Vastuullinen metsänhoito on meille tärkeää

​Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat avainasemassa Metsä Groupin metsänhoidossa. Asiantuntijat auttavat metsänomistajia hoitamaan metsää niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja metsä kasvaa hyvin. 

11/2019
Metsä Groupin asiantuntijoiden ja metsänomistajan välinen yhteistyö lähtee metsänomistajien tavoitteista. 

Metsä Groupin metsäasiantuntijan Pekka Seppälän mukaan erityisesti kaupunkilaismetsänomistajia kiinnostaa koko metsänhoidon ulkoistaminen joko kokonaan tai osittain ammattilaiselle. 

Suomen yli 600 000 metsänomistajasta noin kolmannes ei asu samalla paikkakunnalla kuin metsänsä.

– Omistajat saattavat esimerkiksi antaa ohjeeksi, että he haluavat korostaa metsiensä hoitopäätöksissä erityisesti luontoarvoja. Tämä on yleisempää kuin se, että omistaja haluaisi vain maksimaalisen tuoton metsästään, Seppälä sanoo.

Metsä Group tarjoaa myös asiantuntijapalveluita vapaaehtoisesta suojelusta kiinnostuneille metsänomistajille.

Puun jäljitettävyys ja taimien istutus

Metsä Group hankkii kaiken puuraaka-aineensa kestävästi hoidetuista pohjoisen metsistä. Puun alkuperää seurataan läpi koko arvoketjun lopputuotteeseen saakka, jolloin varmistetaan puun jäljitettävyys ketjun kaikissa vaiheissa. Metsiä hoidetaan jatkuvasti vastuullisen metsänhoidon periaatteita noudattaen.

Jatkuvuuden takaaminen on tärkeää niin metsänomistajille kuin metsätaloudelle. Suomessa puun riittäminen tuleville sukupolville varmistetaan metsälaissa, jonka mukaan metsään on aina istutettava uusi taimikko uudistushakkuun jälkeen. 

Metsä Group toimittaa vuosittain yli 30 miljoonaa puuntainta suomalaismetsiin istutettavaksi. Istutuksiin ja kylvöihin käytetään kotimaisia puulajeja. Näin luontaisen metsälajiston elinolosuhteet säilyvät. Pääasiassa käytetään kuusta, mäntyä ja rauduskoivua. 

Jokaisen kaadetun puun tilalle istutetaan neljästä viiteen uutta tainta. Uudesta taimikosta tulee hyvin hoidettuna järeitä tukkipuita 60–80 vuoden kuluttua.

Säästöpuut tuovat metsään monimuotoisuutta

Metsänhoitopäällikkö Teppo Oijala muistuttaa, että metsiä hoidetaan paitsi oman ja tulevien sukupolvien elinkeinon vuoksi myös ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Puu on uusiutuva raaka-aine, josta valmistetut tuotteet tarjoavat vastuullisia vaihtoehtoja fossiilisista raaka-aineista valmistetuille tuotteille. Vastuullisesti hoidetut, elinvoimaiset metsät sitovat hiilidioksidia ilmakehästä ja toimivat hiilinieluna.
Metsän monimuotoisuudesta pidetään huolta esimerkiksi jättämällä hakkuualueen keskelle säästöpuita. Parhaat säästöpuuryhmät ovat eri-ikäisiä monen puulajin puuryhmiä, joihin kehittyy ajan myötä lahopuuta. Se on erittäin tärkeää monille eliöille.  

Lisäksi säästöpuut tuovat metsään monelle lajille tärkeää eri-ikäisrakennetta. Säästöpuiden jättämistä metsään edellyttävät myös PEFC- ja FSC-sertifioinnit. Metsä Groupin hankkimasta puusta lähes 90 prosenttia on sertifioitua. 

Pystyyn lahoavassa puussa viihtyvät kolopesijälinnut, mutta myös petolinnut pysähtyvät niihin tähyämään. 

– Siksi valtaosaan hakkuualueista tehdään maanomistajan suostumuksella tekopökkelöitä eli runko katkaistaan 2–4 metrin korkeudelta ja pitkä kanto jää metsään, Teppo Oijala sanoo.

Kääntömätästys on Metsä Groupin kehittämä maanmuokkausmenetelmä, jossa maata rikotaan mahdollisimman vähän vain siitä kohdasta, johon taimet istutetaan. Maata muokataan, jotta istutetut taimet saisivat mahdollisimman hyvät ja lämpimät olosuhteet kasvaa. 

Kun taimet kasvavat nopeasti, ne eivät anna elintilaa heinikolle. Heinikon vähäisyys puolestaan torjuu tuholaisia ja myyriä. 

Metsän harventaminen on tärkeää

Metsän harvennuksessa poistetaan kasvussa jälkeen jääneet puut ja parhaat jätetään kasvamaan ja järeytymään. Metsänomistajalle metsän harvennus tuo tuloja.

Onnistunut harvennus nopeuttaa puiden kasvua, kun jäljelle jäävien puiden kasvuolosuhteet paranevat. Myös ravinteiden kierto nopeutuu. 

Hyvin hoidettu talousmetsä ei eroa ilmeeltään luonnontilaisesta. Vaikka puusto olisi pääasiassa mäntyä tai kuusta, talousmetsässä voi kasvaa esimerkiksi lehtipuita, koivua, pihlajaa ja katajia. 

Sekametsässä on monia etuja.

