​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Asia Symbol ja Metsä Fibre yhteistyössä

Erinomaisuus ja innovaatiot

Tarinoita ja case-juttuja sellun, sahatavaran ja muiden biotuotteiden maailmasta

Artikkelihaku

2/2021 / Sellu

Joutsenon sellutehdas vaalii aktiivista oppilaitosyhteistyötä Etelä-Karjalassa

​Yhteistyö oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa auttaa Metsä Fibreä rakentamaan hyvää työnantajakuvaa. Joutsenon sellutehdas on mukana rekrytointitapahtumissa tehtaanjohtajaa myöten.

Lue lisää

2/2021 / Sellu

Erikoispaperien kysyntä kasvaa tasaisesti

Ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja teknologian kehitys toimivat erikoispaperimarkkinan kasvun ajureina. Yhä useammin kuitupohjainen tuote korvaa muovin.

Lue lisää

2/2021 / Metsä Fibre

Kestävä vastuullisuus alkaa metsänhoidosta

​Haluamme auttaa asiakkaitamme kehittymään kestävästi. Yhteinen arvoketjumme alkaa suomalaisista metsistä.

Lue lisää

2/2021 / Sellu

Meillä töissä: Jukka Kiuru on tehnyt uransa sellun parissa

​Jukka Kiuru työskentelee projektipäällikkönä Kemin biotuotetehdasprojektissa. Metsä Fibren palvelukseen hän tuli ensimmäisen kerran vuonna 1999.

Lue lisää

2/2021 / Metsä Fibre

Tähtäimessä resurssitehokkuus ja fossiiliton tulevaisuus

​Metsä Groupin tavoitteena on, että kaikki sen tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti joko materiaaleina tai energiana. 

Lue lisää

2/2021 / Metsä Fibre

Tavoitteena nolla tapaturmaa

​Metsä Fibren, kuten koko Metsä Groupin, tavoitteena on ennaltaehkäistä kaikki tapaturmat. Haluamme varmistaa, että jokainen metsäfibreläinen sekä kumppaniyritystemme työntekijät lähtevät töistä terveenä kotiin.

Lue lisää

2/2021 / Metsä Fibre

Tavoitteena vastuullinen toimitusketju

​Metsä Fibren tavoitteena on, että kaikki sen toimittajat toimivat Metsä Groupissa yhteisesti asetettujen ympäristö-, sosiaalisten ja taloudellisten vastuullisuusvaatimusten mukaisesti vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää

2/2021 / Metsä Fibre

Tavoitteena kaikkien raaka-aineiden täysi jäljitettävyys

​Metsä Fibren tavoitteena on, että tuotannossa käytetyistä raaka-aineista 100 % on jäljitettäviä. Tuotannon pääraaka-aine on tietysti puu. Metsä Fibre, kuten koko Metsä Group, tuntee aina sataprosenttisesti käyttämänsä puun alkuperän. 

Lue lisää

Erinomaisuutta ja innovaatioita sellusta

Lue uusimmat artikkelit Metsä Fibren innovaatioista, kestävästä kehityksestä ja liiketoiminnasta. Artikkelihaulla löydät vanhempia artikkeleita.

Erinomaisuutta ja innovaatioita sahatavarasta

Lue uusimmat artikkelit Metsä Fibren innovaatioista, kestävästä kehityksestä ja liiketoiminnasta. Artikkelihaulla löydät vanhempia artikkeleita.