Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun uutiset kiinnostivat kemiläisiä

Yleisö pääsi kuulemaan Kemissä Metsä Groupin biotuotetehdashankkeen etenemisestä. Maanantaina 16.12.2019 järjestetyssä tilaisuudessa kulttuurikeskuksella kerrottiin hankesuunnittelun uusimmista uutisista.

12/2019
Metsä Groupin Kemissä järjestämä yleisötilaisuus keräsi runsaasti yleisöä, paikalla oli yli sata biotuotetehdashankkeesta kiinnostunutta henkilöä.

Projektijohtaja Jari-Pekka Johansson toi Kemiin odotettuja uutisia: hanke etenee suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti. Hankesuunnittelussa ollaan puolivälissä: se aloitettiin viime keväänä ja investointipäätös tehdään aikaisintaan kesällä 2020, johon mennessä hankesuunnittelu valmistuu.

Kahdeksantoista kokoaikaisesti biotuotetehtaan parissa työskentelevän metsägroupilaisen lisäksi hankkeen valmisteluun on tuotu 13 henkilöä lisää. Uudet henkilöt jatkavat edelleen myös nykyisissä tehtävissään Metsä Groupilla ja Botnia Mill Servicellä ja vahvistavat osaltaan hankesuunnittelun aikana käytäviä päälaiteneuvotteluja. Yksi biotuotetehtaan hankesuunnittelun keskeisistä tehtävistä on meneillään olevat päälaiteneuvottelut.

- Kaikki hankesuunnittelun parissa työskentelevät ovat osaavia ammattilaisista, joilla on vahvaa kokemusta metsäteollisuudesta tai suurten teollisten projektien toteuttamisesta niin kotimaassa kuin ulkomailla, toteaa Johansson.

Investointipäätöksen jälkeen projektiorganisaatio muuttaisi Espoosta Metsän pääkonttorilta Kemiin.

- Otamme projektin käyttöön Kemin tehtaan vanhan pääkonttorin Karihaarasta, Johansson paljasti.

Esimerkkinä hankesuunnittelun tuloksista Johansson näytti kemiläisyleisölle tehtaan upouuden havainnekuvan, joka näki päivänvalon ensimmäistä kertaa yleisötilaisuudessa. Myös kemiläisiä paljon kiinnostaneet uudet Sahansaarenkadulle suunnitelmissa olevat liikennejärjestelyt näkyivät uudessa havainnekuvassa selkeästi. Samoin yleisön huomio kiinnittyi meluvalleihin, jotka Metsä Fibre päätti rakentaa tehtaalle kaupunkilaisten palautteen perusteella – velvoitetta vallien rakentamiselle ei ole, sillä tehdas tai tehdasalueen melu ei ylitä sallittuja raja-arvoja.

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan havainnekuva.jpg
Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan uudessa havainnekuvassa kaikki osastot ovat lopullisilla 
paikoillaan ja korkeintaan pieniä muutoksia voi tulla esimerkiksi laitehankintojen myötä.

Hankesuunnittelun parissa työskentelevän organisaation vahvistamisen, päälaiteneuvottelujen etenemisen ja uuden havainnekuvan lisäksi muitakin uutisia riitti. Uudelle tehtaalle tarvitaan turvallinen tehokas logistiikka niin maanteille, rautateille kuin satamaan, joten Kemin kaupunki tekee Sahansaarenkadun kaavoitusprosessia ja Kemin Satama ja Väylävirasto ovat puolestaan toimittaneet vesilupahakemuksen Ajoksen sataman syväykseen liittyen.

- Tehtaan toiminnan perusedellytys on turvallinen ja tehokas logistiikka niin metsästä tehtaalle
kuin tehtaalta asiakkaalle, Johansson toteaa.

Myös tehdasalueella tapahtuu: heinäkuussa 2019 aloitetut valmistelevat työt päättyvät tammikuussa 2020. Valmistelevilla töillä varmistetaan uuden tehtaan rakennustöiden sujuva aloitus välittömästi mahdollisen investointipäätöksen jälkeen. Uuden 110 kV -sähkölinjan perussuunnittelu on jo valmis ja nyt odotetaan lunastuslupaa valtioneuvostolta joka mahdollistaisi linjan rakentamisen Tehtaan ympäristölupaa puolestaan odotetaan alkuvuodelle 2020. Tällä hetkellä ympäristölupahakemus on Pohjois-Suomen AVI:n käsiteltävänä ja ympäristövaikutusten arviointi Lapin ELY-keskuksella.

Lisäksi tässä vaiheessa tehtaan rakentamiseen kartoitetaan kumppaneita, marraskuussa Kemissä järjestetyt alihankintapäivät olivat menestys: tilaisuuteen osallistui 220 henkilöä 180 eri yrityksestä ja jonottamaan jäi sata henkilöä lähes yhtä monesta yrityksestä. 5.–6. helmikuuta järjestetään toiset alihankintapäivät, jotka nekin ovat yhtä suositut: tilaisuus täyttyi kauan ennen kuin ilmoittautuminen päättyi, mukana on jälleen 220 henkilöä lähes 200 eri yrityksestä. Kiinnostusta riittää, joten nyt näyttää siltä, että Metsä Fibre järjestää yhteistyöstä kiinnostuneille yrityksille kolmannetkin alihankintapäivät kevään aikana.

Keskustelua metsänkasvatuksesta


Toimitusjohtaja Ismo Nousiainen toi omat terveisensä ja kertoi Metsä Fibren toiminnasta, vastuullisuudesta ja investoinneista.

Hän painotti puheenvuorossaan kestävän kehityksen merkitystä. Tavoitteena on suomalaisen metsän arvon lisääminen, fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen ja hiilen lisääntyvä sitominen pitkäikäisiin puutuotteisiin.

_T3B0209.jpg
Runsaslukuinen yleisö kuunteli kiinnostuneena toimitusjohtaja Ismo Nousiaisen esitystä Metsä Fibren toiminnasta. Kemiin suunnitteilla olevan biotuotetehtaan seuraava yleisötilaisuus järjestetään jälleen puolen vuoden kuluttua Kemissä.

Metsäjohtaja Juha Mäntylä kertoi tilaisuuden lopuksi kestävästä puunhankinnasta. Hän otti puheeksi muun muassa junakuljetusten merkittävän roolin pohjoisen puunkuljetuksissa. Yhdeksän junaa ja 180 puutavara-autoa toisi päivittäin puuta tehtaalle.

Mäntylä korosti myös metsien roolia hiilinieluina.

– Hiilen sitoutuminen on kiinni siitä, miten hyvin metsä kasvaa. Olennaista on se, miten pidämme metsän kasvun mahdollisimman hyvänä, Mäntylä linjasi.

Yleisöä puhututtivat esitysten jälkeen muun muassa EU:n mahdolliset regulaatiot metsäteollisuudelle, sekä erityisesti kestävä metsänkasvatus – tilaisuudessa vaihdettiinkin useita kommentteja eri näkökulmista. Myös uusista liikennejärjestelyistä ja niiden vaikutuksista haluttiin kuulla yksityiskohtaisesti.

Kiitosta yleisöltä


Yrittäjänä Kemissä 40 vuotta toiminut Jouko Uusitalo kertoi tilaisuuden jälkeen, että oli tyytyväinen kuultuihin puheenvuoroihin.

– Tämä oli erittäin seikkaperäinen, mutta selkeä esitys. Näyttää vihdoinkin siltä, että tämä alue saa kauan odottamansa piristysruiskeen tehtaasta. Tämä antaa uskoa ihmisille, Uusitalo sanoi.

Myös tilaisuuteen miehensä Voiton kanssa tullut Riitta Rauma kehui mielenkiintoisia esityksiä.

– Olemme seuranneet hanketta alusta asti ja toivottaneet sen tervetulleeksi. Lasten ja lastenlastenkin kannalta toivoisi, että paikkakunta kehittyisi, Rauma kertoi.

Kemiläinen Marko Leskio tuli tilaisuuteen päivittämään tietoja hankkeesta.

– Kunnioitan sitä, että yleisötilaisuuksia järjestetään ja meille annetaan mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Kansalaisena ajattelen, että onko tämä jopa poikkeuksellista toimintaa.

_T3B0176.jpg
Pitkän linjan yrittäjä Jouko Uusitalo toivoo, että uusi tehdas katkaisisi Kemissä pitkään jatkuneen muuttotappiokierteen.

_T3B0333.jpg
Kemiläiset Voitto ja Riitta Rauma olivat nyt toista kertaa Metsä Groupin järjestämässä yleisötilaisuudessa. 
He toivovat, että tehdas parantaisi alueen työllisyyttä ja nostaisi asuntojen hintoja.

