​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Asia Symbol ja Metsä Fibre yhteistyössä

Erinomaisuus ja innovaatiot

Tarinoita ja case-juttuja sellun, sahatavaran ja muiden biotuotteiden maailmasta

Artikkelihaku

9/2020 / Sahatavara

Vastuullisesti tuotettua sahatavaraa

​Metsä Fibren tuottaman sahatavaran vastuullisuus perustuu kestävästi hoidettuihin metsiin, puuraaka-aineen sertifiointiin ja jäljitettävyyteen sekä vähähiiliseen tuotantoon.

Lue lisää

9/2020 / Sahatavara

Saha hyödyntää puuraaka-aineen 100-prosenttisesti

​Metsä Fibren sahoilla ei päästetä tikkuakaan hukkaan. Jalostukseen kelpaamattomasta osasta saadaan bioenergiaa. Puun tarkan hyödyntämisen ansiosta sahat ovat lähes fossiilivapaita.

Lue lisää

9/2020 / Sellu

Vastuullisesti tuotettua sellua

​Metsä Fibren tavoite on olla maailman vastuullisin selluntuottaja. Siksi sellutehtaiden on korvattava fossiiliset polttoaineet biopolttoaineilla sataprosenttisesti. Luotettavuus vastuullisuusasioissa on myös asiakkaiden etu. 

Lue lisää

8/2020 / Metsä Fibre

Kiertotalous edellyttää tehokasta ja kestävää tuotantoa

​Kiertotalous pyrkii parantamaan prosessien ekotehokkuutta, tehostamaan materiaalivirtojen hyödyntämistä ja siirtymään uusiutumattoman, fossiilisen hiilen käytöstä uusiutuviin energialähteisiin.

Lue lisää

8/2020 / Metsä Fibre

Biotuotetehdaskonsepti on vastuullisen liiketoiminnan kustannustehokas ratkaisu

​Uusiutuvista raaka-aineista valmistettavat biotuotteet korvaavat fossiilisia raaka-aineita. Metsä Fibren ainutlaatuinen biotuotetehdaskonsepti vie resurssitehokkuuden aivan uudelle tasolle. Perusajatuksena on puun osien 100-prosenttinen hyödyntäminen.

Lue lisää

8/2020 / Metsä Fibre

Rauman saha tarvitsee tulevaisuuden osaajia

Uusi teknologia, valvomotyöskentely ja sahan keskeytymätön käynti vaativat tulevan Rauman sahan operaattoreilta monia valmiuksia, kuten moniosaamista ja käyttäjäkunnossapidon hallintaa.

Lue lisää

8/2020 / Metsä Fibre

Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön

​Biotaloudesta ja kiertotaloudesta puhutaan nykyään paljon, mutta termin ero voi edelleen olla epäselvä. Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas on malliesimerkki biotalouden liiketoiminnallisesta ekosysteemistä.

Lue lisää

7/2020 / Sellu

Selluasiakkailta erityiskiitos luotettavuudesta

Selluasiakkaamme Aasiassa ja Euroopassa vastasivat uudistettuun asiakastyytyväisyyskyselyyn. Kyselyllä saatiin aiempaa tarkempaa tietoa siitä mikä toimii ja missä voidaan jatkaa kehittymistä.

Lue lisää

Erinomaisuutta ja innovaatioita sellusta

Lue uusimmat artikkelit Metsä Fibren innovaatioista, kestävästä kehityksestä ja liiketoiminnasta. Artikkelihaulla  löydät vanhempia artikkeleita

Erinomaisuutta ja innovaatioita sahatavarasta

Lue uusimmat artikkelit Metsä Fibren innovaatioista, kestävästä kehityksestä ja liiketoiminnasta. Artikkelihaulla  löydät vanhempia artikkeleita