Maailman­luokan super­materiaali

Kuitupuu on selluloosan tärkein raaka-aine. Selluloosa on erittäin mukautumiskykyinen luonnollinen polymeeri, jolla saattaa olla ratkaiseva rooli kestävän tulevaisuuden rakentajana.
TEKSTI: TIMO NYKÄNEN, KUVAT: JUSSI SÄRKILAHTI

 ”Selluloosa on maailman ylivoimaisesti yleisin orgaaninen raaka-aine ja potentiaalinen tulevaisuuden supermateriaali”, sanoo professori Herbert Sixta, Aalto-yliopiston puunjalostustekniikan laitoksen ja Biojalostamot-tutkimusryhmän johtaja.

Sixta painottaa, kuinka öljyyn perustuva taloutemme ja öljypohjaiset tuotteet täytyy vähitellen korvata biotaloudella ja uusiutuvilla raaka-aineilla, mikäli ihmiskunta aikoo säilyä hengissä. Tämä tosiasia vauhdittaa Aalto-yliopiston nykyisiä tutkimushankkeita, joiden tavoitteena on optimoida ja kehittää prosesseja lisäarvotuotteiden, kuten selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinin erottelemiseksi biomassasta. Selluloosa on hyvin muunneltava ja moninaisiin ihmiskuntaa hyödyttäviin käyttötarkoituksiin soveltuva materiaali. Sillä on kuitenkin Sixtan mukaan tiettyjä haasteellisia ominaisuuksia.

”Synteettisiin polymeereihin verrattuna selluloosa on vaativa materiaali sen vaikean käsiteltävyyden takia. Se on monikäyttöinen polymeeri, jolla on hyvät perusominaisuudet, mutta jonka liukoisuus on rajallinen. Tämä selittää, miksi toistaiseksi ainoastaan sellu ja paperi ovat suurivolyymisia tuotteita. Meillä on jo tekstiilikuituja sekä muutamia selluloosajohdannaisia kuten asetaatteja, mutta paperin kokonaisvolyymiin verrattuna niillä on vain rajallinen merkitys”, Sixta sanoo.

Hän pitää tekstiiliteollisuutta erittäin potentiaalisena ja merkittävänä liiketoimintana, joka voisi omaksua selluloosan synteettisten kuitujen korvaajana.

”Tekstiileillä on suuri, noin 100 miljardin tonnin vuotuinen markkinavolyymi, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin paperilla. Samaan aikaan puuvillan käyttöä ei voida enää lisätä, sillä puuvillan viljely kilpailee tilasta ruuan tuotantoon tarvittavien viljelysmaiden kanssa. Nämä olosuhteet suosivat esimerkiksi juuri puuperäisiä selluloosatuotteita”, Sixta kertoo.Uraauurtavaa selluasiantuntemusta

Sixta on ollut Aalto-yliopiston professori vuodesta 2007. Hänellä on lisäksi virka kotimaassaan Itävallassa Grazin teknillisen yliopiston sellunvalmistuksen professorina. Sixta aloitti kemian opinnot Innsbruckissa ja valmistui tohtoriksi vuonna 1982. Valtaosan uransa alkuvuosista hän vietti kuitenkin regeneroitujen selluloosakuitujen tuotantoon erikoistuneessa Lenzing AG -yrityksessä. Lenzingillä Sixta perusti pääosin sellukemiaan ja -teknologiaan keskittyneen tutkimusosaston.

”Akateeminen urani käynnistyi uudelleen 90-luvulla, kun minusta tuli apulaisprofessori Grazissa. Tiedemiehenä ja tutkijana kiinnostuksenkohteeni ovat liittyneet lähinnä liukoselluun, sellukemiaan ja regeneroituihin selluloosakuitutuotteisiin. Laajensin tutkimusaluettani kuitenkin ligniinikemiaan, ja olen työskennellyt myös hemiselluloosan hyödyntämisen parissa”, Sixta kertoo.

Nykyään hänen tutkimusryhmässään on 21 tohtoriopiskelijaa, jotka työskentelevät moninaisten biopohjaisten materiaalien tutkimukseen liittyvien erikoistumisaiheiden parissa.

