Rauman tehdas

Vahva nelikko

​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

11/18 TEKSTI: TIMO NYKÄNEN, KUVAT: KIMMO METSÄRANTA

Tehtaanjohtaja Ari Tanninen, Joutseno:

Ari Tanninen, Metsä Fibren tehtaanjohtajat esittelyssä

”Joutsenon yksikkömme on maailman suurin yksilinjainen polysulfiditeknologiaa hyödyntävä havusellutehdas. Erityisesti pehmopaperikäyttöön sopivan tuotteemme valmistuksessa hyödynnettävä teknologiaa auttaa parantamaan selluteknisiä ominaisuuksia sekä alentamaan energiankulutusta ja asiakkaidemme kustannuksia. Polysulfidikeitolla saadaan aikaan parempi massan jauhautuvuus eli asiakas saa tarvittavan vetolujuuden massasta pienemmällä jauhatusenergialla ja pienemmällä määrällä havusellua lopputuotteessaan.”

”Toimintamme perustuu jatkuvaan parantamiseen, systemaattiseen asiakas- ja tulosorientoituneeseen työhön. Ymmärrämme ympärillämme tapahtuvan muutoksen sekä asiakkaidemme ja markkinoiden tarpeet. Vaativat asiakkaat ovat meille eduksi.”

”Mielestäni oma vahvuuteni tehtaanjohtajana on kattava kokemukseni metsäteollisuuden tuotannosta, asiakkuuksista ja markkinoista kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tärkein tehtävänäni on mahdollistaa kaikissa olosuhteissa yhtiön strategian toteutuminen tehtaalla. Päämääräni on, että Joutseno olisi maailman paras tehdasyksikkö. Haluan osaltani varmistaa, että meillä on turvallinen työympäristö, hyvinvoiva henkilöstö ja tyytyväiset asiakkaat sekä hyvä kustannuskilpailukyky.”

Tehtaanjohtaja Tomi Seppä, Kemi:

Tomi Seppä, Metsä Fibren tehtaanjohtajat esittelyssä

”Kemin tehtaan tuottama valkaistu havusellu soveltuu sen puuraaka-aineen pohjoisten kasvuolosuhteiden ansiosta erityisesti pehmopaperin tuotantoon. Yksikkömme on Metsä Fibren neljästä tehtaasta vanhin, ja tehtaan modernisointi tai korvaaminen uudella tehtaalla onkin nyt ajankohtaista. Investoinnit ovat tarpeen suorituskykymme parantamiseksi ja vahvistaaksemme alan edelläkävijän asemaamme. Parhaillaan käynnissä on kesään 2019 saakka kestävä esiselvitys tehtaan uudistamisesta.” 

”Luotettavuus on keskeinen arvo kaikessa tekemisessämme. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tehtaan toimintaa niin turvallisuuden, tuotelaadun, ympäristösuorituskyvyn ja tuotantotehokkuuden kuin henkilöstön osaamisen kannalta. Oma tärkein tehtäväni on varmistaa, että täytämme tai ylitämme asiakkaidemme odotukset kaikkien Kemin tehtaalla valmistettujen tuotteiden osalta. On hienoa saada aikaan tuloksia yhdessä koko organisaation kanssa!”

”Sellutehdastoimintojen lisäksi minulla on yli kymmenen vuoden kokemus päällystetyn hienopaperin valmistuksesta, joten kykenen mielestäni hyvin hyödyntämään selluliiketoiminnassa asiakasnäkökulmaa ja ymmärtämään asiakkaidemme odotuksia.”

Tehtaanjohtaja Ari-Pekka Vanamo, Rauma:

Ari-Pekka Vanamo, Metsä Fibren tehtaanjohtajat esittelyssä

”Tuotamme Raumalla ECF-valkaistua havusellua yhdellä linjalla. Olemme erikoistuneet valmistamaan korkealuokkaista armeeraushavusellua paino- ja erikoispaperiasiakkaille. Keskeistä toiminnassamme on tasaisen, korkean tuotantotason ja laadun toteuttaminen. Kehitämme jatkuvasti prosessejamme ennakoimalla ja noudattamalla pitkäjänteistä elinkaarisuunnitelmaa.”

