Vastuullisuus

Sellun ja muiden biotuotteiden vastuullisuuteen liittyviä artikkeleita.

12/2018 / Vastuullisuus

Tehokas ja kestävä tuotanto on vahvan kiertotalouden edellytys

​Metsä Fibre panostaa toiminnassaan entistä tehokkaampiin ja kestävämpiin tuotantoprosesseihin. Edistyksellisten selluntuotantoteknologioiden käyttöönotosta on merkittävää hyötyä niin kiertotaloudelle kuin biotalouden ekosysteemeille. Metsä Fibren huippumoderni biotuotetehdas Äänekoskella on malliesimerkki tehokkaasta ja kestävästä tuotannosta.

Lue lisää
Älykäs sellu

12/2018 / Vastuullisuus

Tulevaisuus kuuluu biotuotteille

​Euroopan komissio reagoi luonnonvarojen hupenemiseen, muovista johtuvaan merten roskaantumiseen ja muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin muovistrategialla, jonka tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Samalla päivitetään komission biotalousstrategia, jolla tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä. Pystyykö EU yhdessä Metsä Fibren kaltaisten yritysten kanssa löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja johtamaan maailmaa kohti kestävää muutosta?

Lue lisää
Toimitusketjun vastuullisuus kiertotalouden kulmakivenä

10/2018 / Vastuullisuus

Tehokas kiertotalous edellyttää vastuullista toimitusketjua

​Metsä Groupin metsätalouteen liittyvien toimintojen tärkeimpiä kulmakiviä on toimitusketjun vastuullisuuden jatkuva parantaminen. Parantamalla tehokkuutta ja ottamalla kestävän metsänhoidon käytännöissämme vielä tiukemmin huomioon ekologisuuden ja ympäristön pystymme vaikuttamaan merkittävästi siihen, millainen oma panoksemme kiertotalouteen on.

Lue lisää
nuotio

7/2018 / Vastuullisuus

Kestävää kehitystä oppimassa

​Alan toimijat kokoontuivat yhteisten yritysvastuutavoitteiden merkeissä mieleenpainuvaan tapahtumaan.

Lue lisää

4/2018 / Vastuullisuus

Uusi yhdistelmäsertifikaatti kattaa Metsä Fibren kaikki toiminnot

​Metsä Fibre pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Parantamisen perustana ovat sertifioidut hallinta- ja johtamisjärjestelmät kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmien ansiosta voidaan esimerkiksi jäljittää puuraaka-aineen alkuperä ja seurata logistiikkaketjua.

Lue lisää
biotuotetehdas

1/2018 / Vastuullisuus

Maailmanluokan biotuotetehdas

​Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomeen. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se laajentaa tuotevalikoimaa uusilla biotuotteilla, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.

Lue lisää
Talvinen metsä

1/2018 / Vastuullisuus

Biotaloutta vauhdittamassa

​CEPI:n pääjohtaja Sylvain Lhôte sanoo, että metsäteollisuudella on voittamaton vastuullisuustarina kerrottavanaan. Alan tulisi kuitenkin pystyä paremmin viestimään vahvuuksistaan.

Lue lisää

Vastuullisuus: suosituimmat artikkelit

Daily ECHO

ECHO-lehden PDF-versiot

 

eCHO 2/2015

 

eCHO 1/2015

 

eCHO 2/2014

 

eCHO 1/2014

​​

Metsä Group sosiaalisessa mediassa