Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee
              

Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

2/2019 TEKSTI: MICHAEL STANDAERT, KUVAT: TUOMAS HARJUMAASKOLA

​Liki miehen mittaisia paperirullia on pinottu terästelineiden varaan lähes 25 metrin korkeuteen. Näkymästä tulee mieleen valtava laatikollinen vuosikertaviinejä. Ollaan Kiinan läntisessä Guangdongin provinssissa, Asia Symbol -yhtiön jättikokoisessa Xinhuin paperitehtaassa. Koneet tuottavat jatkuvasti uusia paperirullia, jotka automatiikka siirtää kävelyvauhtia hallin poikki varastoon pinottavaksi.

Yhtiön uusin paperikone, numeroltaan 12, on vähintään kolmen jalkapallokentän pituisessa tehdashallissa. Pitkälle automatisoidussa tehtaassa ei näy juurikaan ihmisiä. Harvat työntekijät kiertävät aika ajoin valvomassa prosessia, siistivät paperirullien päitä tai seuraavat niiden kulkua varastoon. Osa henkilöstöstä tutkii laboratoriossa paperin laatua.

Asia Symbolin Xinhuin tehtaanjohtaja Steven Hung esittelee ylpeänä uutuuttaan kiiltelevää laitostaan kellontarkkoine prosesseineen.Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

”Paperikone numero 12:n käynnistyminen osui yksiin kemiallisen havusellun kysynnän kasvun kanssa”, Hung sanoo. ”Metsä Fibre käynnisti uuden tuotantolinjan Äänekoskella elokuussa 2017, mikä toi markkinoille lisää markkinasellua. Yritystemme tarpeet ja tuotanto osuivat erittäin hyvin yksiin, mikä johti meille kummallekin strategisesti tärkeään kumppanuuteen.”

Yhteistyö alkoi vuonna 2013, jolloin Asia Symbol Shandong alkoi ostaa Metsä Fibreltä korkeabulkkisen valkaistun kartongin tuotantovaatimuksia vastaavaa valkaistua kemihierrettä, Hung kertoo. Kaupat johtivat tiivistyvään kumppanuuteen.

Hungin mukaan kumppanuus on yrityksen toimitusketjun aukottomuudelle erittäin tärkeä komponentti. Asia Symbol Guangdong tarvitsee kuukausittain vähintään 70 000 tonnia sellua. Havusellua tuodaan Kanadasta, mutta se täyttää vain osan tarpeesta.

”Meidän on hankittava raaka-ainetta monipuolisesti eri lähteistä, ja Metsä Fibre on yksi kumppaneistamme”, Hung sanoo.

Kun Metsä Fibren Äänekosken tehdas oli saatu käyntiin, teknistä henkilöstöä tuli paikan päälle Xinhuihin neuvomaan uuden sellun käytössä. Hung vahvistaa, että koeajot onnistuivat hyvin.

Tuloksena oli pitkä toimitussopimus Metsä Fibren kanssa ja tehtaiden yhteistyön laajeneminen, eikä ainoastaan Xinhuissa vaan myös Asia Symbolin Shandongin ja Indonesian tehtailla. Pitkä sopimus antaa Asia Symbolille varmuuden hyvälaatuisen kemiallisen havumassan toimituksista ja tukee osaltaan yhtiön tuotantotavoitteen saavuttamista: miljoona tonnia paperituotteita vuodessa.Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

SYVENEVÄ KUMPPANUUS

Yhteistyö todennäköisesti laajenee, koska korkealaatuisten paperituotteiden kysyntä on kasvussa Kiinassa ja muualla Aasiassa.

”Sileys-, tasalaatuisuus- ja muut laatukriteerit tiukkenevat”, Hung sanoo. ”Osa asiakkaista vaatii yhä parempaa valkoisuutta ja painettavuutta. Laajennamme nyt aktiivisesti kopio- ja offset-papereiden tarjontaamme. Siksi tarvitsemme hyvän havusellun toimittajan stabiloimaan tuotelaatua ja pystyäksemme vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin.”

Ascend Suzhoulla on kumppanuudessa tärkeä asema ostokanavana Metsä Fibren ja Asia Symbolin välillä.

