Turvallisuus on Rauman sahan rakennustyömaalla  
yhteinen asia

​Turvallisuustyöllä varmistetaan, että kaikki tietävät, miten työmaalla työskennellään turvallisesti.

6/2021

​Ennakoiva turvallisuustyö takaa Rauman sahan työmaalla turvallisen työskentely-ympäristön. 

Sahaprojektin turvallisuuspäällikkö Eero Simula kertoo, että työmaalla työskentely edellyttää perehdytysten suorittamista. Jokainen työntekijä myös arvioi ennakkoon työhönsä liittyviä riskejä. 

Turvallisuusriskit pyritään poistamaan tai minimoimaan jo ennen töiden aloitusta, ja turvallisuutta valvotaan jatkuvasti.

”Teemme aktiivisesti työmaakierroksia ja kirjaamme järjestelmäämme turvallisuushavaintoja, jotka vaativat korjaavia toimenpiteitä”, Simula sanoo.


Kuorimoa rakennetaan parhaillaan

Rakennustyöt Rauman sahalla ovat edenneet aikataulun mukaisesti, ja rakennukset valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

”Tuoreen ja kuivatun sahatavaran käsittelyn rakennuksissa katto- ja seinärakenteet on asennettu, lattiatöitä viimeistellään ja LVIS-työt ovat käynnissä”, kertoo projektijohtaja Harri Haapaniemi

Sahalinjan seinäelementit on asennettu ja koneiden perustustöitä tehdään. Lattiavalut on tehty ja katon asentaminen alkaa. 

Kuorimon rakentaminen on menossa ja ensimmäinen kuorimakone on asennuksessa.
Järjestelmien määrittelytyöt on saatu päätökseen ja niiden osalta on edetty rakentamis- ja testausvaiheeseen.

Koneiden ja laitteiden valmistus sekä toimitusvalvonta etenevät aikataulun mukaisesti, ja asennukset alkavat koko sahan alueella elokuussa.

Katso video:

Lue lisääartikkeleja