Asiakas on toimitusketjun tärkein lenkki

Metsä Groupin tarpeisiin räätälöity logistiikkaratkaisu nostaa Äänekosken biotuotetehtaan sellun toimitusketjun tehokkuuden ja täsmällisyyden uudelle tasolle.

Metsä Fibressä on valmistauduttu huolellisesti siihen, että sellutoimitukset biotuotetehtaalta asiakkaille hoituvat tehokkaasti heti tehtaan käynnistyttyä. Uuden tehtaan sellutoimitukset asiakkaille alkavat vuoden 2017 syyskuun alussa ja biotuotetehdas saavuttaa nimellistuotannon noin vuoden kuluttua käynnistämisestä. Biotuotetehtaan päästessä täyteen vauhtiin Metsä Fibren sellun tuotantokapasiteetti kasvaa kokonaisuudessaan 2,5 miljoonasta tonnista 3,2 miljoonaan tonniin.

”Olemme suunnitelleet toimitusketjun yhdessä asiakkaidemme ja palvelutoimittajien kanssa. Olen erittäin luottavainen sen suhteen, että suoriudumme tehtävästä hyvin”, vakuuttaa Metsä Fibren sellutoimituksista vastaava johtaja Tarja Nousiainen.

Nousiainen luotsaa Kemissä toimivaa logistiikkatiimiä, Raumalla sijaitsevaa toimitusten suunnittelutiimiä sekä Joutsenosta käsin operoivaa myynnin tuki –tiimiä, jotka vastaavat sellun toimitusprosessista tehdasvarastosta asiakaslaskutukseen saakka.

”Tehtävämme on toimittaa sovittu määrä laadukasta tuotetta asiakkaalle virheittä, oikea-aikaisesti ja asiakkaan haluamalla tavalla. Tiimeissämme näitä tehtäviä hoitaa yhteensä parikymmentä huippuammattilaista."

Biotuotetehtaan automatisoitu sellun jakelukeskus Biotuotetehtaan automatisoitu sellun jakelukeskus parantaa sellutoimitusten laatua ja täsmällisyyttä. Koko tuotanto voidaan automaattisesti puskuroida ja lajitella tuotelajien sekä asiakastilausten mukaan.

Kokonaisvaltainen logistiikkaratkaisu

Kokonaan uuden tuotantolaitoksen rakentaminen on tarjonnut Metsä Fibrelle erinomaisen mahdollisuuden tehostaa sellun toimitusketjua suurin harppauksin.

”Olemme kehittäneet uusia toimintamalleja biotuotetehtaan toimitusprosessin sujuvuuden varmistamiseksi. Yksi keskeisimmistä uudistuksista on biotuotetehtaan automaattinen sellun jakelukeskus”, taustoittaa Nousiainen.

Huippumoderni jakelukeskus parantaa sellutoimitusten laatua ja täsmällisyyttä. Koko tuotanto voidaan automaattisesti puskuroida ja lajitella tuotelajien sekä asiakastilausten mukaan.

”Automaatio ja uusi teknologia ovat edellyttäneet mittavaa ponnistusta tietojärjestelmien kehittämisessä ja yhteensovittamisessa palvelutoimittajien kanssa. Työ on edistynyt hyvin ja olemme järjestelmien osalta valmiita kesäkuussa.”

Sellu junalla Vuosaareen

Biotuotetehtaan jakelukeskuksessa jokainen sellupaali saa RFID-tunnisteen, jonka avulla tuotteet ovat helposti jäljitettävissä.

”Kun tehdas käy täysillä, lähtee Äänekoskelta joka arkipäivä kaksi ja sunnuntaisin yksi juna vientisellua Vuosaaren satamaan Helsinkiin. Lisäksi kotimaan asiakkaille toimitetaan sellua autoilla ja junilla päivittäin.”

Jakelukeskuksesta Vuosaareen 1 400 sellutonnia kuljettavan junan lastaus hoituu kuudessa tunnissa kahdella automaattisella hyllystöhissillä sekä kahdella puoliautomaattisella kattonosturilla.

”Junakuljetusten kumppanimme VR Transpoint on ollut logistisen ratkaisun suunnittelussa mukana alusta lähtien. Uusi toimintamalli onkin räätälöity juuri biotuotetehtaan ja Metsä Fibren tarpeisiin sopivaksi”, painottaa Nousiainen.

Vuosaareen Metsä Fibre on rakentanut oman tuotevaraston, johon mahtuu 80 000 tonnia sellua.

”Vientilogistiikassa otetaan käyttöön uusi kokonaisratkaisu, jossa VR Transpoint vastaa sekä tuotteiden junakuljetuksista satamaan että satamatoiminnoista yhdessä Oy M. Rauanheimo Ab:n kanssa.”

Laivalla maailmalle

Biotuotetehtaan 1,3 miljoonan sellutonnin tuotannosta noin 70 prosenttia menee vientiin.

”Vuosaaresta sellu lastataan laivoihin irtolastina, konteissa tai trailerikuormina, Nousiainen kuvailee.
Laadukkaalle havusellulle riittää hänen mukaansa maailmalla kysyntää. Markkinoilla biotuotetehtaan tuoma volyyminlisäys näkyy merkittävästi vuodesta 2018 eteenpäin.

”Suurin kasvupotentiaali on Aasiassa, ja siellä etenkin Kiinassa. Euroopassa kysyntä on säilynyt vakaana ja kasvua on nähtävissä myös Lähi-Idässä sekä Pohjois-Afrikassa. Luonnollisesti olemme jo lisänneet myyntipanostuksia merkittävästi.”

Tiiviisti asiakkaan pulssilla

Laadukkaan tuotteen ohella luotettava ja tehokas toimitusketju on sellumarkkinoilla menestymisen edellytys. Myyjän on osattava ennakoida yhä tarkemmin, mitä tarpeita vaativilla asiakkailla on tulevaisuudessa.

Nousiainen sanookin, että Metsä Fibre tiivistää yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa entisestään.

Käytännön työkaluna tässä toimii muun muassa elokuussa lanseerattava uusi Fiber Online -palvelu.

”Sen avulla asiakkaamme voivat seurata toimituksia ja monipuolisesti niihin liittyvää dataa”, Nousiainen kertoo.