Maailman­luokan super­materiaali

Kuitupuu on selluloosan tärkein raaka-aine. Selluloosa on erittäin mukautumiskykyinen luonnollinen polymeeri, jolla saattaa olla ratkaiseva rooli kestävän tulevaisuuden rakentajana.
TEKSTI: TIMO NYKÄNEN, KUVAT: JUSSI SÄRKILAHTI

 ”Selluloosa on maailman ylivoimaisesti yleisin orgaaninen raaka-aine ja potentiaalinen tulevaisuuden supermateriaali”, sanoo professori Herbert Sixta, Aalto-yliopiston puunjalostustekniikan laitoksen ja Biojalostamot-tutkimusryhmän johtaja.

Sixta painottaa, kuinka öljyyn perustuva taloutemme ja öljypohjaiset tuotteet täytyy vähitellen korvata biotaloudella ja uusiutuvilla raaka-aineilla, mikäli ihmiskunta aikoo säilyä hengissä. Tämä tosiasia vauhdittaa Aalto-yliopiston nykyisiä tutkimushankkeita, joiden tavoitteena on optimoida ja kehittää prosesseja lisäarvotuotteiden, kuten selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinin erottelemiseksi biomassasta. Selluloosa on hyvin muunneltava ja moninaisiin ihmiskuntaa hyödyttäviin käyttötarkoituksiin soveltuva materiaali. Sillä on kuitenkin Sixtan mukaan tiettyjä haasteellisia ominaisuuksia.

”Synteettisiin polymeereihin verrattuna selluloosa on vaativa materiaali sen vaikean käsiteltävyyden takia. Se on monikäyttöinen polymeeri, jolla on hyvät perusominaisuudet, mutta jonka liukoisuus on rajallinen. Tämä selittää, miksi toistaiseksi ainoastaan sellu ja paperi ovat suurivolyymisia tuotteita. Meillä on jo tekstiilikuituja sekä muutamia selluloosajohdannaisia kuten asetaatteja, mutta paperin kokonaisvolyymiin verrattuna niillä on vain rajallinen merkitys”, Sixta sanoo.

Hän pitää tekstiiliteollisuutta erittäin potentiaalisena ja merkittävänä liiketoimintana, joka voisi omaksua selluloosan synteettisten kuitujen korvaajana.

”Tekstiileillä on suuri, noin 100 miljardin tonnin vuotuinen markkinavolyymi, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin paperilla. Samaan aikaan puuvillan käyttöä ei voida enää lisätä, sillä puuvillan viljely kilpailee tilasta ruuan tuotantoon tarvittavien viljelysmaiden kanssa. Nämä olosuhteet suosivat esimerkiksi juuri puuperäisiä selluloosatuotteita”, Sixta kertoo.Uraauurtavaa selluasiantuntemusta

Sixta on ollut Aalto-yliopiston professori vuodesta 2007. Hänellä on lisäksi virka kotimaassaan Itävallassa Grazin teknillisen yliopiston sellunvalmistuksen professorina. Sixta aloitti kemian opinnot Innsbruckissa ja valmistui tohtoriksi vuonna 1982. Valtaosan uransa alkuvuosista hän vietti kuitenkin regeneroitujen selluloosakuitujen tuotantoon erikoistuneessa Lenzing AG -yrityksessä. Lenzingillä Sixta perusti pääosin sellukemiaan ja -teknologiaan keskittyneen tutkimusosaston.

”Akateeminen urani käynnistyi uudelleen 90-luvulla, kun minusta tuli apulaisprofessori Grazissa. Tiedemiehenä ja tutkijana kiinnostuksenkohteeni ovat liittyneet lähinnä liukoselluun, sellukemiaan ja regeneroituihin selluloosakuitutuotteisiin. Laajensin tutkimusaluettani kuitenkin ligniinikemiaan, ja olen työskennellyt myös hemiselluloosan hyödyntämisen parissa”, Sixta kertoo.

Nykyään hänen tutkimusryhmässään on 21 tohtoriopiskelijaa, jotka työskentelevät moninaisten biopohjaisten materiaalien tutkimukseen liittyvien erikoistumisaiheiden parissa.

”Laitoksemme keskittyy yhä sellunvalmistusprosessien ja sellun ominaisuuksien kehittämiseen, jotka ovat edelleen keskeisiä kysymyksiä ympäri maailmaa. Olemme viime aikoina työskennelleet esimerkiksi yhteisprojektissa Metsä Groupin kanssa perinteisen sulfaattimenetelmän parissa ja onnistuneet lisäämään sen tuottavuutta merkittävästi.”

Sixta kertoo olevansa yksi viimeisistä tutkijoista, jolla on samankaltainen tausta monien Aalto-yliopistossa aikanaan vaikuttaneiden asiantuntijoiden kanssa. Aiemmin laitoksen historiassa sellunvalmistukseen ja regeneroituihin selluloosakuituihin liittyvien tutkimusalojen välillä ei tehty eroa.

”Suomi kuuluu ehdottomasti selluntuotannon edelläkävijämaihin, ja Suomessa on tehty monia tärkeitä keksintöjä, etenkin tekniikan alalla. Aalto-yliopisto oli ennen myös hyvin tunnettu sulfaattikeittomenetelmään liittyvästä kemikaalien talteenotosta, mutta valitettavasti tämän puolen asiantuntemus on pitkälti hävinnyt”.

Tekstiileissä piilee valtava potentiaali

Sixtan mukaan tärkeä merkkipaalu selluloosasta johdettujen lisäarvosovellusten luomiseksi saavutettiin, kun niin sanottuja ionisia nesteitä keksittiin hyödyntää tehokkaina selluloosan liuottimina. Ionisten nesteiden avulla on mahdollista erottaa sellusta tiettyjä molekyylien osia. Hemiselluloosa voidaan siten erotella liukosellun valmistamiseksi paperisellusta. Liukosellu voidaan sen jälkeen kehrätä tekstiilikuiduiksi, kuten viskoosiksi tai lyocelliksi, taikka hyödyntää muissa teknisissä ja kemiallisissa sovelluksissa.

Seuraava askel selluloosan hyödyntämiseksi otettiin Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy:n vetämässä FuBio Cellulose -tutkimusohjelmassa, johon Aalto-yliopisto osallistui yhdessä muiden yliopistojen ja yritysten, kuten Metsä Fibren kanssa. Projektissa saavutettiin läpimurto yhteistyössä Helsingin yliopiston ryhmän kanssa kesällä 2013. Tuolloin löydettiin uudentyyppinen ioninen neste, jonka ansiosta voitiin luoda vakaat olosuhteet huippulaatuisten puuselluloosakuitujen kehräämiseksi.

Kun uudella Ioncell-menetelmällä tuotetuista kuiduista neulottiin mallikappaleeksi kaulahuivi, myös designyritys Marimekko kiinnostui materiaalista. Konkreettinen esimerkki tuotteesta nähtiin maaliskuussa 2014 Marimekon muotinäytöksessä, jossa esiteltiin koivukuidusta valmistettu mekko.

Nyt ollaankin tilanteessa, jossa liuotus- ja kehruuprosessi on todettu vakaaksi ja yksinkertaiseksi. Seuraava askel on löytää keino liuottimen kierrättämiseksi.

”Aloimme työstää tätä osaa prosessista vasta myöhemmin, ja vaikka siihen liittyy tiettyjä haasteita, uskon että pystymme ratkaisemaan ne. Käytännössä meidän pitää pystyä kierrättämään liuotin lähes sataprosenttisesti. Vasta sitten voimme vakavasti harkita menetelmän skaalautumista seuraavalle tasolle. Se vie aikansa, mutta lähestymme vähitellen tilannetta, jossa meitä voidaan pitää mielenkiintoisena kumppanina selluteollisuudelle”, Sixta sanoo.


 

Tutkimus valmiina seuraavalle tasolle

Selluteollisuus on monella tapaa biotalouden edistämisen kannalta merkittävässä asemassa. Vaikka nykyisellä selluteknologialla on juurensa jo 1800-luvulla, on teollisuudenalalla erinomaiset mahdollisuudet löytää uusia ja innovatiivisia käyttötapoja käyttämälleen uusiutuvalle raaka-aineelle.

Sixtan mukaan resurssien saatavuudesta pitkälti riippuu, miten selluloosakuitujen hyödyntäminen tekstiilituotannossa pystytään viemään seuraavalle tasolle. Biopohjaisten materiaalien jalostus on huomattavan paljon resursseja vaativaa liiketoimintaa.

”Pystyisimme tietenkin tekemään akateemista tutkimusta, mutta meillä ei ole resursseja hankkeen mittakaavan laajentamiseksi. Meidän pitäisi pystyä tuottamaan tiettyjä määriä lopputuotteita, joita valikoitujen asiakkaiden tulisi testata palautteen keräämiseksi. Samaan aikaan tulisi käynnistää myös markkinointipanostukset”.

Mikäli se olisi Sixtan tutkimusryhmästä kiinni, he pystyisivät hänen mukaansa tuottamaan esitutkimusta varten tarvittavat tietokannat, jotka antaisivat yrityksen johtoryhmälle perustan seuraavan tason investointipäätöksen tueksi. Kyseessä olisi tällöin koetehdas, joka tuottaisi noin yhdestä viiteen tonnia kuitua päivässä, mikä vastaisi arvoltaan noin 20 – 30 miljoonaa euroa.

Huolimatta biotalouden herättämästä innostuksesta ja sen kohonneesta asemasta yhtenä Suomen hallituksen kärkihankkeista, on projektin rahoitustilanne tällä hetkellä yhä epävarma.

”Arvostamme luonnollisesti metsäyhtiöiden ja julkisten rahoituslaitosten tukea, mutta meillä on puutteita hankkeiden viemisessä seuraavalle tasolle. Tämä johtuu osittain siitä, ettei suomalaisilla yrityksillä ole tällä alalla enää omia vahvoja T&K-osastoja, jotka voisivat hyödyntää tietämystämme ja laajentaa toimintaa sen pohjalta”.

Uudella Ioncell-menetelmällä valmistetut kuidut ovat vahvempia kuin puuvilla tai viskoosi.

Monikäyttöiset kuidut

Tekstiilit olisivat joka tapauksessa monestakin syystä Sixtan valinta selluloosakuitujen ensisijaiseksi soveltamiskohteeksi tulevaisuudessa.

”Kyseessä on valtava teollisuudenala, jossa markkinoiden kysyntä on ennustettavissa. Lisäksi tekstiilikuitujen tuottaminen vain laajentaa jo olemassa olevan prosessin konseptia, koska sellua tuotetaan jo valmiiksi. Kyse on siis lisäarvon saamisesta alkuperäisestä tuotteesta”.

Sixtan mukaan selluloosakuituja voitaisiin hyödyntää myös muilla aloilla, kuten uudentyyppisen sellofaanin valmistuksessa. Materiaalin tuotanto on nykyisellään hiipumassa sellofaanin raaka-aineeseen viskoosiin liittyvien ympäristöongelmien vuoksi.

Jos tekstiilikuiduista onnistutaan tekemään kannattavaa bisnestä, avautuisivat mahdollisuudet myös lisätutkimukselle.

”Taloudellinen tuki antaisi meille myös vapauden kartoittaa hemiselluloosan ja ligniinin hyödyntämistä sekä kehittää yhä uusia käyttötarkoituksia tälle monipuoliselle materiaalille”, Sixta kaavailee.

Kaikki hyöty irti sivutuotteista


Biotalouden tavoitteena on uusiutuvien luonnonvarojen ja kierrätysmateriaalien käyttöön perustuva vähähiilinen ja energiatehokas yhteiskunta. Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä valmistuvaksi suunniteltu Metsä Fibren uusi biotuotetehdas Äänekoskella on käytännön osoitus näiden tavoitteiden edistämisestä.

Biotuotetehdas on malliesimerkki arvokkaan puuraaka-aineen mahdollisimman tehokkaasta hyödyntämisestä. Korkealaatuisen sellun lisäksi tehdas tuottaa laajan valikoiman muita biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä, tuotekaasua, biosähköä ja puupolttoainetta. Mahdollisia selluntuotannon sivuvirroista kehitettäviä uusia biotuotteita ovat ligniiniperäiset tuotteet, rikkihappo, uudenlaiset tekstiilikuidut, biokomposiitit, lannoitteet ja biokaasu.

Biotuotetehtaan ympärille rakentuu ainutlaatuinen, biotalouteen liittyvien yritysten muodostama ekosysteemi, joka tarjoaa laajan valikoiman tuotteita. Tähän mennessä kolme yritystä on nimetty Metsä Fibren mahdollisiksi kumppaneiksi uusien biotuotekonseptien kehitystyöhön.

Metsä Fibre jatkaa yhdessä osaomistajansa Itochun kanssa kehitystyötä tekstiilikuitujen valmistamiseksi sellusta uudentyyppisellä menetelmällä. FA Forestin kanssa Metsä Fibre tutkii sellun valmistuksessa syntyvän tuhkan mahdollista käyttöä lannoitteena ja maanrakennusmateriaalina. Metsä Fibre on myös kartoittanut kehityspolkua sellun käyttämiseksi erilaisten komposiittimateriaalien valmistuksessa yhteistyössä Elastopolin kanssa.

Biotuotetehdas auttaa osaltaan Suomea saavuttamaan uusiutuvan energian tavoitteensa tuottamalla sähköä 2,4-kertaisesti tehtaan omaan käyttötarpeeseen nähden. Käynnistyessään tehdas lisää uusiutuvan energian osuutta Suomessa yli kahdella prosenttiyksiköllä.


 

LISÄTIETOA

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  / Ratkaisut

  Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  Kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden käyntivarmuus pidetään erinomaisella tasolla huolehtimalla tehokkaasta ennakoivasta kunnossapidosta ja tekemällä oikea-aikaisia investointeja. Luotettavuus, toimitusvarmuus ja tasainen laatu varmistetaan pitkäjänteisellä elinkaarisuunnitelmalla.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  Numero 2/2018/ Markkinat

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • James Cropper on paperi-innovaattori, jonka valmistamia räätälöityjä paperituotteita useat brändit ja muotoilijat käyttävät

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Yli vuosisatainen erityissuhde

  ​James Cropper perusti vuonna 1845 nimeään kantavan paperitehtaan. Siitä on kasvanut maineikas paperi-innovaattori, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti johtavien brändien ja muotoilijoiden käyttämistä erottuvista ja räätälöidyistä paperituotteista. Nyt perheyritystä luotsaa Cropperin suvun kuudes polvi johtotähtenään tinkimätön yritysvastuu. James Cropper oli myös nykyisen Metsä Fibren kemiallisten erikoissellujen ensimmäisiä maahantuojia brittimarkkinoilla. 

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  / Ratkaisut

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  Numero 2/2018/ Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää

Suosituimmat artikkelit

 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  / Ratkaisut

  Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  Kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden käyntivarmuus pidetään erinomaisella tasolla huolehtimalla tehokkaasta ennakoivasta kunnossapidosta ja tekemällä oikea-aikaisia investointeja. Luotettavuus, toimitusvarmuus ja tasainen laatu varmistetaan pitkäjänteisellä elinkaarisuunnitelmalla.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  Numero 2/2018/ Markkinat

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • James Cropper on paperi-innovaattori, jonka valmistamia räätälöityjä paperituotteita useat brändit ja muotoilijat käyttävät

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Yli vuosisatainen erityissuhde

  ​James Cropper perusti vuonna 1845 nimeään kantavan paperitehtaan. Siitä on kasvanut maineikas paperi-innovaattori, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti johtavien brändien ja muotoilijoiden käyttämistä erottuvista ja räätälöidyistä paperituotteista. Nyt perheyritystä luotsaa Cropperin suvun kuudes polvi johtotähtenään tinkimätön yritysvastuu. James Cropper oli myös nykyisen Metsä Fibren kemiallisten erikoissellujen ensimmäisiä maahantuojia brittimarkkinoilla. 

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  / Ratkaisut

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  Numero 2/2018/ Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää