Vastuullisesti tuotettua sellua

​Metsä Fibren tavoite on olla maailman vastuullisin selluntuottaja. Siksi sellutehtaiden on korvattava fossiiliset polttoaineet biopolttoaineilla sataprosenttisesti. Luotettavuus vastuullisuusasioissa on myös asiakkaiden etu. 

9/2020

​Metsä Fibrellä vastuullisuus ja luotettavuus kulkevat käsi kädessä. Vastuullisen liiketoiminnan keskiössä ovat huolellinen metsänhoito, raaka-aineiden tarkka hyödyntäminen ja fossiilisista polttoaineista vapaa tuotanto.

Sertifioitu puu on merkki vastuullisuudesta

Yksi konkreettisimmista keinoista varmistua sellun vastuullisuudesta ovat sertifikaatit. Hankkimastamme puusta jopa 90 prosenttia on peräisin sertifioiduista, kestävästi hoidetuista metsistä.

Metsäsertifiointi kertoo muun muassa siitä, että metsien hoito on ekologisesti ja taloudellisesti kestävää, eikä heikennä tulevien sukupolvien mahdollisuuksia hyödyntää metsiä. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa sitä, että puita istutetaan ja kasvatetaan enemmän kuin kulutetaan.

Käytämme sekä FSC®- että PEFC™-sertifiointeja. Yli 80 prosenttia suomalaista metsistä on PEFC™-sertifioituja. Käyttämämme puun alkuperä on aina sataprosenttisesti selvitettävissä metsään asti. Sellun toimitusketju kokonaisuudessaan on läpinäkyvä ja täysin jäljitettävissä.

Vastuulliset raaka-aineet mahdollistavat vastuulliset tuotteet

Metsäsertifioinnin ohella tuotteemme täyttävät ympäristömerkeille – Joutsenmerkille ja EU-ympäristömerkille – sekä tuoteturvallisuudelle asetetut vaatimukset, mikä kertoo sellun vastuullisuudesta ja toiminnan luotettavuudesta. Ympäristömerkit ottavat parhaiten huomioon ympäristövaikutukset tuotteen valmistuksen ja käytettyjen raaka-aineiden osalta.

Vastuullisesti tuotettu sellu on arvokas osa myös kaikkia lopputuotteita. Tuote on aidosti vastuullinen vain, jos sen raaka-aineetkin ovat vastuullisesti tuotettuja. Haluamme tukea asiakkaamme kestävää matkaa, sillä se hyödyttää kaikkia osapuolia. Fossiilisista polttoaineista vapaa tulevaisuus saavutetaan yhdessä, ei yksin.

Resurssitehokkuus on myös kustannustehokasta

Selluntuotantoon kuuluu olennaisesti, että kaikki raakamateriaali käytetään loppuun asti. Lisäksi tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä myös tuotannon sivuvirrat hyödynnetään täysimääräisesti. Sivuvirroilla tarkoitetaan sellun, mäntyöljyn, tärpätin ja bioenergian ohella tehtaissa syntyviä muita biotuotteita, kuten puunkuoresta saatavaa biokaasua.

Biopolttoaineiden käyttö tekee nykyaikaisesta sellutehtaasta täysin energiaomavaraisen. Esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaan sähköomavaraisuusaste on yli 200 prosenttia. Ylijäämäenergia myydään valtakunnalliseen sähkönjakeluverkkoon. 

Biotuotetehdas on jo nyt vapaa fossiilisista polttoaineista. Tavoitteenamme on kokonaan fossiilivapaa tuotanto vuoteen 2030 mennessä.

Juttua varten on haastateltu Marko Ruottista, joka on Metsä Fibren asiakaspalvelun ja kestävän kehityksen päällikkö.

Lue lisää artikkeleja