Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalla järjestettiin 16.–18.4.2018 suuronnettomuusharjoitus
                       

Tärkeää turvallisuusoppia aidossa ympäristössä

​Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalla järjestettiin 16.–18.4.2018 suuronnettomuusharjoitus yhteistyössä tehtaan työpaikkasuojeluryhmän ja pelastusviranomaisten kanssa.

 Turvallisuus ja sen kehittäminen ovat tärkeä osa jokapäiväistä toimintaa ja systemaattisella turvallisuustyöllä edistetään työyhteisön turvallisuutta. Sekä oman että muiden turvallisuuden huomioiminen on osa jokaisen ammattitaitoa.

”Ennaltaehkäisevän turvallisuustyön ohella poikkeustilanteiden harjoittelu on tärkeä osa toimintaamme. Nyt järjestetty harjoitus oli jatkoa viime vuonna järjestetylle suuronnettomuustilanteen johtamisharjoitukselle”, taustoittaa Metsä Fibren turvallisuuspäällikkö Erkko Penttilä.

 

Tähtäimessä saumaton yhteistyö

Harjoituksen skenaariossa selluvarastolta tuleva rekka törmää putkisillan pilariin. Törmäys aiheuttaa klooridioksivuodon ja rekan kuljettajan loukkaantumisen. Sinapinkeltainen kaasupilvi on vaarassa lähteä leviämään tuulen mukana kohti Suolahtea.

”Työpaikkasuojeluryhmän toiminta ja yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa ovat harjoituksessa keskeisessä roolissa”, kuvaili biotuotetehtaan turvallisuuspäällikkö Tommi Pykäläinen.

Biotuotetehtaalla järjestetään suuronnettomuusharjoitus kolmen vuoden välein. Nyt järjestetty harjoitus oli ensimmäinen operatiivinen harjoitus käyvällä biotuotetehtaalla.

”Harjoituksen ansiosta uusi tehdasalue ja mahdolliset riskikohteet tulevat osallistujille entistä paremmin tutuiksi”, Pykäläinen painotti.

Saman asian allekirjoitti myös 43 työntekijästä koostuvaan vapaaehtoiseen työpaikkasuojeluryhmään kuuluva Jani Kaajalahti.

”Pääsimme näkemään miten ja millaisella kalustolla pelastusviranomaiset toimivat. Myös Virve-verkon käytöstä saimme tärkeää oppia.”

 

Paljon hyvää, mutta myös kehityskohteita

Harjoitusta Keski-Suomen pelastuslaitoksen puolelta organisoinut paloinsinööri Panu Nurmivaara kuvaili nyt järjestettyjä harjoituksia erittäin tervetulleiksi.

”Meidän kannalta on tärkeää nähdä, millaiset valmiudet työpaikkasuojeluryhmällä on toimia onnettomuustilanteissa. Viestiliikenteen sujuvuus ja tehdasalueella työskentelevien henkilöiden asiantuntija-apu on meille keskeistä.”

Käytännön pelastustoimia keskiviikon harjoituksessa johtanut päivystävä palomestari Tuomas Juuti antoi harjoituksen jälkeen palautteen osallistujille.

”Opastus paikalle oli hyvin hoidettu, ulkopuolisia varoitettu, vuotoalueen eristäminen aloitettu, ja kuljettajan pelastaminen tehty hyvin. Kohteen tuntevan asiantuntijan olisin toivonut löytäväni vielä nopeammin. Kaikki toiminta pitää aina alusta alkaen pystyä perustamaan faktatietoihin”, Juuti painotti.

”Yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa on ollut harjoitusten tiimoilta tiivistä ja avointa. Toiminnastamme löytyi paljon hyvää, mutta myös kehitettävää. Se kertoo, että harjoitukset ovat saavuttaneet tavoitteensa ja olleet tarpeellisia”, tiivisti Erkko Penttilä.