Älykäs sellu

Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

12/2018 TEKSTI: LISA KETTMAN-KERVINEN KUVAT: SEPPO SAMULI JA METSÄ GROUP

​Kaikesta maailman meriin päätyvästä roskasta 85 prosenttia on muovia. Valtamerten lisäksi mikromuoveja kertyy ilmaan, veteen ja ravintoon. Mikromuovien vaikutuksia ihmisten terveyteen ei edelleenkään tunneta. Muovijäteongelman ratkaiseminen on noussut EU:n asialistan kärkeen, ja meneillään on lukuisia hankkeita, joilla pyritään vauhdittamaan siirtymistä kiertotalouteen ja edistämään biotaloutta.

Käynnissä oleva muutos avaa uusia mahdollisuuksia biopohjaisille innovaatioille ja luo kilpailukykyä ja työpaikkoja eurooppalaisissa yrityksissä. Yksi kestävän kehityksen ja kiertotalouden edelläkävijöistä on Metsä Fibre.

”Muovit ovat nykyiselle komissiolle erittäin tärkeä teema”, sanoo Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston biotalouden strategiayksikön varajohtaja, vanhempi asiantuntija Jyrki Suominen. ”Komissio julkisti tammikuussa 2018 ensimmäisen Euroopan laajuisen muovistrategian, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä muovien aiheuttamalta saastumiselta sekä edistää samalla kasvua ja innovointia. Iso haaste käännetään myönteiseksi toimintaohjelmaksi Euroopan tulevaisuuden hyväksi.”

Toukokuussa 2018 komissio teki ehdotuksen uusista EU:n laajuisista säännöistä, jotka koskevat kymmentä yleisintä Euroopan rannoille ja meriin kulkeutuvaa kertakäyttöistä muovituotetta. Komissio esittää kieltoa muovisille kertakäyttötuotteille, kuten aterimille, lautasille ja pilleille, jos niille on tarjolla kohtuuhintaisia vaihtoehtoja. Kestävistä lähteistä hankituista uusiutuvista raaka-aineista valmistetut kierrätettävät tuotteet ovat hyvä vaihtoehto fossiilisista materiaaleista valmistetuille tuotteille.

BIOPOHJAINEN KIERTOTALOUS KÄYTÄNNÖSSÄ

”Muovien kulutus kasvaa tällä hetkellä maailmanlaajuisesti. Siksi on siirryttävä muovista kierrätettäviin tuotteisiin, jotka tehdään uusiutuvista, kestävistä lähteistä hankituista raaka-aineista. Tällä tavoin biopohjaisesta kiertotaloudesta tulee käytännön todellisuutta ja fossiilisten materiaalien, esimerkiksi muovien, käyttöä voidaan vähentää”, sanoo Metsä Groupin kestävän kehityksen johtaja Päivi Makkonen.

Makkosella on pitkä kokemus vastuullisuusasioiden kehittämisestä Metsä Groupissa, jonka toiminta perustuu kestävään metsänhoitoon, vastuulliseen tuotantoon ja resurssien tehokkaaseen käyttöön. ”Liiketoimintamme perustuu pohjoisen puun hyödyntämiseen, jonka vuotuinen kasvu ylittää hakkuumäärät. Uusiutuvien raaka-aineiden merkitys maailmanmarkkinoilla korostuu entisestään. Tunnemme aina käyttämämme puun alkuperän, ja 90 prosenttia käyttämästämme puusta on sertifioitua. Puu on erittäin monipuolinen materiaali, jolla voidaan monin tavoin korvata muoveja ja muita fossiilisia raaka-aineita. Lisäksi puu tarjoaa valtavat mahdollisuudet uusiin innovaatioihin”, Makkonen sanoo.

