Suunnitelmallisesti kohti starttia

Metsä Groupin biotuotetehdas etenee suunnitellusti aikataulussaan, ja projektin kokonaisedistymä oli joulukuun 2016 lopussa noin 85 prosenttia. Kun vuonna 2015 keskityttiin rakentamiseen ja vuonna 2016 puolestaan laiteasennuksiin, on vuonna 2017 keskiössä tehtaan koekäyttö ja käynnistyminen vuoden kolmannella neljänneksellä. Kuvat: Metsä Group

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdasprojektissa käynnistyy uusi vaihe, kun töiden painopiste siirtyy laiteasennuksista komissiointiin, eli testaus- ja koekäyttövaiheeseen.

”Komissiointi alkaa osastoittain asennusten valmistuessa ja päättyy siinä vaiheessa, kun tehtaalla on käynnissä jatkuva kaupallinen sellun valmistus”, taustoittaa biotuotetehdasprojektin tekninen johtaja Pertti Lehmonen.

Ennen komissiointia suoritetaan asennustarkastukset sekä tiiviys- ja painekokeet. Komissiointiin liittyvät testit alkavat tammikuussa, kun uudessa konttorirakennuksessa sijaitseva keskusvalvomo valmistuu ja automaatiojärjestelmän ohjelmistot on asennettu.

”Helmikuussa aloitamme vesilaitoksen komissioinnin. Laajemmassa mittakaavassa prosessiosastojen, kuten kuitulinjan ja soodakattilan komissiointi käynnistyy maaliskuussa. Jätevedenpuhdistamon osalta tämä vaihe on vuorossa huhtikuussa.”

Kylmäkoestuksesta tuotannolliseen käyttöönottoon

Komissioinnin ensimmäisessä vaiheessa biotuotetehtaan laitteille tehdään kylmätestausta eli mekaanista koekäyttöä.

”Esimerkiksi jokaisen venttiilin ja sähkömoottorin toiminta testataan. Kun kaikki on kunnossa, lähdetään laitteita testaamaan erilaisina käyttöryhminä. Testausta on tehty myös ennen asennusta niin kutsutuissa FAT-testeissä”, kertoo Lehmonen.

Toisessa vaiheessa testausta ryhdytään tekemään väliaineilla niissä kohteissa, joissa esimerkiksi veden käyttäminen on mahdollista.

”Laitteista muodostetaan vesiajoryhmiä, ja niiden toimintaa testataan käyttämällä kylmää vettä. Myös ilmaa voidaan käyttää väliaineena esimerkiksi savukaasupuhaltimien testauksessa.”

Kylmäkoestusvaiheesta siirrytään jouhevasti tehtaan kuumakäyttöön, sen jälkeen tuotannolliseen koekäyttöön ja siitä edelleen jatkuvaan kaupalliseen käyttöön vuoden 2017 kolmannella kvartaalilla.

”Kylmäkoestusvaiheen aikana tehdään myös tehtaan lipeä- ja kemikaalitäytöt.”

Tarkasti suunniteltu kokonaisuus

Biotuotetehdasprojektin teknisenä johtajana Lehmosen tehtävä on valvoa, että komissiointi edistyy suunnitelmallisesti, turvallisesti sekä aikataulujen mukaisesti. Koestusten käytännön toteutuksesta vastaavat päälaitetoimittajat Valmet ja Andritz, jotka raportoivat niiden edistymisestä Metsä Fibrelle.

”Testausvaiheessa tehdään pitkää päivää. Haastavimpia ja työläimpiä kohteita ovat suuret osastot, kuten soodakattila, massatehdas, haihduttamo ja kaustistamo.”

Lehmosen mukaan koestusvaiheessa noudatetaan tarkoin laadittuja turvallisuusohjeita, sillä työvaiheeseen liittyy erilaisia työturvallisuusriskejä kuin rakentamiseen ja asentamiseen.

”Yhtä aikaa koestusten kanssa tehdään edelleen myös asennustöitä. Siksi on varmistettava erityisen huolellisesti, että työturvallisuus on huomioitu kaikissa toimenpiteissä.”

Ennen biotuotetehtaan käynnistämisvaihetta uusi jätevedenpuhdistamo on täysin testattu ja ajettu käyntiin nykyisen tehtaan jätevesillä.

”Puhdistamon osalta käyttöönottovaihe alkaa keväällä 2017”, sanoo Lehmonen.

"