Uusia kuitupohjaisia biotuotteita ekosysteemin voimin

Metsä Fibre on mukana ExpandFibre-yhteistyössä, jonka tavoitteena on kehittää teknologioita ja liiketoimintakonsepteja uusien biotuotteiden ympärille.

4/2021

​Metsä Groupin ja Fortumin käynnistämä ExpandFibre-yhteistyö keskittyy puusta ja oljesta saatavan sellukuidun hyödyntämiseen. Metsä Fibren tutkimusjohtaja Anna Suurnäkin mukaan hanke on uudenlainen tapa tehdä yhteistyötä ja kerryttää verkostoa.

”Haluamme luoda uutta aktiviteettia yhteistyön painopistealueisiin liittyen. Tavoitteena on, että projektin ansiosta ekosysteemi aihepiirin ympärillä vahvistuu ja tuottaa lisäarvoa uusina yrityksinä, tuotteina ja lisätutkimuksena”, Suurnäkki sanoo.


ExpandFibre vauhdittaa biotuotteiden tuotekehitystä

Kaikki ExpandFibre-yhteistyölle olennaiset arvoketjut perustuvat uusiutuviin ja kestäviin olki- ja pohjoisiin puuraaka-aineisiin. Veturiyrityksinä toimivien Metsä Groupin ja Fortumin yhteisinä tavoitteina ovat tekstiiliarvoketjun kehittäminen ja biokomposiittituotteiden kehitys.

”Metsä Fibren yhtenä pitkän tähtäimen tavoitteena on uuden kuitupohjaisen biotuotteen kehittäminen. Tätä teemme projektin aikana yhdessä tutkimus- ja yrityskumppaneiden kanssa.”

Muista Metsä Groupin yhtiöistä Metsä Board toimii veturiyrityksenä pakkausmateriaaleihin liittyen, Metsä Springin fokus on tekstiilikuitujen hyödyntämisen kehittämisessä. 

Kokonaisuutena 50 miljoonan euron hankkeessa on kyse niin sanotusta PPP-yhteistyöstä (private public partnership), josta osan rahoittaa julkinen taho. Business Finland on myöntänyt hankkeelle 20 miljoonan euron rahoituksen veturiyritysten haastekilpailussa. 

Lue lisää ExpandFibrestä:


Artikkeli on alun perin julkaistu Fibre-lehden numerossa 2020–2021. Tutustu lehteen tästä >>.
Lue lisääartikkeleja