Tehokas tiimityö pyörittää tulevaisuuden tehdasta

Metsä Fibre ottaa alan edelläkävijänä käyttöön uuden toimintamallin, joka lisää henkilöstön päätösvaltaa ja hyödyntää paremmin huippuammattilaisten osaamista.

Koko Metsä Fibren toiminta perustuu jatkuvaan parantamiseen ja yhdessä kehittämiseen. Yhtiössä käynnissä olleella pitkäjänteisellä osaamisen kehittämisen polulla on aiempina vuosina panostettu muun muassa henkilöstön monitaitoisuuden ja kunnossapito-osaamisen kehittämiseen sekä syväosaamisen laajentamiseen. Viime vuonna sai alkunsa tuorein uudistus, Tulevaisuuden tehtaat -toimintamalli, joka pohjautuu laajoihin henkilöstön haastatteluihin ja työpajoihin.
”Uusi toimintamalli on luonnollinen jatkumo ja seuraava askel kehitystyössämme. Noin 200 työntekijän kanssa vuonna 2015 käydyissä keskusteluissa nousi vahvasti esiin, että henkilöstössä kaivattiin enemmän vaikutusmahdollisuuksia ja vastuunottoa omassa työssä. Tältä pohjalta lähdimme puhtaalta pöydältä suunnittelemaan uutta mallia, joka on nyt edennyt ensimmäisenä Rauman tehtaalla jo toteutuksen viimeiseen vaiheeseen”, kertoo hankkeen vetovastuussa oleva projektipäällikkö Teemu Leppänen Metsä Fibreltä.

Mullistava malli lisää sitoutumista

Tulevaisuuden tehtaat -toimintamalli perustuu vuorohenkilöstön itseohjautuvuuteen ja jaettuun johtajuuteen. Tiimeissä ei jatkossa ole vanhaan malliin ympäri vuorokauden esimiestä paikalla, vaan vuorohenkilöstö tekee itsenäisiä päätöksiä ja sopii keskenään töiden jakautumisesta yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Tarkoituksena on hyödyntää paljon aiempaa paremmin henkilöstön osaamista ja potentiaalia.
”Metsäteollisuudessa on aiemminkin ollut itseohjautuvia tiimejä käytössä, mutta paljon pienemmässä mittakaavassa. Voi sanoa, että tämä on tietyllä tavalla perinteisellä toimialalla iso muutos. Aiemmin esimies on esimerkiksi päättänyt tehtaan ajovauhdin, mutta nyt tiimit huolehtivat itsenäisesti siitä, että tuotannon koko kapasiteetti hyödynnetään täysimääräisesti joka tilanteessa”, Leppänen sanoo.
Hänen mukaansa laajempi vastuunkanto ja yhdessä tekemisen lisääntyminen vahvistaa myös henkilöstön sitoutumista koko yhtiön tuotannollisiin ja laadullisiin tavoitteisiin.

Lisää vaikutusvaltaa ja vastuuta

Uusi toimintamalli otettiin tämän vuoden alussa käyttöön Rauman tehtaalla pilottihankkeena. Leppäsen keräämät kommentit kokeilusta ovat olleet pääosin positiivisia.
”Moni on kokenut saaneensa aidosti enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Olen myös käytännössä nähnyt, kuinka aiemmin hiljaisempina taustalla vaikuttaneet henkilöt ovat nousseet esiin ja ottaneet lisää vastuuta työyhteisössä.”
Rauman tehtaalla myös toimihenkilöt liittyvät nyt alkusyksystä mukaan uuteen malliin. Vuoden loppuun mennessä yksikköä on jo tarkoitus pyörittää täysimääräisesti uuden toimintatavan mukaisesti. Äänekoskella pilotointi käynnistyi puolestaan huhtikuussa. Perusideana on, että tehtaat sopeutuvat kukin uuteen malliin vapaaehtoisesti omien edellytystensä mukaisesti.
Kaikkiaan uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa edelleen Metsä Fibren kilpailukykyä ja yhtiön asemaa alan edelläkävijänä.
”Olemme kyseenalaistaneet totutun toimintatavan ja pääsemme nyt parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntämään monipuolisten ammattilaistemme osaamista”, Leppänen lisää.

Teksti: Timo Nykänen

"