​​
Ajankohtaista Metsä Fibrellä
​​

 


 

Metsä Fibren tiedotteet

Ota yhteyttä

Löydät kaikki Metsä Fibren yhteystiedot medialle täältä


Metsä-brändi: materiaalit

Metsä-brändiin liittyviä ohjeita ja materiaaleja (mm. logo, kuvia) löydät täältä.


Erinomaisuus ja innovaatiot

 

9/2020 / Metsä Fibre

Äänekosken biotuotetehdas on aktiivinen osa ympäröivää yhteisöä

​Metsä Fibren tehdaspaikkakunnilla halutaan aidosti ymmärtää alueen eri sidosryhmiä. Äänekoskella biotuotetehdas on läsnä paikkakunnan arjessa monin tavoin.

Lue lisää

9/2020 / Sawn timber

Vastuullisesti tuotettua sahatavaraa

​Metsä Fibren tuottaman sahatavaran vastuullisuus perustuu kestävästi hoidettuihin metsiin, puuraaka-aineen sertifiointiin ja jäljitettävyyteen sekä vähähiiliseen tuotantoon.

Lue lisää

9/2020 / Sawn timber

Saha hyödyntää puuraaka-aineen 100-prosenttisesti

​Metsä Fibren sahoilla ei päästetä tikkuakaan hukkaan. Jalostukseen kelpaamattomasta osasta saadaan bioenergiaa. Puun tarkan hyödyntämisen ansiosta sahat ovat lähes fossiilivapaita.

Lue lisää

9/2020 / Pulp

Vastuullisesti tuotettua sellua

​Metsä Fibren tavoite on olla maailman vastuullisin selluntuottaja. Siksi sellutehtaiden on korvattava fossiiliset polttoaineet biopolttoaineilla sataprosenttisesti. Luotettavuus vastuullisuusasioissa on myös asiakkaiden etu. 

Lue lisää

8/2020 / Metsä Fibre

Kiertotalous edellyttää tehokasta ja kestävää tuotantoa

​Kiertotalous pyrkii parantamaan prosessien ekotehokkuutta, tehostamaan materiaalivirtojen hyödyntämistä ja siirtymään uusiutumattoman, fossiilisen hiilen käytöstä uusiutuviin energialähteisiin.

Lue lisää

8/2020 / Metsä Fibre

Biotuotetehdaskonsepti on vastuullisen liiketoiminnan kustannustehokas ratkaisu

​Uusiutuvista raaka-aineista valmistettavat biotuotteet korvaavat fossiilisia raaka-aineita. Metsä Fibren ainutlaatuinen biotuotetehdaskonsepti vie resurssitehokkuuden aivan uudelle tasolle. Perusajatuksena on puun osien 100-prosenttinen hyödyntäminen.

Lue lisää

8/2020 / Metsä Fibre

Rauman saha tarvitsee tulevaisuuden osaajia

Uusi teknologia, valvomotyöskentely ja sahan keskeytymätön käynti vaativat tulevan Rauman sahan operaattoreilta monia valmiuksia, kuten moniosaamista ja käyttäjäkunnossapidon hallintaa.

Lue lisää

8/2020 / Metsä Fibre

Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön

​Biotaloudesta ja kiertotaloudesta puhutaan nykyään paljon, mutta termin ero voi edelleen olla epäselvä. Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas on malliesimerkki biotalouden liiketoiminnallisesta ekosysteemistä.

Lue lisää