Kemin biotuotetehdastyömaa etenee

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin rakennettavan biotuotetehtaanrakennusvaiheessa olevassa projektissa työturvallisuuden merkitys korostuu entisestään, kun urakoitsijoiden ja työkoneiden määrä lisääntyy työmaalla jatkuvasti. Korkeita turvallisuusstandardeja on noudatettu hyvin.

29.4.2021

Hyvä turvallisuuskulttuuri lähtee ennakoinnista, ja riskienkartoitus käynnistettiin jo ennen biotuotetehdastyömaan perustamista. Harmaan talouden torjuntaa suoritetaan ennakoivasti ja yritysten kanssa keskustellaan etukäteen, työntekijöiden veronumerot sekä muut työlupatiedot varmennetaan. Turvallisuusperehdytys tapahtuu paikan päällä työmaalla.

Rakennusaikainen turvallisuustaso mitataan muun muassa viikoittaisilla työmaakierroksilla, joilla on mukana biotuotetehdasprojektin turvallisuuspäällikkö Jenni Veijolan lisäksi rakennuttajan ja urakoitsijoiden edustajat. Kierroksilla kiinnitetään huomiota henkilöturvallisuuteen, kuten työntekijöiden asianmukaisiin suojavarusteisiin, sekä esimerkiksi luiskien kaltevuuksien ja suojausten asianmukaiseen toteutukseen. Lisäksi urakoitsijat pitävät työntekijöilleen viikoittain turvallisuuskatsauksia ajankohtaisista aiheista.

– Korostamme avointa vuoropuhelua kaikkien toimijoiden kesken ja kannustamme kertomaan havaitut riskit sekä parannusehdotukset. Kirjaamme ne ylös ja parannamme toimintaamme niiden mukaisesti. Myös koronaturvallisuus huomioidaan kokonaisvaltaisesti, Veijola kertoo.
Työmaalla on vartiointi ja viranomaisyhteistyötä tehdään muun muassa sairaanhoitopiirin, ensihoidon, pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa. Teemme keskeisten viranomaisten kanssa aktiivista yhteistyötä, jotta heillä on konkreettinen käsitys työmaakokonaisuudesta.

– Turvallisuus on yhteinen asia niin työmaalla kuin työmaan ulkopuolellakin. Olemme muistuttaneet työmaalla työskenteleviä yhteistyökumppaneitamme noudattamaan erityistä varovaisuutta Sahansaarenkadulla sekä huolehtimaan koronaturvallisuudesta myös vapaa-ajalla. Kemin kaupunki on lisännyt stop-merkin Sahansaarenkadulle ja paikalliset ovat huomioineet hyvin jatkuvasti lisääntyvän liikennemäärän, Veijola kiittää.

Kuka tahansa voi ilmoittaa työmaa-alueella tekemänsä turvallisuushavainnon osoitteessa www.teehavainto.fi.

Hyvässä tahdissa kohti kolmatta kuukautta

Erityisesti maansiirtotyöt etenevät ripeästi, kun työmaalla on 40 kaivinkonetta, 30 dumpperia ja 14 paalutuskonetta eli työmaalla on noin puolet koko maan paalutuskonekapasiteetista. Kokonaisuudessaan työmaalla on nyt noin 120 työkonetta.

– Liikkuvalle kalustolle suoritetaan tulo-, käyttöönotto- ja viikkotarkastukset laiteturvallisuuden takaamiseksi. Seuraamme, että havaitut puutteet korjataan välittömästi, työmaapäällikkö Teppo Virtala kertoo.

Tehdasalueen vanhojen rakennusten purkutyöt ovat valmiit, uuden piipun perustukset on tehty ja muun muassa kolmen massatornin perustukset valettu. 110 kilovoltin sähkölinjan rakentaminen Keminmaan Mykästä on alkanut puuston kaadolla ja satamavaraston alueella on tehty jo puolet maaperän syvätiivistyksestä.

– Lisäksi Sahansaaren eteläpäähän sekä itä- ja pohjoispuolelle tulevat meluvallit ovat rakenteilla. Karihaarasta Sahansaareen vievää siltaa viimeistellään ja se avataan pian työmaan liikenteelle, rakennuspäällikkö Eelon Lappalainen kertoo.

Teräsbetonipaalua on valmistettu yli sata kilometriä ja maahan sitä on lyöty tähän mennessä kymmenesosa koko tarvittavasta määrästä. Parakeista koostuvan työmaatoimiston kokoaminen puolestaan on alkanut hyvässä vauhdissa ja se otetaan käyttöön toukokuun aikana. Työmaan portti siirtyy uudelle paikalle lähemmäs työmaatoimistoa toukokuussa.

– Työmaan etenemä tämän kuukauden kuluessa on silminnähtävä. Työmaa on hyvin organisoitu kokonaisuus ja siltä se näyttää myös ulospäin, projektinjohtaja Jari-Pekka Johansson iloitsee.