”Laitoksemme keskittyy yhä sellunvalmistusprosessien ja sellun ominaisuuksien kehittämiseen, jotka ovat edelleen keskeisiä kysymyksiä ympäri maailmaa. Olemme viime aikoina työskennelleet esimerkiksi yhteisprojektissa Metsä Groupin kanssa perinteisen sulfaattimenetelmän parissa ja onnistuneet lisäämään sen tuottavuutta merkittävästi.”

Sixta kertoo olevansa yksi viimeisistä tutkijoista, jolla on samankaltainen tausta monien Aalto-yliopistossa aikanaan vaikuttaneiden asiantuntijoiden kanssa. Aiemmin laitoksen historiassa sellunvalmistukseen ja regeneroituihin selluloosakuituihin liittyvien tutkimusalojen välillä ei tehty eroa.

”Suomi kuuluu ehdottomasti selluntuotannon edelläkävijämaihin, ja Suomessa on tehty monia tärkeitä keksintöjä, etenkin tekniikan alalla. Aalto-yliopisto oli ennen myös hyvin tunnettu sulfaattikeittomenetelmään liittyvästä kemikaalien talteenotosta, mutta valitettavasti tämän puolen asiantuntemus on pitkälti hävinnyt”.

Tekstiileissä piilee valtava potentiaali

Sixtan mukaan tärkeä merkkipaalu selluloosasta johdettujen lisäarvosovellusten luomiseksi saavutettiin, kun niin sanottuja ionisia nesteitä keksittiin hyödyntää tehokkaina selluloosan liuottimina. Ionisten nesteiden avulla on mahdollista erottaa sellusta tiettyjä molekyylien osia. Hemiselluloosa voidaan siten erotella liukosellun valmistamiseksi paperisellusta. Liukosellu voidaan sen jälkeen kehrätä tekstiilikuiduiksi, kuten viskoosiksi tai lyocelliksi, taikka hyödyntää muissa teknisissä ja kemiallisissa sovelluksissa.

Seuraava askel selluloosan hyödyntämiseksi otettiin Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy:n vetämässä FuBio Cellulose -tutkimusohjelmassa, johon Aalto-yliopisto osallistui yhdessä muiden yliopistojen ja yritysten, kuten Metsä Fibren kanssa. Projektissa saavutettiin läpimurto yhteistyössä Helsingin yliopiston ryhmän kanssa kesällä 2013. Tuolloin löydettiin uudentyyppinen ioninen neste, jonka ansiosta voitiin luoda vakaat olosuhteet huippulaatuisten puuselluloosakuitujen kehräämiseksi.

Kun uudella Ioncell-menetelmällä tuotetuista kuiduista neulottiin mallikappaleeksi kaulahuivi, myös designyritys Marimekko kiinnostui materiaalista. Konkreettinen esimerkki tuotteesta nähtiin maaliskuussa 2014 Marimekon muotinäytöksessä, jossa esiteltiin koivukuidusta valmistettu mekko.

Nyt ollaankin tilanteessa, jossa liuotus- ja kehruuprosessi on todettu vakaaksi ja yksinkertaiseksi. Seuraava askel on löytää keino liuottimen kierrättämiseksi.

”Aloimme työstää tätä osaa prosessista vasta myöhemmin, ja vaikka siihen liittyy tiettyjä haasteita, uskon että pystymme ratkaisemaan ne. Käytännössä meidän pitää pystyä kierrättämään liuotin lähes sataprosenttisesti. Vasta sitten voimme vakavasti harkita menetelmän skaalautumista seuraavalle tasolle. Se vie aikansa, mutta lähestymme vähitellen tilannetta, jossa meitä voidaan pitää mielenkiintoisena kumppanina selluteollisuudelle”, Sixta sanoo.


 

Tutkimus valmiina seuraavalle tasolle

Selluteollisuus on monella tapaa biotalouden edistämisen kannalta merkittävässä asemassa. Vaikka nykyisellä selluteknologialla on juurensa jo 1800-luvulla, on teollisuudenalalla erinomaiset mahdollisuudet löytää uusia ja innovatiivisia käyttötapoja käyttämälleen uusiutuvalle raaka-aineelle.

Sixtan mukaan resurssien saatavuudesta pitkälti riippuu, miten selluloosakuitujen hyödyntäminen tekstiilituotannossa pystytään viemään seuraavalle tasolle. Biopohjaisten materiaalien jalostus on huomattavan paljon resursseja vaativaa liiketoimintaa.

”Pystyisimme tietenkin tekemään akateemista tutkimusta, mutta meillä ei ole resursseja hankkeen mittakaavan laajentamiseksi. Meidän pitäisi pystyä tuottamaan tiettyjä määriä lopputuotteita, joita valikoitujen asiakkaiden tulisi testata palautteen keräämiseksi. Samaan aikaan tulisi käynnistää myös markkinointipanostukset”.

Mikäli se olisi Sixtan tutkimusryhmästä kiinni, he pystyisivät hänen mukaansa tuottamaan esitutkimusta varten tarvittavat tietokannat, jotka antaisivat yrityksen johtoryhmälle perustan seuraavan tason investointipäätöksen tueksi. Kyseessä olisi tällöin koetehdas, joka tuottaisi noin yhdestä viiteen tonnia kuitua päivässä, mikä vastaisi arvoltaan noin 20 – 30 miljoonaa euroa.

Huolimatta biotalouden herättämästä innostuksesta ja sen kohonneesta asemasta yhtenä Suomen hallituksen kärkihankkeista, on projektin rahoitustilanne tällä hetkellä yhä epävarma.

”Arvostamme luonnollisesti metsäyhtiöiden ja julkisten rahoituslaitosten tukea, mutta meillä on puutteita hankkeiden viemisessä seuraavalle tasolle. Tämä johtuu osittain siitä, ettei suomalaisilla yrityksillä ole tällä alalla enää omia vahvoja T&K-osastoja, jotka voisivat hyödyntää tietämystämme ja laajentaa toimintaa sen pohjalta”.

Uudella Ioncell-menetelmällä valmistetut kuidut ovat vahvempia kuin puuvilla tai viskoosi.

Monikäyttöiset kuidut

Tekstiilit olisivat joka tapauksessa monestakin syystä Sixtan valinta selluloosakuitujen ensisijaiseksi soveltamiskohteeksi tulevaisuudessa.

”Kyseessä on valtava teollisuudenala, jossa markkinoiden kysyntä on ennustettavissa. Lisäksi tekstiilikuitujen tuottaminen vain laajentaa jo olemassa olevan prosessin konseptia, koska sellua tuotetaan jo valmiiksi. Kyse on siis lisäarvon saamisesta alkuperäisestä tuotteesta”.

Sixtan mukaan selluloosakuituja voitaisiin hyödyntää myös muilla aloilla, kuten uudentyyppisen sellofaanin valmistuksessa. Materiaalin tuotanto on nykyisellään hiipumassa sellofaanin raaka-aineeseen viskoosiin liittyvien ympäristöongelmien vuoksi.

Jos tekstiilikuiduista onnistutaan tekemään kannattavaa bisnestä, avautuisivat mahdollisuudet myös lisätutkimukselle.

”Taloudellinen tuki antaisi meille myös vapauden kartoittaa hemiselluloosan ja ligniinin hyödyntämistä sekä kehittää yhä uusia käyttötarkoituksia tälle monipuoliselle materiaalille”, Sixta kaavailee.

Kaikki hyöty irti sivutuotteista


Biotalouden tavoitteena on uusiutuvien luonnonvarojen ja kierrätysmateriaalien käyttöön perustuva vähähiilinen ja energiatehokas yhteiskunta. Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä valmistuvaksi suunniteltu Metsä Fibren uusi biotuotetehdas Äänekoskella on käytännön osoitus näiden tavoitteiden edistämisestä.

Biotuotetehdas on malliesimerkki arvokkaan puuraaka-aineen mahdollisimman tehokkaasta hyödyntämisestä. Korkealaatuisen sellun lisäksi tehdas tuottaa laajan valikoiman muita biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä, tuotekaasua, biosähköä ja puupolttoainetta. Mahdollisia selluntuotannon sivuvirroista kehitettäviä uusia biotuotteita ovat ligniiniperäiset tuotteet, rikkihappo, uudenlaiset tekstiilikuidut, biokomposiitit, lannoitteet ja biokaasu.

Biotuotetehtaan ympärille rakentuu ainutlaatuinen, biotalouteen liittyvien yritysten muodostama ekosysteemi, joka tarjoaa laajan valikoiman tuotteita. Tähän mennessä kolme yritystä on nimetty Metsä Fibren mahdollisiksi kumppaneiksi uusien biotuotekonseptien kehitystyöhön.

Metsä Fibre jatkaa yhdessä osaomistajansa Itochun kanssa kehitystyötä tekstiilikuitujen valmistamiseksi sellusta uudentyyppisellä menetelmällä. FA Forestin kanssa Metsä Fibre tutkii sellun valmistuksessa syntyvän tuhkan mahdollista käyttöä lannoitteena ja maanrakennusmateriaalina. Metsä Fibre on myös kartoittanut kehityspolkua sellun käyttämiseksi erilaisten komposiittimateriaalien valmistuksessa yhteistyössä Elastopolin kanssa.

Biotuotetehdas auttaa osaltaan Suomea saavuttamaan uusiutuvan energian tavoitteensa tuottamalla sähköä 2,4-kertaisesti tehtaan omaan käyttötarpeeseen nähden. Käynnistyessään tehdas lisää uusiutuvan energian osuutta Suomessa yli kahdella prosenttiyksiköllä.


 

LISÄTIETOA

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  Numero 1/2019/

  Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  ​Äänekosken biotuotetehtaan alueella sijaitseva biokaasulaitos siirtyi EcoEnergy SF:ltä Metsä Fibren omistukseen 10.12.2018. Laitos valmistaa biokaasua ja biopellettejä biotuotetehtaan puupohjaisista lietteistä.

  Lue lisää
 • Antti Kiljusesta Metsä Fibren uusi talousjohtaja

  Numero 1/2019/

  Antti Kiljunen Metsä Fibren talousjohtajaksi

  ​Aiemmin Metsä Fibren strategia-johtajana työskennellyt Antti Kiljunen nimitettiin yhtiön talousjohtajaksi 14.1.2019 alkaen.

  Lue lisää
 • Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  Numero 1/2019/

  Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  ​Jos kaikki edellytykset täyttyvät, Kemissä käynnistyy uusi biotuotetehdas vuoden 2022 aikana. Esiselvityksen tulokset näyttävät lupaavilta. Tämä rohkaiseva viesti kuultiin Kemissä 18.12.2018 järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa Metsä Fibre kertoi projektin tilanteesta parille sadalle asiasta kiinnostuneelle.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  Numero 1/2019/

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Antti Kiljunen ja Risto E. J. Penttilä keskustelevat yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  Numero 1/2019/ Markkinat

  Mahdollisia maailmoja

  ​Epävarmassa maailmantilanteessa on hyödyllistä varautua ennalta vaihtoehtoisiin tulevaisuudenkuviin. Kutsuimme Metsä Fibren Antti Kiljusen ja konsulttitoimisto Nordic West Officen Risto E. J. Penttilän keskustelemaan yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  Numero 1/2019/ Vastuullisuus

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  Numero 1/2019/ Ratkaisut

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

  Numero 1/2019/ Kumppanit

  Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

  ​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

  Lue lisää
 • Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

  Numero 1/2019/ Vastuullisuus

  Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

  Lue lisää
 • Metsä Fibren logistiikkaa sellulle

  Numero 1/2019/

  Luotettavat toimitukset

  ​Metsä Fibre on noin 3,25 miljoonan tonnin vuosituotannolla maailman johtava valkaistun markkinahavusellun toimittaja. Tehokas ja luotettava logistiikka on elintärkeä osa yhtiön selluntuotantoketjua. Noin 62 prosenttia Metsä Fibren sellutuotannosta menee vientiin.

  Lue lisää
 • Arja Suomisen kolumni suomalaisesta luottamuksesta

  Numero 1/2019/ Metsän ääni

  Paiskataan kättä sopimuksen merkiksi

  ​Kättä päälle -sanontaan sisältyy paljon olennaista suomalaisuuden ytimestä. Olemme luottamukseen perustuva kansakunta. Sanamme pitää, ja suullinen sopimus on juridisestikin sitova. Kun jotakin sanomme, myös tarkoitamme sitä ja sitoudumme yhteisesti sovittuun projektiin ja varmistamme, että se etenee järjestelmällisesti.

  Lue lisää
 • Harri Vertanen keskustelee kestävästä erinomaisuudesta

  Numero 1/2019/ Metsän ääni

  Kestävää erinomaisuutta

  ​Vuosi 2019 aloitettiin täydellä teholla täällä Shanghaissa, ja toivon, että vuodesta tulee hyvä niin meille kuin asiakkaillemmekin. Kuten toimitusjohtajamme Ismo Nousiainen totesi Echon viime numerossa, strategianamme on kehittyä hyvästä erinomaiseksi.

