Biotuotetehdas tiedottaa

Hajuhaittoja biotuotetehtaalla 24.9.2018

Biotuotetehtaan väkevien hajukaasujen käsittelyssä ilmeni häiriö maanantaina 24.9.2018 kello 7.00 aamulla noin 20 minuutin ajan. Häiriö aiheutti hajuhaittoja tehtaan lähiympäristössä. Pahoittelemme hajuhaittaa.

Metsä Groupin biotuotetehtaalla syttymä 21.8.2018

Julkaistu 21.8.2018 klo 16:05

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan kuoren kaasuttimen polttoainesiilossa havaittiin syttymä tiistaina 21.8.2018 noin kello 15.20.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen yksiköt ja tehtaan oma henkilöstö ovat paikalla varmistamassa syttymän sammutusta. Syttymän syytä selvitetään.

Lisätietoja:
Matti Toivonen
Tehtaan kehitysvastaava
puh. 050 5988 382
matti.toivonen(a)metsagroup.com

Biotuotetehdas: Kuhnamon rannassa havaittu pieniä kuitulauttoja

Julkaistu 13.7.2018 klo 15:40

Äänekosken asukkaat havaitsivat Kierälahdessa kuitulauttoja perjantaina 13.7.2018 noin kello 12. Tehtaalta ilmoitettiin asukashavainnosta edelleen Äänekosken kaupungin ympäristötoimelle.

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamolla ei ole havaittu mitään normaalista poikkeavaa. Puhdistamo on toiminut mittausten ja laboratoriotulosten perusteella normaalisti.

Kuitulautoista on otettu näytteet, joita tarkasteltiin tehtaan laboratoriossa. Tarkastelun perusteella kuitulauttojen voidaan olettaa olevan vanhaa pohjasedimenttiä. Todennäköisin syy sedimentin irtoamiselle on jokakesäinen järven pohjan biologinen toiminta.


Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Jari Lappalainen
Tehtaan käytettävyysvastaava
puh. 040648 6021
jari.v.lappalainen(a)metsagroup.com

Biotuotetehtaan jätehuoltoalueella syttymä 10.7.2018

Julkaistu 10.7.2018 klo 22.05

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan jätehuoltoalueella havaittiin syttymä 10.7.2018 noin kello 19.30.

Jätehuoltoalueen varastointikentälle varastoitu kuuma tuhka pääsi kosketuksiin orgaanisen materiaalin kanssa, josta aiheutui pieni syttymä.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen yksiköt kävivät paikalla ja sammuttivat syttymän. Alueen raivausta ja jälkivartiointia suoritetaan tehtaan oman henkilöstön toimesta.

Lisätietoja:
Matti Toivonen
Tehtaan kehitysvastaava
puh. 050 5988 382
matti.toivonen(a)metsagroup.com

Biotuotetehtaan kaustistamolla syttymä 20.6.2018 - Jälkivartiointityöt jatkuvat toistaiseksi

Julkaistu 20.6.2018 klo 11.03, päivitetty kello 11.54 tiedolla syttymän jälkivartiointitöistä

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan kaustistamolla havaittiin syttymä 20.6.2018 noin kello 10.30. Keski-Suomen pelastuslaitoksen yksiköt ja tehtaan oma henkilöstö olivat paikalla sammuttamassa syttymän. Syttymän syytä selvitetään.

Syttymän jälkivartiointi jatkuu biotuotetehtaan henkilöstön toimesta toistaiseksi. Syttymällä ei ole vaikutusta tehtaan tuotantoon.

 

Lisätietoja:
Ilkka Poikolainen
biotuotetehtaan johtaja
puh. 050 598 7370
ilkka.poikolainen(a)metsagroup.com

Äänekosken tehdasalueella hapenpuutteen aiheuttamaa kuollutta puustoa

 

Julkaistu 14.6.2018

Metsä Groupin Äänekosken tehdasalueella sijaitsevan varastokentän läheisyydessä havaittiin kuolleita puita 12.6.2018. Tutkimusten perusteella puiden kuoleman on aiheuttanut niiden juurella seisova puhdas vesi, minkä vuoksi puut ovat hukkuneet jo ennen kulunutta kevättä. Alue on luonnostaan soinen, mikä vaikuttaa maaperän kosteuteen. Lisäksi alueella on aikaisemmin tehty biotuotetehtaan rakennusprojektin aikaan maansiirtotöitä, mikä on oletettavasti tiivistänyt maata. Tämän vuoksi sulamis- ja sadevedet ovat jääneet seisomaan puiden juurelle. Biotuotetehtaan rakennusprojektin yhteydessä alueelle on asennettu vedenpoistoputki. Veden pinnalla on siitepölyä ja muuta kasviperäistä ainesta.

Ympäristöviranomainen on käynyt katselmoimassa alueella 13.6. ja todennut sen olevan suunnitelmien ja ympäristöluvan mukainen.

