Alihankintapäivät antoivat tietoa yhteistyön edellytyksistä

​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan ensimmäinen alihankintapäivä pidettiin Kemin kulttuurikeskuksessa 6.11.2019. Seuraavana päivänä järjestettiin Kemin Digipoliksella yhteistyöstä kiinnostuneille yrityksille henkilökohtaisia tapaamisia Metsä Fibren, ÅF Pöyryn, Fimpecin, Andritzin ja Valmetin edustajien kanssa.

8.11.2019
Alihankintapäivillä tarjotaan tietoa Kemin biotuotetehdashankkeesta, sen etenemisestä ja aikataulusta kumppanuudesta kiinnostuneille yrityksille. Samalla Metsä Fibre sai mahdollisuuden tavata projektin potentiaalisia alueellisia kumppaneita.

Ohjelmaan kuului muun muassa kaikkien osallistuneiden yritysten yhteiset verkostoitumiskahvit. Alihankintapäivät osoittautui suosituksi tilaisuudeksi, sillä osallistujia oli yhteensä 220 henkilöä 180 eri yrityksestä ja varasijoille jäi jonottamaan paikkaa noin sata henkilöä lähes yhtä monesta eri yrityksestä. Metsä Fibre järjestää yhteistyössä Kemin Digipoliksen kanssa seuraavat alihankintapäivät Kemissä 5.–6.2.2020. 

Alansa parhaat mahdolliset ammattilaiset halutaan rakentamaan Kemiin suunniteltua biotuotetehdasta.

- Kumppaneilta edellytetään sitoutumista biotuotetehdasprojektin tavoitteisiin turvallisuuden, laadun, aikataulun ja kokonaistaloudellisuuden suhteen, totesi projektijohtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä tilaisuuden avauksessaan.

Projektijohtaja Jari-Pekka Johansson esitteli Metsä Fibren biotuotetehdasprojektin alihankintapäivillä ja kertoi, että aktiivisia paikallisia kumppaneita tarvitaan mukaan paitsi työskentelemään suoraan tehtaan rakentamisen parissa, myös palvelujen ja hyödykkeiden tuottamiseen Kemin alueella.


Biotuotetehdasprojektissa hankinnoista vastaavat Antti Eskola ja Jouko Yliviuhkola kertoivat Metsä Fibren käyttämästä suuren projektin Fast Track -toteutuksesta, jossa suunnittelu etenee ja valmistuu lomittain. Laiteasennukset alkavat ennen kuin rakentaminen on viety loppuun ja koekäyttö alkaa, ennen kuin asentaminen on viety loppuun. Turvallisuutta ei riskeerata missään vaiheessa.

- Fast Track -toteutuksessa vaaditaan osapuolilta joustavuutta ja saumattoman hyvää yhteistyötä, Eskola toteaa.

Tarjouspyyntöjen alustava aikataulu etenee helmikuusta 2020 lähtien alkaen standardilaitteista ja jatkuen toukokuussa työmaapalveluihin. Kesäkuussa ovat vuorossa tankit, tornit ja kuljettimet, heinäkuussa teräsrakenteet, elokuussa mekaaniset asennukset ja lokakuussa putkistoasennukset.

- Laadukas tarjous vastaa tarkasti tarjouspyyntöön ja kertoo yrityksen teknisestä osaamisesta, suorituskyvystä ja toimituksen laadusta, Yliviuhkola linjaa.  

Biotuotetehdasprojektin hankinnoista vastaavat Antti Eskola ja Jouko Yliviuhkola painottivat hyvän yhteistyön merkitystä. Kun muutoksia tapahtuu tarvitaan molemminpuolista yhteistyötä ja joustavuutta.

Alihankkijoiden äärimmäisen tärkeä rooli

Meneillään olevassa hankesuunnittelussa mukana olevan ÅF Pöyryn sellu- ja paperiteollisuuden johtaja Johan Ehrnrooth kertoi tarkemmin yrityksille lähetettävistä tarjouspyynnöistä. Ne lähetetään tyypillisesti 3–5 potentiaaliselle toimittajalle.

- Tarjouspyyntö rakennetaan sopimuksen rakenteen mukaisesti, tarjoajia pyydetään noudattamaan samaa rakennetta tarjouksessaan. Tarjouksen tehneiden tasapuolinen kohtelu varmistetaan. 

Pekka Salomaa Fimpeciltä kertoi rakennuttamisen johtamisesta biotuotetehdasprojektissa.  Sopimusasiakirjoissa kiinnitetään erityistä huomiota muun muassa aikatauluihin, välitavoitteisiin, huomautusaikoihin sekä lisä- ja muutostöihin. Marko Kvist Andritzilta kertasi kokemuksia päälaitetoimittajana biotuotetehdasprojektista Äänekoskelta samoin kuin Risto Hokajärvi Valmetilta. Valmet ja Andritz olivat Äänekosken biotuotetehtaan päälaitetoimittajia, Fimpec vastasi rakentamisesta ja ÅF Pöyry toimi konsulttina.

Hokajärvi muistutti alihankkijoiden äärimmäisen tärkeästä roolista onnistuneen projektin toteutuskonseptin löytymisessä ja toteutuksessa.

- Esimerkiksi kun tulee ongelma, ei pyritä hakemaan syyllistä, vaan ratkaisua.
Kemin biotuotetehdashanketta hän pitää ainutkertaisena ja historiallisena, johon olisi etuoikeus päästä mukaan. Äänekosken biotuotetehtaan keskeiset menestystekijät olivat Hokajärven mukaan turvallisuus, yhteistyö ja tiedon kulku.

Yrittäjät tyytyväisiä alihankintapäivien antiin


Huoltopäällikkö Jyrki Kujala Tormetsilta pitää alihankintapäiviä erinomaisen hyvänä verkostoitumisen kannalta.

- Tästä voi syntyä esimerkiksi yhteenliittymiä, jotka voivat poimia yhdessä suurempia kokonaisuuksia toteutuksesta ja näin saada raha jäämään lähipaikkakunnalle. Henkilökohtaiset yritystapaamiset olivat hyvä tilaisuus markkinoida omaa tarjontaamme referenssien kautta. Lisäksi verkostoitumiskeskusteluissa sai yritystä ja tarjontaa tuotua hyvin esille päälaitetoimittajille ja muillekin osallistujille, Kujala summaa.
Alihankintatilaisuus antoi hyödyllistä tietoa aikatauluista ja projektin puitteista ja täytti odotukset.
Yhteistyö projektin kanssa tarkoittaisi Tormetsille merkittävää lisäystä nykyisen kapasiteetin käyttöasteeseen. Kujala uskoo, että sillä ilman muuta on positiivinen vaikutus yrityksen talouteen ja varmasti myös yrityskuvaan yleisesti. 

- Lisäksi tämä olisi jatkoa ajatellen erittäin merkittävä referenssi Tormetsille.

Biotuotetehdas ja sen tuoma tekniikka itsessään on Kujalan mielestä oikea suunta vanhentuvalle, jo elinkaaren loppupuolella olevalle Kemin nykyiselle sellutehtaalle.

- Saadaan myös suurempi tuotantokapasiteetti nykyisissä päästörajoissa. Biotuotetehtaalla on erityisen suuri merkitys alueen taloudelle suoraan ja välillisesti etenkin toteutusvaiheessa ja jatkossa koko logistiikkaketjun osalta. Uskoisin sen myös antavan positiivista signaalia muille investointeja miettiville alueen toimijoille.

Tormetsin huoltopäällikkö Jyrki Kujala sanoo, että yhteistyö biotuotetehdasprojektin kanssa olisi myös erittäin merkittävä referenssi Tormetsille.


Toimitusjohtaja Annaleena Laakso Meri-Lapin Keskuspesulasta iloitsee siitä, että biotuotetehdas on jo nyt tuonut kaivattua positiivista pöhinää alueelle. 

- Hanke tuo rakennusajalle tälle alueelle paljon työpaikkoja suoraan tehdasalueelle ja myös ympäristöön. Me tarjoamme pesulapalveluita hankkeen ajalle ja olimme henkilökohtaisissa keskusteluissa ainoa paikalla ollut oheispalvelujen tuottaja. Työvaatteiden huolto on erittäin tärkeä asia, joka vaikuttaa myös työturvallisuuteen, Laakso kertoo.

Suurhanke tuo paikallisille yrityksille mahtavan pelikentän saada tarjota isoille yrityksille omia palveluja. Se edellyttää toki, että yritys on kehittänyt omaa toimintaansa ja seurannut aikaansa. 
Lisäksi alueelle tulee hyvä tieverkko, mikä Laakson mielestä on kaikille tärkeää.

- Vaikka osa työntekijöistä on ulkomailta, eläminen ja kuluttaminen tapahtuu juuri täällä Meri-Lapin alueella. Pystymme luomaan uusia työpaikkoja, Laakso iloitsee. 
Alihankintapäivät ja yritystapaaminen täyttivät kaikki Laakson odotukset.

- Kaikki oli tosi hyvin toteutettu. Pääsimme kertomaan toimintamme vahvuuksista yritystapaamisessa. Se oli etuoikeutettu kohtaaminen, jota odotin innolla. Se oli loistava tapa saada äänensä kuuluviin isojen yritysten keskuudessa. Uuden asiakasverkoston luominen alueen yrityksiin onnistui hyvin. Alueen yrittäjien pitäisi koko ajan pitää yhtä, Laakso toteaa.
Laakson mielestä yhteistyö biotuotetehtaan kanssa takaa yrityksen kehittymisen ja kasvamisen.

- Merkittävä asia on tietysti työpaikkojen takaaminen ja mahdolliset uudet rekrytoinnit. Tämä hanke luo turvaa tulevaisuuteen koko seutukunnalle.

Meri-Lapin Keskuspesulan toimitusjohtaja Annaleena Laakso tarjoaa pesulapalveluja hankkeen ajalle. Työvaatteiden huolto vaikuttaa myös työturvallisuuteen, Laakso sanoo.

HV-Maarakennuksella on pitkä yhteistyösuhde Metsä Fibreen

- Olemme tarjonneet ja tehneet töitä myös biotuotetehdashankkeeseen liittyvissä hommissa tänä vuonna, toimitusjohtaja Harri Posti kertoo.

Tehdashanke on hänen mielestään todella kiinnostava ja kokoluokaltaan valtava projekti koko alueelle.
Alihankintapäiville hän tuli muutaman muun yrityksensä edustajan kanssa kuulemaan tietoa projektin nykytilasta ja etenemisestä.

- Päivän ohjelma oli antoisa ja kiinnostava. Halusin tietoa siitä miten urakat jaetaan ja ketä osapuolia tulee olemaan mukana. Oli kiinnostavaa kuulla myös se, miten Kemin biotuotetehdashanke vertautuu Äänekoskeen.

Henkilökohtaisessa yrityskeskustelussa keskusteltiin vaativista maanrakennustöistä ja maanalaisista putkituksista eli töistä, joita HV-Maarakennus on tehnyt Metsä Fibrelle aikaisemminkin. 
Verkostoitumistapahtumana Posti piti alihankintapäiviä onnistuneina. Verkostoituminen onnistui kaikkien kesken kahvien parissa keskiviikkona ja lisäksi torstaina järjestettiin yritystenvälisiä tapaamisia.

- Käytin ajan hyväksi tehokkaasti ja tutustuin uusiin yhteistyökumppaneihin ja ehdin juttelemaan myös vanhojen tuttujen kanssa.

HV-Maarakennuksen toimitusjohtaja Harri Posti halusi alihankintapäiviltä tietoa muun muassa siitä, miten urakat jakautuvat hankkeessa.


Tervolan Konepajan toimitusjohtaja Olli Pallarin mielestä kaikki tieto Kemin biotuotetehtaasta on hyödyksi tässä vaiheessa. Alihankintapäivien anti tyydytti.

- Hyvä asia on biotuotetehtaan tulo tälle alueelle, sillä hanke tietää töitä pariksi-kolmeksi vuodeksi ja rakennusvaiheen jälkeen kuljetuskalustolle vuosikymmeniksi eteenpäin. Metsän omistajana asia kiinnostaa myös henkilökohtaisesti, Pallari kertoo. Konepajaa hän pitää jo neljännessä polvessa.

- Jos tarjouspyyntö tulee, täytyy vastata. Mitä enemmän työtä tarjolla, sitä parempi. Pelkään, että ammattityövoiman saannissa tulee haasteita. Perusmetallimiehiä tarvitaan runsaasti.

Alihankintapäivien järjestelyt olivat Pallarin mielestä hoidettu onnistuneesti ja tilaisuus meni todella hyvin.

- Yritystapaamiseen olisin toivonut hiukan pidemmän ajan. 20 minuutin sijasta puoli tuntia olisi ollut sopiva, Pallari miettii.

Tervolan Konepajan toimitusjohtaja Olli Pallari iloitsee biotuotetehtaan tuomista työmahdollisuuksista Kemin alueelle.


Mikäli olet kiinnostunut yhteistyöstä biotuotetehdasprojektissa, lähetä tietosi seuraavan lomakkeen kautta: www.metsafibre.com/kumppaniksikemiin

Huomioi, että tämä lomake ei ole ilmoittautuminen alihankintapäivien tapahtumaan. Kaikki yhteydenotot käydään läpi ja dokumentoidaan, tämän jälkeen Metsä Fibre on yhteydessä potentiaalisiin kumppaneihin.

Kuvat tilaisuudesta: https://databank.metsagroup.com/l/KjJmfmxC_TjsMika Ahonen, Kemin kuvaamo.