Kemin biotuotetehtaan arvioidut ympäristövaikutukset saivat aikaan hyvän keskustelun

​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) kertova avoin yleisötilaisuus järjestettiin Kemin kulttuurikeskuksella tiistaina 1.10.2019. 

10/2019
Tilaisuus keräsi paikalle noin 120 asiasta kiinnostunutta henkilöä, jotka saivat kuulla biotuotetehtaan hankesuunnittelun kattavan ajankohtaiskatsauksen ja samalla mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Yleisön kommentit ja kysymykset liittyivät pääasiassa mahdollisen uuden tehtaan vesistövaikutuksiin, meluun, liikenteeseen ja kestävään puunhankintaan.

Tilaisuuden avasi ylitarkastaja Matti Prakkula Lapin ELY-keskuksesta kertoen YVA-menettelyn pääpiirteistä.

-Tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla lisätään kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia, mistä tämäkin tilaisuus on esimerkkinä, Prakkula sanoi.

Ympäristövaikutusten arviointi käynnistyi 8.5.2019, kun Metsä Fibre toimitti YVA-ohjelman Lapin ELY-keskukselle. ELY antoi ohjelmasta lausunnon 17.72019. YVA-prosessin toinen vaihe eli YVA-selostus toimitettiin viranomaiselle 15.9.2019.

- Aikaa mielipiteiden ja lausuntojen antamiselle on 5.11.2019 asti. Viranomainen tekee YVA:sta loppuraportin eli perustellun päätelmä, joka otetaan huomioon ympäristölupamenettelyssä, Prakkula kertoi.

Biotuotetehtaan hankesuunnittelu etenee suunnitellusti niin, että investointipäätös voidaan tehdä kesällä 2020. Edellytyksinä investointipäätökselle on ympäristöluvan saamisen lisäksi myös rahoitusmarkkinoiden ja vientirahoituksen tilanne, maailmantalouden ja erityisesti Aasian talouden kehitys, puunhankinnan varmistaminen ja edellytykset häiriöttömille kuljetuksille. Ympäristölupaa odotetaan saatavaksi alkuvuodesta 2020.

Kemin biotuotetehtaassa on kyse Suomen metsäteollisuuden historian suurimmasta investoinnista sitten Äänekosken tehtaan, joka toimii referenssinä tälle hankkeelle. Hankesuunnittelua toteuttaa Metsän omista ammattilaisista koostuva 18 hengen täysiaikainen organisaatio. 

- Suunnittelemme modernia biotuotetehdasta, joka on energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua. Rakennusvaiheen aikana työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä.  Tehdas lisää Suomen vientituloja vuosittain puoli miljardia euroa, Metsä Fibren projektijohtaja Jari-Pekka Johansson summasi.

YVA- ja ympäristölupavastaava Kaisu Annala kertoi ympäristövaikutusten arvioinnista ja teknisistä ratkaisuista, joilla uusi biotuotetehdas saavuttaa sille asetetut tiukat ympäristötavoitteet. Metsä Fibren konsulttina YVA-menettelyssä toimivan Sweco Industry Oyn osastopäällikkö Eeva Punta esitteli biotuotetehtaan ympäristövaikutusten yli nelisataasivuista arviointiselvitystä ja selvityksen noin 600 sivun liitteitä.

- Selvityksessä esitetään erilaisia vaihtoehtoja liittyen muun muassa liikennejärjestelyihin sekä jätevesien ja jäähdytysvesien purkupisteisiin.
Tilaisuuteen osallistunutta yleisöä kiinnosti muun muassa vesistövaikutukset. Tehtaan jätevesien ja jäähdytysvesien purkupiste on suunniteltu Kuivanuoron nurkalle, jossa siitä ei ole haittaa Kemijoella tai Kemin kaupungin edustalla talviaktiviteetteja harrastaville.

Paikalla ollutta yleisöä mietitytti myös biotuotetehtaan työllistämisvaikutus. Tehtaan rakentamiseen tarvitaan noin 15 000 henkilöä ja kotimaisuusasteen odotetaan olevan korkea, Äänekosken biotuotetehdasprojektissa se oli kaikkiaan 70 %. 

Yleisöstä kommentoitiin myös metsien käyttöä ja puun riittävyyttä. Lisäksi keskusteluissa sivuttiin kasvihuonepäästöjä, melua, lämmön hyödyntämistä ja hankkeen vaikutuksia ympäristöön – eli juuri niitä asioita, joita ympäristövaikutusten arvioinnissakin on selvitetty.

- Meidän pitää ajatella ympäristöasioita ja tutkia niitä tarkasti tulevaisuutta ajatellen. Minusta on tosi hyvä, että niihin panostetaan tänä päivänä. Ennen niitä tehtiin eri mittakaavalla. Jos emme luota tutkimuksiin, emme voi niitä puolustaakaan, sanoi tilaisuuteen osallistunut Tuire Kourula.

Avoin yleisötilaisuus lähetettiin myös suorana lähetyksenä Metsä Groupin YouTubessa, koko tilaisuuden tallenne löytyy tästä linkistä: https://www.youtube.com/watch?v=xks45lbFHBM 


YVA- ja ympäristölupavastaava Kaisu Annala valotti ympäristövaikutusten arviointia uuden biotuotetehtaan osalta. Taustalla ylitarkastaja Matti Prakkula (vas.) Lapin ELY-keskuksesta ja projektijohtaja Jari-Pekka Johansson.


Sweco Industry Oyn osastopäällikkö Eeva Punta esitti myös Äänekosken biotuotetehtaan puhdistustulokset ensimmäisenä täytenä käyntivuonna 2018 verrattuna muihin skandinaavisiin tehtaisiin.
Lue lisää biotuotetehdasprojektista

  • 6/2021/ Metsä Fibre

    Kemissä rakennetaan tulevaisuutta

    ​Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjesti 16.6.2021 kaikille avoimen virtuaalisen yleisötilaisuuden, joka on osa puolivuosittain järjestettävää yleisötilaisuuksien sarjaa. Tilaisuudessa annetaan kattava kuva biotuotetehdasprojektin nykyvaiheesta ja tulevista vaiheista. 


    Lue lisää
  • 4/2021/ Metsä Fibre

    Kemin biotuotetehdastyömaa etenee

    Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin rakennettavan biotuotetehtaanrakennusvaiheessa olevassa projektissa työturvallisuuden merkitys korostuu entisestään, kun urakoitsijoiden ja työkoneiden määrä lisääntyy työmaalla jatkuvasti. Korkeita turvallisuusstandardeja on noudatettu hyvin.

    Lue lisää
  • kemi junarata

    /

    Sahansaarenkadun muutokset toteutetaan turvallisesti

    ​Virtuaalinen yleisötilaisuus antoi tietoa Kemin biotuotetehtaan rakentamisen edellyttämistä Sahansaarenkadun muutostöistä. Sahansaarenkadun logistiikka tähtää liikenneturvallisuuteen ja rakentamisessa huomioidaan turvallisuus.

    Lue lisää
  • 3/2021/ Metsä Fibre

    Biotuotetehdas-työmaan ensimmäinen kuukausi

    ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin rakennettava biotuotetehtaasta tehtiin investointipäätös 11.2.2021, ja projekti on edennyt suunnitellusti sekä rakentamisen että suunnittelun osalta. Käsillä on työntäyteiset ajat, kun jätti-investointi on alkanut konkretisoitua maanrakennus-, purku- ja paalutustöiden merkeissä pitkien tehdasperinteiden alueella Pajusaaressa ja Sahansaaressa Kemissä.

    Lue lisää
  • Winter forest

    2/2021/ Metsä Fibre

    Investointipäätöstämme juhlittiin yleisötilaisuudessa

    ​Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjesti heti tuoreeltaan investointipäätöksen julkistamista seuraavana päivänä, perjantaina 12.2.2021 avoimen virtuaalisen yleisötilaisuuden.

    Lue lisää
  • 12/2020/ Metsä Fibre

    Yleisötilaisuudessa syvennyttiin Kemin biotuotetehtaan ympäristölupaan

    ​Metsä Fibre järjesti tiistaina 29.12.2020 yleisötilaisuuden Kemin biotuotetehtaan ympäristöluvasta. Virtuaalisena järjestetyn tapahtuman tarkoituksena oli jakaa kaikille kiinnostuneille lisätietoa laajasta lupakokonaisuudesta ja tehtaan ympäristövaikutuksista. 

    Lue lisää
  • /

    Kemin biotuotetehdasprojektin yleisötilaisuus järjestettiin tällä kertaa virtuaalisesti

    Vaikka koronatilanne ei ole vaikuttanut Kemin biotuotetehtaan hankesuunnitteluun ja sen etenemiseen, rajoitti se yhteistä kokoontumista Kemin kulttuurikeskukseen. Puolivuosittain järjestettävä avoin yleisötilaisuus pidettiin tällä kertaa virtuaalisesti.

    Lue lisää
  • /

    Biotuotetehdashanke on signaali uskosta tulevaisuuteen

    ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren suunnitteleman biotuotetehtaan kolmannet alihankintapäivät pidettiin Kemin kulttuurikeskuksessa maaliskuussa 2020. Tapahtuman toisena päivänä yrityksille järjestettiin henkilökohtaisia tapaamisia Metsä Fibren, Fimpecin, AFRYn, Andritzin ja Valmetin edustajien kanssa Kemin Digipoliksella.

    Lue lisää
  • tukkijuna

    /

    Ratahankkeessa mietityttävät eniten meluhaitat ja turvallisuus

    ​Kuten koko hankesuunnittelun ajan, on biotuotetehdasprojektista kiinnostuneet pidetty ajan tasalla suunnitelmien etenemisestä. Tiistaina 10.3.2020 Kemin kulttuurikeskuksessa oli vuorossa Sahansaaren yksityisraiteen ratasuunnitelman yleisötilaisuus. Kunta on jo hyväksynyt kaavamuutokset.

    Lue lisää
  • /

    Alihankintapäivät Kemissä jo toista kertaa

    Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin suunnitteleman biotuotetehtaan toiset alihankintapäivät aloitettiin Kemin kulttuurikeskuksessa keskiviikkona 5.2.2020. Seuraavana päivänä yhteistyöstä kiinnostuneet yritykset pääsivät tapaamaan henkilökohtaisesti Metsä Fibren, Fimpecin, AFRYn, Andritzin ja Valmetin edustajia Kemin Digipoliksella.

    Lue lisää
  • /

    Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun uutiset kiinnostivat kemiläisiä

    Yleisö pääsi kuulemaan Kemissä Metsä Groupin biotuotetehdashankkeen etenemisestä. Maanantaina 16.12.2019 järjestetyssä tilaisuudessa kulttuurikeskuksella kerrottiin hankesuunnittelun uusimmista uutisista.

    Lue lisää
  • /

    Alihankintapäivät antoivat tietoa yhteistyön edellytyksistä

    ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan ensimmäinen alihankintapäivä pidettiin Kemin kulttuurikeskuksessa 6.11.2019. Seuraavana päivänä järjestettiin Kemin Digipoliksella yhteistyöstä kiinnostuneille yrityksille henkilökohtaisia tapaamisia Metsä Fibren, ÅF Pöyryn, Fimpecin, Andritzin ja Valmetin edustajien kanssa.

    Lue lisää
  • / Metsä Fibre

    Kemin biotuotetehtaan arvioidut ympäristövaikutukset saivat aikaan hyvän keskustelun

    ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) kertova avoin yleisötilaisuus järjestettiin Kemin kulttuurikeskuksella tiistaina 1.10.2019. 

    Lue lisää
  • Mäntymetsä

    9/2019/ Metsä Fibre

    Kemi-projektin käyttöön Twitter-tili @biotuotetehdas

    ​Metsä Groupin Kemin biotuotetehdasprojektin käytössä on Twitter-tili @biotuotetehdas. Tilillä kerrotaan projektiin liittyvistä ajankohtaisista asioista ja kuulumisista sekä esimerkiksi eri tilaisuuksista. 

    Lue lisää
  • Kemi BTT projektiryhmä

    /

    Yhteistyössä ja aikataulussa

    ​Onnistuneen projektin perusta on aikataulun hallinta ja yhteistyö, Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelu on edennyt tarkasti aikataulussaan.

    Lue lisää
  • Kuusenkerkät

    9/2019/ Metsä Fibre

    Kutsu YVA-yleisötilaisuuteen 1.10.2019 Kemiin

    ​Metsä Fibren Kemiin suunnitteilla olevan biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on edennyt toimittamalla YVA-selostus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) 15.9.2019. Ympäristövaikutusten arviointia käsittelevä avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 1.10.2019 kello 17.30–20.00 Kemin kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa osoitteessa Marina Takalon katu 3, Kemi.

    Lue lisää
  • /

    Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan YVA-ohjelman avoin yleisötilaisuus 22.5.2019

    22.5.2019

     

    Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin suunnitteilla olevan biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on aloitettu toimittamalla arviointiohjelma Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 8.5.2019. Arviointi etenee vaiheittain ELY:n laatimaan perusteltuun päätelmään hankkeen ympäristövaikutuksista.

     

    – YVA-menetelmä nojaa lakiin ja asetuksiin. Tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioimista keskustelevassa ilmapiirissä, avasi Lapin ELY-keskuksen ylitarkastaja Matti Prakkula YVA-ohjelman avoimen yleisötilaisuuden Kemin Digipoliksessa keskiviikkona 22.5.2019.

    – Aikaisintaan kesällä 2020 tehtävän investointipäätöksen edellytyksiin kuuluu YVA-prosessi ja ympäristölupa, Kemin biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson jatkoi.
    Mahdollisen uuden biotuotetehtaan ympäristövaikutukset arvioidaan perusteellisesti.

         Kemin Digipoliksen auditorion viimeistä paikkaa myöden täyttänyt yleisö sai tilaisuudessa tietoa ympäristövaikutusten arvioinnista. Yleisöä kiinnostivat ympäristövaikutuksista erityisesti vaikutukset vesistöön. Kemin Yrittäjien puolesta kysyttiin, kuinka paljon hanke tulisi työllistämään paikallisia yrittäjiä ja työntekijöitä: arvio on, että vaikutus on noin 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehdään Kemissä.

    Kemin biotuotetehtaan YVA- ja ympäristölupavastaava Kaisu Annala kertoi nykyisen sellutehtaan ja uuden biotuotetehtaan eroista ympäristön kannalta.

    – Yksi tärkeimmistä uuden tehtaan suunnittelun lähtökohdista on, että ympäristövaikutukset niin veteen kuin ilmaan minimoidaan. Tavoitteena on, että uusi biotuotetehdas toimii nykyisen tehtaan voimassa olevan ympäristöluvan puitteissa, Annala totesi.

    Teollisuuden ansiosta Kemin alueella on tehty pitkään vesientilan, ilmanlaadun ja kalaston seurantaa, joten tietoa on jo ennestään saatavilla paljon myös uuden tehtaan ympäristövaikutusten arviointia varten.

    – Tavoiteaikataulun mukaan ympäristölupa on tarkoitus saada helmikuussa 2020, Annala kertoo.

    Metsä Fibren konsulttina YVA-menettelyssä toimii Sweco Industry Oy projektipäällikkönään Reetta Hurmekoski. Biotuotetehdashankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät alustavan arvion mukaan vesistöön ja ilmaan johdettaviin päästöihin, meluun sekä raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetukseen.

    Jäähdytysvedet ja mahdolliset meluhaitat mietityttivät yleisöä. Keskusteluun nousi erityisesti jäähdytysvesiin liittyvät ympäristöasiat ja kyseisten vesien mahdollinen hyötykäyttö. Yleisö pohti, vieläkö tulevina talvina Kemin edustalla pääsee liikkumaan jäälle.

    – Jäähdytysveden sekoittumispaikka valitaan mallinnuksen avulla siten, että ympäristövaikutukset voidaan minimoida ja löydetään optimi purkupaikka, Annala kertoi.

    Lämmenneet jäähdytysvedet vaikuttavat aina jossain määrin jäätilanteeseen ja näin ollen jäällä liikkumista joudutaan rajoittamaan lähellä teollisuutta.

    Uusi tehdas hyödyntää kaiken lämpöenergian tehokkaasti. Lämpöä johdetaan ulos jäähdytysvesissä, joka on lämpötilaltaan niin matalaa, että sitä ei voida enää jatkohyödyntää prosessissa eikä myöskään kaukolämpöjärjestelmissä. Kaukolämmön toimittamiseen tarvitaan sen sijaan tehtaan höyryä, jolloin tuotettavan biosähkön määrä on pienempi.

    Biotuotetehtaan kuorimon uusi sijainti Sahansaaressa lähempänä asuinaluetta herätti kysymyksiä melusta.

    – Tehdas kuorimoineen rakennetaan joka tapauksessa siten, etteivät teollisuudelle asetetut melun raja-arvot ylity, Annala vakuutti.

    Suunnittelupäällikkö Jani Hiltunen Kemin kaupungilta kertoi, että kaikille osapuolille tarkoituksenmukaisia kaavamuutoksia liikenteeseen turvallisuustekijöineen on vireillä. Kemin kaupunki käsittelee parhaillaan Metsä Fibren pyynnöstä kaavamuutosta tehdasalueen logististen yhteyksien sekä liikenteen turvallisuustason parantamiseksi.

    – Aikataulu on kireä ja hanke vaatii yhteistyötä eri tahojen välillä. Vaikka mietityttäviäkin asioita on, toivotan koko projektille menestystä, Reijo Viitala satapäisestä yleisöstä kiteytti illan keskustelun.
     
    YVA-ohjelman yleisötilaisuus välitettiin suorana lähetyksenä YouTubeen 22.5.2019 ja tallenne on katseltavissa osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=UzhJa8Mko-w.


    Lapin ELY-keskuksen ylitarkastaja Matti Prakkula avasi Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan YVA-ohjelman yleisötilaisuuden ja kertoi YVA-menettelyn pääpiirteistä ja arvioinnin etenemisestä.

     

    – Suunnittelemme modernia biotuotetehdasta, joka on energia-, materiaali- ja ympäristö- tehokkuudeltaan maailman huippua, projektinjohtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä linjasi.

    Metsä Fibren YVA- ja ympäristölupavastaava Kaisu Annala esitteli muun muassa Sahansaarenkadun suunnitelmia sekä maantie- ja raideliikenteen sijoittumista tehdasalueella.

     

    – On hienoa, että tällainen hanke on suunnitteilla ja jo hyvässä vauhdissa toteutua Kemiin, Reijo Viitala kiitteli YVA-ohjelman yleisötilaisuuden lopuksi.

    Lue lisää
  • /

    Yleisötilaisuus kiinnosti Kemissä

    ​Metsä Fibren biotuotetehtaan hankesuunnittelun avoin yleisötilaisuus järjestettiin lauantaina 11. toukokuuta 2019 Kemissä.

    Lue lisää
  • /

    Kutsu YVA-yleisötilaisuuteen 22.5.2019 Kemiin

    ​Metsä Fibren Kemiin suunnitteilla olevan biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on aloitettu toimittamalla ohjelma Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). YVA-ohjelman avoin yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 22.5.2019 kello 17.30–20.00 Kemin Digipoliksella auditorio Horisontissa osoitteessa Tietokatu 3, Kemi.

    Lue lisää
  • /

    Valta vaihtuu Polar Kingissä

    Jari-Pekka Johansson projektin johtoon.

    Lue lisää
  • /

    Polar King -projekti etenee aikataulussaan

    ​Jos kaikki edellytykset täyttyvät, Kemissä käynnistyy kokonaan uusi biotuotetehdas vuoden 2022 aikana. Esiselvitysvaihe näyttää lupaavalta.

    Lue lisää