  Lue lisää
 • Laadukkaiden paperituotteiden kysyntä kasvaa Kiinassa

  Numero 1/2019/ Markkinat

  Paperin tarve kasvussa

  ​Kiinalaisten elintason nousu lisää laadukkaiden paperituotteiden kysyntää.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Metsän puolesta

  ​Vastuullisesti tuotettujen ja uusiutuvien materiaalien kasvavaan tarpeeseen vastaava suomalainen metsä muuntuu lukuisiksi tuotteiksi. Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan viereinen Pro Nemus -vierailukeskus – jonka nimi tarkoittaa latinaksi ”metsän puolesta” – kertoo metsän monista mahdollisuuksista. Vierailukeskuksen näyttelypisteissä voi tutustua biotuotetehtaan ekosysteemiin, metsäteollisuuden tuotteisiin ja niiden matkaan maailmalle.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/

  Asiakaskokemuksen kartoitusta

  ​Metsä Fibren vuosittainen sellu- ja biokemikaaliasiakkaiden RADAR-asiakastyytyväisyystutkimus on valmistunut.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Metsä Fibre panostaa tarkennettujen strategisten tavoitteidensa mukaisesti yhä enemmän asiakassuhteiden syventämiseen, suorituskyvyn tehostamiseen, henkilöstöön ja uudistumiskykyyn, kertoo toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/

  Metsä Spring ja Itochu rakentavat puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa koelaitokseen osoittaakseen käytännössä, että paperisellusta pystytään valmistamaan tekstiilikuituja uudella menetelmällä.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/

  Polar King -projekti etenee

  ​Metsä Fibren toukokuussa julkistama hanke Kemin sellutehtaan uudistamisesta on esiselvitysvaiheessa, joka kestää kesään 2019 saakka.

  Lue lisää
 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  / Ratkaisut

  Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  Kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden käyntivarmuus pidetään erinomaisella tasolla huolehtimalla tehokkaasta ennakoivasta kunnossapidosta ja tekemällä oikea-aikaisia investointeja. Luotettavuus, toimitusvarmuus ja tasainen laatu varmistetaan pitkäjänteisellä elinkaarisuunnitelmalla.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  Numero 2/2018/ Markkinat

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää

Suosituimmat artikkelit

 • Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  Numero 1/2019/

  Äänekosken biokaasulaitos Metsä Fibren omistukseen

  ​Äänekosken biotuotetehtaan alueella sijaitseva biokaasulaitos siirtyi EcoEnergy SF:ltä Metsä Fibren omistukseen 10.12.2018. Laitos valmistaa biokaasua ja biopellettejä biotuotetehtaan puupohjaisista lietteistä.

  Lue lisää
 • Antti Kiljusesta Metsä Fibren uusi talousjohtaja

  Numero 1/2019/

  Antti Kiljunen Metsä Fibren talousjohtajaksi

  ​Aiemmin Metsä Fibren strategia-johtajana työskennellyt Antti Kiljunen nimitettiin yhtiön talousjohtajaksi 14.1.2019 alkaen.

  Lue lisää
 • Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  Numero 1/2019/

  Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  ​Jos kaikki edellytykset täyttyvät, Kemissä käynnistyy uusi biotuotetehdas vuoden 2022 aikana. Esiselvityksen tulokset näyttävät lupaavilta. Tämä rohkaiseva viesti kuultiin Kemissä 18.12.2018 järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa Metsä Fibre kertoi projektin tilanteesta parille sadalle asiasta kiinnostuneelle.

  Lue lisää
 • Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  Numero 1/2019/

  Metsä Fibrelle C&S:n Supplier Excellence -palkinto Kiinassa

  ​C&S, yksi Kiinan suurimmista pehmopaperivalmistajista, on palkinnut Metsä Fibren Supplier Excellence Award -tunnustuksella hyvästä yhteistyöstä.