_T3B0273 (1).jpg
Marko Leskio (vaaleansininen pusero) on seurannut hanketta tarkasti alusta asti. Hän uskoo, että tehdas 
kääntäisi toteutuessaan Kemin talouskäppyrät nousuun, kuten on käynyt Äänekoskella.

Related articles

 • 6/2021/ Metsä Fibre

  Kemissä rakennetaan tulevaisuutta

  ​Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjesti 16.6.2021 kaikille avoimen virtuaalisen yleisötilaisuuden, joka on osa puolivuosittain järjestettävää yleisötilaisuuksien sarjaa. Tilaisuudessa annetaan kattava kuva biotuotetehdasprojektin nykyvaiheesta ja tulevista vaiheista. 


  Lue lisää
 • 4/2021/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehdastyömaa etenee

  Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin rakennettavan biotuotetehtaanrakennusvaiheessa olevassa projektissa työturvallisuuden merkitys korostuu entisestään, kun urakoitsijoiden ja työkoneiden määrä lisääntyy työmaalla jatkuvasti. Korkeita turvallisuusstandardeja on noudatettu hyvin.

  Lue lisää
 • kemi junarata

  /

  Sahansaarenkadun muutokset toteutetaan turvallisesti

  ​Virtuaalinen yleisötilaisuus antoi tietoa Kemin biotuotetehtaan rakentamisen edellyttämistä Sahansaarenkadun muutostöistä. Sahansaarenkadun logistiikka tähtää liikenneturvallisuuteen ja rakentamisessa huomioidaan turvallisuus.

  Lue lisää
 • 3/2021/ Metsä Fibre

  Biotuotetehdas-työmaan ensimmäinen kuukausi

  ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin rakennettava biotuotetehtaasta tehtiin investointipäätös 11.2.2021, ja projekti on edennyt suunnitellusti sekä rakentamisen että suunnittelun osalta. Käsillä on työntäyteiset ajat, kun jätti-investointi on alkanut konkretisoitua maanrakennus-, purku- ja paalutustöiden merkeissä pitkien tehdasperinteiden alueella Pajusaaressa ja Sahansaaressa Kemissä.

  Lue lisää
 • Winter forest

  2/2021/ Metsä Fibre

  Investointipäätöstämme juhlittiin yleisötilaisuudessa

  ​Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjesti heti tuoreeltaan investointipäätöksen julkistamista seuraavana päivänä, perjantaina 12.2.2021 avoimen virtuaalisen yleisötilaisuuden.

  Lue lisää
 • 12/2020/ Metsä Fibre

  Yleisötilaisuudessa syvennyttiin Kemin biotuotetehtaan ympäristölupaan

  ​Metsä Fibre järjesti tiistaina 29.12.2020 yleisötilaisuuden Kemin biotuotetehtaan ympäristöluvasta. Virtuaalisena järjestetyn tapahtuman tarkoituksena oli jakaa kaikille kiinnostuneille lisätietoa laajasta lupakokonaisuudesta ja tehtaan ympäristövaikutuksista. 

  Lue lisää
 • /

  Kemin biotuotetehdasprojektin yleisötilaisuus järjestettiin tällä kertaa virtuaalisesti

  Vaikka koronatilanne ei ole vaikuttanut Kemin biotuotetehtaan hankesuunnitteluun ja sen etenemiseen, rajoitti se yhteistä kokoontumista Kemin kulttuurikeskukseen. Puolivuosittain järjestettävä avoin yleisötilaisuus pidettiin tällä kertaa virtuaalisesti.

  Lue lisää
 • /

  Biotuotetehdashanke on signaali uskosta tulevaisuuteen

  ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren suunnitteleman biotuotetehtaan kolmannet alihankintapäivät pidettiin Kemin kulttuurikeskuksessa maaliskuussa 2020. Tapahtuman toisena päivänä yrityksille järjestettiin henkilökohtaisia tapaamisia Metsä Fibren, Fimpecin, AFRYn, Andritzin ja Valmetin edustajien kanssa Kemin Digipoliksella.

  Lue lisää
 • tukkijuna

  /

  Ratahankkeessa mietityttävät eniten meluhaitat ja turvallisuus

  ​Kuten koko hankesuunnittelun ajan, on biotuotetehdasprojektista kiinnostuneet pidetty ajan tasalla suunnitelmien etenemisestä. Tiistaina 10.3.2020 Kemin kulttuurikeskuksessa oli vuorossa Sahansaaren yksityisraiteen ratasuunnitelman yleisötilaisuus. Kunta on jo hyväksynyt kaavamuutokset.

