​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Asia Symbol ja Metsä Fibre yhteistyössä

Erinomaisuus ja innovaatiot

Tarinoita ja case-juttuja sellun, sahatavaran ja muiden biotuotteiden maailmasta

Artikkelihaku

10/2020 / Sahatavara

Rauman sahan työt etenevät vauhdilla

​Rauman sahan rakennustyöt ovat edenneet perustusten valuvaiheeseen ja runkorakentamiseen. Ensimmäiset laiteasennukset tehdään vuoden 2021 alkupuolella.

Lue lisää

10/2020 / Sahatavara

Puutuotteet ovat merkittävä hiilivarasto

​Kasvava metsä poistaa hiilidioksidia ilmakehästä, ja sahatavara varastoi hiiltä vuosikymmenien ajan. 

Lue lisää

10/2020 / Sahatavara

Puurakentamisen suosio kasvaa

​Puutalot ovat vahva ase ilmastonmuutoksen torjumisessa. Uusi puurakentaminen perustuu teollisesti valmistettuihin materiaaleihin ja suurelementteihin, jotka kootaan nopeasti valmiiksi taloiksi.

Lue lisää

9/2020 / Metsä Fibre

Äänekosken biotuotetehdas on aktiivinen osa ympäröivää yhteisöä

​Metsä Fibren tehdaspaikkakunnilla halutaan aidosti ymmärtää alueen eri sidosryhmiä. Äänekoskella biotuotetehdas on läsnä paikkakunnan arjessa monin tavoin.

Lue lisää

9/2020 / Sahatavara

Vastuullisesti tuotettua sahatavaraa

​Metsä Fibren tuottaman sahatavaran vastuullisuus perustuu kestävästi hoidettuihin metsiin, puuraaka-aineen sertifiointiin ja jäljitettävyyteen sekä vähähiiliseen tuotantoon.

Lue lisää

9/2020 / Sahatavara

Saha hyödyntää puuraaka-aineen 100-prosenttisesti

​Metsä Fibren sahoilla ei päästetä tikkuakaan hukkaan. Jalostukseen kelpaamattomasta osasta saadaan bioenergiaa. Puun tarkan hyödyntämisen ansiosta sahat ovat lähes fossiilivapaita.

Lue lisää

9/2020 / Sellu

Vastuullisesti tuotettua sellua

​Metsä Fibren tavoite on olla maailman vastuullisin selluntuottaja. Siksi sellutehtaiden on korvattava fossiiliset polttoaineet biopolttoaineilla sataprosenttisesti. Luotettavuus vastuullisuusasioissa on myös asiakkaiden etu. 

Lue lisää

8/2020 / Metsä Fibre

Kiertotalous edellyttää tehokasta ja kestävää tuotantoa

​Kiertotalous pyrkii parantamaan prosessien ekotehokkuutta, tehostamaan materiaalivirtojen hyödyntämistä ja siirtymään uusiutumattoman, fossiilisen hiilen käytöstä uusiutuviin energialähteisiin.

Lue lisää

Erinomaisuutta ja innovaatioita sellusta

Lue uusimmat artikkelit Metsä Fibren innovaatioista, kestävästä kehityksestä ja liiketoiminnasta. Artikkelihaulla  löydät vanhempia artikkeleita

Erinomaisuutta ja innovaatioita sahatavarasta

Lue uusimmat artikkelit Metsä Fibren innovaatioista, kestävästä kehityksestä ja liiketoiminnasta. Artikkelihaulla  löydät vanhempia artikkeleita