”Ascendilla on tiiviit suhteet kumpaankin yritykseen, ja vastaamme Asia Symbolin sellun hankinnan suunnittelusta, toimittajavalinnoista ja muista palveluun liittyvistä asioista”, sanoo Ascend Suzhoun johtaja Xuan Weiguang. ”Metsä Fibren kanssa käymme volyymi- ja hintaneuvotteluja ja teemme pitkän aikavälin suunnitelmia.”

Xuanin mukaan kumppanuuden pääsisältö on kolmen yrityksen parhaiden etujen, resurssien ja laajamittaisen tuotannon ja hankintojen yhdistäminen uusiin konsepteihin, esimerkiksi ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen, joiden merkitys aasialaisille yrityksille on vahvistumassa.

”Meillä on samanlaiset arvot esimerkiksi ympäristönsuojelussa ja kestävässä kehityksessä ja samanlainen imago markkinoilla. Yritystemme toiminta-ajatukset täydentävät erittäin hyvin toisiaan”, Xuan sanoo.Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

POLTTOPISTEESSÄ KESTÄVÄ KEHITYS JA YHTEISÖLLISYYS

Asia Symbolille näiden konseptien yhteensovittaminen merkitsee myös kestävää kehitystä tehtaita ympäröivien yhteisöjen kanssa niin Kiinassa kuin Indonesiassa, Hung sanoo.

Xinhuissa paikallishallinto suunnitteli erään maantien laajennusta vuoden 2018 alussa, ja Asia Symbolille selvisi, että samalla kaadettaisiin 600 nuorta banianiviikunapuuta. Tehtaan johto onnistui sopimaan, että puut siirretään tehtaan ympärille. Vanhimpien banianiviikunapuiden tiedetään maailmalla eläneen 300-vuotiaiksi.

”Koko tehdas on muuttunut melkoisesti viimeisen puolen vuoden aikana”, Hung sanoo ja esittelee uusia laitoksia ja nyt tehdasta ympäröivien teiden varsilla kasvavia nuoria banianiviikunapuita. “Jos käyt uudestaan parin vuoden päästä, puut ovat jo aika isoja. Itse olen todella ylpeä siitä, että onnistuimme siirtämään ne.”

Muita yhteisöprojekteja ovat Xinhuin paikallisen maratonin tukeminen ja paikallislehti Yangcheng Evening Newsin kanssa järjestetyt tapahtumat, joissa lapsia innostetaan harrastamaan kiinalaista kalligrafiaa perinteisesti käsin paperille.

”Kaikenlaista elektroniikkaa tulee jatkuvasti lisää, mutta lasten on yhä vaikeampi tutustua perinteiseen kulttuuriin,” Hung sanoo. ”Toivon, että nuoretkin osaisivat myös tulevaisuudessa kirjoittaa käsin kirjeitä vanhemmilleen tai ystävilleen. Käsin kirjoitettu viesti on koskettavampi.”

Asia Symbol Guangdong osallistuu Guangdongin päästökauppajärjestelmään, joka pohjustaa lähivuosina käyttöön otettavaa kansallista järjestelmää. Koska tehtaan hiilipäästöt ovat alittaneet asetetut kiintiöt, ylimääräisiä päästöoikeuksia on voitu myydä niitä tarvitseville yrityksille.Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

”Pyrimme jatkuvasti pienentämään sähkön ja kaasun kulutusta”, Hung sanoo. ”Vuonna 2016 käytimme 600 kilowattia energiaa yhden paperitonnin valmistukseen. Nyt lukema on 520 kilowattia tonnia kohti. Ensi vuonna päästään alle 500 kilowattiin. Vedenkulutuksemme oli aikanaan 6-7 kuutiometriä paperitonnia kohti, mutta nyt se on 5,2 kuutiota ja pian alle 5 kuutiota.”

Kiina pyrkii kansallisesti tehostamaan energian ja veden käyttöä, ja politiikka on auttanut teollisuutta poistamaan vanhaa tehotonta kapasiteettia. Myös Asia Symbol on rakentanut tilalle uutta tehokkaampaa tuotantoa. Kova työ tuottaa tulosta: Asia Symbol on noussut 32 prosentin osuudellaan Kiinan kopiopaperi-markkinoiden kärkeen.

Yhdistämällä voimansa Asia Symbol, Ascend Suzhou ja Metsä Fibre pystyvät kasvattamaan kestävää kumppanuutta pitkälle tulevaisuuteen.

Lue lisääartikkeleja