”Rauman tehdas on omaksunut erityisen vahvasti Metsä Fibren Tulevaisuuden tehdas -toimintamallin, joka perustuu vuorohenkilöstön itseohjautuvuuteen ja vastuunottoon. Uskon, että henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ja vastuunkanto näkyvät nimenomaan toiminnan turvallisuudessa, laadussa ja tehokkuudessa.”

”Myös oma johtamistapani perustuu osallistamiseen ja tiimityöskentelyyn. Muutoin pidän itseäni hyvin asiakaslähtöisenä ja -orientoituneena. Tähän varmasti vaikuttaa osaltaan, että olen aiemmin työurallani toiminut sellun käyttäjänä ja asiakkaana. Kaikkiaan tehtaanjohtaja on mielestäni ikään kuin tehtaan isännöitsijä, joka huolehtii pitkäjänteisesti siitä, että tehdas toimii turvallisesti ja valmistaa tasaisen laadukasta tuotetta vastuullisesti ja tehokkaasti. Näihin kolmeen tekijään panostamme myös jatkossa.”

Tehtaanjohtaja Ilkka Poikolainen, Äänekoski:

Ilkka Poikolainen, Metsä Fibren tehtaanjohtajat esittelyssä

”Elokuussa 2017 käynnistynyt Äänekosken biotuotetehdas on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos, joka valmistaa havu- ja koivusellua kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi. Tuotamme lisäksi useita erilaisia biotuotteita ja bioenergiaa selvästi yli oman tarpeen.”

”Olemme saaneet hyvän startin ja jatkamme nyt laadun, turvallisuusasioiden, tuotanto-, ympäristö- ja kustannustehokkuuden sekä uusien biotuotteiden kehitystyötä. Täyden tuotantokapasiteetin saavuttaminen suunnitelman mukaisesti oli hieno merkkipaalu ja onnistuminen koko henkilöstölle, mistä olemme aidosti ylpeitä. Ensimmäinen vuosi on ollut kaikille erittäin intensiivistä oppimisen aikaa.”

”Tehtaanjohtajana olen hyvin tavoiteorientoitunut, ja pyrin luomaan vastaavaa kulttuuria koko organisaatioon. Onnistumisista pitää myös antaa palautetta ja iloita. Minusta on tärkeää osallistaa mahdollisimman paljon ihmisiä mukaan toiminnan kehittämiseen. Vaikutusmahdollisuuksien kasvaessa myös henkilöstön motivaatio lisääntyy. Minulle arvojen mukainen johtaminen ja päätöksenteko on tärkeää. Muutoin tehtaanjohtajan tehtävänä on huolehtia kehitystyöstä pidemmällä tähtäimellä siten, että esimerkiksi tehtävät investoinnit ja käyttöön otettavat uudet toimintamallit etenevät oikea-aikaisesti.” 

Aiheeseen liittyvätartikkelit

 • Vanha metsä

  9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  3/2019/ Metsä Fibre

  Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  ​Äänekosken biotuotetehtaan alueella sijaitseva biokaasulaitos siirtyi EcoEnergy SF:ltä Metsä Fibren omistukseen 10.12.2018. Laitos valmistaa biokaasua ja biopellettejä biotuotetehtaan puupohjaisista lietteistä.

  Lue lisää
 • Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  3/2019/ Metsä Fibre

  Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  ​Jos kaikki edellytykset täyttyvät, Kemissä käynnistyy uusi biotuotetehdas vuoden 2022 aikana. Esiselvityksen tulokset näyttävät lupaavilta. Tämä rohkaiseva viesti kuultiin Kemissä 18.12.2018 järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa Metsä Fibre kertoi projektin tilanteesta parille sadalle asiasta kiinnostuneelle.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Antti Kiljunen ja Risto E. J. Penttilä keskustelevat yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  3/2019/ Metsä Fibre

