Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee
              

Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

2/2019 TEKSTI: MICHAEL STANDAERT, KUVAT: TUOMAS HARJUMAASKOLA

​Liki miehen mittaisia paperirullia on pinottu terästelineiden varaan lähes 25 metrin korkeuteen. Näkymästä tulee mieleen valtava laatikollinen vuosikertaviinejä. Ollaan Kiinan läntisessä Guangdongin provinssissa, Asia Symbol -yhtiön jättikokoisessa Xinhuin paperitehtaassa. Koneet tuottavat jatkuvasti uusia paperirullia, jotka automatiikka siirtää kävelyvauhtia hallin poikki varastoon pinottavaksi.

Yhtiön uusin paperikone, numeroltaan 12, on vähintään kolmen jalkapallokentän pituisessa tehdashallissa. Pitkälle automatisoidussa tehtaassa ei näy juurikaan ihmisiä. Harvat työntekijät kiertävät aika ajoin valvomassa prosessia, siistivät paperirullien päitä tai seuraavat niiden kulkua varastoon. Osa henkilöstöstä tutkii laboratoriossa paperin laatua.

Asia Symbolin Xinhuin tehtaanjohtaja Steven Hung esittelee ylpeänä uutuuttaan kiiltelevää laitostaan kellontarkkoine prosesseineen.Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

”Paperikone numero 12:n käynnistyminen osui yksiin kemiallisen havusellun kysynnän kasvun kanssa”, Hung sanoo. ”Metsä Fibre käynnisti uuden tuotantolinjan Äänekoskella elokuussa 2017, mikä toi markkinoille lisää markkinasellua. Yritystemme tarpeet ja tuotanto osuivat erittäin hyvin yksiin, mikä johti meille kummallekin strategisesti tärkeään kumppanuuteen.”

Yhteistyö alkoi vuonna 2013, jolloin Asia Symbol Shandong alkoi ostaa Metsä Fibreltä korkeabulkkisen valkaistun kartongin tuotantovaatimuksia vastaavaa valkaistua kemihierrettä, Hung kertoo. Kaupat johtivat tiivistyvään kumppanuuteen.

Hungin mukaan kumppanuus on yrityksen toimitusketjun aukottomuudelle erittäin tärkeä komponentti. Asia Symbol Guangdong tarvitsee kuukausittain vähintään 70 000 tonnia sellua. Havusellua tuodaan Kanadasta, mutta se täyttää vain osan tarpeesta.

”Meidän on hankittava raaka-ainetta monipuolisesti eri lähteistä, ja Metsä Fibre on yksi kumppaneistamme”, Hung sanoo.

Kun Metsä Fibren Äänekosken tehdas oli saatu käyntiin, teknistä henkilöstöä tuli paikan päälle Xinhuihin neuvomaan uuden sellun käytössä. Hung vahvistaa, että koeajot onnistuivat hyvin.

Tuloksena oli pitkä toimitussopimus Metsä Fibren kanssa ja tehtaiden yhteistyön laajeneminen, eikä ainoastaan Xinhuissa vaan myös Asia Symbolin Shandongin ja Indonesian tehtailla. Pitkä sopimus antaa Asia Symbolille varmuuden hyvälaatuisen kemiallisen havumassan toimituksista ja tukee osaltaan yhtiön tuotantotavoitteen saavuttamista: miljoona tonnia paperituotteita vuodessa.Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

SYVENEVÄ KUMPPANUUS

Yhteistyö todennäköisesti laajenee, koska korkealaatuisten paperituotteiden kysyntä on kasvussa Kiinassa ja muualla Aasiassa.

”Sileys-, tasalaatuisuus- ja muut laatukriteerit tiukkenevat”, Hung sanoo. ”Osa asiakkaista vaatii yhä parempaa valkoisuutta ja painettavuutta. Laajennamme nyt aktiivisesti kopio- ja offset-papereiden tarjontaamme. Siksi tarvitsemme hyvän havusellun toimittajan stabiloimaan tuotelaatua ja pystyäksemme vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin.”

