Turvallisesti ja starttikäyrän mukaisesti

Elokuun 15. päivä startanneen Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan käynnistysvaihe on sujunut mallikkaasti.

”Käynnistäminen on edennyt starttikäyrän mukaisesti sekä tuotannon määrän että laadun osalta. Tähtäämme suunnitellusti siihen, että tehdas on täydessä tuotantovauhdissa vuoden päästä käynnistämisestä”, kertoo biotuotetehtaan johtaja Camilla Wikström, joka aloittaa 1.1.2018 Metsä Fibren selluliiketoiminnan tuotantojohtajana. Biotuotetehtaan johtajaksi on nimitetty Ilkka Poikolainen 1.1.2018 alkaen.

Metsä Fibren asiakkaille biotuotetehtaan valmistamaa sellua on toimitettu syyskuusta lähtien.

”Laadullisesti olemme saavuttaneet nopeasti erittäin hyvän perustason ja asiakkaat ovat olleet tuotteisiimme tyytyväisiä. Kehitystyö laadun suhteen on luonnollisesti jatkuvaa. Pääsemme keskittymään siihen toden teolla nyt, kun tehdas on saatu hyvään vauhtiin”, muistuttaa Wikström.

Pulp checking

Ammattitaitoinen henkilöstö avainroolissa

Biotuotetehtaan henkilöstölle kulunut syksy on ollut hektistä, mutta poikkeuksellisen mielenkiintoista aikaa.

”Ammattitaitoinen ja vahvasti työhönsä sitoutunut henkilöstömme on ollut avainroolissa onnistuneessa startissa. Se on edellyttänyt meiltä kaikilta venymistä, mutta yhdessä olemme onnistuneet hienosti”, kiittää Wikström selluammattilaisia.

Starttivaiheessa Äänekoskelle on saatu lisäresursseja tarpeen mukaan myös Metsä Fibren muilta tuotantolaitoksilta.

”Mielenkiintoinen työ vie helposti mukanaan ja välillä päivät venyvät, mutta kaiken keskellä on tärkeää muistaa huolehtia omasta ja kaverin jaksamisesta”, painottaa Wikström.

Working at bioproduct mill

Säätämistä ja ratkaisujen etsimistä

Juuri nyt biotuotetehtaalla tehdään aktiivisesti töitä, jotta tuotantoprosessiin löydetään optimaalinen tasapaino eri osastojen välille. Osa osastoista on jo luovutettu Metsä Fibrelle, osalla mukana ovat vielä myös laitetoimittajien edustajat.

”Osastoilla voi tulla välillä häiriötilanteita, joihin haemme yhdessä oikeita ratkaisuja. Erilaiset säätö- ja muutostyöt kuuluvat luonnollisena osana tähän vaiheeseen. Lokakuun alussa biotuotetehtaalla pidettiin kaksipäiväinen seisokki, jonka aikana tehtiin käynnistysvaiheeseen kuuluvia viimeistelytöitä ja säätöjä tehdasprosessin käyntivarmuuden hiomiseksi”, Wikström kertoo.

Avoimuus ja ennakointi ovat Wikströmin mukaan keinot, joilla työssä saavutetaan parhaat tulokset.

”Mitä aktiivisemmin vaihdamme tietoja organisaation sisällä ja eri toimijoiden välillä, sitä varhaisemmassa vaiheessa pystymme reagoimaan mahdollisiin ongelmiin ja tuotannon pullonkauloihin.”

Turvallisesti uudella tehtaalla

Camilla Wikström on erityisen tyytyväinen siitä, että biotuotetehdas on toiminut alusta saakkasille asetettujen ympäristölupaehtojen puitteissa. Hän painottaa, että tämän vuoden kolme keskeisintä teemaa tehtaalla ovatkin turvallisuus, ympäristö ja tuotanto.

”Alkuvaiheessa tuotannossa oli käynnistyksen yhteydessä muutamia pieniä häiriöitä, joista aiheutui hajuhaittoja ja pölypäästöjä. Ne ovat olleet harmillisia, mutta onneksi ympäristölle vaarattomia.”

Myös työturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, sillä niin työympäristö kuin toimintatavat biotuotetehtaalla ovat kaikille uusia.

Lue myös muut artikkelit