  Lue lisää
 • /

  Alihankintapäivät Kemissä jo toista kertaa

  Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin suunnitteleman biotuotetehtaan toiset alihankintapäivät aloitettiin Kemin kulttuurikeskuksessa keskiviikkona 5.2.2020. Seuraavana päivänä yhteistyöstä kiinnostuneet yritykset pääsivät tapaamaan henkilökohtaisesti Metsä Fibren, Fimpecin, AFRYn, Andritzin ja Valmetin edustajia Kemin Digipoliksella.

  Lue lisää
 • /

  Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun uutiset kiinnostivat kemiläisiä

  Yleisö pääsi kuulemaan Kemissä Metsä Groupin biotuotetehdashankkeen etenemisestä. Maanantaina 16.12.2019 järjestetyssä tilaisuudessa kulttuurikeskuksella kerrottiin hankesuunnittelun uusimmista uutisista.

  Lue lisää
 • /

  Alihankintapäivät antoivat tietoa yhteistyön edellytyksistä

  ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan ensimmäinen alihankintapäivä pidettiin Kemin kulttuurikeskuksessa 6.11.2019. Seuraavana päivänä järjestettiin Kemin Digipoliksella yhteistyöstä kiinnostuneille yrityksille henkilökohtaisia tapaamisia Metsä Fibren, ÅF Pöyryn, Fimpecin, Andritzin ja Valmetin edustajien kanssa.

  Lue lisää
 • / Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehtaan arvioidut ympäristövaikutukset saivat aikaan hyvän keskustelun

  ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) kertova avoin yleisötilaisuus järjestettiin Kemin kulttuurikeskuksella tiistaina 1.10.2019. 

  Lue lisää
 • Mäntymetsä

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kemi-projektin käyttöön Twitter-tili @biotuotetehdas

  ​Metsä Groupin Kemin biotuotetehdasprojektin käytössä on Twitter-tili @biotuotetehdas. Tilillä kerrotaan projektiin liittyvistä ajankohtaisista asioista ja kuulumisista sekä esimerkiksi eri tilaisuuksista. 

  Lue lisää
 • Kemi BTT projektiryhmä

  /

  Yhteistyössä ja aikataulussa

  ​Onnistuneen projektin perusta on aikataulun hallinta ja yhteistyö, Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelu on edennyt tarkasti aikataulussaan.

  Lue lisää
 • Kuusenkerkät

  9/2019/ Metsä Fibre

  Kutsu YVA-yleisötilaisuuteen 1.10.2019 Kemiin

  ​Metsä Fibren Kemiin suunnitteilla olevan biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on edennyt toimittamalla YVA-selostus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) 15.9.2019. Ympäristövaikutusten arviointia käsittelevä avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 1.10.2019 kello 17.30–20.00 Kemin kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa osoitteessa Marina Takalon katu 3, Kemi.

  Lue lisää
 • /

  Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan YVA-ohjelman avoin yleisötilaisuus 22.5.2019

  22.5.2019

   

  Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin suunnitteilla olevan biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on aloitettu toimittamalla arviointiohjelma Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 8.5.2019. Arviointi etenee vaiheittain ELY:n laatimaan perusteltuun päätelmään hankkeen ympäristövaikutuksista.

   

  – YVA-menetelmä nojaa lakiin ja asetuksiin. Tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioimista keskustelevassa ilmapiirissä, avasi Lapin ELY-keskuksen ylitarkastaja Matti Prakkula YVA-ohjelman avoimen yleisötilaisuuden Kemin Digipoliksessa keskiviikkona 22.5.2019.

  – Aikaisintaan kesällä 2020 tehtävän investointipäätöksen edellytyksiin kuuluu YVA-prosessi ja ympäristölupa, Kemin biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson jatkoi.
  Mahdollisen uuden biotuotetehtaan ympäristövaikutukset arvioidaan perusteellisesti.

     Kemin Digipoliksen auditorion viimeistä paikkaa myöden täyttänyt yleisö sai tilaisuudessa tietoa ympäristövaikutusten arvioinnista. Yleisöä kiinnostivat ympäristövaikutuksista erityisesti vaikutukset vesistöön. Kemin Yrittäjien puolesta kysyttiin, kuinka paljon hanke tulisi työllistämään paikallisia yrittäjiä ja työntekijöitä: arvio on, että vaikutus on noin 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehdään Kemissä.

  Kemin biotuotetehtaan YVA- ja ympäristölupavastaava Kaisu Annala kertoi nykyisen sellutehtaan ja uuden biotuotetehtaan eroista ympäristön kannalta.

  – Yksi tärkeimmistä uuden tehtaan suunnittelun lähtökohdista on, että ympäristövaikutukset niin veteen kuin ilmaan minimoidaan. Tavoitteena on, että uusi biotuotetehdas toimii nykyisen tehtaan voimassa olevan ympäristöluvan puitteissa, Annala totesi.

  Teollisuuden ansiosta Kemin alueella on tehty pitkään vesientilan, ilmanlaadun ja kalaston seurantaa, joten tietoa on jo ennestään saatavilla paljon myös uuden tehtaan ympäristövaikutusten arviointia varten.

  – Tavoiteaikataulun mukaan ympäristölupa on tarkoitus saada helmikuussa 2020, Annala kertoo.

  Metsä Fibren konsulttina YVA-menettelyssä toimii Sweco Industry Oy projektipäällikkönään Reetta Hurmekoski. Biotuotetehdashankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät alustavan arvion mukaan vesistöön ja ilmaan johdettaviin päästöihin, meluun sekä raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetukseen.

  Jäähdytysvedet ja mahdolliset meluhaitat mietityttivät yleisöä. Keskusteluun nousi erityisesti jäähdytysvesiin liittyvät ympäristöasiat ja kyseisten vesien mahdollinen hyötykäyttö. Yleisö pohti, vieläkö tulevina talvina Kemin edustalla pääsee liikkumaan jäälle.

  – Jäähdytysveden sekoittumispaikka valitaan mallinnuksen avulla siten, että ympäristövaikutukset voidaan minimoida ja löydetään optimi purkupaikka, Annala kertoi.

  Lämmenneet jäähdytysvedet vaikuttavat aina jossain määrin jäätilanteeseen ja näin ollen jäällä liikkumista joudutaan rajoittamaan lähellä teollisuutta.

  Uusi tehdas hyödyntää kaiken lämpöenergian tehokkaasti. Lämpöä johdetaan ulos jäähdytysvesissä, joka on lämpötilaltaan niin matalaa, että sitä ei voida enää jatkohyödyntää prosessissa eikä myöskään kaukolämpöjärjestelmissä. Kaukolämmön toimittamiseen tarvitaan sen sijaan tehtaan höyryä, jolloin tuotettavan biosähkön määrä on pienempi.

  Biotuotetehtaan kuorimon uusi sijainti Sahansaaressa lähempänä asuinaluetta herätti kysymyksiä melusta.

  – Tehdas kuorimoineen rakennetaan joka tapauksessa siten, etteivät teollisuudelle asetetut melun raja-arvot ylity, Annala vakuutti.

  Suunnittelupäällikkö Jani Hiltunen Kemin kaupungilta kertoi, että kaikille osapuolille tarkoituksenmukaisia kaavamuutoksia liikenteeseen turvallisuustekijöineen on vireillä. Kemin kaupunki käsittelee parhaillaan Metsä Fibren pyynnöstä kaavamuutosta tehdasalueen logististen yhteyksien sekä liikenteen turvallisuustason parantamiseksi.

  – Aikataulu on kireä ja hanke vaatii yhteistyötä eri tahojen välillä. Vaikka mietityttäviäkin asioita on, toivotan koko projektille menestystä, Reijo Viitala satapäisestä yleisöstä kiteytti illan keskustelun.
   
  YVA-ohjelman yleisötilaisuus välitettiin suorana lähetyksenä YouTubeen 22.5.2019 ja tallenne on katseltavissa osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=UzhJa8Mko-w.


  Lapin ELY-keskuksen ylitarkastaja Matti Prakkula avasi Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan YVA-ohjelman yleisötilaisuuden ja kertoi YVA-menettelyn pääpiirteistä ja arvioinnin etenemisestä.

   

  – Suunnittelemme modernia biotuotetehdasta, joka on energia-, materiaali- ja ympäristö- tehokkuudeltaan maailman huippua, projektinjohtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä linjasi.

  Metsä Fibren YVA- ja ympäristölupavastaava Kaisu Annala esitteli muun muassa Sahansaarenkadun suunnitelmia sekä maantie- ja raideliikenteen sijoittumista tehdasalueella.

   

  – On hienoa, että tällainen hanke on suunnitteilla ja jo hyvässä vauhdissa toteutua Kemiin, Reijo Viitala kiitteli YVA-ohjelman yleisötilaisuuden lopuksi.

  Lue lisää
 • /

  Yleisötilaisuus kiinnosti Kemissä

  ​Metsä Fibren biotuotetehtaan hankesuunnittelun avoin yleisötilaisuus järjestettiin lauantaina 11. toukokuuta 2019 Kemissä.

  Lue lisää
 • /

  Kutsu YVA-yleisötilaisuuteen 22.5.2019 Kemiin

  ​Metsä Fibren Kemiin suunnitteilla olevan biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on aloitettu toimittamalla ohjelma Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). YVA-ohjelman avoin yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 22.5.2019 kello 17.30–20.00 Kemin Digipoliksella auditorio Horisontissa osoitteessa Tietokatu 3, Kemi.

  Lue lisää
 • /

  Valta vaihtuu Polar Kingissä

  Jari-Pekka Johansson projektin johtoon.

  Lue lisää
 • /

  Polar King -projekti etenee aikataulussaan

  ​Jos kaikki edellytykset täyttyvät, Kemissä käynnistyy kokonaan uusi biotuotetehdas vuoden 2022 aikana. Esiselvitysvaihe näyttää lupaavalta.

  Lue lisää

Most popular articles

 • 6/2021/ Metsä Fibre

  Kemissä rakennetaan tulevaisuutta

  ​Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjesti 16.6.2021 kaikille avoimen virtuaalisen yleisötilaisuuden, joka on osa puolivuosittain järjestettävää yleisötilaisuuksien sarjaa. Tilaisuudessa annetaan kattava kuva biotuotetehdasprojektin nykyvaiheesta ja tulevista vaiheista. 


  Lue lisää
 • 3/2021/ Metsä Fibre

  Biotuotetehdas-työmaan ensimmäinen kuukausi

  ​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin rakennettava biotuotetehtaasta tehtiin investointipäätös 11.2.2021, ja projekti on edennyt suunnitellusti sekä rakentamisen että suunnittelun osalta. Käsillä on työntäyteiset ajat, kun jätti-investointi on alkanut konkretisoitua maanrakennus-, purku- ja paalutustöiden merkeissä pitkien tehdasperinteiden alueella Pajusaaressa ja Sahansaaressa Kemissä.

  Lue lisää
 • 4/2021/ Metsä Fibre

  Kemin biotuotetehdastyömaa etenee

  Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin rakennettavan biotuotetehtaanrakennusvaiheessa olevassa projektissa työturvallisuuden merkitys korostuu entisestään, kun urakoitsijoiden ja työkoneiden määrä lisääntyy työmaalla jatkuvasti. Korkeita turvallisuusstandardeja on noudatettu hyvin.

  Lue lisää
 • 12/2020/ Metsä Fibre

  Yleisötilaisuudessa syvennyttiin Kemin biotuotetehtaan ympäristölupaan

  ​Metsä Fibre järjesti tiistaina 29.12.2020 yleisötilaisuuden Kemin biotuotetehtaan ympäristöluvasta. Virtuaalisena järjestetyn tapahtuman tarkoituksena oli jakaa kaikille kiinnostuneille lisätietoa laajasta lupakokonaisuudesta ja tehtaan ympäristövaikutuksista. 

  Lue lisää
 • kemi junarata

  /

  Sahansaarenkadun muutokset toteutetaan turvallisesti

  ​Virtuaalinen yleisötilaisuus antoi tietoa Kemin biotuotetehtaan rakentamisen edellyttämistä Sahansaarenkadun muutostöistä. Sahansaarenkadun logistiikka tähtää liikenneturvallisuuteen ja rakentamisessa huomioidaan turvallisuus.

  Lue lisää
 • Winter forest

  2/2021/ Metsä Fibre

  Investointipäätöstämme juhlittiin yleisötilaisuudessa

  ​Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjesti heti tuoreeltaan investointipäätöksen julkistamista seuraavana päivänä, perjantaina 12.2.2021 avoimen virtuaalisen yleisötilaisuuden.

  Lue lisää