 

 

Metsä Groupin biotuotetehtaalla oli poikkeuksellista höyrynmuodostusta 6.6.2018

Julkaistu 6.6.2018

Metsä Groupin biotuotetehtaan mäntypikiöljysäiliön katon huoltoluukun tiiviste oli rikkoutunut ja siitä pääsi läpi hönkähöyryjä lyhyen aikaa keskiviikkona 6.6.2018 noin kello 10. Tämä on saattanut näkyä höyrynmuodostuksena tehtaan lähialueilla. Tiiviste saatiin korjattua heti, kun tilanne havaittiin ja höngänmuodostus on loppunut. Keski-Suomen pelastuslaitos kävi paikalla varmistamassa tilanteen.

Lisätietoja:
Ilkka Poikolainen
biotuotetehtaan johtaja
puh. 050 598 7370
ilkka.poikolainen(a)metsagroup.com

 

Vuosihuoltoseisokki Metsä Groupin biotuotetehtaalla
viikolla 20

Julkaistu 8.5.2018

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalla pidetään vuosihuoltoseisokki suunnitellusti viikolla 20. Tehtaan tuotannon pysäytys seisokkiin aloitetaan osastoittain lauantaina 12.5.2018 iltapäivällä.

Seisokin aikana tehdään huolto-, puhdistus- ja kunnossapitotöitä sekä tehtaan starttivaiheeseen kuuluvia säätöjä, joilla varmistetaan tehdasprosessin tehokkuutta ja käyntivarmuutta. Viikon 20 viikonlopun aikana tehdään soodakattilan varoventtiilien testauksia ja niistä aiheutuu ääntä lähiympäristöön.

Seisokissa työskentelee tehtaan oman henkilökunnan lisäksi noin 700 yhteistyökumppania. Seisokin alkaminen saattaa aiheuttaa liikenneruuhkaa Äänekoskentiellä tehtaan tuloväylällä erityisesti maanantai-aamuna 14.5.

Tehtaan käynnistäminen aloitetaan vaiheittain perjantaina 18.5. illalla.

Lisätietoja:
Ilkka Poikolainen
biotuotetehtaan johtaja
puh. 050 598 7370
ilkka.poikolainen(a)metsagroup.com

Kuhnamon talven 2018 jäänmittaukset päättyivät

 

Julkaistu 2.5.2018

Kuhnamon jäätilanteen kartoittaminen on päättynyt talven 2018 osalta, sillä virtaava vesi on sulattanut jään Teräväniemen ja Paatelan kanavan väliseltä mittausalueelta. Ensimmäiset mittaukset suoritettiin 17.1.2018 ja niitä tehtiin viikoittain 11.4.2018 saakka. Mittauksista vastasi Äänekosken Palohenkilöstö ry, joka koostuu pelastusalan ammattilaisista.

Biotuotetehtaan ympäristölupa velvoittaa tarkkailemaan tehtaan alapuolisen vesistön jäänpaksuutta ja tiedottamaan asiasta. Kuhnamon jäätilanteesta ja mittaustuloksista on tiedotettu muun muassa biotuotetehdas.fi-verkkosivustolla. Rannoille asennettiin myös heikosta jäästä varoittavat taulut ja tiedotettiin asiasta Äänekosken paikallislehdissä.

Kuhnamon jäätilannetta kartoitetaan Metsä Groupin biotuotetehtaan käynnistämisen myötä jäämittauksilla talviaikaan viikoittain. Mittausten avulla arvioidaan jään muodostumista järvialueella sekä sitä, miten biotuotetehtaan jäähdytysvesien lämpötila vaikuttaa heikon jään alueeseen Kuhnamossa. Myös talviolosuhteet vaikuttavat osaltaan jäänvahvuuteen, minkä vuoksi tehtaan vaikutuksia jäätilanteeseen voidaan arvioida vasta pidemmällä, noin viiden vuoden aikavälillä. Ensimmäiset mittaukset suoritettiin jo ennen tehtaan käynnistämistä talvella 2017.

Oheiseen liitteeseen on koottu mittaustulokset sekä talven 2017 että 2018 osalta.

 

Jäänvahvuusmittausten tulokset 2017 ja 2018.pdf

 

Lisätietoja:
Sari Tupitsa
Ympäristöpäällikkö
puh. 050 598 9067,
sari.tupitsa(at)metsagroup.com

Metsä Groupin biotuotetehtaalla suuronnettomuusharjoitus 16.−18.4.2018

 

Julkaistu 12.4.2018 kello 10

Metsä Groupin biotuotetehtaalla Äänekoskella järjestetään 16.−18.4.2018 iltapäivinä viranomaisten ja tehtaan työpaikkasuojelun yhteisharjoituksia.

Kyseessä on operatiivinen harjoitus, jossa harjoitellaan yhteistoimintaa biotuotetehtaan suuronnettomuudeksi luokiteltavassa poikkeustilanteessa. Operatiivinen harjoitus on jatkoa biotuotetehtaalla vuonna 2017 toukokuussa pidettyyn suuronnettomuuden johtamisharjoitukseen.

Suuronnettomuusharjoitukset toteutetaan kolmen vuoden välein yhteistyössä Keski-Suomen pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätietoja:
Ilkka Poikolainen
biotuotetehtaan johtaja
puh. 050 598 7370
ilkka.poikolainen(a)metsagroup.com

 

 

 
"

Lue lisää biotuotetehtaasta