– Sekametsä, jossa on tarpeeksi lehtipuita havupuiden seassa, on loistava maanparannuskeino. Monilajinen metsä on myös vastustuskykyisempi tuholaisille kuin yhden puulajin metsä. Pyrimme metsänhoidossa sekametsiin aina, kun se kasvupaikalle sopii, Teppo Oijala sanoo. 
Metsän hoitaminen on vastuullisesti palkitsevaa, kun näkee tuloksia ja saa niistä vielä hyötyäkin. 


Liittyvät artikkelit

 • 3/2020/ Sellu

  Metsä Fibre suuntaa biotuotteet miljoonien tonnien markkinoille

  ​Metsä Fibre rakentaa sellusta jalostettavista uusista biotuotteista täydennystä nykyiseen tuotevalikoimaansa. Tuotantomalliksi soveltuu parhaiten teollinen ekosysteemi, jossa uusia tuotteita kehittävät ja valmistavat myös kumppaniyritykset. Pisimmällä tuotekehityksessä ovat tekstiilikuidut ja biokomposiitit.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren palvelut asiakkaille

  ​Perinteisen sellumyynnin lisäksi Metsä Fibre tarjoaa lukuisia palveluja, joilla asiakas voi kehittää liiketoimintaansa ja säästää kustannuksissa.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Sahatavaraa myy nyt Metsä Fibre

  Sahatavaran myynti ja asiakaspalvelu on siirretty Metsä Woodista Metsä Fibren organisaatioon. Tavoitteena on tiivistää tuotannon ja myynnin yhteyttä ja parantaa päivittäistä asiakaspalvelua.


  Lue lisää
 • Vanha-Pälsilä

  2/2020/ Metsä Fibre

  Kestävää metsänhoitoa sukupolvesta toiseen

  Vastuu metsänhoidosta Vanha-Pälsilän tilalla on siirtymässä seuraavalle sukupolvelle Metsä Groupin metsänhoidon asiantuntijoiden avulla.


  Lue lisää
 • 2/2020/ Sellu

  FibreOnline kerää asiakkaan tarvitsemat tiedot yhteen paikkaan

  ​FibreOnline on tietopalvelu, joka on tarkoitettu Metsä Fibren sellua käyttäville asiakkaille. Palvelusta asiakkaat löytävät tarvitsemansa tiedot toimituksista, tuotteen laadusta, sertifikaateista ja lausunnoista sekä muista kestävän kehityksen asioista. 

  Lue lisää
 • Sun paper group

  12/2019/ Metsä Fibre

  Kiinan kartonkimarkkina murroksessa

  ​Kuluttajien kysyntä kartongin suhteen kasvaa sekä määrällisesti että laadullisesti, kun talous kehittyy. Tämä on hyvä uutinen Sun Paper Groupille, joka on Metsä Fibren asiakas.

  Lue lisää
 • selluarkki

  12/2019/ Sellu

  Sellusta on moneksi

  ​Sellua on osattu valmistaa jo yli sata vuotta, mutta edelleen sen monipuolisuus yllättää. Tiedätkö, mihin kaikkeen sellua voidaan käyttää?

  Lue lisää
 • metsä istutus

  11/2019/ Metsä Fibre

  Vastuullinen metsänhoito on meille tärkeää

  ​Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat avainasemassa Metsä Groupin metsänhoidossa. Asiantuntijat auttavat metsänomistajia hoitamaan metsää niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja metsä kasvaa hyvin. 

  Lue lisää
 • Sawn timber sahatavara

  11/2019/

  Metsä Fibre kuuntelee saha-asiakkaitaan herkällä korvalla

  ​Metsä Fibren saha-asiakkaat vastasivat Radar-asiakastyytyväisyyskyselyyn nyt toista kertaa. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden tarpeet ovat peruste sahatoiminnan kehittämiselle ja luovat hyvä pohjan vuosisuunnittelun tavoitteiden asettamiseen. 

  Lue lisää
 • puumosaiikki

  11/2019/ Sahatavara

  Ilmoittaudu mukaan Metsä Groupin Rauman sahahankkeen Kumppanuuspäivään

  Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjestää Raumalle suunnitteilla olevan mäntysahan Kumppanuuspäivän 4.12.2019. Tilaisuus on tarkoitettu mahdollisesta investointiprojektista kiinnostuneille rakentajille ja muille yrityksille eri toimialoilta. 

  Lue lisää
 • Sellu, pulp

  11/2019/ Sellu

  Selluteollisuuden tulevaisuus: nämä 4 asiaa muuttavat markkinoita

  Konsultointi- ja suunnitteluyritys ÅF Pöyry Oyj arvioi, että markkinasellun kysyntä kasvaa tulevien viiden vuoden aikana noin 2,5 prosenttia vuodessa.

  Lue lisää
 • Metsä ja taivas

  9/2019/ Sellu

  Muovista tuli ongelma – puusta ratkaisu?

  ​Muovia pidettiin korvaamattomana materiaalina. Nyt muovista on tullut ongelma, johon etsitään kiivaasti ratkaisua. Maatuvalle, biopohjaiselle ja kestävästi tuotetulle materiaalille on kysyntää.

  Lue lisää
 • sellukuitu

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan suunnittelu etenee

  ​Metsä Fibre aloitti kesällä 2019 Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun. Nyt projekti on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.

  Lue lisää
 • 9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

  3/2019/ Metsä Fibre

  Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

  ​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

  Lue lisää
 • Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

  3/2019/ Sellu

  Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

  Lue lisää