Enemmän irti innovaatiosta

Innovaatiopäivä tuo Metsä Fibren ja asiakkaan saman pöydän ääreen ideoimaan – mutta yhtiön lanseeraamaan uuteen innovointiprosessiin kuuluu paljon muutakin.
TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN, KUVAT SHUTTERSTOCK JA METSÄ FIBRE

Metsä Fibre otti uudenlaisen innovointiprosessin käyttöön tänä vuonna. Tarkoituksena on tehdä henkilöstön ja sidosryhmien ideat näkyviksi, arvioida niitä ja valita potentiaaliset ideat jatkokehitettäviksi. Viime kädessä prosessissa haetaan toteutettavia toimenpiteitä, jotka parantavat Metsä Fibren tuloksentekokykyä.

Prosessi nojaa Metsä Fibren vahvuuksiin, kuten innovatiiviseen asenteeseen ja yhdessä tekemisen kulttuuriin. Prosessiin kuuluu, että kaikki ideat käsitellään ja parhaat ideat johtavat kaupallistettaviin tuotteisiin ja palveluihin sekä toteuttaviin parannuksiin prosesseissa. Innovatiivisessa kulttuurissa ihmiset jatkuvasti haastavat nykytilaa – miten tuotteista tehdään parempia, nopeampia, yksinkertaisempia ja halvempia? Metsä Fibren koko henkilökunta osallistuu innovointiin ja uusiin ideoihin suhtaudutaan positiivisesti. Samalla kun tarvitaan avoimuutta ja luottamusta, tulee myös sietää epäonnistumisia ja epävarmuutta.

Laajalla rintamalla liikkeellä

Metsä Fibren innovointikanavia on tätä nykyä neljä: innovaatiofoorumi, aloitetoiminta, keksintöilmoitukset sekä innovaatiopäivät asiakkaiden, laitetoimittajien ja henkilöstön kanssa. Kaikilla näillä on oma roolinsa innovaatioiden esiintuomisessa, mutta erityisesti asiakasrajapinnassa tapahtuvan toiminnan tehostamisessa merkittävin kanava on innovaatiopäivä.

Innovaatiopäivällä on jo useamman vuoden evoluutio takanaan. Metsä Fibressa ryhdyttiin kehittämään uudenlaista innovaatiotyökalua vuonna 2008, koska yhtiö halusi löytää uusia tapoja asiakkaiden palvelemiseen.

Asiakkaiden kanssa tehtiin tuolloin paljon yhteistyötä, joka keskittyi etupäässä operatiiviseen toimintaan. Metsä Fibressa ryhdyttiin miettimään, että entistä parempiin tuloksiin voitaisiin päästä, kun innovaatioille varataan oma aika ja paikka.

Metsä Fibre ja sen asiakkaat olivat yhtä mieltä siitä, että tämän päivän kovassa kilpailutilanteessa innovointi on yksinkertaisesti välttämätöntä. Tuotekehitykseen panostaminen taas vaatii määrätietoisuutta – ja hyvän kumppanin kanssa kaikki sujuu helpommin.

Päivät täynnä ideoita

 

Metsä Fibren tuotekehitysjohtaja Ursula Lumme kertoo, että asiakkaat ovat ottaneet innovaatiopäivän erittäin hyvin vastaan alusta asti – tällaiselle tapahtumalla on selvästi tilausta, jotta tulevaisuuden valttikortit löydetään.

”Asiakkailla oli omia ideoita ja vastaavasti Metsä Fibren asiantuntijoilla omia näkemyksiä siitä, miten asiakkaan liiketoimintaa voisi parantaa. Yhteistyön kautta voitiin tarttua parhaimpiin ideoihin ja jalostaa niitä eteenpäin”, Lumme kuvailee ensimmäisiä innovaatiopäiviä muutama vuosi takaperin.

Vuosien varrella konseptia on kehitetty eteenpäin ja siitä on kypsynyt ”osa syvällistä asiakasyhteistyötä”, Lumme määrittelee.

Tiimityöllä tuloksiin

Kuituteknologiapäällikkö Tuomo Niemi on ollut mukana innovaatiopäiviä tekemässä nyt parin vuoden ajan. Tähän ajanjaksoon innovaatiopäiviä on mahtunut neljä – ja kokemukset ovat olleet erittäin hyviä.

”Tilaisuudet ovat olleet mielenkiintoisia ja asiakkailta saatu palaute positiivista. Innovaatiopäivä toimii myös keskustelun käynnistäjänä ja auttaa uusien näkökantojen tuomisessa esiin”, linjaa Niemi, jolla on fasilitaattorin rooli keskusteluissa.

Kukin innovaatiopäivä on oma lukunsa, mutta aika tavallinen tapa edetä on sellainen, että ensin kuullaan asiantuntijoiden alustuksia ja perehdytään asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin. Sitten erilaisia ideoita ryhdytään kehittelemään ryhmätyöskentelyn avulla.

”Yleensä jakaannutaan 2–3 hengen ryhmiin, joista kukin saa tietyn toimeksiannon”, Niemi täsmentää.

Kuori kerma päältä

Tuloksena on koko nippu ideoita, mutta näistä vain elinkelpoisimmat valitaan jatkokehittelyn kohteeksi.

”Priorisoinnin avulla saadaan jyvät seulottua akanoista”, Niemi vahvistaa, mutta lisää, että hyödyntämättömiäkään ideoita ei unohdeta: ne voivat aivan hyvin toimia jatkokehityksen alustana joskus tulevaisuudessa.

Niemen mukaan ideoita syntyy enemmän, jos koolla oleva joukko ei ole ihan saman taustaista väkeä. Asiakkaatkin ovat huomanneet tämän ja tuoneet innovaatiopäiville väkeään tuotekehityksestä, ostopuolelta, tuotannosta, toimitusketjusta, myynnistä ja markkinoinnista…

Ursula Lumme huomauttaakin, että koskaan ei voi tietää, mistä suunnasta kuningasajatus tulee.

”Meillä on tehty paljon töitä sen eteen, että voidaan hyödyntää koko organisaation ideat”, Lumme toteaa.

Tuomo Niemi lisää, että innovaatiopäivän kokoonpanoa voisi mahdollisesti laajentaa vielä entisestään. ”Olemme miettineet sellaista ratkaisua, että innovaatiopäiville osallistuisi myös asiakkaan asiakas”, hän paljastaa.

Kun motivaatio ratkaisee

Innovaatiopäivä on palvelu, jota tarjotaan ennen kaikkea sellaisille asiakkaille, joiden kanssa on tehty pitkäaikaista, syvällistä yhteistyötä. Ursula Lumpeen mukaan avainsanana tässä on ”motivaatio” – jos asiakkaalla on voimakas tahtotila kehittää tuotekehitystä, innovaatiopäivä varmasti enemmän kuin puolustaa paikkaansa.

”Asiakkailta tulleen palautteen mukaan innovaatiopäivä on tärkeä ja odotettu tapahtuma. Ilahduttavaa on myös se määrätietoisuus, jolla asiakkaat suhtautuvat innovaatiopäivään: itse ideoiden synnyttämistä ja priorisoimista pidetään vielä suhteellisen helppona verrattuna siihen, että prosessi täytyy myös viedä loppuun asti, mikä vaatii usein monen vuoden mittaisen sitoutumisen”, Lumme toteaa. Tehokkaan ja hedelmällisen yhteistyön ankkureina toimivat luottamus ja avoimuus. Kun vuorovaikutuksessa ei ole kitkaa eikä kynnyksiä, voidaan innovoida parhaassa mahdollisessa ilmapiirissä, Lumme kiteyttää.

Investoinneille vastinetta

Asiakas myös odottaa vastinetta innovaatiopäivään panostamalleen ajalle ja rahalle, ja Metsä Fibre on enemmän kuin valmis vastaamaan omaan huutoonsa. Talosta löytyy maailmanluokan osaamista ja ”think-outside-the-box”-mentaliteettia, joka tuo asiakkaalle kouriintuntuvia etuja esimerkiksi kilpailukykyä ajatellen.

”Toisaalta on tärkeää pitää mielessä, että kaikki viisaus ei asu yhtiössä. Tärkeitä verkostomme jäseniä ovat – asiakkaiden lisäksi – esimerkiksi palvelu- ja laitetoimittajat, yliopistot ja tutkimuslaitokset”, Lumme listaa.

Tästä samasta ”yhteistyössä on voimaa” -ajatuksesta on versonut myös kokonaan uudenlainen innovaatioprosessityökalu, nimeltään Idea Booster. Lumme kertoo, että Idea Booster on verkossa toimiva palvelu, jonka avulla ideointirinkiin saadaan tuntuvasti enemmän volyymia.

”Netissä toimiessa voidaan kysyä kymmenien ihmisten mielipiteitä ja ehdotuksia sen suhteen, miten tavoitteet saavutetaan.”

Innovointi on jokamiehenoikeus

Idea Boosterin uskotaan tuovan helpotusta pulmaan jos toiseenkin.

Edelleen kehitystyön alla olevan Idea Boosterin avulla vaikuttavuus paranee entisestään ja helpon käyttöliittymän uskotaan aktivoivan joukot osallistumaan innovaatioprosessiin syvällisemmin.

”Idea Boosteria kokeillaan parasta aikaa ja se otetaan laajamittaisemmin käyttöön ensi vuonna”, lupaa Lumme. Samaan jatkumoon kuuluu tietysti myös yhtiön oma, vuonna 2012 lanseerattu innovaatiofoorumi. Intranetissä toimiva innovaatiofoorumi on sekin hyväksi havaittu keino kerätä joukko kokoon ja saada ideat lentoon. Ideoista äänestetään ja parhaat etenevät jatkokehitykseen.

”Innovaatiofoorumissa kaikki näkevät millaisia ideoita on kehitteillä ja voivat osallistua prosessiin mahdollisuuksien mukaan”, Lumme kuvailee.

Sähköistä aloitelaatikko!

Myös perinteisemmät innovaatiomallit, kuten aloitteiden tekeminen ja keksintöilmoitukset ovat edelleen voimissaan. Lumpeen mukaan tehtaille tulleet sähköiset työkalut ovat mahdollistaneet sen, että esimerkiksi aloitteiden laatiminen on helppoa ja nopeaa.

Olipa kanava sitten mikä tahansa, olennaisinta on se, että ideoita ei missään vaiheessa tyrmätä tai väheksytä: Metsä Fibren yrityskulttuuriin kuuluu utelias ja rohkaiseva asenne, joka etsii alati uusia mahdollisuuksia. Ursula Lumme näkee, että Metsä Fibrella on vankka ote tulevaisuuden tuotekehityksestä – ja tämä suunta tulee vain vahvistumaan vastaisuudessa: ”Voimme palvella asiakasta parhaiten tuomalla hänelle juuri niitä liiketoimintaa tehostavia innovaatioita. Yhdessä voimme saavuttaa hyvin paljon”, summaa Lumme.


Startti Saksassa

Tuore tekninen asiakaspalvelupäällikkö odottaa malttamattomana uusien ihmisten – ja paperikoneiden – tapaamisia.


Juho Rossi, 30, on Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun uusin vahvistus Wiesbadenissa. Juho saapui Saksaan heinä-elokuun vaihteessa ja on käyttänyt loppukesän päivät opettelemalla uuden toimenkuvan mukana tuomia tehtäviä. Odotukset ovat korkealla: pian Juho lähtee vierailemaan eri asiakkaiden luona ja pääsee tekemään töitä ”sormet savessa”. ”Tässä työssä pääsee auttamaan asiakkaita ihan konkreettisesti sen suhteen, miten sellua käytetään.”

Työnkuvaan tulee kuulumaan paljon matkustelua, mutta se on nuorelle miehelle etupäässä vain plussaa: Vuonna 2009 Teknillisestä korkeakoulusta valmistunut paperitekniikan diplomi-insinööri nauttii tietysti myös siitä, kun pääsee tekemisiin uusien paperinvalmistajien kanssa. Aikaisemmin Juho toimi erilaisissa tuotannon esimies -ja kehitystehtävissä Metsä Boardilla, mutta viiden vuoden jälkeen mies pohti, että voisi kokeilla jotain uutta. Siirto Metsä Fibrelle tapahtui maaliskuussa ja viimein – muutaman kuukauden koulutusjakson jälkeen – Juho pääsi maailmalle. Saksaan hän ei ole tullut piipahtamaan: ”Saksalainen työsopimus on toistaiseksi voimassa ja ainakin muutaman vuoden ajattelin täällä olla”, hän paljastaa.

Uusi työ innostaa, sillä asiakasrajapinnassa on juuri nyt mukavasti säpinää. Esimerkiksi erikoispapereiden valmistajat kuulevat mielellään uusista tuotteista, jotka vähentävät kustannuksia samalla laatuun panostaen. ”Uusien innovaatioiden myötä meillä on tarjota tuotteita, joissa on paljon asiakkaiden arvostamia ominaisuuksia.”

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  / Ratkaisut

  Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  Kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden käyntivarmuus pidetään erinomaisella tasolla huolehtimalla tehokkaasta ennakoivasta kunnossapidosta ja tekemällä oikea-aikaisia investointeja. Luotettavuus, toimitusvarmuus ja tasainen laatu varmistetaan pitkäjänteisellä elinkaarisuunnitelmalla.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  Numero 2/2018/ Markkinat

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • James Cropper on paperi-innovaattori, jonka valmistamia räätälöityjä paperituotteita useat brändit ja muotoilijat käyttävät

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Yli vuosisatainen erityissuhde

  ​James Cropper perusti vuonna 1845 nimeään kantavan paperitehtaan. Siitä on kasvanut maineikas paperi-innovaattori, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti johtavien brändien ja muotoilijoiden käyttämistä erottuvista ja räätälöidyistä paperituotteista. Nyt perheyritystä luotsaa Cropperin suvun kuudes polvi johtotähtenään tinkimätön yritysvastuu. James Cropper oli myös nykyisen Metsä Fibren kemiallisten erikoissellujen ensimmäisiä maahantuojia brittimarkkinoilla. 

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  / Ratkaisut

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  Numero 2/2018/ Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää

Suosituimmat artikkelit

 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  Numero 2/2018/ Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  / Ratkaisut

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  Numero 2/2018/ Markkinat

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  / Ratkaisut

  Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  Kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden käyntivarmuus pidetään erinomaisella tasolla huolehtimalla tehokkaasta ennakoivasta kunnossapidosta ja tekemällä oikea-aikaisia investointeja. Luotettavuus, toimitusvarmuus ja tasainen laatu varmistetaan pitkäjänteisellä elinkaarisuunnitelmalla.

  Lue lisää
 • James Cropper on paperi-innovaattori, jonka valmistamia räätälöityjä paperituotteita useat brändit ja muotoilijat käyttävät

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Yli vuosisatainen erityissuhde

  ​James Cropper perusti vuonna 1845 nimeään kantavan paperitehtaan. Siitä on kasvanut maineikas paperi-innovaattori, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti johtavien brändien ja muotoilijoiden käyttämistä erottuvista ja räätälöidyistä paperituotteista. Nyt perheyritystä luotsaa Cropperin suvun kuudes polvi johtotähtenään tinkimätön yritysvastuu. James Cropper oli myös nykyisen Metsä Fibren kemiallisten erikoissellujen ensimmäisiä maahantuojia brittimarkkinoilla. 

  Lue lisää