoisiin tulevaisuudenkuviin. Kutsuimme Metsä Fibren Antti Kiljusen ja konsulttitoimisto Nordic West Officen Risto E. J. Penttilän keskustelemaan yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

  3/2019/ Metsä Fibre

  Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

  ​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

  Lue lisää
 • Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

  3/2019/ Sellu

  Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Metsä Fibre ja Ahlstrom-Munksjö ovat aloittaneet ainutlaatuisen turvallisuusyhteistyön auditoinneissa

  Kyseessä on ainutlaatuinen yhteistyö sellu- ja paperiteollisuudessa turvallisuustyön varmistamiseksi.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Resurssitehokkaita ratkaisuja laadukkaasta raaka-aineesta

  ​Sellussa ja muissa erilaisissa biotuotteissa yhdistyvät kestävällä tavalla uusiutuvan puuraaka-aineen tarjoamat mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet.

  Lue lisää
 • Arja Suomisen kolumni suomalaisesta luottamuksesta

  2/2019/ Metsä Fibre

  Paiskataan kättä sopimuksen merkiksi

  ​Kättä päälle -sanontaan sisältyy paljon olennaista suomalaisuuden ytimestä. Olemme luottamukseen perustuva kansakunta. Sanamme pitää, ja suullinen sopimus on juridisestikin sitova. Kun jotakin sanomme, myös tarkoitamme sitä ja sitoudumme yhteisesti sovittuun projektiin ja varmistamme, että se etenee järjestelmällisesti.

  Lue lisää
 • Harri Vertanen keskustelee kestävästä erinomaisuudesta

  2/2019/ Metsä Fibre

  Kestävää erinomaisuutta

  ​Vuosi 2019 aloitettiin täydellä teholla täällä Shanghaissa, ja toivon, että vuodesta tulee hyvä niin meille kuin asiakkaillemmekin. Kuten toimitusjohtajamme Ismo Nousiainen totesi Echon viime numerossa, strategianamme on kehittyä hyvästä erinomaiseksi.

  Lue lisää
 • Laadukkaiden paperituotteiden kysyntä kasvaa Kiinassa

  2/2019/ Sellu

  Paperin tarve kasvussa

  ​Kiinalaisten elintason nousu lisää laadukkaiden paperituotteiden kysyntää.

  Lue lisää
 • Metsä Fibren logistiikkaa sellulle

  2/2019/ Metsä Fibre

  Luotettavat toimitukset

  ​Metsä Fibre on noin 3,25 miljoonan tonnin vuosituotannolla maailman johtava valkaistun markkinahavusellun toimittaja. Tehokas ja luotettava logistiikka on elintärkeä osa yhtiön selluntuotantoketjua. Noin 62 prosenttia Metsä Fibren sellutuotannosta menee vientiin.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Metsä Fibre

  Metsän puolesta

  ​Vastuullisesti tuotettujen ja uusiutuvien materiaalien kasvavaan tarpeeseen vastaava suomalainen metsä muuntuu lukuisiksi tuotteiksi. Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan viereinen Pro Nemus -vierailukeskus – jonka nimi tarkoittaa latinaksi ”metsän puolesta” – kertoo metsän monista mahdollisuuksista. Vierailukeskuksen näyttelypisteissä voi tutustua biotuotetehtaan ekosysteemiin, metsäteollisuuden tuotteisiin ja niiden matkaan maailmalle.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Sellu

  Asiakaskokemuksen kartoitusta

  ​Metsä Fibren vuosittainen sellu- ja biokemikaaliasiakkaiden RADAR-asiakastyytyväisyystutkimus on valmistunut.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Metsä Fibre

  Kohti erinomaisuutta

  ​Metsä Fibre panostaa tarkennettujen strategisten tavoitteidensa mukaisesti yhä enemmän asiakassuhteiden syventämiseen, suorituskyvyn tehostamiseen, henkilöstöön ja uudistumiskykyyn, kertoo toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Spring ja Itochu rakentavat puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa koelaitokseen osoittaakseen käytännössä, että paperisellusta pystytään valmistamaan tekstiilikuituja uudella menetelmällä.

  Lue lisää