Ascend Suzhoulla on kumppanuudessa tärkeä asema ostokanavana Metsä Fibren ja Asia Symbolin välillä.

”Ascendilla on tiiviit suhteet kumpaankin yritykseen, ja vastaamme Asia Symbolin sellun hankinnan suunnittelusta, toimittajavalinnoista ja muista palveluun liittyvistä asioista”, sanoo Ascend Suzhoun johtaja Xuan Weiguang. ”Metsä Fibren kanssa käymme volyymi- ja hintaneuvotteluja ja teemme pitkän aikavälin suunnitelmia.”

Xuanin mukaan kumppanuuden pääsisältö on kolmen yrityksen parhaiden etujen, resurssien ja laajamittaisen tuotannon ja hankintojen yhdistäminen uusiin konsepteihin, esimerkiksi ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen, joiden merkitys aasialaisille yrityksille on vahvistumassa.

”Meillä on samanlaiset arvot esimerkiksi ympäristönsuojelussa ja kestävässä kehityksessä ja samanlainen imago markkinoilla. Yritystemme toiminta-ajatukset täydentävät erittäin hyvin toisiaan”, Xuan sanoo.Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

POLTTOPISTEESSÄ KESTÄVÄ KEHITYS JA YHTEISÖLLISYYS

Asia Symbolille näiden konseptien yhteensovittaminen merkitsee myös kestävää kehitystä tehtaita ympäröivien yhteisöjen kanssa niin Kiinassa kuin Indonesiassa, Hung sanoo.

Xinhuissa paikallishallinto suunnitteli erään maantien laajennusta vuoden 2018 alussa, ja Asia Symbolille selvisi, että samalla kaadettaisiin 600 nuorta banianiviikunapuuta. Tehtaan johto onnistui sopimaan, että puut siirretään tehtaan ympärille. Vanhimpien banianiviikunapuiden tiedetään maailmalla eläneen 300-vuotiaiksi.

”Koko tehdas on muuttunut melkoisesti viimeisen puolen vuoden aikana”, Hung sanoo ja esittelee uusia laitoksia ja nyt tehdasta ympäröivien teiden varsilla kasvavia nuoria banianiviikunapuita. “Jos käyt uudestaan parin vuoden päästä, puut ovat jo aika isoja. Itse olen todella ylpeä siitä, että onnistuimme siirtämään ne.”

Muita yhteisöprojekteja ovat Xinhuin paikallisen maratonin tukeminen ja paikallislehti Yangcheng Evening Newsin kanssa järjestetyt tapahtumat, joissa lapsia innostetaan harrastamaan kiinalaista kalligrafiaa perinteisesti käsin paperille.

”Kaikenlaista elektroniikkaa tulee jatkuvasti lisää, mutta lasten on yhä vaikeampi tutustua perinteiseen kulttuuriin,” Hung sanoo. ”Toivon, että nuoretkin osaisivat myös tulevaisuudessa kirjoittaa käsin kirjeitä vanhemmilleen tai ystävilleen. Käsin kirjoitettu viesti on koskettavampi.”

Asia Symbol Guangdong osallistuu Guangdongin päästökauppajärjestelmään, joka pohjustaa lähivuosina käyttöön otettavaa kansallista järjestelmää. Koska tehtaan hiilipäästöt ovat alittaneet asetetut kiintiöt, ylimääräisiä päästöoikeuksia on voitu myydä niitä tarvitseville yrityksille.Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

”Pyrimme jatkuvasti pienentämään sähkön ja kaasun kulutusta”, Hung sanoo. ”Vuonna 2016 käytimme 600 kilowattia energiaa yhden paperitonnin valmistukseen. Nyt lukema on 520 kilowattia tonnia kohti. Ensi vuonna päästään alle 500 kilowattiin. Vedenkulutuksemme oli aikanaan 6-7 kuutiometriä paperitonnia kohti, mutta nyt se on 5,2 kuutiota ja pian alle 5 kuutiota.”

Kiina pyrkii kansallisesti tehostamaan energian ja veden käyttöä, ja politiikka on auttanut teollisuutta poistamaan vanhaa tehotonta kapasiteettia. Myös Asia Symbol on rakentanut tilalle uutta tehokkaampaa tuotantoa. Kova työ tuottaa tulosta: Asia Symbol on noussut 32 prosentin osuudellaan Kiinan kopiopaperi-markkinoiden kärkeen.

Yhdistämällä voimansa Asia Symbol, Ascend Suzhou ja Metsä Fibre pystyvät kasvattamaan kestävää kumppanuutta pitkälle tulevaisuuteen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Metsä ja taivas

  9/2019/ Sellu

  Muovista tuli ongelma – puusta ratkaisu?

  ​Muovia pidettiin korvaamattomana materiaalina. Nyt muovista on tullut ongelma, johon etsitään kiivaasti ratkaisua. Maatuvalle, biopohjaiselle ja kestävästi tuotetulle materiaalille on kysyntää.

  Lue lisää
 • sellukuitu

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan suunnittelu etenee

  ​Metsä Fibre aloitti kesällä 2019 Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun. Nyt projekti on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.

  Lue lisää
 • 9/2019/ Metsä Fibre

  Suomalainen metsänhoito teki vaikutuksen

  ​Metsä Fibre tarjoaa asiakkailleen palveluna mahdollisuutta tutustua läheltä suomalaiseen talousmetsään. Metsä Day -metsävierailu on paitsi elämys, myös kiinnostava kurkistus vastuulliseen suomalaiseen metsänhoitoon.

  Lue lisää
 • Sahatavara sitoo hiilta koko elinkaarensa ajan

  4/2019/ Sahatavara

  Sahatavara sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

  ​Tuottamaamme laadukasta ja kestävää sahatavaraa hyödynnetään erityisen paljon loppukäyttökohteissa, joissa hiili säilyy puuhun varastoituneena vuosikymmenten tai jopa vuosisadan ajan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaiset puurakentamisen ratkaisut sekä huonekalut.

  Lue lisää
 • Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  4/2019/ Sahatavara

  Suomalainen sahatavara on kestävä valinta

  ​Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsät kasvavat noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin niitä käytetään. Siksi suomalainen sahatavara on kestävä ja resurssiviisas valinta.

  Lue lisää
 • Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  4/2019/ Sahatavara

  Hyödynnämme pohjoisen puun ominaisuudet tehokkaasti

  ​Metsä Fibrellä on vahva ja pitkä osaaminen pohjoisen havupuun jalostamisesta. Tunnemme raaka-aineemme ja sen tarjoamat mahdollisuudet läpikotaisin.

  Lue lisää
 • Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  4/2019/ Sahatavara

  Korkealaatuista sahatavaraa pohjoisesta puusta

  ​Pohjoinen havusahatavara tarjoaa erittäin edulliset lujuusominaisuudet suhteessa painoon, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi myös kantavissa rakenteissa.  Ulkonäöltään pohjoinen havusahatavara on yhtenäistä ja se on helppoa työstää sekä pintakäsitellä halutulla tavalla. 

  Lue lisää
 • Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibren innovatiivinen biotuotekonsepti

  ​Metsä Fibren toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen, jonka periaatteiden mukaisesti kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme. Uusiutuva puuraaka-aine ja innovatiiviset ratkaisut tarjoavat ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssitehokkuuteen.

  Lue lisää
 • Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  3/2019/ Metsä Fibre

  Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  ​Äänekosken biotuotetehtaan alueella sijaitseva biokaasulaitos siirtyi EcoEnergy SF:ltä Metsä Fibren omistukseen 10.12.2018. Laitos valmistaa biokaasua ja biopellettejä biotuotetehtaan puupohjaisista lietteistä.

