Biotuotetehdas: täysillä mennään!

Metsä Groupin biotuotetehdasprojektissa Äänekoskella on syksyn tullen käännetty uusi lehti. Tehtaan rakennustöistä valtaosa on saatu valmiiksi, ja huomion keskipisteessä ovat nyt asennusurakat.

 

Metsä Groupin biotuotetehtaasta on nyt kokonaisuudessaan valmiina noin 65 prosenttia. Kun vuonna 2015 keskityttiin rakentamiseen, leimaavat kuluvaa vuotta laiteasennukset. Laiteasennuksista on tehty lähes 20 prosenttia. Vuonna 2017 keskiössä ovat tehtaan koekäyttö ja käynnistyminen vuoden kolmannella neljänneksellä. Kuvat: Metsä Group

 

 

- Asennuksia tehdään täyttä vauhtia kaikilla osastoilla. Viikossa tapahtuu todella paljon. Myös putkistoasennukset on saatu jouhevasti käyntiin, biotuotetehdasprojektin asennuspäällikkö Timo-Pekka Aaltonen kertoo tyytyväisenä.

Valmistelut tehtaan koestuksen ja käyttöönoton osalta on niin ikään aloitettu.

Haastava putkistourakka

Valtavan putkiviidakon sovittaminen rakennuksiin ja eri osastojen välille rajallisissa tiloissa on äärimmäisen tarkkaa suunnittelua vaativa urakka.

- Minuuttiaikatauluja tarvitaan, jotta työt eivät tarpeettomasti keskeydy millään osa-alueella. Lokakuun alussa on Metsä Fibren Äänekosken sellutehtaan seisokki, jolloin voimme tehdä muun muassa liitäntätöitä.

Biotuotetehtaan asennustavaroiden kuljetuspiikki osui kesä–syyskuulle, joten työmaalla lähes jokaisen neliön tilankäyttö on suunniteltu tarkasti.

Asennustavaraa on tuotu paikalle jo 4 000 rekkakuormaa.

- Syyskuussa laitteita asennetaan paljon paikoilleen, jolloin tilaa saadaan hieman lisää.

Työmaavahvuus kohti huippua

Asennustöiden edetessä keskimääräinen työmaavahvuus on kohonnut jo 1 700 työntekijään, joista 300 on rakentajia ja loput asentajia.

- Marraskuussa luku nousee huippuunsa eli 2 500 työntekijään, Aaltonen arvioi.

Aliurakoitsijat mukaan lukien asennustöissä on lähes kaksisataa urakoitsijaa. Suuri työntekijämäärä näkyy Aaltosen mukaan parhaiten työmaan portilla ja ruokalassa, sillä väki hajaantuu tehtäviinsä laajalle alueelle ja rakennusten sisään.

- Työturvallisuus on jatkuvasti suurennuslasin alla, kun pienellä alueella työskentelee paljon ihmisiä. Vakavilta tapaturmilta on onneksi vältytty.

Toiveissa poutainen syksy

Biotuotetehtaan rakennus- ja asennustyöt ovat Aaltosen mukaan edistyneet suunnitellussa aikataulussa. Suuria yllätyksiä ei ole tullut vastaan, mutta epävakaiset säät ovat ajoittain hidastaneet töitä.

- Kun on märkää, täytyy esimerkiksi ulkona tehtävissä säiliöhitsaustöissä kiinnittää laatuseikkoihin tavallista enemmän huomiota. Kova tuuli puolestaan vaikuttaa nostoaikatauluihin.

Resurssien oikealla mitoituksella pienet viiveet on aina saatu kurottua kiinni.

Kova tuuli puolestaan vaikuttaa nostoaikatauluihin.

- Työmaalla tapahtuu nyt 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. Tunnelmat ovat kiireenkin keskellä positiiviset, sillä kaikilla on yhteinen tahtotila päästä maaliin ajallaan, Aaltonen kuvailee.

 

LUE LISÄÄ

"