Vain muutos on pysyvää

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kaikkien yritysten – myös selluntuottajien – pitää ottaa huomioon globaalissa toimintaympäristössään tapahtuvat muutokset. Kysyimme futuristi Rohit Talwarilta, kuinka yritysten tulisi ottaa tulevat trendit vastaan.
TEKSTI: TIMO NYKÄNEN, KUVAT: ED TAYLOR / VELHOT

Rohit Talwar on Lontoossa päämajaansa pitävän asiantuntijayritys Fast Future Researchin toimitusjohtaja, ja kysytty tulevaisuudentutkija ja puhuja yritystilaisuuksissa ympäri maailman. Aiemmalla urallaan johdon konsulttina hänen tehtäviinsä kuului osana strategiatyötä kysyä yrityksiltä, mikä niiden näkemys on tulevaisuudesta, ja miten se voisi vaikuttaa yritysten valintoihin. Hän huomasi, että usein johtajisto pelkästään peilasi kaikkea menneisyyden kautta, tai mikä pahempaa – ei ollut lainkaan perillä tulevaisuudesta.

”Aloin pohtia, että tähän täytyy olla parempikin ratkaisu. Tulevaisuus on aina kiehtonut minua, joten päätin perehtyä alaan tarkemmin ja kouluttaa itseäni. Aloin pitää aiheesta esityksiä yritystapahtumissa ja vähitellen tästä tuli päivätyöni”, Talwar sanoo.

Nykyisin Fast Future tarjoaa valikoiman erilaisia tutkimus- ja konsulttipalveluja sekä puheenvuoroja asiakastilaisuuksiin. Yrityksen tutkimushankkeissa on selvitetty muun muassa ilmailualan, lentoasemien, hotellien ja HR:n tulevaisuuden näkymiä. Viime vuonna Fast Future toteutti Euroopan komissiolle selvityksen tieteen ja teknologian muutoksista seuraavien 40 vuoden aikana. Parhaillaan Talwar viimeistelee tutkimusta epävirallisen talouden kehityksestä.

“Puhun johtoportaan kuulijoille tavallisesti noin 20 - 25 maassa vuosittain. Pyrin auttamaan yrityksiä ajattelemaan ja ymmärtämään tulevaisuuteen vaikuttavia virtauksia sekä pohtimaan miten he voivat paitsi vastata niihin, myös muokata omaa tulevaisuuttaan”, Talwar kertoo.

Kehittyvät taloudet, kaupungistuminen ja kulutus

Tarkasteltaessa merkittävimpiä seuraavan kymmenen vuoden aikana vaikuttavia kehityssuuntia, ei yksikään yritys tai toimiala ole turvassa niin sanotuilta megatrendeiltä. Ne ovat kaiken taustalla vaikuttavia trendien yhdistelmiä, jotka muokkaavat yhdessä tulevaisuutta.

”Voisimme esimerkiksi mainita, kuinka Turkilla menee taloutena kohtuullisen hyvin tai miten Bangladesh tai Vietnam näyttävät kehittyvän, mutta kun näitä tarkastellaan yhdessä, puhutaan kehittyvien talouksien megatrendistä globaalilla tasolla”, Talwar tarkentaa.

”Samaan tapaan voimme todeta väestötieteelliseltä kannalta, että ihmiset elävät monissa maissa yhä pidempään. Globaalisti tarkasteltuna kyse on ikääntyvän yhteiskunnan megatrendistä, jonka mukaan entistä useammat elävät jopa yli 90-vuotiaiksi ja noudattavat terveempiä elintapoja. Nykyään tehdään myös yhä enemmän tieteellistä tutkimusta odotettavissa olevan eliniän pidentämiseksi. On täysin mahdollista, että nykyiset nelikymppiset voivat elää 120 - 150-vuotiaiksi”.

Globaalit ilmiöt, kuten väestönkasvu ja lisääntyvä varallisuus, kiristyvä kilpailu energiasta ja luonnonvaroista sekä tarve hyödyntää käytettävissä olevat resurssit tehokkaammin näyttäisivät kaikki Metsä Fibren näkökulmasta tarjoavan pääosin positiivisia mahdollisuuksia. Pohjoisen havusellun raaka-aine on uusiutuvaa ja vastuullisesti tuotettua, ja yrityksen investointi uuden sukupolven biotuotetehtaaseen on innovatiivinen vastaus vastuullisten tuotantomenetelmien ja tuotteiden kasvavaan kysyntään. Näiden lisäksi myös kaupungistumisen megatrendi vaikuttaa positiivisesti sellu- ja paperituotteiden markkinoihin.

”On selvästi nähtävissä megatrendi, johon liittyy muuttoliike kaupunkeihin ja panostus urbaanien alueiden kasvavaan infrastruktuuriin. Vuoteen 2030 mennessä useimmissa maissa noin 50 - 70 prosenttia väestöstä asuu kaupunkialueilla. Lisäksi kaupungit laajenevat siten, että niiden väliset rajat sulautuvat toisiinsa. Esimerkiksi Intiassa Delhin ympärillä on useita satelliittikaupunkeja, ja niin sanottu Delhi-Mumbai-teollisuuskäytävä on kunnianhimoinen projekti näiden kahden kaupungin liittämiseksi toisiinsa”, Talwar selittää.

Hän huomauttaa, että resurssien keskittäminen yhteen paikkaan luo mahdollisuuksia ja rakentaa asiantuntijaklustereita, jotka kiihdyttävät eri toimialojen ja osaamiskeskusten kehitystä. Toisaalta kaupungistuminen vaatii paljon julkiselta infrastruktuurilta, kuten asuntotuotannolta, vesi- ja viemäröintijärjestelmiltä, koulutukselta, terveys- ja sosiaalipalveluilta ja liikenteeltä.

”Toinen käynnissä oleva maailmanlaajuinen trendi liittyy parantuvaan elintasoon ja keskiluokan kasvuun. Kaikissa maissa on pyrkimys talouskasvun edistämiseen, väestön hyvinvoinnin ja toimeentulon parantamiseen, kotimaisen teollisuuden rakentamiseen ja kulutusyhteiskunnan luomiseen. Nouseva tulotaso lisää kulutusta ja tyypillisesti kasvattaa pakattujen hyödykkeiden sekä paperi- ja pehmopaperipohjaisten tuotteiden kysyntää”, Talwar lisää.

Data ratkaisee

Kehittyvien markkinoiden kasvava kuluttajayhteiskunta lisää vaatimuksia sekä resurssien saatavuudelle että tarpeelle noudattaa vastuullista elintapaa. Yrityksillä on haasteenaan välttää liiallista kulutusta ja olla hyviä yrityskansalaisia, mutta samanaikaisesti myös vastata kuluttajien lisääntyviin vaatimuksiin.

Vastuullisuuden korostuminen on johtanut myös eräänlaiseen kierrätykseen muotoon, niin sanottuun jakamistalouteen.

”Sen sijaan että ostaisin auton, jota käytän ehkä vain viisi prosenttia ajasta, voin liittyä mukaan rinkiin, jossa vaikkapa 18 ihmistä jakaa saman auton, tai voin vuokrata auton tuntitaksalla. Sama pätee esimerkiksi polkupyöriin, sähkötyökaluihin tai muihin kestohyödykkeisiin. Resurssien jakaminen vähentää hukkaa, mutta asettaa samalla haasteita yritysten kannattavuudelle, koska kulutus saattaa samalla vähentyä”, Talwar sanoo.

Suurin haaste perinteisemmille toimialoille ovat kuitenkin digiaikakaudelle syntyneet yritykset ja ihmiset. Talwarin mukaan ”syntyjään fyysiset” yritykset ottavat yhteen syntyperäisten digiyritysten kanssa, jotka näkevät kaiken datana. Nämä diginatiivit uskovat, että kaikki ongelmat voi ratkaista sopivalla ohjelmistolla tai algoritmilla.

Diginatiivit uskovat ymmärtävänsä asiakkaita paremmin kuin nykyiset toimijat.


”Syntyjään digitaaliset toimijat uskovat osaavansa tehdä asiat paremmin kuin toimialojen olemassa olevat pelurit, koska kaikki liittyy tietoon ja asiakkaan ja toimitusketjun ymmärtämiseen. On kyse tehottomuuden poistamisesta ja työn virtaviivaistamisesta”.

Talwar näkee tämän syynä siihen, että esimerkiksi Google avaa lentoasemia ja Facebook kaavailee ryhtyvänsä pankiksi tai terveydenhuoltoalan yritykseksi. Koska digiyrityksillä on niin paljon tietoa ja näkemystä, ne uskovat pystyvänsä hallinnoimaan dataa ja ymmärtämään loppukäyttäjiä paremmin kuin perinteiset yritykset.