  Lue lisää
 • Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  3/2019/ Metsä Fibre

  Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  ​Jos kaikki edellytykset täyttyvät, Kemissä käynnistyy uusi biotuotetehdas vuoden 2022 aikana. Esiselvityksen tulokset näyttävät lupaavilta. Tämä rohkaiseva viesti kuultiin Kemissä 18.12.2018 järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa Metsä Fibre kertoi projektin tilanteesta parille sadalle asiasta kiinnostuneelle.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  3/2019/ Metsä Fibre

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Antti Kiljunen ja Risto E. J. Penttilä keskustelevat yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  3/2019/ Metsä Fibre

  Mahdollisia maailmoja

  ​Epävarmassa maailmantilanteessa on hyödyllistä varautua ennalta vaihtoehtoisiin tulevaisuudenkuviin. Kutsuimme Metsä Fibren Antti Kiljusen ja konsulttitoimisto Nordic West Officen Risto E. J. Penttilän keskustelemaan yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  3/2019/ Sellu

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  3/2019/ Sellu

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

  3/2019/ Metsä Fibre

  Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

  ​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

  Lue lisää
 • Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

  3/2019/ Sellu

  Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Metsä Fibre ja Ahlstrom-Munksjö ovat aloittaneet ainutlaatuisen turvallisuusyhteistyön auditoinneissa

  Kyseessä on ainutlaatuinen yhteistyö sellu- ja paperiteollisuudessa turvallisuustyön varmistamiseksi.

  Lue lisää
 • 2/2019/ Sellu

  Resurssitehokkaita ratkaisuja laadukkaasta raaka-aineesta

  ​Sellussa ja muissa erilaisissa biotuotteissa yhdistyvät kestävällä tavalla uusiutuvan puuraaka-aineen tarjoamat mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet.

  Lue lisää
 • Arja Suomisen kolumni suomalaisesta luottamuksesta

  2/2019/ Metsä Fibre

  Paiskataan kättä sopimuksen merkiksi

  ​Kättä päälle -sanontaan sisältyy paljon olennaista suomalaisuuden ytimestä. Olemme luottamukseen perustuva kansakunta. Sanamme pitää, ja suullinen sopimus on juridisestikin sitova. Kun jotakin sanomme, myös tarkoitamme sitä ja sitoudumme yhteisesti sovittuun projektiin ja varmistamme, että se etenee järjestelmällisesti.

  Lue lisää
 • Harri Vertanen keskustelee kestävästä erinomaisuudesta

  2/2019/ Metsä Fibre

  Kestävää erinomaisuutta

  ​Vuosi 2019 aloitettiin täydellä teholla täällä Shanghaissa, ja toivon, että vuodesta tulee hyvä niin meille kuin asiakkaillemmekin. Kuten toimitusjohtajamme Ismo Nousiainen totesi Echon viime numerossa, strategianamme on kehittyä hyvästä erinomaiseksi.

  Lue lisää
 • Laadukkaiden paperituotteiden kysyntä kasvaa Kiinassa

  2/2019/ Sellu

  Paperin tarve kasvussa

  ​Kiinalaisten elintason nousu lisää laadukkaiden paperituotteiden kysyntää.

  Lue lisää
 • Metsä Fibren logistiikkaa sellulle

  2/2019/ Metsä Fibre

  Luotettavat toimitukset

  ​Metsä Fibre on noin 3,25 miljoonan tonnin vuosituotannolla maailman johtava valkaistun markkinahavusellun toimittaja. Tehokas ja luotettava logistiikka on elintärkeä osa yhtiön selluntuotantoketjua. Noin 62 prosenttia Metsä Fibren sellutuotannosta menee vientiin.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Metsä Fibre

  Metsän puolesta

  ​Vastuullisesti tuotettujen ja uusiutuvien materiaalien kasvavaan tarpeeseen vastaava suomalainen metsä muuntuu lukuisiksi tuotteiksi. Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan viereinen Pro Nemus -vierailukeskus – jonka nimi tarkoittaa latinaksi ”metsän puolesta” – kertoo metsän monista mahdollisuuksista. Vierailukeskuksen näyttelypisteissä voi tutustua biotuotetehtaan ekosysteemiin, metsäteollisuuden tuotteisiin ja niiden matkaan maailmalle.

  Lue lisää
 • 1/2019/ Sellu

  Asiakaskokemuksen kartoitusta

  ​Metsä Fibren vuosittainen sellu- ja biokemikaaliasiakkaiden RADAR-asiakastyytyväisyystutkimus on valmistunut.

  Lue lisää