Metsä Groupin biotuotetehdas Äänekoskella

Metsä Groupin biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Investoinnin arvo on 1,2 miljardia euroa, mikä tekee siitä metsäteollisuuden historian suurimman
investointihankkeen Suomessa. Tehdas käynnistettiin suunnitellusti 15.8.2017, ja se saavutti täyden tuotantokapasiteetin aikataulun mukaisesti elokuussa 2018.

Biotuotetehdas valmistaa havu- ja koivusellua kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Valtaosa sellusta myydään Suomen ulkopuolelle, pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan.

Uutta tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se valmistaa sellun lisäksi paljon muita erilaisia biotuotteita, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeen, eikä käytä fossiilisia polttoaineita. Tavoitteena on, että puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti. Muita erilaisia, selluntuotannon sivuvirroista saatavia biotuotteita ovat mäntyöljy, tärpätti, bioenergia, tuotekaasu, rikkihappo ja biokaasu. Mahdollisia uusia jalosteita biotuotetehtaalla ovat sellupohjaiset tekstiilikuidut, biokomposiittija ligniinijalosteet. Tutkimme useita prosesseja ja tuotepolkuja, jotka toteutuvat vaiheittain.

Twitter

Seuraa biotuotetehdasta Twitterissä tunnuksella @biotuotetehdas

Web-kamerat

Seuraa suoraa lähetystä tehdasalueelta web-kameroiden kautta

Ajankohtaista

Lue ajankohtaista asiaa tehtaalta
Biotuotetehdas tiedottaa -sivulta

Yhteystiedot

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan osoite on Sarvelantie 1

Henkilöautolla saapuvien kulku biotuotetehtaalle on Sarvelantien kautta. Tehdasaluetta lähestyttäessä Sarvelantien vasemmalla puolella on P5-parkkialue, jossa on merkityt vieraspaikat. Tehdasalueelle pääseminen edellyttää voimassaolevan kulkuluvan. Ota yhteyttä tehtaan yhteyshenkilöön ennen alueelle saapumista. Paikoitukset ja liikkuminen tehdasalueella opasteiden ja vierailusta vastaavan antamien ohjeiden mukaisesti.

Kemikaali- ja tuoteautot tulevat mitta-asemalle punnitukseen Äänekoskentien kautta, puu- ja hakeautot puolestaan Tehtaankadun kautta. Alueella on opasteet raskasta liikennettä varten.