Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta
 
 
 

Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

2/2019 TEKSTI: DAN RIDER, KUVAT: METSÄ GROUP

​Puu on kova, luonnollinen tuote, joka eroaa rakenteellisesti hyvin paljon puuvillan tapaisista pehmeistä kuiduista. Siksi puun jalostaminen pehmeiksi tekstiilikuiduiksi kangas- ja muun tekstiiliteollisuuden tarpeisiin on aina ollut monimutkainen ja runsaasti kemikaaleja vaativa prosessi. Puuraaka-aineesta valmistetaan ensiksi kemiallisessa kuidutusprosessissa runsaasti selluloosaa sisältävää liukosellua. Kun liukosellu on prosessoitu, kuivattu, silputtu ja puristettu, siitä muodostetaan jälleen liuos, joka puserretaan suuttimen läpi pehmeiksi, suoriksi säikeiksi. Sen jälkeen säikeet pestään ja katkotaan katkokuiduksi, ja vasta sitten niistä voidaan valmistaa kankaita ja muita tekstiilejä.

Tekstiilikuitujen valmistus on iso bisnes. Vuonna 2018 maailman yhteenlaskettu tekstiilikuitujen tuotanto oli yli 100 miljoonaa tonnia, kun mukaan luetaan polyesterin, akryylin ja nailonin kaltaiset öljypohjaiset kuidut (joiden osuus kokonaistuotannosta on noin 64 %) sekä biokuidut, kuten puuvilla, hamppu ja puusta valmistettu tekstiilikuitu. Ongelmana on, että näiden kuitujen valmistusta ei pidetä kovinkaan ympäristöystävällisenä, syntyivätpä ne esimerkiksi öljynjalostuksen sivutuotteina tai viskoosiprosessissa.

Kurkistus tulevaisuuteen antaa kuitenkin viitteitä siitä, että puupohjaisten tekstiilikuitujen valmistus saattaa pian näyttäytyä ekologisesti positiivisemmassa valossa. Nykyisin uskotaan, että mittavien T&K-panostusten, innovatiivisten kemikaalien (liuottimien), suljettuun kiertoon perustuvien parannettujen valmistusmenetelmien ja uusien prosessointitekniikoiden ansiosta tulevaisuuden puupohjaiset tekstiilikuidut voivat merkittävästi vähentää tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

METSÄ SPRINGIN SYNTY

”Metsä Spring perustettiin toukokuussa 2018. Se on koko Metsä Groupia palveleva innovaatio-yhtiö, jonka kautta tehdään pääomasijoituksia ulkopuolisiin yrityksiin. Metsä Spring etsii periaatteessa uusia teknologioita ja liiketoimintaideoita, jotka vahvistaisivat pitkällä aikavälillä sitä liiketoimintaekosysteemiä, johon Metsä Group kuuluu. Noin 95 % kaikista lupaavista ideoista, ”prospekteista”, tulee todennäköisesti Metsä Groupin ulkopuolelta, mutta Metsä Springin ensimmäinen hanke oli sattumalta Metsä Fibren itsensä kehittämä uusi tekstiilikuitujen tuotantokonsepti. Nyt vastuu siitä on siirtynyt Metsä Springille, ja se on yhtiön ensimmäinen sijoitus”, kertoo Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn.

Koelaitoksen on tarkoitus demonstroida uutta teknologiaa paperisellun muuntamiseksi tekstiilikuiduiksi (yksityiskohdat ovat osittain vielä tarkoin varjeltuja liikesalaisuuksia). Koelaitos rakennetaan Äänekoskelle Metsä Groupin biotuotetehtaan viereen, ja sen on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2019 lopulla.

”Jos koelaitoksesta saadaan halutut tulokset, on uskoakseni erittäin todennäköistä, että johonkin Metsä Fibren tehtaaseen integroidaan tulevaisuudessa täyden mittakaavan tehdas, joka käyttää raaka-aineenaan Metsä Fibren valmistamaa sellua”, von Weymarn sanoo.Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

TESTEJÄ TESTIEN PERÄÄN

Uusi teollinen koelaitos maksaa 40 miljoonaa euroa rakennus- ja operointikustannuksineen, ja sen kapasiteetti on 40 kiloa uuden sukupolven tekstiilikuitua tunnissa. Laitoksella pyritään osoittamaan puupohjaisten tekstiilikuitujen valmistusmenetelmän toimivuus sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmasta. Mikäli konseptin toimivuus pystytään osoittamaan, voidaan myöhemmin harkita investointia suuremman mittakaavan kaupalliseen tehtaaseen.

”Konseptin toimivuuden osoittaminen ei vielä riitä”, von Weymarn jatkaa. ”Teknisten ja taloudellisten näkökohtien lisäksi toivomme myös voivamme osoittaa, että uudenlainen kuitu kiinnostaa markkinoita. Siinä työssä Itochu Corporationilla on keskeinen rooli. Vaikka kyseessä onkin olemassa olevan tuotteen korvaava ”drop-in”-tuote, se on silti uusi ja siihen liittyy uusi brändilupaus. Eli mitä asiakkaat ajattelevat siitä ja mitä he ovat valmiita siitä maksamaan?”

ISOSTI JAPANISSA

Japanilainen Itochu Corporation on mukana uudessa koelaitoksessa investoijana. ”Itochu Corporation on ollut hankkeessa mukana lähes alusta asti”, sanoo Hiroshi Morita, General Manager, Apparel Department 3. ”Roolimme on ollut tukea Metsä Groupia tekstiilikuitujen globaalien vaatimusten täyttämisessä. Metsä Group on maailman suurimpia selluntuottajia. Itochu Corporationilla puolestaan on erittäin pitkäaikaista kokemusta ja vankkaa osaamista tekstiilikuitualasta, myös nykyisistä puupohjaisista tekstiilikuiduista. Tässä valossa oli siis järkevää yhdistää voimavaramme ja vauhdittaa kehitystä yhteisellä investoinnilla.”

Itochu Corporation käy kauppaa erilaisilla, eri puolilta maailmaa tulevilla tekstiilikuiduilla. Yhtiö päätti hiljattain lisätä toimintaansa kestävän kehityksen mukaisten tekstiilikuitujen nopeasti kasvavalla alueella ja tähtää siinä johtavaksi toimijaksi.

”Uusi yhteinen kehityshanke Metsä Springin kanssa on erittäin innovatiivinen ja täysin ainutlaatuinen”, Morita jatkaa. ”Puupohjaisten tekstiilikuitujen markkinoilla ei ole tehty kovinkaan monta ekologista päänavausta. Konseptien kehittäminen näyttää tuotantoprosessien osalta vaikealta. Siksi näimme tässä materiaalissa enemmän potentiaalia kuin muissa nykytrendin mukaisissa materiaaleissa.”

Kestävän kehityksen trendi nivoutuu myös isojen brändien pyrkimyksiin uudistaa toimintatapojaan. ”Keskeisiä elementtejä on kolme: ekologisuus, kestävä kehitys ja jäljitettävyys”, Morita valottaa. ”Nykyisin markkinavaikuttajan roolissa olevien yritysten on tuettava kestävämmän maailman rakentamista. Yritykset yrittävätkin tosissaan vähentää ympäristövaikutuksiaan ja kierrättää rajallisia luonnonvaroja. Siksi ekologisten ja kestävän kehityksen mukaisten kuitujen merkitys korostuu. Lisäksi kaikilla yrityksillä on jäljitettävyyden osoitusvelvollisuus.”Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

STANDARDIT UUSIKSI

Tästä syystä yhteisyritykselle asetetaan suuria toiveita mm. tuotteiden ympäristöystävällisyyden ja kierrätettävyyden suhteen.

”Olemme mielestäni hyvissä asemissa ekologisuudesta puhuttaessa”, von Weymarn sanoo. “Puuvillan tuotantoon verrattuna suurin osa puupohjaisista teknologioista on parempia esimerkiksi vedenkulutuksen ja viljelyalan osalta. Erilaisten puupohjaisten tekstiilikuitutuotteiden ympäristöjalanjäljen arviointi ei ole mitenkään yksinkertaista. Jos puhutaan vaikkapa pelkästään viskoosin tuotannosta, ulkopuoliset puolueettomat organisaatiot pitävät joitakin yrityksiä muita parempina. Sanomattakin on selvää, että meidän tavoitteemme on kehittää markkinoiden ympäristöystävällisin konsepti. Meidän konseptimme eroaa muista esimerkiksi siinä, että käytämme liukosellun sijasta paperisellua ja kuivatun sellun sijasta kuivaamatonta sellua.

Lisäksi olemme kehittämässä konseptia, jossa tekstiilikuitutuotanto integroitaisiin tiiviisti biotuotetehtaaseen. Tämä mahdollistaa veden ja sähkön ja muiden resurssien järkevän käytön. Näin voimme myös varmistaa, että kaikki tekstiilikuitutehtaan käyttämä energia on sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa.”

LABORATORIOSTA KOELAITOKSEEN JA TULEVAISUUTEEN...

Teollinen koelaitos saattaa paljastaa ongelmakohtia, joten eteneminen aina teolliseen mittakaavaan asti ei ole vielä kirkossa kuulutettu. Tähän mennessä saadut rohkaisevat tulokset eivät välttämättä tarkoita, että menestys jatkuisi.

”Monia kriittisiä parametrejä ei voida mitata laboratoriomittakaavassa”, von Weymarn muistuttaa. ”Tuotantolinjan pitäisi käydä tauotta yötä päivää vähintään kuukauden ajan, jotta tilanteesta saataisiin edustava kuva. Tällaista tutkimusta emme pysty toteuttamaan laboratorio-olosuhteissa. Minusta konseptin toimivuus on osoitettu, jos ja kun koelaitos toimii moitteettomasti ja asiakkaat ovat innoissaan tuotteesta. Tietysti konseptin pitää olla lupaava myös taloudellisesti.”Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

PUUTA PAREMMAKSI

Koko hankkeen taustalla oleva ajatusmaailma on loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen, mutta käytännön toteutus on kokonaan toinen juttu. Ydinajatuksena on, että metsästä saatavaa raaka-ainetta tulisi käyttää korkean lisäarvon tuotteisiin, jotka ovat kierrätettäviä, kestävän kehityksen mukaisia, taloudellisesti toteutuskelpoisia, jäljitettäviä ja ekologisia. Ilmassa on hiljaista optimismia siitä, että uusi koelaitos toimisi muutosvoimana, joka vie puupohjaisten tekstiilikuitujen valmistuksen tulevaisuudessa uusille urille.

”Harvat ovat itse asiassa yrittäneet vastaavaa kuin me nyt. Puupohjaisen tekstiilikuidun valmistus on vanha ala. Puusta valmistetaan vuosittain noin viisi miljoonaa tonnia tekstiilikuitua hyödyntämällä pääasiassa sata vuotta vanhaa viskoosiprosessia. Toiseksi yleisin tekniikka on Lyocell, joka sekin on ollut käytössä jo noin 25 vuotta. Japanissa toimii lisäksi edelleen yksi ainoa kuprotehdas, joka on todennäköisesti vieläkin vanhempi. Näille erittäin kiinnostaville markkinoille on nyt pyrkimässä monia uusia tekniikoita, ja meidän koelaitoksemme on eturivissä”, von Weymarn sanoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  / Ratkaisut

  Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  Kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden käyntivarmuus pidetään erinomaisella tasolla huolehtimalla tehokkaasta ennakoivasta kunnossapidosta ja tekemällä oikea-aikaisia investointeja. Luotettavuus, toimitusvarmuus ja tasainen laatu varmistetaan pitkäjänteisellä elinkaarisuunnitelmalla.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  Numero 2/2018/ Markkinat

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • James Cropper on paperi-innovaattori, jonka valmistamia räätälöityjä paperituotteita useat brändit ja muotoilijat käyttävät

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Yli vuosisatainen erityissuhde

  ​James Cropper perusti vuonna 1845 nimeään kantavan paperitehtaan. Siitä on kasvanut maineikas paperi-innovaattori, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti johtavien brändien ja muotoilijoiden käyttämistä erottuvista ja räätälöidyistä paperituotteista. Nyt perheyritystä luotsaa Cropperin suvun kuudes polvi johtotähtenään tinkimätön yritysvastuu. James Cropper oli myös nykyisen Metsä Fibren kemiallisten erikoissellujen ensimmäisiä maahantuojia brittimarkkinoilla. 

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  / Ratkaisut

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  Numero 2/2018/ Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää

Suosituimmat artikkelit

 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  Numero 2/2018/ Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  / Ratkaisut

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  Numero 2/2018/ Markkinat

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  / Ratkaisut

  Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  Kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden käyntivarmuus pidetään erinomaisella tasolla huolehtimalla tehokkaasta ennakoivasta kunnossapidosta ja tekemällä oikea-aikaisia investointeja. Luotettavuus, toimitusvarmuus ja tasainen laatu varmistetaan pitkäjänteisellä elinkaarisuunnitelmalla.

  Lue lisää
 • James Cropper on paperi-innovaattori, jonka valmistamia räätälöityjä paperituotteita useat brändit ja muotoilijat käyttävät

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Yli vuosisatainen erityissuhde

  ​James Cropper perusti vuonna 1845 nimeään kantavan paperitehtaan. Siitä on kasvanut maineikas paperi-innovaattori, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti johtavien brändien ja muotoilijoiden käyttämistä erottuvista ja räätälöidyistä paperituotteista. Nyt perheyritystä luotsaa Cropperin suvun kuudes polvi johtotähtenään tinkimätön yritysvastuu. James Cropper oli myös nykyisen Metsä Fibren kemiallisten erikoissellujen ensimmäisiä maahantuojia brittimarkkinoilla. 

  Lue lisää