Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta
 
 
 

Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

2/2019 TEKSTI: DAN RIDER, KUVAT: METSÄ GROUP

​Puu on kova, luonnollinen tuote, joka eroaa rakenteellisesti hyvin paljon puuvillan tapaisista pehmeistä kuiduista. Siksi puun jalostaminen pehmeiksi tekstiilikuiduiksi kangas- ja muun tekstiiliteollisuuden tarpeisiin on aina ollut monimutkainen ja runsaasti kemikaaleja vaativa prosessi. Puuraaka-aineesta valmistetaan ensiksi kemiallisessa kuidutusprosessissa runsaasti selluloosaa sisältävää liukosellua. Kun liukosellu on prosessoitu, kuivattu, silputtu ja puristettu, siitä muodostetaan jälleen liuos, joka puserretaan suuttimen läpi pehmeiksi, suoriksi säikeiksi. Sen jälkeen säikeet pestään ja katkotaan katkokuiduksi, ja vasta sitten niistä voidaan valmistaa kankaita ja muita tekstiilejä.

Tekstiilikuitujen valmistus on iso bisnes. Vuonna 2018 maailman yhteenlaskettu tekstiilikuitujen tuotanto oli yli 100 miljoonaa tonnia, kun mukaan luetaan polyesterin, akryylin ja nailonin kaltaiset öljypohjaiset kuidut (joiden osuus kokonaistuotannosta on noin 64 %) sekä biokuidut, kuten puuvilla, hamppu ja puusta valmistettu tekstiilikuitu. Ongelmana on, että näiden kuitujen valmistusta ei pidetä kovinkaan ympäristöystävällisenä, syntyivätpä ne esimerkiksi öljynjalostuksen sivutuotteina tai viskoosiprosessissa.

Kurkistus tulevaisuuteen antaa kuitenkin viitteitä siitä, että puupohjaisten tekstiilikuitujen valmistus saattaa pian näyttäytyä ekologisesti positiivisemmassa valossa. Nykyisin uskotaan, että mittavien T&K-panostusten, innovatiivisten kemikaalien (liuottimien), suljettuun kiertoon perustuvien parannettujen valmistusmenetelmien ja uusien prosessointitekniikoiden ansiosta tulevaisuuden puupohjaiset tekstiilikuidut voivat merkittävästi vähentää tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

METSÄ SPRINGIN SYNTY

”Metsä Spring perustettiin toukokuussa 2018. Se on koko Metsä Groupia palveleva innovaatio-yhtiö, jonka kautta tehdään pääomasijoituksia ulkopuolisiin yrityksiin. Metsä Spring etsii periaatteessa uusia teknologioita ja liiketoimintaideoita, jotka vahvistaisivat pitkällä aikavälillä sitä liiketoimintaekosysteemiä, johon Metsä Group kuuluu. Noin 95 % kaikista lupaavista ideoista, ”prospekteista”, tulee todennäköisesti Metsä Groupin ulkopuolelta, mutta Metsä Springin ensimmäinen hanke oli sattumalta Metsä Fibren itsensä kehittämä uusi tekstiilikuitujen tuotantokonsepti. Nyt vastuu siitä on siirtynyt Metsä Springille, ja se on yhtiön ensimmäinen sijoitus”, kertoo Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn.

Koelaitoksen on tarkoitus demonstroida uutta teknologiaa paperisellun muuntamiseksi tekstiilikuiduiksi (yksityiskohdat ovat osittain vielä tarkoin varjeltuja liikesalaisuuksia). Koelaitos rakennetaan Äänekoskelle Metsä Groupin biotuotetehtaan viereen, ja sen on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2019 lopulla.

”Jos koelaitoksesta saadaan halutut tulokset, on uskoakseni erittäin todennäköistä, että johonkin Metsä Fibren tehtaaseen integroidaan tulevaisuudessa täyden mittakaavan tehdas, joka käyttää raaka-aineenaan Metsä Fibren valmistamaa sellua”, von Weymarn sanoo.Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

TESTEJÄ TESTIEN PERÄÄN

Uusi teollinen koelaitos maksaa 40 miljoonaa euroa rakennus- ja operointikustannuksineen, ja sen kapasiteetti on 40 kiloa uuden sukupolven tekstiilikuitua tunnissa. Laitoksella pyritään osoittamaan puupohjaisten tekstiilikuitujen valmistusmenetelmän toimivuus sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmasta. Mikäli konseptin toimivuus pystytään osoittamaan, voidaan myöhemmin harkita investointia suuremman mittakaavan kaupalliseen tehtaaseen.

”Konseptin toimivuuden osoittaminen ei vielä riitä”, von Weymarn jatkaa. ”Teknisten ja taloudellisten näkökohtien lisäksi toivomme myös voivamme osoittaa, että uudenlainen kuitu kiinnostaa markkinoita. Siinä työssä Itochu Corporationilla on keskeinen rooli. Vaikka kyseessä onkin olemassa olevan tuotteen korvaava ”drop-in”-tuote, se on silti uusi ja siihen liittyy uusi brändilupaus. Eli mitä asiakkaat ajattelevat siitä ja mitä he ovat valmiita siitä maksamaan?”

ISOSTI JAPANISSA

Japanilainen Itochu Corporation on mukana uudessa koelaitoksessa investoijana. ”Itochu Corporation on ollut hankkeessa mukana lähes alusta asti”, sanoo Hiroshi Morita, General Manager, Apparel Department 3. ”Roolimme on ollut tukea Metsä Groupia tekstiilikuitujen globaalien vaatimusten täyttämisessä. Metsä Group on maailman suurimpia selluntuottajia. Itochu Corporationilla puolestaan on erittäin pitkäaikaista kokemusta ja vankkaa osaamista tekstiilikuitualasta, myös nykyisistä puupohjaisista tekstiilikuiduista. Tässä valossa oli siis järkevää yhdistää voimavaramme ja vauhdittaa kehitystä yhteisellä investoinnilla.”

Itochu Corporation käy kauppaa erilaisilla, eri puolilta maailmaa tulevilla tekstiilikuiduilla. Yhtiö päätti hiljattain lisätä toimintaansa kestävän kehityksen mukaisten tekstiilikuitujen nopeasti kasvavalla alueella ja tähtää siinä johtavaksi toimijaksi.

”Uusi yhteinen kehityshanke Metsä Springin kanssa on erittäin innovatiivinen ja täysin ainutlaatuinen”, Morita jatkaa. ”Puupohjaisten tekstiilikuitujen markkinoilla ei ole tehty kovinkaan monta ekologista päänavausta. Konseptien kehittäminen näyttää tuotantoprosessien osalta vaikealta. Siksi näimme tässä materiaalissa enemmän potentiaalia kuin muissa nykytrendin mukaisissa materiaaleissa.”

Kestävän kehityksen trendi nivoutuu myös isojen brändien pyrkimyksiin uudistaa toimintatapojaan. ”Keskeisiä elementtejä on kolme: ekologisuus, kestävä kehitys ja jäljitettävyys”, Morita valottaa. ”Nykyisin markkinavaikuttajan roolissa olevien yritysten on tuettava kestävämmän maailman rakentamista. Yritykset yrittävätkin tosissaan vähentää ympäristövaikutuksiaan ja kierrättää rajallisia luonnonvaroja. Siksi ekologisten ja kestävän kehityksen mukaisten kuitujen merkitys korostuu. Lisäksi kaikilla yrityksillä on jäljitettävyyden osoitusvelvollisuus.”Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

STANDARDIT UUSIKSI

Tästä syystä yhteisyritykselle asetetaan suuria toiveita mm. tuotteiden ympäristöystävällisyyden ja kierrätettävyyden suhteen.

”Olemme mielestäni hyvissä asemissa ekologisuudesta puhuttaessa”, von Weymarn sanoo. “Puuvillan tuotantoon verrattuna suurin osa puupohjaisista teknologioista on parempia esimerkiksi vedenkulutuksen ja viljelyalan osalta. Erilaisten puupohjaisten tekstiilikuitutuotteiden ympäristöjalanjäljen arviointi ei ole mitenkään yksinkertaista. Jos puhutaan vaikkapa pelkästään viskoosin tuotannosta, ulkopuoliset puolueettomat organisaatiot pitävät joitakin yrityksiä muita parempina. Sanomattakin on selvää, että meidän tavoitteemme on kehittää markkinoiden ympäristöystävällisin konsepti. Meidän konseptimme eroaa muista esimerkiksi siinä, että käytämme liukosellun sijasta paperisellua ja kuivatun sellun sijasta kuivaamatonta sellua.

Lisäksi olemme kehittämässä konseptia, jossa tekstiilikuitutuotanto integroitaisiin tiiviisti biotuotetehtaaseen. Tämä mahdollistaa veden ja sähkön ja muiden resurssien järkevän käytön. Näin voimme myös varmistaa, että kaikki tekstiilikuitutehtaan käyttämä energia on sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa.”

LABORATORIOSTA KOELAITOKSEEN JA TULEVAISUUTEEN...

Teollinen koelaitos saattaa paljastaa ongelmakohtia, joten eteneminen aina teolliseen mittakaavaan asti ei ole vielä kirkossa kuulutettu. Tähän mennessä saadut rohkaisevat tulokset eivät välttämättä tarkoita, että menestys jatkuisi.

”Monia kriittisiä parametrejä ei voida mitata laboratoriomittakaavassa”, von Weymarn muistuttaa. ”Tuotantolinjan pitäisi käydä tauotta yötä päivää vähintään kuukauden ajan, jotta tilanteesta saataisiin edustava kuva. Tällaista tutkimusta emme pysty toteuttamaan laboratorio-olosuhteissa. Minusta konseptin toimivuus on osoitettu, jos ja kun koelaitos toimii moitteettomasti ja asiakkaat ovat innoissaan tuotteesta. Tietysti konseptin pitää olla lupaava myös taloudellisesti.”Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

PUUTA PAREMMAKSI

Koko hankkeen taustalla oleva ajatusmaailma on loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen, mutta käytännön toteutus on kokonaan toinen juttu. Ydinajatuksena on, että metsästä saatavaa raaka-ainetta tulisi käyttää korkean lisäarvon tuotteisiin, jotka ovat kierrätettäviä, kestävän kehityksen mukaisia, taloudellisesti toteutuskelpoisia, jäljitettäviä ja ekologisia. Ilmassa on hiljaista optimismia siitä, että uusi koelaitos toimisi muutosvoimana, joka vie puupohjaisten tekstiilikuitujen valmistuksen tulevaisuudessa uusille urille.

”Harvat ovat itse asiassa yrittäneet vastaavaa kuin me nyt. Puupohjaisen tekstiilikuidun valmistus on vanha ala. Puusta valmistetaan vuosittain noin viisi miljoonaa tonnia tekstiilikuitua hyödyntämällä pääasiassa sata vuotta vanhaa viskoosiprosessia. Toiseksi yleisin tekniikka on Lyocell, joka sekin on ollut käytössä jo noin 25 vuotta. Japanissa toimii lisäksi edelleen yksi ainoa kuprotehdas, joka on todennäköisesti vieläkin vanhempi. Näille erittäin kiinnostaville markkinoille on nyt pyrkimässä monia uusia tekniikoita, ja meidän koelaitoksemme on eturivissä”, von Weymarn sanoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Pienensimme hiilidioksidipäästöjämme 3230 tonnilla

  Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas vastaa tulevaisuuden korkeita kestävän kehityksen standardeja.

  Lue lisää
 • sahatavara

  3/2020/ Sahatavara

  Metsä Fibren sahatavara uuden brändi-ilmeen alle

  ​Sahatavaran suojamuoveihin aiemmin kirjattu Nordic Timber -tunnus sai väistyä. Nyt valkoisiin huppuihin on painettu mustalla fontilla Metsä ja vihreällä värillä Hirvi-logo sekä suomalaista luontoa kuvastava metsäkuosi. Samalla yhtenäistettiin sahatavaran päihin leimattavien laivausmerkkien ilme.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Sellu

  Metsä Fibre suuntaa biotuotteet miljoonien tonnien markkinoille

  ​Metsä Fibre rakentaa sellusta jalostettavista uusista biotuotteista täydennystä nykyiseen tuotevalikoimaansa. Tuotantomalliksi soveltuu parhaiten teollinen ekosysteemi, jossa uusia tuotteita kehittävät ja valmistavat myös kumppaniyritykset. Pisimmällä tuotekehityksessä ovat tekstiilikuidut ja biokomposiitit.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren palvelut asiakkaille

  ​Perinteisen sellumyynnin lisäksi Metsä Fibre tarjoaa lukuisia palveluja, joilla asiakas voi kehittää liiketoimintaansa ja säästää kustannuksissa.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Sahatavaraa myy nyt Metsä Fibre

  Sahatavaran myynti ja asiakaspalvelu on siirretty Metsä Woodista Metsä Fibren organisaatioon. Tavoitteena on tiivistää tuotannon ja myynnin yhteyttä ja parantaa päivittäistä asiakaspalvelua.

  Lue lisää
 • Vanha-Pälsilä

  2/2020/ Metsä Fibre

  Kestävää metsänhoitoa sukupolvesta toiseen

  Vastuu metsänhoidosta Vanha-Pälsilän tilalla on siirtymässä seuraavalle sukupolvelle Metsä Groupin metsänhoidon asiantuntijoiden avulla.


  Lue lisää
 • 2/2020/ Sellu

  FibreOnline kerää asiakkaan tarvitsemat tiedot yhteen paikkaan

  ​FibreOnline on tietopalvelu, joka on tarkoitettu Metsä Fibren sellua käyttäville asiakkaille. Palvelusta asiakkaat löytävät tarvitsemansa tiedot toimituksista, tuotteen laadusta, sertifikaateista ja lausunnoista sekä muista kestävän kehityksen asioista. 

  Lue lisää
 • Sun paper group

  12/2019/ Metsä Fibre

  Kiinan kartonkimarkkina murroksessa

  ​Kuluttajien kysyntä kartongin suhteen kasvaa sekä määrällisesti että laadullisesti, kun talous kehittyy. Tämä on hyvä uutinen Sun Paper Groupille, joka on Metsä Fibren asiakas.

  Lue lisää
 • selluarkki

  12/2019/ Sellu

  Sellusta on moneksi

  ​Sellua on osattu valmistaa jo yli sata vuotta, mutta edelleen sen monipuolisuus yllättää. Tiedätkö, mihin kaikkeen sellua voidaan käyttää?

  Lue lisää
 • metsä istutus

  11/2019/ Metsä Fibre

  Vastuullinen metsänhoito on meille tärkeää

  ​Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat avainasemassa Metsä Groupin metsänhoidossa. Asiantuntijat auttavat metsänomistajia hoitamaan metsää niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja metsä kasvaa hyvin. 

  Lue lisää
 • Sawn timber sahatavara

  11/2019/

  Metsä Fibre kuuntelee saha-asiakkaitaan herkällä korvalla

  ​Metsä Fibren saha-asiakkaat vastasivat Radar-asiakastyytyväisyyskyselyyn nyt toista kertaa. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden tarpeet ovat peruste sahatoiminnan kehittämiselle ja luovat hyvä pohjan vuosisuunnittelun tavoitteiden asettamiseen. 

  Lue lisää
 • puumosaiikki

  11/2019/ Sahatavara

  Ilmoittaudu mukaan Metsä Groupin Rauman sahahankkeen Kumppanuuspäivään

  Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjestää Raumalle suunnitteilla olevan mäntysahan Kumppanuuspäivän 4.12.2019. Tilaisuus on tarkoitettu mahdollisesta investointiprojektista kiinnostuneille rakentajille ja muille yrityksille eri toimialoilta. 

  Lue lisää
 • Sellu, pulp

  11/2019/ Sellu

  Selluteollisuuden tulevaisuus: nämä 4 asiaa muuttavat markkinoita

  Konsultointi- ja suunnitteluyritys ÅF Pöyry Oyj arvioi, että markkinasellun kysyntä kasvaa tulevien viiden vuoden aikana noin 2,5 prosenttia vuodessa.

  Lue lisää
 • Metsä ja taivas

  9/2019/ Sellu

  Muovista tuli ongelma – puusta ratkaisu?

  ​Muovia pidettiin korvaamattomana materiaalina. Nyt muovista on tullut ongelma, johon etsitään kiivaasti ratkaisua. Maatuvalle, biopohjaiselle ja kestävästi tuotetulle materiaalille on kysyntää.

  Lue lisää
 • sellukuitu

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan suunnittelu etenee

  ​Metsä Fibre aloitti kesällä 2019 Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun. Nyt projekti on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.

  Lue lisää
 • 9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää