Kemin biotuotetehtaan arvioidut ympäristövaikutukset saivat aikaan hyvän keskustelun

​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) kertova avoin yleisötilaisuus järjestettiin Kemin kulttuurikeskuksella tiistaina 1.10.2019. 

10/2019
Tilaisuus keräsi paikalle noin 120 asiasta kiinnostunutta henkilöä, jotka saivat kuulla biotuotetehtaan hankesuunnittelun kattavan ajankohtaiskatsauksen ja samalla mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Yleisön kommentit ja kysymykset liittyivät pääasiassa mahdollisen uuden tehtaan vesistövaikutuksiin, meluun, liikenteeseen ja kestävään puunhankintaan.

Tilaisuuden avasi ylitarkastaja Matti Prakkula Lapin ELY-keskuksesta kertoen YVA-menettelyn pääpiirteistä.

-Tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla lisätään kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia, mistä tämäkin tilaisuus on esimerkkinä, Prakkula sanoi.

Ympäristövaikutusten arviointi käynnistyi 8.5.2019, kun Metsä Fibre toimitti YVA-ohjelman Lapin ELY-keskukselle. ELY antoi ohjelmasta lausunnon 17.72019. YVA-prosessin toinen vaihe eli YVA-selostus toimitettiin viranomaiselle 15.9.2019.

- Aikaa mielipiteiden ja lausuntojen antamiselle on 5.11.2019 asti. Viranomainen tekee YVA:sta loppuraportin eli perustellun päätelmä, joka otetaan huomioon ympäristölupamenettelyssä, Prakkula kertoi.

Biotuotetehtaan hankesuunnittelu etenee suunnitellusti niin, että investointipäätös voidaan tehdä kesällä 2020. Edellytyksinä investointipäätökselle on ympäristöluvan saamisen lisäksi myös rahoitusmarkkinoiden ja vientirahoituksen tilanne, maailmantalouden ja erityisesti Aasian talouden kehitys, puunhankinnan varmistaminen ja edellytykset häiriöttömille kuljetuksille. Ympäristölupaa odotetaan saatavaksi alkuvuodesta 2020.

Kemin biotuotetehtaassa on kyse Suomen metsäteollisuuden historian suurimmasta investoinnista sitten Äänekosken tehtaan, joka toimii referenssinä tälle hankkeelle. Hankesuunnittelua toteuttaa Metsän omista ammattilaisista koostuva 18 hengen täysiaikainen organisaatio. 

- Suunnittelemme modernia biotuotetehdasta, joka on energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua. Rakennusvaiheen aikana työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä.  Tehdas lisää Suomen vientituloja vuosittain puoli miljardia euroa, Metsä Fibren projektijohtaja Jari-Pekka Johansson summasi.

YVA- ja ympäristölupavastaava Kaisu Annala kertoi ympäristövaikutusten arvioinnista ja teknisistä ratkaisuista, joilla uusi biotuotetehdas saavuttaa sille asetetut tiukat ympäristötavoitteet. Metsä Fibren konsulttina YVA-menettelyssä toimivan Sweco Industry Oyn osastopäällikkö Eeva Punta esitteli biotuotetehtaan ympäristövaikutusten yli nelisataasivuista arviointiselvitystä ja selvityksen noin 600 sivun liitteitä.

- Selvityksessä esitetään erilaisia vaihtoehtoja liittyen muun muassa liikennejärjestelyihin sekä jätevesien ja jäähdytysvesien purkupisteisiin.
Tilaisuuteen osallistunutta yleisöä kiinnosti muun muassa vesistövaikutukset. Tehtaan jätevesien ja jäähdytysvesien purkupiste on suunniteltu Kuivanuoron nurkalle, jossa siitä ei ole haittaa Kemijoella tai Kemin kaupungin edustalla talviaktiviteetteja harrastaville.

Paikalla ollutta yleisöä mietitytti myös biotuotetehtaan työllistämisvaikutus. Tehtaan rakentamiseen tarvitaan noin 15 000 henkilöä ja kotimaisuusasteen odotetaan olevan korkea, Äänekosken biotuotetehdasprojektissa se oli kaikkiaan 70 %. 

Yleisöstä kommentoitiin myös metsien käyttöä ja puun riittävyyttä. Lisäksi keskusteluissa sivuttiin kasvihuonepäästöjä, melua, lämmön hyödyntämistä ja hankkeen vaikutuksia ympäristöön – eli juuri niitä asioita, joita ympäristövaikutusten arvioinnissakin on selvitetty.

- Meidän pitää ajatella ympäristöasioita ja tutkia niitä tarkasti tulevaisuutta ajatellen. Minusta on tosi hyvä, että niihin panostetaan tänä päivänä. Ennen niitä tehtiin eri mittakaavalla. Jos emme luota tutkimuksiin, emme voi niitä puolustaakaan, sanoi tilaisuuteen osallistunut Tuire Kourula.

Avoin yleisötilaisuus lähetettiin myös suorana lähetyksenä Metsä Groupin YouTubessa, koko tilaisuuden tallenne löytyy tästä linkistä: https://www.youtube.com/watch?v=xks45lbFHBM 


YVA- ja ympäristölupavastaava Kaisu Annala valotti ympäristövaikutusten arviointia uuden biotuotetehtaan osalta. Taustalla ylitarkastaja Matti Prakkula (vas.) Lapin ELY-keskuksesta ja projektijohtaja Jari-Pekka Johansson.


Sweco Industry Oyn osastopäällikkö Eeva Punta esitti myös Äänekosken biotuotetehtaan puhdistustulokset ensimmäisenä täytenä käyntivuonna 2018 verrattuna muihin skandinaavisiin tehtaisiin.
Lue lisää biotuotetehdasprojektista

 • Eelon Lappalainen

  4/2022/ Metsä Fibre

  Töitä tehdään kokeneen joukkueen kanssa

  ​Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan rakennusvaihe on parhaillaan menossa ja suuressa teollisessa projektissa tämä tarkoittaa tarkoin jaksotettuja työvaiheita ja toimivaa yhteistyötä. Biotuotetehtaan rakentamisesta vastaava rakennuspäällikkö Eelon Lappalainen kiittää siitä Kemiin valikoitunutta tiimiä, jonka jäsenet tukevat toisiaan omilla erityisosaamisillaan ja kokemuksellaan.

  Lue lisää
 • Bertel_Karlsted

  2/2022/ Metsä Fibre

  Vieraskynä: Bertel Karlstedt

  ​On yhtä aikaa ylpeyden ja nöyryyden aihe olla mukana rakentamassa Suomeen modernia teknologiaa hyödyntävää biotuotetehdasta. Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasprojekti on Valmetille merkittävä hanke monessa mielessä, sekä työllisyyden että teknologian kehittämisen osalta.

  Lue lisää
 • Metsä kesällä

  2/2022/ Metsä Fibre

  Osaavalle työvoimalle on kysyntää

  ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasprojektissa on suuri työvoimatarve. Tehtaan rakentamisen aikana tehdään noin 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet Kemissä. Kaikkiaan työmaalla työskentelee noin 15 000 eri henkilöä ennen kuin tehdas käynnistetään suunnitellusti vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla. 

  Lue lisää
 • Jenni Veijola

  1/2022/ Metsä Fibre

  Turvallisuuden takaaminen on yhteinen asia

  ​Kemin biotuotetehdasprojektin turvallisuuspäällikkö Jenni Veijola korostaa yhteistyön merkitystä turvallisen yhteisen työmaan luomisessa. Turvallinen ja hyvin suunniteltu työmaa toimii myös tehokkaasti. Erityistä huomiota on kiinnitetty niin ikään koronaturvallisuuteen.

  Lue lisää
 • Havainnekuva

  12/2021/ Metsä Fibre

  Investointipäätöksen ja rakentamisen vuosi Kemissä

  ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren biotuotetehdasprojektissa kulunut vuosi 2021 on ollut merkittävä.

  Lue lisää
 • Nicholas Oksanen

  12/2021/ Metsä Fibre

  Vieraskynä: Nicholas Oksanen

  ​Vieraskynä-palstalla AFRYn prosessiteollisuus divisioonan johtaja Nicholas Oksanen kertoo ajatuksiaan meneillään olevasta teollisesta suurprojektista.

  Lue lisää
 • Pekka Kittilä työmaalla

  12/2021/ Metsä Fibre

  Katso uusi video projektin etenemisestä

  ​Katso biotuotetehdasprojektin videosarjan kolmannesta osasta miten rakennustyöt ovat edenneet Kemin uuden biotuotetehtaan työmaalla.

  Lue lisää
 • yleisotilaisuus 01122021

  12/2021/ Metsä Fibre

  Projekti etenee

  ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasprojektin puolivuosittain järjestettävä avoin virtuaalinen yleisötilaisuus pidettiin Kemistä kulttuurikeskukselta käsin 1.12.2021.

  Lue lisää
 • Sahansaarenkadun yleisotilaisuus

  11/2021/ Metsä Fibre

  Sahansaarenkadun yleisötilaisuus 11.11.2021

  ​Sahansaarenkadun logistiikkaväylä rakentuu Metsä Fibren, Kemin kaupungin ja Väyläviraston yhteistyönä.

  Lue lisää
 • Erikoiskuljetus

  11/2021/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan ensimmäiset erikoiskuljetukset sujuivat mallikkaasti

  ​Biotuotetehtaan ensimmäinen suuri erikoiskuljetus Kemin keskustan sisäsatamasta kuljetettiin Kemin biotuotetehtaan työmaalle perjantaina 29.10.2021.

  Lue lisää
 • Pekka Kittilä

  10/2021/ Metsä Fibre

  Uusi biotuotetehdas rakennetaan parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta

  ​Kemin biotuotetehdasprojektin teknisen johtajan Pekka Kittilän mielestä avainasia hänen työssään on hyvä yhteistyö.

  Lue lisää
 • Matti Ruotsalainen

  10/2021/ Metsä Fibre

  Vieraskynä: Matti Ruotsalainen

  Vieraskynä-palstalla Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen kertoo näkemyksiään meneillään olevasta teollisesta suurprojektista.

  Lue lisää
 • 8/2021/ Metsä Fibre

  Osaavan työvoiman tarve kasvaa

  ​Lapin TE-palvelut varautuu Metsä Fibren suurhankkeen rakennusvaiheeseen liittyvän osaavan työvoiman tarpeen kasvuun sekä työntekijöiden kysyntään.

  Lue lisää
 • 8/2021/ Metsä Fibre

  Turvallisesti etenevä projekti etenee myös suunnitellusti

  ​Kemin biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johanssonin mukaan suuren teollisen projektin johtaminen edellyttää tarkkojen suunnitelmien tekemistä sekä niiden noudattamista. Johtajana hän haluaa esimerkkiä näyttämällä rohkaista muita kasvamaan omaan rooliinsa.

  Lue lisää
 • 6/2021/ Metsä Fibre

  Kemissä rakennetaan tulevaisuutta

  ​Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjesti 16.6.2021 kaikille avoimen virtuaalisen yleisötilaisuuden, joka on osa puolivuosittain järjestettävää yleisötilaisuuksien sarjaa. Tilaisuudessa annetaan kattava kuva biotuotetehdasprojektin nykyvaiheesta ja tulevista vaiheista.

  Lue lisää
 • 4/2021/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehdastyömaa etenee

  Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin rakennettavan biotuotetehtaanrakennusvaiheessa olevassa projektissa työturvallisuuden merkitys korostuu entisestään, kun urakoitsijoiden ja työkoneiden määrä lisääntyy työmaalla jatkuvasti. Korkeita turvallisuusstandardeja on noudatettu hyvin.

  Lue lisää
 • kemi junarata

  4/2021/ Metsä Fibre

  Sahansaarenkadun muutokset toteutetaan turvallisesti

  ​Virtuaalinen yleisötilaisuus antoi tietoa Kemin biotuotetehtaan rakentamisen edellyttämistä Sahansaarenkadun muutostöistä. Sahansaarenkadun logistiikka tähtää liikenneturvallisuuteen ja rakentamisessa huomioidaan turvallisuus.

  Lue lisää
 • 3/2021/ Metsä Fibre

  Biotuotetehdas-työmaan ensimmäinen kuukausi

  ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin rakennettava biotuotetehtaasta tehtiin investointipäätös 11.2.2021, ja projekti on edennyt suunnitellusti sekä rakentamisen että suunnittelun osalta. Käsillä on työntäyteiset ajat, kun jätti-investointi on alkanut konkretisoitua maanrakennus-, purku- ja paalutustöiden merkeissä pitkien tehdasperinteiden alueella Pajusaaressa ja Sahansaaressa Kemissä.

  Lue lisää
 • Winter forest

  2/2021/ Metsä Fibre

  Investointipäätöstämme juhlittiin yleisötilaisuudessa

  ​Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjesti heti tuoreeltaan investointipäätöksen julkistamista seuraavana päivänä, perjantaina 12.2.2021 avoimen virtuaalisen yleisötilaisuuden.

  Lue lisää
 • 12/2020/ Metsä Fibre

  Yleisötilaisuudessa syvennyttiin Kemin biotuotetehtaan ympäristölupaan

  ​Metsä Fibre järjesti tiistaina 29.12.2020 yleisötilaisuuden Kemin biotuotetehtaan ympäristöluvasta. Virtuaalisena järjestetyn tapahtuman tarkoituksena oli jakaa kaikille kiinnostuneille lisätietoa laajasta lupakokonaisuudesta ja tehtaan ympäristövaikutuksista. 

  Lue lisää
 • 6/2020/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehdasprojektin yleisötilaisuus järjestettiin tällä kertaa virtuaalisesti

  Vaikka koronatilanne ei ole vaikuttanut Kemin biotuotetehtaan hankesuunnitteluun ja sen etenemiseen, rajoitti se yhteistä kokoontumista Kemin kulttuurikeskukseen. Puolivuosittain järjestettävä avoin yleisötilaisuus pidettiin tällä kertaa virtuaalisesti.

  Lue lisää
 • 3/2020/ Metsä Fibre

  Biotuotetehdashanke on signaali uskosta tulevaisuuteen

  ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren suunnitteleman biotuotetehtaan kolmannet alihankintapäivät pidettiin Kemin kulttuurikeskuksessa maaliskuussa 2020. Tapahtuman toisena päivänä yrityksille järjestettiin henkilökohtaisia tapaamisia Metsä Fibren, Fimpecin, AFRYn, Andritzin ja Valmetin edustajien kanssa Kemin Digipoliksella.

  Lue lisää
 • tukkijuna

  3/2020/ Metsä Fibre

  Ratahankkeessa mietityttävät eniten meluhaitat ja turvallisuus

  ​Kuten koko hankesuunnittelun ajan, on biotuotetehdasprojektista kiinnostuneet pidetty ajan tasalla suunnitelmien etenemisestä. Tiistaina 10.3.2020 Kemin kulttuurikeskuksessa oli vuorossa Sahansaaren yksityisraiteen ratasuunnitelman yleisötilaisuus. Kunta on jo hyväksynyt kaavamuutokset.

  Lue lisää
 • 2/2020/ Metsä Fibre

  Alihankintapäivät Kemissä jo toista kertaa

  Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin suunnitteleman biotuotetehtaan toiset alihankintapäivät aloitettiin Kemin kulttuurikeskuksessa keskiviikkona 5.2.2020.

  Lue lisää