Kemissä rakennetaan tulevaisuutta

​Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre järjesti 16.6.2021 kaikille avoimen virtuaalisen yleisötilaisuuden, joka on osa puolivuosittain järjestettävää yleisötilaisuuksien sarjaa. Tilaisuudessa annetaan kattava kuva biotuotetehdasprojektin nykyvaiheesta ja tulevista vaiheista.

6/2021

Metsä Fibren toiminnasta tilaisuudessa kertoi toimitusjohtaja Ismo Nousiainen ja projektin ajankohtaisista asioista projektinjohtaja Jari-Pekka Johansson. Yleisötilaisuuden osallistujat pääsivät vierailemaan myös biotuotetehtaan työmaalla projektipäällikkö Ossi Puromäen johdolla ja tapaamaan Lapin Teollisuusrakennus Oy:n edustajia. Oleellinen osa virtuaalisia yleisötilaisuuksia ovat yleisön kysymykset, tällä kertaa Nousiainen ja Johansson pääsivät vastaamaan katsojien lähettämiin reiluun 30 kysymykseen. Voit katsoa virtuaalisen yleisötilaisuuden tallenteen YouTubesta osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=Um2WMP3uuvE.


Kemin uusi biotuotetehdas vastaa globaalisti kasvavaan laadukkaan sellun kysyntään. Se tukee Metsä Groupin edelläkävijyyttä biotaloudessa ja myös avaintavoitteiden saavuttamista. Uusi tehdas korvaa Kemin nykyisen, elinkaarensa päässä olevan sellutehtaan.
- Olemme tänä päivänä maailman johtava markkinasellun valmistaja ja Kemin biotuotetehdas tulee yhä vahvistamaan sitä asemaa, Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen totesi.
Metsä Group valmistaa pohjoisesta puusta kierrätettäviä tuotteita maailman väestön tarpeisiin. 
- Tänä päivänä tuotteemme ovat globaalisti osa satojen miljoonien ihmisten arkipäivää erilaisina hygieniatuotteina, pakkauskartonkeina, paperina, mekaanisen metsäteollisuuden tuotteina ja myös sahatavarana. Kuljemme kohti maailmaa, jota kiertotalous ohjaa.

Edelläkävijyys edellyttää investointeja. Vuosina 2019–2023 Metsä Groupilla on käynnissä 2,5 miljardin euron investointiohjelma.
- Ohjelman merkittävin osuus on 1,6 miljardin euron investointi Kemin biotuotetehtaaseen, Nousiainen kertoo.
Biotuotetehdashanke on erittäin laaja ja käsittää tehtaan rakentamisen lisäksi useita logistiikkahankkeita. Uusi logistiikkaväylä rakennetaan, ratayhteyksiä parannetaan ja satamaväylä syvätään, sekä rakennetaan uusi satamavarasto. Sen lisäksi rakenteilla on uusi sähkölinja valtakunnan verkkoon. 
- Näiden kokonaisuuksien on yhdistyttävä saumattomasti yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteuduttava suunnitellun aikataulun mukaisesti. Teemme paljon yhteistyötä eri viranomaisten kanssa ympäristö- ja vesitalousasioissa sekä rakennuslupa-asioissa. Meillä on useita yhteistyökumppaneita suunnittelun ja rakentamisen puolella. Tehtaan käynnistyttyä sen ekosysteemiin liittyy uusia kumppanuuksia. Eli kyse on useiden toimijoiden laajasta kokonaisuudesta, Nousiainen summaa.


Kaikille avoimessa virtuaalisessa yleisötilaisuudessa julkaistiin myös Kemin biotuotetehtaan uusi havainnekuva.


Vastuullisuus Kemin biotuotetehdasprojektissa tarkoittaa projektinjohtaja Jari-Pekka Johanssonin mukaan esimerkiksi sitä, että turvallisuus on ykkösasia kaikille. Tähän kuuluvat myös kattavat koronan torjuntatoimet, esimerkiksi koronan massatestauksia tehdään kaikille työmaalla työskenteleville.
- Ympäristövaikutukset minimoidaan jo tehtaan rakentamisen aikana. Esimerkiksi rakennustyömaan melunhallinta on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa ja tilannetta seurataan jatkuvasti, Johansson kertoi.
Painopiste on ennakoivassa turvallisuustyössä, jotta kaikki vaaratilanteet pystytään välttämään. Kaikki tapaturmat tutkitaan ja niistä tehdään tutkinnan perusteella korjaavat toimenpiteet.
- Projektin rakennusvaiheen myötä liikennemäärät ovat kasvaneet ja kaikilta vaaditaan erityistä valppautta liikenteessä nyt kun Sahansaarenkadun yhteyden rakentaminen on käynnissä, Johansson muistuttaa.

Pääpaino on nyt maanrakennustöissä, paalutuksessa, maankaivuussa sekä maanalaisten putkistojen asennuksessa. Paalutuksesta on nyt tehty noin 30 prosenttia. Vuoden 2022 kesään mennessä paalutukset on pääosin tehty. Sahansaaren pohjoisosassa on käynnissä meluvallin rakentaminen, samoin itä- ja eteläosiin on rakennettu meluvallia. Uusi silta Karihaarasta Sahasaareen on valmis, ja tehdastyömaan raskas liikenne kulkee tätä kautta. 
Tehtaan rakennusvaiheen työllistämisvaikutus on noin 10 000 henkilötyövuotta, joista yli puolet tehdään Kemissä. Biotuotetehdasprojektin kotimaisuusaste tulee olemaan noin 70 prosenttia.
- Projekti tuo paikalliselle yritystoiminnalle kysyntää suoraan rakennushankkeeseen liittyen ja sen lisäksi projektin henkilöstön ja työvoiman käyttämät palvelut lisäävät Kemin seudun eri peruspalvelujen kysyntää. Vilkkaimmillaan tehtaan työmaalla vuoden 2022 keväästä vuoden 2023 alkuun työskentelee päivittäin noin 2 000–3 000 henkilöä, Johansson kertoo.

Tällä hetkellä pohjoissuomalaiset yritykset ovat hyvin edustettuina maanrakennustöissä työmaalla. Esimerkiksi Lapin Teollisuusrakennus Oy (LTR) on tehnyt piipun paikallavalut ja aloittaa seuraavaksi kuivaamon paikallavalu-urakan. Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun Metsä Fibre ja LTR tekevät yhteistyötä.
- Olimme mukana jo Äänekosken biotuotetehdasprojektissa ja valoimme siellä 27 000 kuutiota eli noin neljänneksen koko betonimäärästä. Projekti oli onnistunut, LTR:n Pohjois-Suomen aluepäällikkö Timo Tuomas toteaa.
Yhtiön edustajat kertovat yhteistyön Kemin työmaalla sujuvan hyvin ja kaikilla on yhteinen käsitys siitä, että turvallisuus on aina kaikkein tärkein asia.
- Työmaalla toimitaan viranomaisten ja Metsä Fibren sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Sen lisäksi meillä on oma turvallisuussuunnitelma ja riskienarviointi. Nämä kaikki käydään läpi työntekijöiden kanssa, LTR:n Pohjois-Suomen työpäällikkö Antti Vaara kertoo.

Muita biotuotetehdastyömaalla toimivia pohjoissuomalaisia yrityksiä ovat muun muassa Havator Oy, Napapiirin Kuljetus Oy, Kemin Ajotilaus Oy ja Polar-Automaatio Oy.

Sahansaarenkadun muutostöihin liittyvissä asioissa palvellaan niin Metsä Fibren kuin Kemin kaupungin ja Väyläviraston toimesta sähköpostiosoitteessa sahansaarenkatu@metsagroup.com.
Biotuotetehdasprojektiin voi aina olla kaikissa asioissa yhteydessä osoitteeseen
biotuotetehdas@metsagroup.com.

Lue lisääartikkeleja