Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee
              

Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

2/2019 TEKSTI: MICHAEL STANDAERT, KUVAT: TUOMAS HARJUMAASKOLA

​Liki miehen mittaisia paperirullia on pinottu terästelineiden varaan lähes 25 metrin korkeuteen. Näkymästä tulee mieleen valtava laatikollinen vuosikertaviinejä. Ollaan Kiinan läntisessä Guangdongin provinssissa, Asia Symbol -yhtiön jättikokoisessa Xinhuin paperitehtaassa. Koneet tuottavat jatkuvasti uusia paperirullia, jotka automatiikka siirtää kävelyvauhtia hallin poikki varastoon pinottavaksi.

Yhtiön uusin paperikone, numeroltaan 12, on vähintään kolmen jalkapallokentän pituisessa tehdashallissa. Pitkälle automatisoidussa tehtaassa ei näy juurikaan ihmisiä. Harvat työntekijät kiertävät aika ajoin valvomassa prosessia, siistivät paperirullien päitä tai seuraavat niiden kulkua varastoon. Osa henkilöstöstä tutkii laboratoriossa paperin laatua.

Asia Symbolin Xinhuin tehtaanjohtaja Steven Hung esittelee ylpeänä uutuuttaan kiiltelevää laitostaan kellontarkkoine prosesseineen.Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

”Paperikone numero 12:n käynnistyminen osui yksiin kemiallisen havusellun kysynnän kasvun kanssa”, Hung sanoo. ”Metsä Fibre käynnisti uuden tuotantolinjan Äänekoskella elokuussa 2017, mikä toi markkinoille lisää markkinasellua. Yritystemme tarpeet ja tuotanto osuivat erittäin hyvin yksiin, mikä johti meille kummallekin strategisesti tärkeään kumppanuuteen.”

Yhteistyö alkoi vuonna 2013, jolloin Asia Symbol Shandong alkoi ostaa Metsä Fibreltä korkeabulkkisen valkaistun kartongin tuotantovaatimuksia vastaavaa valkaistua kemihierrettä, Hung kertoo. Kaupat johtivat tiivistyvään kumppanuuteen.

Hungin mukaan kumppanuus on yrityksen toimitusketjun aukottomuudelle erittäin tärkeä komponentti. Asia Symbol Guangdong tarvitsee kuukausittain vähintään 70 000 tonnia sellua. Havusellua tuodaan Kanadasta, mutta se täyttää vain osan tarpeesta.

”Meidän on hankittava raaka-ainetta monipuolisesti eri lähteistä, ja Metsä Fibre on yksi kumppaneistamme”, Hung sanoo.

Kun Metsä Fibren Äänekosken tehdas oli saatu käyntiin, teknistä henkilöstöä tuli paikan päälle Xinhuihin neuvomaan uuden sellun käytössä. Hung vahvistaa, että koeajot onnistuivat hyvin.

Tuloksena oli pitkä toimitussopimus Metsä Fibren kanssa ja tehtaiden yhteistyön laajeneminen, eikä ainoastaan Xinhuissa vaan myös Asia Symbolin Shandongin ja Indonesian tehtailla. Pitkä sopimus antaa Asia Symbolille varmuuden hyvälaatuisen kemiallisen havumassan toimituksista ja tukee osaltaan yhtiön tuotantotavoitteen saavuttamista: miljoona tonnia paperituotteita vuodessa.Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

SYVENEVÄ KUMPPANUUS

Yhteistyö todennäköisesti laajenee, koska korkealaatuisten paperituotteiden kysyntä on kasvussa Kiinassa ja muualla Aasiassa.

”Sileys-, tasalaatuisuus- ja muut laatukriteerit tiukkenevat”, Hung sanoo. ”Osa asiakkaista vaatii yhä parempaa valkoisuutta ja painettavuutta. Laajennamme nyt aktiivisesti kopio- ja offset-papereiden tarjontaamme. Siksi tarvitsemme hyvän havusellun toimittajan stabiloimaan tuotelaatua ja pystyäksemme vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin.”

Ascend Suzhoulla on kumppanuudessa tärkeä asema ostokanavana Metsä Fibren ja Asia Symbolin välillä.

”Ascendilla on tiiviit suhteet kumpaankin yritykseen, ja vastaamme Asia Symbolin sellun hankinnan suunnittelusta, toimittajavalinnoista ja muista palveluun liittyvistä asioista”, sanoo Ascend Suzhoun johtaja Xuan Weiguang. ”Metsä Fibren kanssa käymme volyymi- ja hintaneuvotteluja ja teemme pitkän aikavälin suunnitelmia.”

Xuanin mukaan kumppanuuden pääsisältö on kolmen yrityksen parhaiden etujen, resurssien ja laajamittaisen tuotannon ja hankintojen yhdistäminen uusiin konsepteihin, esimerkiksi ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen, joiden merkitys aasialaisille yrityksille on vahvistumassa.

”Meillä on samanlaiset arvot esimerkiksi ympäristönsuojelussa ja kestävässä kehityksessä ja samanlainen imago markkinoilla. Yritystemme toiminta-ajatukset täydentävät erittäin hyvin toisiaan”, Xuan sanoo.Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

POLTTOPISTEESSÄ KESTÄVÄ KEHITYS JA YHTEISÖLLISYYS

Asia Symbolille näiden konseptien yhteensovittaminen merkitsee myös kestävää kehitystä tehtaita ympäröivien yhteisöjen kanssa niin Kiinassa kuin Indonesiassa, Hung sanoo.

Xinhuissa paikallishallinto suunnitteli erään maantien laajennusta vuoden 2018 alussa, ja Asia Symbolille selvisi, että samalla kaadettaisiin 600 nuorta banianiviikunapuuta. Tehtaan johto onnistui sopimaan, että puut siirretään tehtaan ympärille. Vanhimpien banianiviikunapuiden tiedetään maailmalla eläneen 300-vuotiaiksi.

”Koko tehdas on muuttunut melkoisesti viimeisen puolen vuoden aikana”, Hung sanoo ja esittelee uusia laitoksia ja nyt tehdasta ympäröivien teiden varsilla kasvavia nuoria banianiviikunapuita. “Jos käyt uudestaan parin vuoden päästä, puut ovat jo aika isoja. Itse olen todella ylpeä siitä, että onnistuimme siirtämään ne.”

Muita yhteisöprojekteja ovat Xinhuin paikallisen maratonin tukeminen ja paikallislehti Yangcheng Evening Newsin kanssa järjestetyt tapahtumat, joissa lapsia innostetaan harrastamaan kiinalaista kalligrafiaa perinteisesti käsin paperille.

”Kaikenlaista elektroniikkaa tulee jatkuvasti lisää, mutta lasten on yhä vaikeampi tutustua perinteiseen kulttuuriin,” Hung sanoo. ”Toivon, että nuoretkin osaisivat myös tulevaisuudessa kirjoittaa käsin kirjeitä vanhemmilleen tai ystävilleen. Käsin kirjoitettu viesti on koskettavampi.”

Asia Symbol Guangdong osallistuu Guangdongin päästökauppajärjestelmään, joka pohjustaa lähivuosina käyttöön otettavaa kansallista järjestelmää. Koska tehtaan hiilipäästöt ovat alittaneet asetetut kiintiöt, ylimääräisiä päästöoikeuksia on voitu myydä niitä tarvitseville yrityksille.Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

”Pyrimme jatkuvasti pienentämään sähkön ja kaasun kulutusta”, Hung sanoo. ”Vuonna 2016 käytimme 600 kilowattia energiaa yhden paperitonnin valmistukseen. Nyt lukema on 520 kilowattia tonnia kohti. Ensi vuonna päästään alle 500 kilowattiin. Vedenkulutuksemme oli aikanaan 6-7 kuutiometriä paperitonnia kohti, mutta nyt se on 5,2 kuutiota ja pian alle 5 kuutiota.”

Kiina pyrkii kansallisesti tehostamaan energian ja veden käyttöä, ja politiikka on auttanut teollisuutta poistamaan vanhaa tehotonta kapasiteettia. Myös Asia Symbol on rakentanut tilalle uutta tehokkaampaa tuotantoa. Kova työ tuottaa tulosta: Asia Symbol on noussut 32 prosentin osuudellaan Kiinan kopiopaperi-markkinoiden kärkeen.

Yhdistämällä voimansa Asia Symbol, Ascend Suzhou ja Metsä Fibre pystyvät kasvattamaan kestävää kumppanuutta pitkälle tulevaisuuteen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Pienensimme hiilidioksidipäästöjämme 3230 tonnilla

  Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas vastaa tulevaisuuden korkeita kestävän kehityksen standardeja.

  Lue lisää
 • sahatavara

  3/2020/ Sahatavara

  Metsä Fibren sahatavara uuden brändi-ilmeen alle

  ​Sahatavaran suojamuoveihin aiemmin kirjattu Nordic Timber -tunnus sai väistyä. Nyt valkoisiin huppuihin on painettu mustalla fontilla Metsä ja vihreällä värillä Hirvi-logo sekä suomalaista luontoa kuvastava metsäkuosi. Samalla yhtenäistettiin sahatavaran päihin leimattavien laivausmerkkien ilme.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Sellu

  Metsä Fibre suuntaa biotuotteet miljoonien tonnien markkinoille

  ​Metsä Fibre rakentaa sellusta jalostettavista uusista biotuotteista täydennystä nykyiseen tuotevalikoimaansa. Tuotantomalliksi soveltuu parhaiten teollinen ekosysteemi, jossa uusia tuotteita kehittävät ja valmistavat myös kumppaniyritykset. Pisimmällä tuotekehityksessä ovat tekstiilikuidut ja biokomposiitit.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren palvelut asiakkaille

  ​Perinteisen sellumyynnin lisäksi Metsä Fibre tarjoaa lukuisia palveluja, joilla asiakas voi kehittää liiketoimintaansa ja säästää kustannuksissa.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Sahatavaraa myy nyt Metsä Fibre

  Sahatavaran myynti ja asiakaspalvelu on siirretty Metsä Woodista Metsä Fibren organisaatioon. Tavoitteena on tiivistää tuotannon ja myynnin yhteyttä ja parantaa päivittäistä asiakaspalvelua.

  Lue lisää
 • Vanha-Pälsilä

  2/2020/ Metsä Fibre

  Kestävää metsänhoitoa sukupolvesta toiseen

  Vastuu metsänhoidosta Vanha-Pälsilän tilalla on siirtymässä seuraavalle sukupolvelle Metsä Groupin metsänhoidon asiantuntijoiden avulla.


  Lue lisää
 • 2/2020/ Sellu

  FibreOnline kerää asiakkaan tarvitsemat tiedot yhteen paikkaan

  ​FibreOnline on tietopalvelu, joka on tarkoitettu Metsä Fibren sellua käyttäville asiakkaille. Palvelusta asiakkaat löytävät tarvitsemansa tiedot toimituksista, tuotteen laadusta, sertifikaateista ja lausunnoista sekä muista kestävän kehityksen asioista. 

  Lue lisää
 • Sun paper group

  12/2019/ Metsä Fibre

  Kiinan kartonkimarkkina murroksessa

  ​Kuluttajien kysyntä kartongin suhteen kasvaa sekä määrällisesti että laadullisesti, kun talous kehittyy. Tämä on hyvä uutinen Sun Paper Groupille, joka on Metsä Fibren asiakas.

  Lue lisää
 • selluarkki

  12/2019/ Sellu

  Sellusta on moneksi

  ​Sellua on osattu valmistaa jo yli sata vuotta, mutta edelleen sen monipuolisuus yllättää. Tiedätkö, mihin kaikkeen sellua voidaan käyttää?

  Lue lisää
 • metsä istutus

  11/2019/ Metsä Fibre

  Vastuullinen metsänhoito on meille tärkeää

  ​Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat avainasemassa Metsä Groupin metsänhoidossa. Asiantuntijat auttavat metsänomistajia hoitamaan metsää niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja metsä kasvaa hyvin. 

  Lue lisää
 • Sawn timber sahatavara

  11/2019/

  Metsä Fibre kuuntelee saha-asiakkaitaan herkällä korvalla

  ​Metsä Fibren saha-asiakkaat vastasivat Radar-asiakastyytyväisyyskyselyyn nyt toista kertaa. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden tarpeet ovat peruste sahatoiminnan kehittämiselle ja luovat hyvä pohjan vuosisuunnittelun tavoitteiden asettamiseen. 

  Lue lisää
 • puumosaiikki

  11/2019/ Sahatavara

  Ilmoittaudu mukaan Metsä Groupin Rauman sahahankkeen Kumppanuuspäivään

  Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjestää Raumalle suunnitteilla olevan mäntysahan Kumppanuuspäivän 4.12.2019. Tilaisuus on tarkoitettu mahdollisesta investointiprojektista kiinnostuneille rakentajille ja muille yrityksille eri toimialoilta. 

  Lue lisää
 • Sellu, pulp

  11/2019/ Sellu

  Selluteollisuuden tulevaisuus: nämä 4 asiaa muuttavat markkinoita

  Konsultointi- ja suunnitteluyritys ÅF Pöyry Oyj arvioi, että markkinasellun kysyntä kasvaa tulevien viiden vuoden aikana noin 2,5 prosenttia vuodessa.

  Lue lisää
 • Metsä ja taivas

  9/2019/ Sellu

  Muovista tuli ongelma – puusta ratkaisu?

  ​Muovia pidettiin korvaamattomana materiaalina. Nyt muovista on tullut ongelma, johon etsitään kiivaasti ratkaisua. Maatuvalle, biopohjaiselle ja kestävästi tuotetulle materiaalille on kysyntää.

  Lue lisää
 • sellukuitu

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan suunnittelu etenee

  ​Metsä Fibre aloitti kesällä 2019 Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun. Nyt projekti on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.

  Lue lisää
 • 9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää