Biotuotetehdas tiedottaa

Vuosihuoltoseisokki Metsä Groupin biotuotetehtaalla
viikolla 20

Julkaistu 8.5.2018

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalla pidetään vuosihuoltoseisokki suunnitellusti viikolla 20. Tehtaan tuotannon pysäytys seisokkiin aloitetaan osastoittain lauantaina 12.5.2018 iltapäivällä.

Seisokin aikana tehdään huolto-, puhdistus- ja kunnossapitotöitä sekä tehtaan starttivaiheeseen kuuluvia säätöjä, joilla varmistetaan tehdasprosessin tehokkuutta ja käyntivarmuutta. Viikon 20 viikonlopun aikana tehdään soodakattilan varoventtiilien testauksia ja niistä aiheutuu ääntä lähiympäristöön.

Seisokissa työskentelee tehtaan oman henkilökunnan lisäksi noin 700 yhteistyökumppania. Seisokin alkaminen saattaa aiheuttaa liikenneruuhkaa Äänekoskentiellä tehtaan tuloväylällä erityisesti maanantai-aamuna 14.5.

Tehtaan käynnistäminen aloitetaan vaiheittain perjantaina 18.5. illalla.

Lisätietoja:
Ilkka Poikolainen
biotuotetehtaan johtaja
puh. 050 598 7370
ilkka.poikolainen(a)metsagroup.com

Kuhnamon talven 2018 jäänmittaukset päättyivät

 

Julkaistu 2.5.2018

Kuhnamon jäätilanteen kartoittaminen on päättynyt talven 2018 osalta, sillä virtaava vesi on sulattanut jään Teräväniemen ja Paatelan kanavan väliseltä mittausalueelta. Ensimmäiset mittaukset suoritettiin 17.1.2018 ja niitä tehtiin viikoittain 11.4.2018 saakka. Mittauksista vastasi Äänekosken Palohenkilöstö ry, joka koostuu pelastusalan ammattilaisista.

Biotuotetehtaan ympäristölupa velvoittaa tarkkailemaan tehtaan alapuolisen vesistön jäänpaksuutta ja tiedottamaan asiasta. Kuhnamon jäätilanteesta ja mittaustuloksista on tiedotettu muun muassa biotuotetehdas.fi-verkkosivustolla. Rannoille asennettiin myös heikosta jäästä varoittavat taulut ja tiedotettiin asiasta Äänekosken paikallislehdissä.

Kuhnamon jäätilannetta kartoitetaan Metsä Groupin biotuotetehtaan käynnistämisen myötä jäämittauksilla talviaikaan viikoittain. Mittausten avulla arvioidaan jään muodostumista järvialueella sekä sitä, miten biotuotetehtaan jäähdytysvesien lämpötila vaikuttaa heikon jään alueeseen Kuhnamossa. Myös talviolosuhteet vaikuttavat osaltaan jäänvahvuuteen, minkä vuoksi tehtaan vaikutuksia jäätilanteeseen voidaan arvioida vasta pidemmällä, noin viiden vuoden aikavälillä. Ensimmäiset mittaukset suoritettiin jo ennen tehtaan käynnistämistä talvella 2017.

Oheiseen liitteeseen on koottu mittaustulokset sekä talven 2017 että 2018 osalta.

 

Jäänvahvuusmittausten tulokset 2017 ja 2018.pdf

 

Lisätietoja:
Sari Tupitsa
Ympäristöpäällikkö
puh. 050 598 9067,
sari.tupitsa(at)metsagroup.com

Metsä Groupin biotuotetehtaalla suuronnettomuusharjoitus 16.−18.4.2018

 

Julkaistu 12.4.2018 kello 10

Metsä Groupin biotuotetehtaalla Äänekoskella järjestetään 16.−18.4.2018 iltapäivinä viranomaisten ja tehtaan työpaikkasuojelun yhteisharjoituksia.

Kyseessä on operatiivinen harjoitus, jossa harjoitellaan yhteistoimintaa biotuotetehtaan suuronnettomuudeksi luokiteltavassa poikkeustilanteessa. Operatiivinen harjoitus on jatkoa biotuotetehtaalla vuonna 2017 toukokuussa pidettyyn suuronnettomuuden johtamisharjoitukseen.

Suuronnettomuusharjoitukset toteutetaan kolmen vuoden välein yhteistyössä Keski-Suomen pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätietoja:
Ilkka Poikolainen
biotuotetehtaan johtaja
puh. 050 598 7370
ilkka.poikolainen(a)metsagroup.com

 

 

 
"

Lue lisää biotuotetehtaasta