Innovaation avaimet

Miten perinteiset toimialat voivat sitten pysyä kisassa mukana ja vastata diginatiivien haasteeseen? Vastus on sitäkin kovempi, kun mullistavat bisnesmallit näkyvät myös kovina tavoitteina:

”Uuden ajan yritykset ovat tuoneet mukanaan uudenlaisen eksponentiaalista kasvua hakevan strategian. Sen mukaan bisnekselle keskeisiä toimintoja pyritään parantamaan vähintään kymmenkertaisesti. Mielestäni yksi hyvä esimerkki autoteollisuudesta on se, kuinka tyypillisessä Fordissa on 5000 – 6000 osaa, ja uuden mallin suunnitteluun ja prototyypin tuotantoon menee ehkä kaksi tai kolme vuotta. Sitten markkinoille ilmestyy Local Motorsin kaltainen yritys, joka pystyy suunnittelemaan personoidun auton ja 3D-printtaamaan sen muutamassa päivässä alle 50 osasta. Suunnitteluun ja tuotantoon kuluva aika vähenee tällöin dramaattisesti”.

Talwar korostaa, että koko lähestymistapa tulevaisuuteen on muuttumassa. Pitkän aikavälin strategiat ja perusteelliset, mutta tylsät liiketoimintasuunnitelmat korvautuvat visioilla, mielikuvituksella ja vahvan yhteisen tavoitteen kollektiivisella omistajuudella. Juuri nyt tulevaisuutta muokkaavia yrityksiä ajaa usein eteenpäin intohimo tiettyä ideaa kohtaan ja rakkaus siihen, mihin ne itse uskovat. Mielikuvitus ja vaihtoehtojen testaaminen ohjaavat yritysten innovaatioprosessia, ne tekevät paljon nopeita ja vaistonvaraisia päätöksiä ja ovat valmiita tarkastelemaan tulevaisuutta ja toimimaan sen mukaisesti. Päätöksenteon nopeuttaminen, organisaation täyden potentiaalin hyödyntäminen ja innovaatioiden tukeminen ovat keskeisimpiä menestystekijöitä.

”Meidän tulisi opastaa ihmisiä organisaation kaikilla tasoilla katsomaan oman toimialansa ulkopuolelle, jotta ymmärtäisimme maailman muutosta. Meidän pitää panostaa innovointiin ja ongelmanratkaisuun liittyviin kykyihin ja siihen, että asioita lähestyttäisiin vaihtoehtoisten skenaarioiden kautta. Sen lisäksi meidän täytyy ottaa huomioon, että työntekijät elävät tulevaisuudessa paljon pidempään. Nyt yliopistosta valmistuvalla henkilöllä saattaa olla jopa yli 80 vuotta kestävällä työurallaan 20 eri työpaikkaa. Siksi meidän tulee tarjota ihmisille elinikäisen oppimisen mahdollistavia kykyjä, jotta heidän taloutensa olisi turvattu myös tulevaisuudessa”.

Robotit osaksi työyhteisöä

Toinen työvoimaan liittyvä muutos on robotiikan kasvava merkitys. Talwar sanoo, että automaatio tulee työpaikoille, ja mikä mielenkiintoisinta, yhä useammat ihmiset tehostavat eri tavoin aivojaan ja kehojaan saavuttaakseen optimaalisen suorituskyvyn.

”Jo nyt käytetään psyykkisiä kykyjä tehostavia lääkeaineita tai korvataan raajoja kehittyneemmällä teknologialla, kuten kokonaan ympäri kääntyvillä ranteilla. Kymmenen vuoden päästä työntekijöissä on sekä tavallisia ihmisiä että niitä, jotka ovat muunnelleet aivojaan ja kehojaan sekä robotteja. Yksi yritysten suurimmista haasteista on hallinnoida tätä integroitua työvoimaa ja kyetä tarjoamaan ihmisille ne taidot, joilla suunnistaa koko ajan mutkikkaammaksi käyvässä maailmassa”.

Tämä voi vaikuttaa kuvitelmalta, mutta Talwar tähdentää, että tulevaisuus on hyvinkin todellista jo nyt.

Jokaisen organisaation tulisi katsoa oman toimialansa ulkopuolelle ymmärtääkseen maailman muutosta.


”Haasteena on se, että meillä on taipumus olla uskomatta, että jotain on tapahtumassa, jos emme näe sitä suoraan edessämme tai emme ole kuulleet siitä. Kirjailija William Gibson sanoi, että tulevaisuus on jo käynnissä, se on vain hyvin epätasaisesti jakautunut. Meidän pitää herätellä ihmisiä näkemään, kuinka nopeasti ja kuinka paljon maailma on muuttumassa, ja helpottaa tämän muutoksen hyväksymistä sekä auttaa heitä löytämään tapoja ohjata omaa tulevaisuuttaan”.Trendit hallussa

Markkina-analyytikko Jarmo Suorsa kuuluu Metsä Groupin Business Intelligence -yksikköön, jonka tehtävänä on tukea yhtiön päätöksentekoa keräämällä, tuottamalla ja jakamalla analyyttistä tietoa ja näkemyksiä. Tiimi seuraa päivittäin sekä megatrendejä että heikkoja signaaleja. Suorsa on samaa mieltä futuristi Rohit Talwarin kanssa siitä, että monet tämänhetkiset globaalit megatrendit näyttävät olevan Metsä Fibren liiketoiminnan kannalta suotuisia.

”Ilmiöt voidaan jakaa kuuluviksi esimerkiksi demografisiin trendeihin, voimatasapainon muutoksiin ja digitalisaatioon. Kaupungistuminen, ikääntyminen ja kehittyvien talouksien nousu kuuluvat demografisiin muutoksiin, jotka lisäävät pehmopaperien ja pakkausten kysyntää. Lisääntyvä tietoisuus tuoteturvallisuudesta ja hygieniasta luovat lisäksi kilpailuetua etenkin sertifioidulle, pohjoismaiselle ensikuidulle kierrätyskuituun verrattuna”, Suorsa sanoo.

Pitkät perinteemme metsien vaalimiselle arvokkaana luonnonvarana vastaavat vastuullisten tuotantomenetelmien vaatimuksiin.

Kun puhutaan globaalin voimatasapainon muutoksista, vastaa Metsä Fibren selluntuotanto hyvin resurssitehokkuuden ja kierrätyksen vaatimuksiin. Tehtaat hyödyntävät tehokkaasti sivuvirrat ja niiden sähköntuotannon energiaomavaraisuusaste on ylijäämäinen.

“Uusiutuvien luonnonvarojen saatavuus selluntuotannon tarpeisiin on Suomessa erinomaisella tasolla. Infrastruktuurimme ja osaamisemme sekä pitkät perinteet metsien arvostukselle ja vaalimiselle arvokkaana luonnonvarana vastaavat kaikki vastuullisten tuotantomenetelmien lisääntyviin vaatimuksiin”.

Digitalisaatio on myös tärkeä sellun kysyntään vaikuttava megatrendi. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten uusi teknologia ja tehokkaammat tuotantotavat ovat parantaneet tuottavuutta. Verkkokaupan kasvu on myös lisännyt pakkaamisen tarvetta.

“Metsä Fibren tapauksessa uraauurtava RFID-seurantajärjestelmämme on hyvä esimerkki digitalisaation eduista. Se vaikuttaa logistiikkaa tehostamalla koko arvoketjuun ja auttaa parantamaan resurssitehokkuutta”, Suorsa lisää.

Jarmo Suorsa
Markkina-analyytikko, Metsä Group Business Intelligence
(jarmo.suorsa@metsagroup.com)


Aiheeseen liittyvät artikkelit​

 • Antti Kiljunen ja Risto E. J. Penttilä keskustelevat yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  Numero 1/2019/ Markkinat

  Mahdollisia maailmoja

  ​Epävarmassa maailmantilanteessa on hyödyllistä varautua ennalta vaihtoehtoisiin tulevaisuudenkuviin. Kutsuimme Metsä Fibren Antti Kiljusen ja konsulttitoimisto Nordic West Officen Risto E. J. Penttilän keskustelemaan yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  Numero 1/2019/ Vastuullisuus

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  Numero 1/2019/ Ratkaisut

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

  Numero 1/2019/ Kumppanit

  Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

  ​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

  Lue lisää
 • Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

  Numero 1/2019/ Vastuullisuus

  Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

  Lue lisää
 • Metsä Fibren logistiikkaa sellulle

  Numero 1/2019/

  Luotettavat toimitukset

  ​Metsä Fibre on noin 3,25 miljoonan tonnin vuosituotannolla maailman johtava valkaistun markkinahavusellun toimittaja. Tehokas ja luotettava logistiikka on elintärkeä osa yhtiön selluntuotantoketjua. Noin 62 prosenttia Metsä Fibren sellutuotannosta menee vientiin.

  Lue lisää
 • Arja Suomisen kolumni suomalaisesta luottamuksesta

  Numero 1/2019/ Metsän ääni

  Paiskataan kättä sopimuksen merkiksi

  ​Kättä päälle -sanontaan sisältyy paljon olennaista suomalaisuuden ytimestä. Olemme luottamukseen perustuva kansakunta. Sanamme pitää, ja suullinen sopimus on juridisestikin sitova. Kun jotakin sanomme, myös tarkoitamme sitä ja sitoudumme yhteisesti sovittuun projektiin ja varmistamme, että se etenee järjestelmällisesti.

  Lue lisää
 • Harri Vertanen keskustelee kestävästä erinomaisuudesta

  Numero 1/2019/ Metsän ääni

  Kestävää erinomaisuutta

  ​Vuosi 2019 aloitettiin täydellä teholla täällä Shanghaissa, ja toivon, että vuodesta tulee hyvä niin meille kuin asiakkaillemmekin. Kuten toimitusjohtajamme Ismo Nousiainen totesi Echon viime numerossa, strategianamme on kehittyä hyvästä erinomaiseksi.

  Lue lisää
 • Laadukkaiden paperituotteiden kysyntä kasvaa Kiinassa

  Numero 1/2019/ Markkinat

  Paperin tarve kasvussa

  ​Kiinalaisten elintason nousu lisää laadukkaiden paperituotteiden kysyntää.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Metsän puolesta

  ​Vastuullisesti tuotettujen ja uusiutuvien materiaalien kasvavaan tarpeeseen vastaava suomalainen metsä muuntuu lukuisiksi tuotteiksi. Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan viereinen Pro Nemus -vierailukeskus – jonka nimi tarkoittaa latinaksi ”metsän puolesta” – kertoo metsän monista mahdollisuuksista. Vierailukeskuksen näyttelypisteissä voi tutustua biotuotetehtaan ekosysteemiin, metsäteollisuuden tuotteisiin ja niiden matkaan maailmalle.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/

  Asiakaskokemuksen kartoitusta

  ​Metsä Fibren vuosittainen sellu- ja biokemikaaliasiakkaiden RADAR-asiakastyytyväisyystutkimus on valmistunut.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Metsä Fibre panostaa tarkennettujen strategisten tavoitteidensa mukaisesti yhä enemmän asiakassuhteiden syventämiseen, suorituskyvyn tehostamiseen, henkilöstöön ja uudistumiskykyyn, kertoo toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/

  Metsä Spring ja Itochu rakentavat puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa koelaitokseen osoittaakseen käytännössä, että paperisellusta pystytään valmistamaan tekstiilikuituja uudella menetelmällä.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/

  Polar King -projekti etenee

  ​Metsä Fibren toukokuussa julkistama hanke Kemin sellutehtaan uudistamisesta on esiselvitysvaiheessa, joka kestää kesään 2019 saakka.

  Lue lisää
 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  / Ratkaisut

  Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  Kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden käyntivarmuus pidetään erinomaisella tasolla huolehtimalla tehokkaasta ennakoivasta kunnossapidosta ja tekemällä oikea-aikaisia investointeja. Luotettavuus, toimitusvarmuus ja tasainen laatu varmistetaan pitkäjänteisellä elinkaarisuunnitelmalla.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  Numero 2/2018/ Markkinat

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • James Cropper on paperi-innovaattori, jonka valmistamia räätälöityjä paperituotteita useat brändit ja muotoilijat käyttävät

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Yli vuosisatainen erityissuhde

  ​James Cropper perusti vuonna 1845 nimeään kantavan paperitehtaan. Siitä on kasvanut maineikas paperi-innovaattori, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti johtavien brändien ja muotoilijoiden käyttämistä erottuvista ja räätälöidyistä paperituotteista. Nyt perheyritystä luotsaa Cropperin suvun kuudes polvi johtotähtenään tinkimätön yritysvastuu. James Cropper oli myös nykyisen Metsä Fibren kemiallisten erikoissellujen ensimmäisiä maahantuojia brittimarkkinoilla. 

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  / Ratkaisut

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  Numero 2/2018/ Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää

Suosituimmat artikkelit

 • Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

  ​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 /

  Nimityksiä Metsä Fibren tehtailla

  Uusia nimityksiä Metsä Fibren tehtailla.

  Lue lisää
 • Paptic

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Vaihtoehto muoville

  ​Paptic on biomateriaalipohjainen, kierrätettävä ja uusiutuva seuraavan sukupolven pakkausmateriaali, joka on valmistettu puukuidusta. Suomalaisen startup-yhtiö Papticin valmistama samanniminen materiaali sopii käyttötarkoituksiin, joissa muovikalvo on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Äänekoski

  Numero 1/2018 /

  Metsä Spring suunnittelee tekstiilikuitujen valmistusta

  ​Metsä Group on perustanut uuden innovaatioyhtiön, Metsä Spring Ltd:n.

  Lue lisää
 • technology

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Digitaalinen vallankumous

  ​Digitalisaatioon liittyvät teknologiatrendit, kuten IoT, tekoäly ja data-analytiikka, vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan, työelämään ja myös Metsä Fibren liiketoimintaan.

  Lue lisää
 • nuotio

  Numero 1/2018 / Vastuullisuus

  Kestävää kehitystä oppimassa

  ​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

  Lue lisää
 • Song

  Numero 1/2018 / Markkinat

  Horisontti idässä

  ​Esittelyssä Wangqiu Song: Metsä Groupilla vastikään aloittanut Aasian ja Kiinan markkinoista vastaava johtaja, jonka näkemys suomalaisesta ja aasialaisesta sellubisneksestä on poikkeuksellisen kattava. 

  Lue lisää
 • Li Na

  Numero 1/2018 / Kumppanit

  Yhdenmukaiset arvot vahvistavat yhteistyötä

  ​Kiinalaisen Sun Paper -yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Li Na kertoo, että Metsä Fibren brändin vahva maine, ydinarvot ja tuotteiden laatu muodostavat pohjan vahvalle kumppanuudelle.

  Lue lisää
 • FibreOnline

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  Aina avoin asiakaspalvelu on yhteistyön tulosta

  ​Metsä Fibre on uusinut täysin verkkopalvelunsa asiakaspalautteen ja käyttäjätutkimuksen tuoman ymmärryksen pohjalta. Verkkopalvelu on nyt kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla asiakkaat löytävät kaiken tarvitsemansa ja voivat jopa ladata sertifikaatit tiedoksi omille asiakkailleen. Kaikki tieto löytyy portaalista ja on käytettävissä ympäri vuorokauden, napin painalluksella.  

  Lue lisää
 • Ismo Nousiainen

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tästä syystä myös yritysten toiminnan on jatkuvasti uudistuttava. Toimintaa voidaan – ja pitääkin – aina parantaa. Uudistuminen ja jatkuva parantaminen eivät olekaan valinta, vaan välttämättömyys, tämän ajan elinehto. 

  Lue lisää
 • tehdas

  Numero 1/2018 / Ratkaisut

  RFID:llä tarkkuutta toimituksiin

  ​RFID (Radio Frequency Identification) on tunnistamistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan seurata sellutoimituksia reaaliajassa. Jokaiseen Metsä Fibren tehtailta lähtevään selluyksikköön sisällytetään automaattisesti RFID-tunnisteet, jotka auttavat varmistamaan toimitukset ja minimoimaan lähetysvirheet.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  Numero 1/2018 / Metsän ääni

  Printti on kuollut, kauan eläköön printti

  ​Printti on ihmisten luomista käyttöliittymistä levinnyt laajimmalle: sille voi kirjoittaa ja sitä voi lukea, sen voi pukea päälleen, sen päällä voi istua ja siitä voi jopa syödä!

  Lue lisää
 • Kemin tehdas

  Numero 1/2018 /

  Kemin sellutehtaan uudistaminen: esiselvitys käynnistyy

  ​Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Vaihtoehtoina ovat uuden tehtaan rakentaminen tai nykyisen tehtaan elinkaaren jatkaminen.

  Lue lisää
 • Rauman tehdas

  Numero 2/2018/ Ratkaisut

  Vahva nelikko

  ​Pyysimme kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden johtajia kertomaan edustamiensa yksiköiden osaamisalueista ja henkilökohtaisista vahvuuksistaan.

  Lue lisää
 • Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

  / Vastuullisuus

  Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

  ​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

  Lue lisää
 • Kate Stone

  / Ratkaisut

  Maagisia kokemuksia paperista

  Mille tahansa printtituotteelle voidaan luoda digitaalinen sielu kosketusta, yhdistettävyyttä ja dataa hyödyntämällä, sanoo Kate Stone.

  Lue lisää
 • Kaskisen tehdas

  / Ratkaisut

  Kaksi uutta, paranneltua BCTMP-brändiä

  Metsä Boardin uudelleenbrändätty High Yield -sellujen valikoima lanseerattiin virallisesti vuoden 2018 alussa Metsä Fibren maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Uudelleenbrändäyksen lähtökohtana oli kartoittaa asiakkaiden tarpeet ja selkiyttää sellutarjontaa niin, että valittavana on kaksi selkeästi erilaista tuotetta. Botnia High Yield BULK -sellulla on hyvä bulkki ja vaaleus, ja se on tarkoitettu lähinnä tulostus- ja kirjoituspaperien valmistukseen. Botnia High Yield TENSILE -sellu puolestaan tuo erinomaisen vetolujuuden ja vaaleuden pehmopapereihin ja erikoispaperituotteisiin.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Vuoropuhelulla viisaammaksi

  ​Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttaa Metsä Fibreä ymmärtämään laajemmin tieteellisiä ilmiöitä ja tulevaisuuden teknologioita sekä tavoittamaan alan parhaat ammattilaiset. Kokoonnuimme Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon keskustelemaan kumppanuuksien tavoitteista ja hyödyistä.

  Lue lisää
 • Älykäs sellu

  Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

  ​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

  Lue lisää
 • Brian McClay keskustelee sellun mahdollisuuksista

  Numero 2/2018/ Markkinat

  Sellun monet mahdollisuudet

  Kiina on edelleen maailman sellubisneksen veturi. Ala tarjoaa huikeita mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta, sanoo Brian McClay.

  Lue lisää
 • Maria Laamanen pohtii muovin käyttöä

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Trendikäs kangaskassi ilmentää muovien valtakauden loppua

  Ensin alkuun tunnustus. Nykyään minua vähän hävettää kävellä kaupungilla Helsingissä muovikassia kantaen. Jos ostokseni ovat riittävän pienet, litistän muovisen pussin huomaamattoman pieneksi ja tungen sen kainaloon näkymättömiin. Muovin kanniskelu on vähän noloa.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

  ​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

  Lue lisää
 • Tähtäimessä paras luotettavuus, Mikael Lagerblom

  Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Tähtäimessä paras luotettavuus

  Metsä Fibren visio on olla halutuin korkealaatuisten biotuotteiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Visio perustuu luotettavuuteen – haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani ja tarjota johdonmukaisesti korkeaa laatua. Luottamus on tunnetusti ansaittava.

  Lue lisää
 • Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  / Ratkaisut

  Systemaattista sellutehtaiden kehitystyötä

  Kaikkien Metsä Fibren sellutehtaiden käyntivarmuus pidetään erinomaisella tasolla huolehtimalla tehokkaasta ennakoivasta kunnossapidosta ja tekemällä oikea-aikaisia investointeja. Luotettavuus, toimitusvarmuus ja tasainen laatu varmistetaan pitkäjänteisellä elinkaarisuunnitelmalla.

  Lue lisää
 • James Cropper on paperi-innovaattori, jonka valmistamia räätälöityjä paperituotteita useat brändit ja muotoilijat käyttävät

  Numero 2/2018/ Kumppanit

  Yli vuosisatainen erityissuhde

  ​James Cropper perusti vuonna 1845 nimeään kantavan paperitehtaan. Siitä on kasvanut maineikas paperi-innovaattori, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti johtavien brändien ja muotoilijoiden käyttämistä erottuvista ja räätälöidyistä paperituotteista. Nyt perheyritystä luotsaa Cropperin suvun kuudes polvi johtotähtenään tinkimätön yritysvastuu. James Cropper oli myös nykyisen Metsä Fibren kemiallisten erikoissellujen ensimmäisiä maahantuojia brittimarkkinoilla. 

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Vastuullisuus

  Metsän puolesta

  ​Vastuullisesti tuotettujen ja uusiutuvien materiaalien kasvavaan tarpeeseen vastaava suomalainen metsä muuntuu lukuisiksi tuotteiksi. Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan viereinen Pro Nemus -vierailukeskus – jonka nimi tarkoittaa latinaksi ”metsän puolesta” – kertoo metsän monista mahdollisuuksista. Vierailukeskuksen näyttelypisteissä voi tutustua biotuotetehtaan ekosysteemiin, metsäteollisuuden tuotteisiin ja niiden matkaan maailmalle.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/

  Metsä Spring ja Itochu rakentavat puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan koelaitoksen

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa koelaitokseen osoittaakseen käytännössä, että paperisellusta pystytään valmistamaan tekstiilikuituja uudella menetelmällä.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/ Metsän ääni

  Kohti erinomaisuutta

  ​Metsä Fibre panostaa tarkennettujen strategisten tavoitteidensa mukaisesti yhä enemmän asiakassuhteiden syventämiseen, suorituskyvyn tehostamiseen, henkilöstöön ja uudistumiskykyyn, kertoo toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/

  Polar King -projekti etenee

  ​Metsä Fibren toukokuussa julkistama hanke Kemin sellutehtaan uudistamisesta on esiselvitysvaiheessa, joka kestää kesään 2019 saakka.

  Lue lisää
 • Numero 2/2018/

  Asiakaskokemuksen kartoitusta

  ​Metsä Fibren vuosittainen sellu- ja biokemikaaliasiakkaiden RADAR-asiakastyytyväisyystutkimus on valmistunut.

  Lue lisää
 • Arja Suomisen kolumni suomalaisesta luottamuksesta

  Numero 1/2019/ Metsän ääni

  Paiskataan kättä sopimuksen merkiksi

  ​Kättä päälle -sanontaan sisältyy paljon olennaista suomalaisuuden ytimestä. Olemme luottamukseen perustuva kansakunta. Sanamme pitää, ja suullinen sopimus on juridisestikin sitova. Kun jotakin sanomme, myös tarkoitamme sitä ja sitoudumme yhteisesti sovittuun projektiin ja varmistamme, että se etenee järjestelmällisesti.

  Lue lisää
 • Laadukkaiden paperituotteiden kysyntä kasvaa Kiinassa

  Numero 1/2019/ Markkinat

  Paperin tarve kasvussa

  ​Kiinalaisten elintason nousu lisää laadukkaiden paperituotteiden kysyntää.

  Lue lisää
 • Harri Vertanen keskustelee kestävästä erinomaisuudesta

  Numero 1/2019/ Metsän ääni

  Kestävää erinomaisuutta

  ​Vuosi 2019 aloitettiin täydellä teholla täällä Shanghaissa, ja toivon, että vuodesta tulee hyvä niin meille kuin asiakkaillemmekin. Kuten toimitusjohtajamme Ismo Nousiainen totesi Echon viime numerossa, strategianamme on kehittyä hyvästä erinomaiseksi.

  Lue lisää
 • Metsä Spring yhdessä Itochun kanssa muokkaamassa tekstiilikuitujen tulevaisuutta

  Numero 1/2019/ Vastuullisuus

  Tekstiilikuitujen uusi tulevaisuus

  ​Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa ainutlaatuisen teollisen koelaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Toiveissa on, että koelaitos toimisi muutosvoimana tulevaisuuden ekologiselle tekstiilikuitujen tuotannolle.

  Lue lisää
 • Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen Kiinassa

  Numero 1/2019/ Ratkaisut

  Ensikuitu vastaa kierrätys-haasteeseen

  Kiinan hallitus on rajoittanut vuoden 2017 puolivälistä alkaen useiden kierrätettävien jätteiden maahantuontia. Pannaan on joutumassa romumetallien ohella myös jätepaperi. Paperin-kierrättäjät ovat jalostaneet 1980-luvun puolivälistä lähtien jätteestä käyttökelpoista materiaalia korvaamaan kallistuvia raaka-aineita. Nyt ala on myllerryksessä.

  Lue lisää
 • Chemarts Aalto yliopistossa tutkii biomateriaalien mahdollisuuksia

  Numero 1/2019/ Vastuullisuus

  Innovatiivisia tuotteita sellukuidusta

  ​Chemarts on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) välinen yhteistyöhanke, joka käynnistettiin vuonna 2011. Biomateriaalitutkimukseen keskittyvän Chemarts-yhteistyön päätavoitteena on saada muotoilun ja teknisten alojen opiskelijat kiinnostumaan puupohjaisista materiaaleista ja tutkimaan biomateriaalien mahdollisuuksia yhdessä. Chemarts-yhteistyössä selvitetään myös, miten muotoilua voitaisiin käyttää strategisena työkaluna uusien selluloosapohjaisten tuotteiden tai uusien materiaalien kehittämisessä.

  Lue lisää
 • Yhteistyö Asia Symbolin ja Metsä Fibren välillä syvenee

  Numero 1/2019/ Kumppanit

  Yhteisvoimin kohti kestävää tulevaisuutta

  ​Korkealuokkaisten paperituotteiden kysynnän kasvu Kiinassa ja Aasian markkinoilla syventää entisestään Metsä Fibren ja Asia Symbolin kumppanuutta.

  Lue lisää
 • Metsä Fibren logistiikkaa sellulle

  Numero 1/2019/

  Luotettavat toimitukset

  ​Metsä Fibre on noin 3,25 miljoonan tonnin vuosituotannolla maailman johtava valkaistun markkinahavusellun toimittaja. Tehokas ja luotettava logistiikka on elintärkeä osa yhtiön selluntuotantoketjua. Noin 62 prosenttia Metsä Fibren sellutuotannosta menee vientiin.

  Lue lisää
 • Antti Kiljunen ja Risto E. J. Penttilä keskustelevat yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  Numero 1/2019/ Markkinat

  Mahdollisia maailmoja

  ​Epävarmassa maailmantilanteessa on hyödyllistä varautua ennalta vaihtoehtoisiin tulevaisuudenkuviin. Kutsuimme Metsä Fibren Antti Kiljusen ja konsulttitoimisto Nordic West Officen Risto E. J. Penttilän keskustelemaan yrityksen menestystekijöistä erilaisissa skenaarioissa.

  Lue lisää