  Mahdollisia maailmoja

  ​Epävarmassa maailmantilanteessa on hyödyllistä varautua ennalta vaihtoehtoisiin tulevaisuudenkuviin. Kutsuimme Metsä Fibren Antti Kiljusen ja konsulttitoimisto Nordic West Officen Risto E. J. Penttilän keskustelemaan yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

  3/2019/ Metsä Fibre

  Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

  ​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

  Lue lisää
 • Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

  3/2019/ Sellu

  Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Metsä Fibre ja Ahlstrom-Munksjö ovat aloittaneet ainutlaatuisen turvallisuusyhteistyön auditoinneissa

  Kyseessä on ainutlaatuinen yhteistyö sellu- ja paperiteollisuudessa turvallisuustyön varmistamiseksi.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Resurssitehokkaita ratkaisuja laadukkaasta raaka-aineesta

  ​Sellussa ja muissa erilaisissa biotuotteissa yhdistyvät kestävällä tavalla uusiutuvan puuraaka-aineen tarjoamat mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet.

  Lue lisää
 • Arja Suomisen kolumni suomalaisesta luottamuksesta

  2/2019/ Metsä Fibre

  Paiskataan kättä sopimuksen merkiksi

  ​Kättä päälle -sanontaan sisältyy paljon olennaista suomalaisuuden ytimestä. Olemme luottamukseen perustuva kansakunta. Sanamme pitää, ja suullinen sopimus on juridisestikin sitova. Kun jotakin sanomme, myös tarkoitamme sitä ja sitoudumme yhteisesti sovittuun projektiin ja varmistamme, että se etenee järjestelmällisesti.

  Lue lisää
 • Harri Vertanen keskustelee kestävästä erinomaisuudesta

  2/2019/ Metsä Fibre

  Kestävää erinomaisuutta

  ​Vuosi 2019 aloitettiin täydellä teholla täällä Shanghaissa, ja toivon, että vuodesta tulee hyvä niin meille kuin asiakkaillemmekin. Kuten toimitusjohtajamme Ismo Nousiainen totesi Echon viime numerossa, strategianamme on kehittyä hyvästä erinomaiseksi.

  Lue lisää
 • Laadukkaiden paperituotteiden kysyntä kasvaa Kiinassa

  2/2019/ Sellu

  Paperin tarve kasvussa

  ​Kiinalaisten elintason nousu lisää laadukkaiden paperituotteiden kysyntää.

  Lue lisää
 • Metsä Fibren logistiikkaa sellulle

  2/2019/ Metsä Fibre

  Luotettavat toimitukset

  ​Metsä Fibre on noin 3,25 miljoonan tonnin vuosituotannolla maailman johtava valkaistun markkinahavusellun toimittaja. Tehokas ja luotettava logistiikka on elintärkeä osa yhtiön selluntuotantoketjua. Noin 62 prosenttia Metsä Fibren sellutuotannosta menee vientiin.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Metsä Fibre

  Metsän puolesta

  ​Vastuullisesti tuotettujen ja uusiutuvien materiaalien kasvavaan tarpeeseen vastaava suomalainen metsä muuntuu lukuisiksi tuotteiksi. Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan viereinen Pro Nemus -vierailukeskus – jonka nimi tarkoittaa latinaksi ”metsän puolesta” – kertoo metsän monista mahdollisuuksista. Vierailukeskuksen näyttelypisteissä voi tutustua biotuotetehtaan ekosysteemiin, metsäteollisuuden tuotteisiin ja niiden matkaan maailmalle.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Sellu

  Asiakaskokemuksen kartoitusta

  ​Metsä Fibren vuosittainen sellu- ja biokemikaaliasiakkaiden RADAR-asiakastyytyväisyystutkimus on valmistunut.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Metsä Fibre

  Kohti erinomaisuutta

  ​Metsä Fibre panostaa tarkennettujen strategisten tavoitteidensa mukaisesti yhä enemmän asiakassuhteiden syventämiseen, suorituskyvyn tehostamiseen, henkilöstöön ja uudistumiskykyyn, kertoo toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Spring ja Itochu rakentavat puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa koelaitokseen osoittaakseen käytännössä, että paperisellusta pystytään valmistamaan tekstiilikuituja uudella menetelmällä.

  Lue lisää