​​​​​​​​​​

Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

biotuotetehdasKotimainen kuitupuu on opittu näkemään Metsä Groupissa uudessa valossa. Saman pinon puut jalostuvat pian muun muassa selluksi ja tuote- sekä biokaasuksi. Potentiaalisia tuotepolkuja avautuu koko ajan lisää. Kuvat: Metsä Group         

 

”Teollisuudella on oma keskeinen roolinsa, kun yhteiskunta pyrkii kohti hiilineutraalisuutta. Hyvä metsänhoito ja puuhun pohjautuvat pitkäikäiset tuotteet ovat tässä työssä keskiössä.”

Väite kuulostaa kunnianhimoiselta ja rohkealta, mutta Metsä Fibren tutkimusjohtaja Niklas von Weymarnilla on esittää perusteluita sanojensa tueksi.

”Metsät sitovat kasvaessaan hiilidioksidia, eli ne toimivat merkittävänä hiilinieluna. Suomessa harjoitetaan metsätaloutta laadukkaasti ja kestävästi, jolloin puun kasvava käyttö nopeuttaa hiilidioksidin kiertoa ja sitoo metsiin myös ilmakehän fossiilista hiilidioksidia”, hän selventää.

Lisääntyvä puunkäyttö ei siis nosta ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta pitkällä aikavälillä.

”Kasvihuoneilmiön hillitsemiseksi riippuvuus fossiilisista energianlähteistä on minimoitava. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan konseptissa tämä ajatus on ollut keskeisenä lähtökohtana.”

Uudenlaista yhteistyötä

Von Weymarn saa olla aitiopaikalla mukana tekemässä työtä uusimpien puupohjaisten innovaatioiden parissa.

”Kehitystyössä ja tuotannossa onnistuminen edellyttävät paitsi pitkäjänteisyyttä, erityisesti yritysten välistä syvää yhteistyötä”, hän painottaa.

Biotuotetehtaan ympärille rakentuvassa teollisessa ekosysteemissä monia toimintamalleja sovelletaankin ensimmäistä kertaa isossa mittakaavassa käytännössä.

”Biotuotetehdas valmistaa esimerkiksi itse tarvitsemansa rikkihapon ja puun kuoresta valmistamme tuotekaasua omaksi sisäiseksi biopolttoaineeksi. EcoEnergy SF Oy:n biokaasulaitos puolestaan valmistaa tehtaan lietteistä muun muassa biokaasua ajoneuvojen polttoaineeksi.”

tekstiilikuidutMetsä Fibren tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn esittelee havusellusta valmistetusta tekstiilikuidusta tehtyä t-paitaa taustallaan biotuotetehtaan maailman tehokkain soodakattila. ”Tarvitaan vielä tutkimus- ja kehitystyötä kumppaneidemme kanssa, jotta tekstiilikuituprosessi on teknisesti valmis ja hintakilpailukykyinen markkinoilla olevien kuitujen kanssa".         

Tekstiilikuitua sellusta

Metsä Fibre on ollut vuodesta 2009 lähtien aktiivisesti mukana kehittämässä sellusta valmistettavaa tekstiilikuitua. Von Weymarn uskoo tekstiilikuidun haastavan materiaalina perinteisen puuvillan ja täyttävän sitä vajetta, joka syntyy kun kuitujen kysyntä kasvaa, mutta puuvillatuotantoa ei enää voida kasvattaa.

”Tekstiilikuitua valmistava tuotantoprosessimme on nyt edennyt koelaitosmittakaavaan. Uskon, että viiden vuoden kuluttua Äänekoskella biotuotetehtaan yhteydessä toimii uutta tekstiilikuitua myyntiin tuottava laitos.”

Koelaitostasolla kehitetään parhaillaan myös ligniini- ja kuorijalosteita. Biokomposiittia valmistava Aqvacomp on puolestaan jo rakentamassa Raumalle demonstraatiolaitoksen Metsä Fibren sellutehtaan yhteyteen.

”Uudet innovaatiot tehostavat raaka-aineiden hyödyntämistä ja pidentävät sellusta valmistettujen tuotteiden käyttöikää. Näin voimme vaikuttaa hiilen kiertoon,” von Weymarn muistuttaa.

Vain uusiutuvaa energiaa

Biotuotetehdas toimii luonnollisesti lippulaivana matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Tehdasalueella tullaankin käyttämään vain uusiutuvaa energiaa. Tehtaan ”sydämenä” toimiva soodakattila on von Weymarnin mukaan maailman tehokkain.

”Kattila ja turbiini tuottavat biosähköä 240 prosentin omavaraisuudella. Tämän lisäksi uudessa tehtaassa esimerkiksi puun kuorinta, selluvarasto ja osa puun kuljetuksista on sähköistetty. Meesauuni puolestaan toimii edellä mainitulla, puun kuoresta valmistetulla tuotekaasulla.”

 

"