Metsä Groupiin kuuluvassa Metsä Fibressä kestävän kehityksen ja kiertotalouden merkitys on vahvistunut, mikä näkyy myös viime vuosien investoinneissa. Äänekosken uusi biotuotetehdas on teollisten ekosysteemien lippulaivahanke ja sen perusideana on hyödyntää myös tuotannon sivuvirrat 100-prosenttisesti. Tehdas saavutti nimellistuotannon elokuussa 2018 ja sen ympärille rakentuneessa teollisessa ekosysteemissä on tällä hetkellä 15 kumppania. Yhteistyökumppaneiden määrä luultavasti kasvaa yhä – sitä mukaa kuin uusia innovaatioita syntyy.

Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas tuottaa sellun ja biokemikaalien ohella laajan valikoiman myös muita biotuotteita. Tehdas tuottaa 2,4-kertaisen määrän sähköä sen omaan tarpeeseen verrattuna. Fossiilisia päästöjä se ei tuota lainkaan, koska fossiilisia polttoaineita ei käytetä. Metsä Fibre on lippulaivaesimerkki ison mittakaavan teollisesta symbioosista.

”Jatkamme innolla työtä paremman tulevaisuuden hyväksi yhdessä asiakkaiden ja toimittajiemme kanssa, uusiutuvia luonnonvaroja vastuullisesti hyödyntäen. Huolehdimme siitä, että hankkimamme puu tulee aina kestävästi hoidetuista metsistä ja edistämme metsäsertifiointia. Toimimme resurssiviisaasti ja vähennämme entisestään toimintamme ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Tarjoamme kestäviä tuotteita ja ratkaisuja myös tulevaisuudessa. Luomme hyvinvointia varsin laajasti”, Makkonen jatkaa.

”Se, mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan, laajenee jatkuvasti. Eri sidosryhmät nostavat esiin uusia teemoja ja tarpeita. Muovinkäytön vähentäminen on yksi tällä hetkellä korostuvista aiheista. Metsä Fibre yhteistyökumppaneineen pystyykin tarjoamaan monenlaisia ratkaisuja muovinkäytön vähentämiseen esimerkiksi elintarvikepakkauksissa, sisustus- ja hygieniatuotteissa – ja monessa muussa.” 

Kyse ei ole pelkästään muovien korvaamisesta, vaan vaihtoehtojen kehittämisestä myös esimerkiksi puuvillalle ja öljypohjaisille tekstiileille. Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy investoi yhdessä japanilaisen Itochun kanssa noin 40 miljoonaa euroa puupohjaista tekstiilikuitua tuottavaan koelaitokseen. Koelaitosinvestoinnin tavoitteena on pystyä osoittamaan käytännössä, että havusellusta pystytään valmistamaan tekstiilikuituja uudella menetelmällä. Uuden teknologian arvioidaan olevan nykyisin käytössä olevia tekstiilikuitujen valmistusmenetelmiä ympäristöystävällisempi.

EUROOPPALAISET VANKASTI MUUTOKSEN TAKANA

Eräässä kyselytutkimuksessa 98,5 prosenttia vastaajista katsoi, että muovista johtuva merien roskaantuminen vaatii ehdottomasti toimenpiteitä. Yli 70 prosenttia valmistajista ja 80 prosenttia brändinomistajista ja kierrätystoimijoista oli samaa mieltä ja piti asiaa kiireellisenä.

Silti muovijätteen uusiokäyttö ja kierrätys on erittäin vähäistä, etenkin verrattuna lasiin, paperiin ja metalleihin. EU:n alueella muovijätteestä kierrätetään alle 30 prosenttia.

”Kehitystä on tapahduttava niin kierrätyksessä kuin myös vaihtoehtoisten materiaalien kehittämisessä”, Jyrki Suominen korostaa.

AJATUSHAUTOMOT MUUTOKSEN AJUREINA

European Policy Centre on Brysselin isoimpia ajatushautomoita. Vanhempi analyytikko Annika Hedberg vastaa sen Sustainable Prosperity for Europe -ohjelmasta, jonka tavoitteena on puhtaampi ja fiksumpi Eurooppa.

”Muovien kieltoon tähtäävä aloite on saanut vahvasti ilmaa siipiensä alle Euroopan unionissa”, Hedberg toteaa. ”Tilanteeseen on herätty, ja tahtotila muutoksiin on olemassa. Nyt tarvitaan vahvaa visiota ja keinoja, jotta muutos saadaan aikaan tehokkaasti ja pitkäjänteisesti.”

Hedbergin mukaan paine kiertotalouden edistämiseksi on nyt vahvempi kuin koskaan. ”Mielenkiinto siirtyy yhä selvemmin lineaarisesta kertakäyttötaloudesta kiertotalouteen, jossa luonnonvaroja käytetään älykkäämmin ja jossa painotetaan uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja uusiutuvuutta. Tavoitteemme on lisätä tietoisuutta näihin teemoihin liittyvistä mahdollisuuksista, haasteista ja tarvittavista toimenpiteistä.”

Hedbergin mielestä Suomella on mahdollisuus antaa kiertotalouskeskusteluun merkittävä panos biotalouden näkökulmasta. Euroopassa ymmärrys biotalouden ja kiertotalouden välisistä kytkennöistä ei aina ole kovin syvällistä. 

RATKAISUJA INNOVAATIOILLA

Hedberg, Makkonen ja Suominen ovat yhtä mieltä siitä, että elintärkeä muutos riippuu merkittävästi innovaatioista. Ne ovat avain, jolla transformaatio kohti kestävää kiertotaloutta saadaan käyntiin. Innovaatiot puolestaan edellyttävät aktiivisuutta ja toimintaa laajalla rintamalla.

Aktivoitumista onkin nähtävissä ympäri Eurooppaa. ”Kuitenkin”, Suominen huomauttaa, ”innovaatiot muuttuvat todellisiksi muutostekijöiksi vasta sitten, kun niillä saadaan aikaan kouriintuntuvia parannuksia. Siihen tarvitaan strategioita ja järjestelmätason muutoksia yli sektorirajojen, jolloin kaiken tyyppisten innovaatioiden tuomista mahdollisuuksista syntyy uusia markkinoita ja uutta työtä. EU:n tutkimus- ja innovaatiotulosten maksimoinnilla on tässä keskeinen merkitys.”

Hedberg jatkaa: ”Jos Euroopan unionin aloitteet muovien tuotannon sääntelemiseksi menestyvät ja vähentävät kertakäyttömuoveista syntyvää jätettä, seuraukset ovat kansainvälisiä. Me täällä Brysselissä toivomme, että Eurooppa pystyy avaamaan tietä vielä unionia laajemmin, niin että haasteista syntyy uusia mahdollisuuksia, uusia tuotteita, uutta työtä, älykkäämpää liiketoimintaa – ja kaikille vihreämpi tulevaisuus.”

Aiheeseen liittyvätartikkelit

 • selluarkki

  12/2019/ Sellu

  Sellusta on moneksi

  ​Sellua on osattu valmistaa jo yli sata vuotta, mutta edelleen sen monipuolisuus yllättää. Tiedätkö, mihin kaikkeen sellua voidaan käyttää?

  Lue lisää
 • metsä istutus

  11/2019/ Metsä Fibre

  Vastuullinen metsänhoito on meille tärkeää

  ​Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat avainasemassa Metsä Groupin metsänhoidossa. Asiantuntijat auttavat metsänomistajia hoitamaan metsää niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja metsä kasvaa hyvin. 

  Lue lisää
 • Sawn timber sahatavara

  11/2019/

  Metsä Fibre kuuntelee saha-asiakkaitaan herkällä korvalla

  ​Metsä Fibren saha-asiakkaat vastasivat Radar-asiakastyytyväisyyskyselyyn nyt toista kertaa. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden tarpeet ovat peruste sahatoiminnan kehittämiselle ja luovat hyvä pohjan vuosisuunnittelun tavoitteiden asettamiseen. 

  Lue lisää
 • puumosaiikki

  11/2019/ Sahatavara

  Ilmoittaudu mukaan Metsä Groupin Rauman sahahankkeen Kumppanuuspäivään

  Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjestää Raumalle suunnitteilla olevan mäntysahan Kumppanuuspäivän 4.12.2019. Tilaisuus on tarkoitettu mahdollisesta investointiprojektista kiinnostuneille rakentajille ja muille yrityksille eri toimialoilta. 

  Lue lisää
 • Sellu, pulp

  11/2019/ Sellu

  Selluteollisuuden tulevaisuus: nämä 4 asiaa muuttavat markkinoita

  Konsultointi- ja suunnitteluyritys ÅF Pöyry Oyj arvioi, että markkinasellun kysyntä kasvaa tulevien viiden vuoden aikana noin 2,5 prosenttia vuodessa.

  Lue lisää
 • Metsä ja taivas

  9/2019/ Sellu

  Muovista tuli ongelma – puusta ratkaisu?

  ​Muovia pidettiin korvaamattomana materiaalina. Nyt muovista on tullut ongelma, johon etsitään kiivaasti ratkaisua. Maatuvalle, biopohjaiselle ja kestävästi tuotetulle materiaalille on kysyntää.

  Lue lisää
 • sellukuitu

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan suunnittelu etenee

  ​Metsä Fibre aloitti kesällä 2019 Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun. Nyt projekti on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.

  Lue lisää
 • 9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  3/2019/ Metsä Fibre

  Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  ​Äänekosken biotuotetehtaan alueella sijaitseva biokaasulaitos siirtyi EcoEnergy SF:ltä Metsä Fibren omistukseen 10.12.2018. Laitos valmistaa biokaasua ja biopellettejä biotuotetehtaan puupohjaisista lietteistä.

  Lue lisää
 • Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  3/2019/ Metsä Fibre

  Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  ​Jos kaikki edellytykset täyttyvät, Kemissä käynnistyy uusi biotuotetehdas vuoden 2022 aikana. Esiselvityksen tulokset näyttävät lupaavilta. Tämä rohkaiseva viesti kuultiin Kemissä 18.12.2018 järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa Metsä Fibre kertoi projektin tilanteesta parille sadalle asiasta kiinnostuneelle.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Antti Kiljunen ja Risto E. J. Penttilä keskustelevat yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  3/2019/ Metsä Fibre

  Mahdollisia maailmoja

  ​Epävarmassa maailmantilanteessa on hyödyllistä varautua ennalta vaihtoehtoisiin tulevaisuudenkuviin. Kutsuimme Metsä Fibren Antti Kiljusen ja konsulttitoimisto Nordic West Officen Risto E. J. Penttilän keskustelemaan yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

  3/2019/ Metsä Fibre

  Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

  ​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

  Lue lisää
 • Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

  3/2019/ Sellu

  Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Metsä Fibre ja Ahlstrom-Munksjö ovat aloittaneet ainutlaatuisen turvallisuusyhteistyön auditoinneissa

  Kyseessä on ainutlaatuinen yhteistyö sellu- ja paperiteollisuudessa turvallisuustyön varmistamiseksi.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Resurssitehokkaita ratkaisuja laadukkaasta raaka-aineesta

  ​Sellussa ja muissa erilaisissa biotuotteissa yhdistyvät kestävällä tavalla uusiutuvan puuraaka-aineen tarjoamat mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet.

  Lue lisää
 • Arja Suomisen kolumni suomalaisesta luottamuksesta

  2/2019/ Metsä Fibre

  Paiskataan kättä sopimuksen merkiksi

  ​Kättä päälle -sanontaan sisältyy paljon olennaista suomalaisuuden ytimestä. Olemme luottamukseen perustuva kansakunta. Sanamme pitää, ja suullinen sopimus on juridisestikin sitova. Kun jotakin sanomme, myös tarkoitamme sitä ja sitoudumme yhteisesti sovittuun projektiin ja varmistamme, että se etenee järjestelmällisesti.

  Lue lisää