  Lue lisää
 • Antti Kiljunen ja Risto E. J. Penttilä keskustelevat yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  Numero 1/2019/ Markkinat

  Mahdollisia maailmoja

  ​Epävarmassa maailmantilanteessa on hyödyllistä varautua ennalta vaihtoehtoisiin tulevaisuudenkuviin. Kutsuimme Metsä Fibren Antti Kiljusen ja konsulttitoimisto Nordic West Officen Risto E. J. Penttilän keskustelemaan yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  Numero 1/2019/ Vastuullisuus

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  Numero 1/2019/ Ratkaisut

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

  Numero 1/2019/ Kumppanit

  Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

  ​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

  Lue lisää
 • Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

  Numero 1/2019/ Vastuullisuus

  Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

  Lue lisää
 • Metsä Fibren logistiikkaa sellulle

  Numero 1/2019/

  Luotettavat toimitukset

  ​Metsä Fibre on noin 3,25 miljoonan tonnin vuosituotannolla maailman johtava valkaistun markkinahavusellun toimittaja. Tehokas ja luotettava logistiikka on elintärkeä osa yhtiön selluntuotantoketjua. Noin 62 prosenttia Metsä Fibren sellutuotannosta menee vientiin.

  Lue lisää
 • Arja Suomisen kolumni suomalaisesta luottamuksesta

  Numero 1/2019/ Metsän ääni

  Paiskataan kättä sopimuksen merkiksi

  ​Kättä päälle -sanontaan sisältyy paljon olennaista suomalaisuuden ytimestä. Olemme luottamukseen perustuva kansakunta. Sanamme pitää, ja suullinen sopimus on juridisestikin sitova. Kun jotakin sanomme, myös tarkoitamme sitä ja sitoudumme yhteisesti sovittuun projektiin ja varmistamme, että se etenee järjestelmällisesti.

  Lue lisää
 • Harri Vertanen keskustelee kestävästä erinomaisuudesta

  Numero 1/2019/ Metsän ääni

  Kestävää erinomaisuutta

  ​Vuosi 2019 aloitettiin täydellä teholla täällä Shanghaissa, ja toivon, että vuodesta tulee hyvä niin meille kuin asiakkaillemmekin. Kuten toimitusjohtajamme Ismo Nousiainen totesi Echon viime numerossa, strategianamme on kehittyä hyvästä erinomaiseksi.

  Lue lisää
 • Laadukkaiden paperituotteiden kysyntä kasvaa Kiinassa

  Numero 1/2019/ Markkinat

  Paperin tarve kasvussa

  ​Kiinalaisten elintason nousu lisää laadukkaiden paperituotteiden kysyntää.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Metsän puolesta

  ​Vastuullisesti tuotettujen ja uusiutuvien materiaalien kasvavaan tarpeeseen vastaava suomalainen metsä muuntuu lukuisiksi tuotteiksi. Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan viereinen Pro Nemus -vierailukeskus – jonka nimi tarkoittaa latinaksi ”metsän puolesta” – kertoo metsän monista mahdollisuuksista. Vierailukeskuksen näyttelypisteissä voi tutustua biotuotetehtaan ekosysteemiin, metsäteollisuuden tuotteisiin ja niiden matkaan maailmalle.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/

  Asiakaskokemuksen kartoitusta

  ​Metsä Fibren vuosittainen sellu- ja biokemikaaliasiakkaiden RADAR-asiakastyytyväisyystutkimus on valmistunut.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Metsä Fibre panostaa tarkennettujen strategisten tavoitteidensa mukaisesti yhä enemmän asiakassuhteiden syventämiseen, suorituskyvyn tehostamiseen, henkilöstöön ja uudistumiskykyyn, kertoo toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/

  Metsä Spring ja Itochu rakentavat puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa koelaitokseen osoittaakseen käytännössä, että paperisellusta pystytään valmistamaan tekstiilikuituja uudella menetelmällä.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/

  Polar King -projekti etenee

  ​Metsä Fibren toukokuussa julkistama hanke Kemin sellutehtaan uudistamisesta on esiselvitysvaiheessa, joka kestää kesään 2019 saakka.

  Lue lisää
 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  / Ratkaisut

  Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  Kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden käyntivarmuus pidetään erinomaisella tasolla huolehtimalla tehokkaasta ennakoivasta kunnossapidosta ja tekemällä oikea-aikaisia investointeja. Luotettavuus, toimitusvarmuus ja tasainen laatu varmistetaan pitkäjänteisellä elinkaarisuunnitelmalla.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  Numero 2/2018/ Markkinat

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää